eva
Zápisy do obchodního rejstříku
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Veřejný obchodní rejstřík – jak v něm číst a hledat?

Chystáte se podnikat, ale nejste si jistí, zda se vás zápis do obchodního rejstříku vůbec týká? Nebo si chcete prověřit společnost, než s ní začnete spolupracovat? Čtěte dál, abyste se zorientovali v důležitých informacích a neudělali chybu.

Veřejný obchodní rejstřík – jak v něm číst a hledat?
6 minut čtení
29. 4. 2021

Co je obchodní rejstřík a kdy se vám bude hodit?

Obchodní rejstřík firem je veřejný seznam, který zahrnuje všechny zákonem stanovené údaje o obchodních společnostech a některých fyzických osobách. Rejstřík i informace v něm zapsané jsou volně přístupné a slouží k získávání transparentních informací o podnikatelských subjektech.

Hodit se vám může třeba ve chvílích, kdy se chystáte navázat obchodní spolupráci s firmou a rádi byste si ji trochu prověřili, když si jako podnikatelský subjekt chcete zažádat o zřízení podnikatelského/firemního bankovního účtu nebo i v případech, kdy si chcete ověřit, kdo může za společnost jednat.

Kdo má povinnost zapsat své údaje do obchodního rejstříku

Ne každý podnikatelský subjekt má zápis do obchodního rejstříku povinný. Pokud ale patří do některé z následujících skupin, v rejstříku by neměl chybět:

 • obchodní společnosti a družstva – veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti,
 • fyzické osoby (podnikatelé) s bydlištěm na území ČR, které o zápis samy projeví zájem, nebo jim zápis přikazuje právní předpis (tato situace nastává v případě, kdy průměrná výše příjmu za poslední dvě účetní období přesahuje 120 milionů korun bez DPH).
 • některé zahraniční podnikající osoby, které jsou blíže specifikované v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
 • další osoby, které mají tuto povinnost stanovenou zvláštním právním předpisem (např. spolky).

Zajímavost: Právnické osoby, které nemají nařízený zápis do obchodního rejstříku justice, se na rozdíl od fyzických osob nemohou zaspat dobrovolně.  Jde zejména o obce, církve, náboženské společnosti, politické strany a politická hnutí.

Co se podle zákona v obchodním rejstříku firem eviduje?

Kromě subjektů s povinností zápisu zákon přesně definuje i zapisované skutečnosti. Zjednodušeně řečeno je třeba zapsat veškeré důležité skutečnosti o společnosti a jejích orgánech. Konkrétně se zapisují tyto údaje:

 • název a sídlo subjektu (případně jméno fyzické osoby a adresa pobytu),
 • předmět činnosti nebo podnikání,
 • právní forma právnické osoby,
 • den vzniku a zániku právnické osoby,
 • datum narození, rodné číslo a adresa pobytu – pouze u fyzické osoby,
 • identifikační číslo osoby,
 • název statutárního orgánu, počet jeho členů (včetně jejich jména a adresy pobytu), způsob, jakým statutární orgán jedná za právnickou osobu, datum vzniku a zániku funkce,
 • název kontrolního orgánu (pokud se zřizuje), počet jeho členů (včetně jména a adresy pobytu), den vzniku a zániku funkce,
 • jméno a adresa pobytu prokuristy, způsob, jakým prokurista jedná, případně kterých poboček firmy se jeho činnost týká,
 • výše základního kapitálu, pokud u daného subjektu vzniká,
 • jiná důležitá skutečnost, kterou požaduje zákon, případně o její zápis požádá zapsaná osoba,
 • datum zápisu do rejstříku.

Tip: Řešíte opačnou situaci, kdy potřebujete údaje z obchodního rejstříku vymazat? Přečtěte si náš návod.

Svěřte zápis do obchodního rejstříku odborníkům

Potřebujete zpracovat detailní podklady pro změnu zápisu v rejstříku? Nebo chcete znát přesný návod, jak změny realizovat a zapsat? Se zápisy máme bohaté zkušenosti a rádi vám s nimi pomůžeme.

Chci pomoct se zápisem

Sbírka listin obchodního rejstříku

Součástí obchodního rejstříku je kromě samotného veřejně přístupného seznamu ještě Sbírka listin. Jak už název napovídá, v rámci Sbírky listin se evidují veškeré důležité listiny související se zapsaným subjektem. Zpravidla se jedná o listiny, kterými se potvrzují údaje zapsané do rejstříku (např. zakladatelské listiny), a některé další důležité listiny (např. výroční zprávy nebo účetní závěrky).

Jak vyhledávat v obchodním rejstříku?

Obchodní rejstřík a Sbírka listin spadají do kompetence Ministerstva spravedlnosti ČR a jsou volně přístupné v online verzi. Pro vyhledání potřebných informací stačí zadat název subjektu, identifikační číslo nebo spisovou značku, pokud ji znáte. Po zadání některého ze zmíněných údajů získáte přehled všech subjektů, které odpovídají vašemu vyhledávání. V základním přehledu najdete kromě názvu, identifikačního čísla a spisové značky také sídlo, den zápisu nebo informaci, zda je daný podnikatelský subjekt v likvidaci.

Současně si můžete zobrazit výpis veškerých dalších údajů (a to nejen těch aktuálně platných, ale i všech dříve zadaných) nebo nahlédnout do Sbírky listin a projít si jednotlivé dokumenty. V rozšířeném výpisu najdete kromě všech výše zmíněných povinných údajů také informace o případných insolvencích a exekucích na podíly a likvidaci, včetně důležitých kontaktů, na koho se obrátit. Veškeré údaje dohledatelné v rejstříku si poté můžete rovnou vytisknout, nebo uložit do počítače ve formě PDF souboru.

Veřejný obchodní rejstřík – jak s ním zacházet?
Veřejný obchodní rejstřík – jak s ním zacházet?

Rozdíl oproti živnostenskému rejstříku

Možná vás teď napadá, jaký je rozdíl mezi obchodním a živnostenským rejstříkem, protože na první pohled mohou být některé zapisované údaje podobné. Stejně jako obchodní rejstřík, i živnostenský rejstřík je dostupný online. Také se do něj zapisují základní údaje o podnikatelském subjektu, jako jsou jméno a příjmení, sídlo, identifikační číslo nebo předmět podnikání.

Základní rozdíl ovšem spočívá právě v subjektech, které jsou v rejstříku zapsané. Živnostenský rejstřík, přesněji Registr živnostenského podnikání (RŽP), obsahuje na rozdíl od obchodního rejstříku záznamy o všech držitelých živnostenského oprávnění, tedy o osobách samostatně výdělečně činných (OSVČ). To platí i o těch OSVČ, která svou živnost ukončily, nebo ji mají aktuálně pozastavenou. Každý, komu je přiděleno oprávnění k provozování živnosti, se automaticky zapisuje do živnostenského rejstříku. O zápis tedy není potřeba žádat, jako je tomu v případě obchodního rejstříku.

Živnostenský rejstřík je na rozdíl od obchodního rejstříku ve správě Ministerstva průmyslu a obchodu ČR zastoupeného Živnostenským úřadem ČR – a liší se také obsah, který je veřejně dostupný. I do živnostenského rejstříku můžete kdykoli nahlížet, některé údaje vám ovšem zůstanou utajeny. Patří mezi ně například rodné číslo podnikatele (většinou jde o IČ) nebo informace o uložených pokutách.

Tip: Pokud se vaše společnost rozjíždí a stává se známou, neměli byste podcenit ani registraci ochranné známky.

Obchodní rejstřík firem v zahraničí

Co když se třeba chystáte spolupracovat se zahraniční firmou a chcete o ni získat základní informace? Alternativu českého obchodního rejstříku můžeme najít v celé řadě dalších zemí. Vzhledem k časté spolupráci s našimi nejbližšími sousedy se vám může hodit slovenský obchodní rejstřík, který je velmi podobný tomu českému a rovněž ho najdete online na stránkách Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky.

Ministerstvo spravedlnosti poté spravuje též obchodní rejstřík i v Polsku. Pokud se chystáte vstoupit na německý trh, bude se vám hodit národní registr firem. O něco horší to budete mít u našich posledních sousedů. V Rakousku je přístup do obchodního rejstříku zpoplatněn. Alternativu tady tvoří komerční databáze, které ovšem fungují na principu dobrovolných zápisů, a neobsahují tedy údaje o všech firmách.

Vyvarujte se chyb v obchodním rejstříku

Chybný, nebo dokonce neúplný zápis údajů do rejstříku vám může přinést nejen řadu nepříjemností, ale také pokutu. Rádi vám s přípravou podkladů i samotným zápisem do obchodního rejstříku pomůžeme, aby po právní stránce proběhlo vše bez jakýchkoliv komplikací. Zvládneme to online a přesně na míru vašim potřebám.

blogRightBoxTop

Nechte si poradit od právníků online

 • Vše zvládneme on-line
 • Požadavky řešíme do druhého dne
 • Předem víte, kolik zaplatíte
 • Zkušený tým 6 specialistů

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 390 Kč.

Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Zápisy do obchodního rejstříku

Provedeme za vás zápis do obchodního rejstříku nebo zařídíme případné změny. S námi máte jistotu, že zápis proběhne bez problémů a na první pokus. Jednáme rychle, profesionálně a za předem stanovené ceny. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

Zatím nehodnoceno

Témata článku:

Autor článku

medailonek-preuss

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let. Rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s pracovními problémy, řeší za ně převod nemovitosti nebo poradí s autorskou licencí.

Vzdělání

 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Petr Medek

před 2 roky

Největší benefit spatřuji v tom, že nikam nemusíte, vše vyřídíte z domova nebo kanceláře. S Dostupným advokátem spolupracujeme už několik let a vždy jsme byli spokojeni.

Luboš Kulhánek, Praha

před 2 roky

Fantastická zkušenost. Chtěli jsme jen revidovat smlouvu, ale sami přišli s mnoha důležitými podněty. Nadmíru splnili očekávání. Vše online. Dobrá cena. Takto si představuji služby v 21. století!

MgA. Tomáš Klein, Zlín

před 2 roky

Nechal jsem si tu několikrát zkontrolovat smlouvu od dodavatele a sepsali mi rovněž smlouvu o dílo. Služby dobré, nemusím nikam za advokátem chodit, vše se vyřídí online, značka ideál.


Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

pohled na lidi sedící na schůzi

Jak správně sepsat zápis ze schůze SVJ a BD

Máte na starosti důležitou funkci ve vašem společenství vlastníků jednotek nebo bytovém družstvu? Nebo potřebujete z nějakého důvodu nahlédnout do zápisu ze schůzí, či jednání orgánu?

22. 8. 2018
Všeobecné obchodní podmínky pro e-shop

9 nejčastějších chyb v obchodních podmínkách e-shopů. Nemáte je tam též?

Statistiky ČOI uvádějí, že u 80 % kontrolovaných subjektů byla zjištěna nějaká závada a nejčastější zdroj problémů představovaly obchodní a záruční podmínky. Na jaké chyby v obchodních podmínkách e-shopů téměř…

3. 11. 2020
Pár rukou sepisující důležité náležitosti smlouvy o dílo

12 bodů, které by měla obsahovat každá smlouva o dílo

Smlouva o dílo chrání objednatele i zhotovitele díla. Ošetřuje rizika spojená s pozdním nebo neúplným dodáním díla, jeho vadami, problémy při úhradě peněz nebo autorskými právy.

6. 1. 2021

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2022