Právní novinky 2019 | Dostupný advokát

Právní novinky roku 2019

Přelom roku je tradičně obdobím největších právních změn. Buďte o krok napřed a seznamte se s právními novinkami roku 2019 i změnami, které se teprve připravují. Ať už jde o změny v pracovním právu jako zvýšení minimální mzdy, odsunutí tzv. elektronických neschopenek či harmonizace ochranných známek.
Obrázek k článku Právní novinky roku 2019
6 minut čtení
Ondřej Preuss
21. 12. 2018

Změny v sociální oblasti a pracovním právu

Nejpraktičtější změny asi najdeme v pracovním právu a právu sociálního zabezpečení. Minimální mzda v roce 2018 dosahovala 12 200 Kč a od ledna příštího roku vzroste o 1 150 Kč na 13 350 Kč. Důvodů k růstu je více - rostoucí průměrná mzda i rostoucí ekonomika, ale i hlavně asi tlak odborů. Současně se zvedá i zaručená mzda.

Naopak zrušení karenční doby jisté není. Senát totiž odmítl novelu zákoníku práce, podle níž by firmy měly platit zaměstnancům od července náhradu mzdy i v prvních třech dnech nemoci. Podle kritiků ke zrušení karenční doby není důvod, zaměstnavatele by to příliš zatížilo. Předpokládá se však, že sněmovna Senát přehlasuje.

Zaměstnanci podle novely tedy budou dostávat i v prvních třech dnech 60 procent vyměřovacího základu, hradit to budou zaměstnavatelé. Těm se však na druhou stranu sníží o 0,2 procentního bodu odvody, což představuje zhruba 3,5 miliardy korun.

Tradičně s novým rokem přichází i nová výše záloh na zdravotní a sociální pojištění. Např. osoba samostatně výdělečně činná vykonávající činnost hlavní musí v roce 2019 platit minimální zálohy na důchodové pojištění ve výši 2388 Kč. Měsíční zálohy se tak zvyšují o 199 Kč. Osoba vykonávající vedlejší výdělečnou činnost bude platit 955 Kč (zvýšení o 79 Kč). Od roku 2019 se navíc mění splatnost pojistného na nemocenské a důchodové pojištění. V roce 2018 jsou zálohy splatné v termínu od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Počínaje lednem 2019 se budou zálohy platit vždy v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje. Platit bude možné až do posledního dne kalendářního měsíce (rozhoduje tedy den připsání na účet u okresní správy sociálního zabezpečení).

V příštím či popříštím roce by měla být do praxe zavedena také tzv. sdílená pracovní místa. Předpokládá to novela zákoníku práce. Kreativní zaměstnavatel a zaměstnanci si sice můžou něco takového dohodnout už dnes, zákoník práce to nezakazuje. Zaměstnavatel se nicméně nově bude moci se dvěma nebo více zaměstnanci s kratší pracovní dobou a se stejným druhem práce dohodnout, že tito zaměstnanci budou sdílet jedno pracovní místo, tedy že se na něm budou v zaměstnání střídat. Dohoda se bude muset uzavírat písemně, a to jak na dobu určitou, tak na dobu neurčitou. Čeká nás také nová úprava dovolené. Tomu se budeme věnovat samostatně.

Elektronické neschopenky

Elektronické neschopenky budou plně zavedeny až od roku 2020. Novela zároveň umožnila to, že posudkoví lékaři nebudou podléhat služebnímu zákonu, a nebudou tak muset odcházet po dosažení 70 let věku. Roční odklad zavedení e-neschopenky je nutný kvůli tomu, že její plné spuštění od ledna příštího roku není technicky připraveno. Od ledna tak bude pro zaměstnavatele fungovat dotazování na pracovní neschopnost, od července bude moci zaměstnavatel zjistit, zda je zaměstnanec v pracovní neschopnosti a od ledna 2020 nastane plný ostrý provoz elektronické neschopenky.

Nekalé praktiky směnáren

Možná znáte pořady Janka Rubeše upozorňující na nekalosti zejména pražských směnárníků. Zákonodárci přišli s řešením. Klienti směnáren budou moci nově odstoupit od transakce do tří hodin od směny peněz. U směnárenských automatů bude lhůta pro odstoupení až tři pracovní dny. Opatření má chránit klienty před nekalými praktikami některých směnáren, které nabízejí zcela absurdní kurzy důvěřivým cizincům.

Opatření se nicméně kvůli možným zneužitím má vztahovat jen na částky do 1000 eur. Novela zavádí také pravidlo, že pokud směnárna poskytne v souvislosti se směnou doplňkovou službu, bude moci klient odstoupit i od této služby.

Novinky u ochranných známek

Do českého právního řádu byla transponována také směrnice a nařízení Evropského parlamentu a Rady, jíž se mění zákon o ochranných známkách, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a zákon o správních poplatcích. Dochází tak ke sladění systémů ochranných známek v České republice se systémy ochranných známek v ostatních členských státech Evropské unie. Novela též výrazně posiluje právní jistotu vlastníků ochranných známek v rámci vnitřního trhu EU.

Návrh mění též zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, v němž zavádí možnost domáhat se soudní cestou odpovídající náhrady škody, která byla vlastníkům způsobena neoprávněným získáním, využitím nebo zpřístupněním jejich obchodního tajemství. Správu a nakládání se správními poplatky v řízení o ochranných známkách bude nově upravovat zákon o správních poplatcích.

Ekologové slaví

Za pozornost také stojí, že Evropský parlament schválil zákaz vybraných jednorázových plastů od roku 2021. Jde například o plastové nádobí, příbory, brčka, tyčinky do uší nebo tyčky k balonkům. Můžeme se tedy již v příštím roce postupně dočkat odklonu od těchto výrobků.

Zároveň EP nastavil nová pravidla pro chování státu a firem v oblasti nakládání s plastovým odpadem. Bude nutné recyklovat větší objemy. Ekologové logicky slaví, podle nich se jedná o historický okamžik.

Využijte jednu z našich stálých služeb — Řešení právního problému na míru
Zjistíme, v čem je váš právní problém, jaká z něj pro vás vyplývají právní rizika a navrhneme konkrétní možná řešení. Žádný právní problém pro nás není dost velký.

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho s přáteli


Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019