Právní novinky roku 2018

Přelom roku je tradičně obdobím největších právních změn. Buďte o krok napřed a seznamte se s právními novinkami roku 2018 i změnami, které se teprve připravují. Ať už jde o nejasnosti v EET po zásahu Ústavního soudu, znovuzavedení předkupního práva, které může zkomplikovat převody nemovitostí, nebo zákaz rozdávání igelitek.

6 minut čtení

Předkupní právo

Všichni jsme byli dlouhé roky zvyklí na to, že v případě převodu podílu na společné věci měli spoluvlastníci předkupní právo. Nejprve bylo nutné podíl nabídnout jim.

Současný občanský zákoník platný od 1. ledna 2014 tuto úpravu nepřevzal a existenci zákonného předkupního práva spoluvlastníků tak prostě zrušil až na výjimku pro případ, kdy ke vzniku spoluvlastnictví došlo způsobem, který spoluvlastníci nemohli ovlivnit (například děděním).

Novela občanského zákoníku, která vstoupí v život od 1. ledna 2018, vrací zákonné předkupní právo do hry. Předkupní právo se tak uplatní jak u úplatných, tak i bezúplatných převodů. Výjimkou bude převod podílu na osobu blízkou, tedy např. na děti či sourozence nebo osoby dlouhodobě sdílející společnou domácnost.

Jaké dopady tato změna bude mít, je ve hvězdách, neb lze očekávat, že budou práva spoluvlasníků často obcházena, určitě se však prodlouží převod nemovitostí. Spoluvlastníci se nicméně mohou svého předkupního práva i sami vzdát. To se promítne do katastru nemovitostí.

GDPR

Do českého práva se začíná intenzivně promítat nové nařízení EU o ochraně osobních údajů (známé pod zkratkou GDPR – General Data Protection Regulation). V život vstoupí 25. května 2018. Přináší řadu novinek, jako například větší důraz na zabezpečení osobních údajů, právo na přenositelnost automaticky vedených údajů či právo být zapomenut (tedy nezobrazovat se ve výsledcích vyhledávání atp.).

Zejména podnikatelé budou muset již urychleně upravit své obchodní podmínky a další právní dokumenty, aby mohli řádně užívat osobní údaje ve svých databázích. Ty musí také lépe zabezpečit a vzít na vědomí i nové a vyšší sankce.

Nařízení je reakcí na stále větší džungli osobních údajů v on-line světě, a proto kromě GDPR Evropská unie připravuje ještě nařízení ePrivacy. To má přestavovat doplnění k GDPR. Obecné nařízení GDPR chrání pouze osobní data. Nařízení ePrivacy v porovnání s tím zaručuje důvěrnost všech elektronických informací bez ohledu na to, zda obsahují osobní údaje.

Podstatou ePrivacy je, aby všichni měli možnost svobodně odsouhlasit, že o nich smějí poskytovatelé elektronických komunikací shromažďovat data. Nová pravidla budou závazná nejen pro telefonní operátory, ale i pro poskytovatele služeb, jako je WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage nebo Viber. Problém je, že to patrně ovlivní webovou analytiku apod. Ochrana soukromí bude totiž zaručena nejen u obsahu, ale též u metadat odvozených z elektronické komunikace.

Původně měla ePrivacy vstoupit v účinnost současně s GDPR, to se však patrně nestihne a hovoří se spíše o účinnosti až za rok. I tak bude v roce 2018 určitě hodně práce na přizpůsobení novým regulacím.

EET

O EET asi není potřeba se dlouze rozepisovat. Má dopadat v podstatě na všechny živnostníky i ostatní podnikatele, kteří něco prodávají či poskytují koncovým zákazníkům. Část veřejnosti ho pak kontroluje prostřednictvím loterie Účtenkovky.

Je známo, že od 1. prosince 2016 začaly povinnosti z EET platit pro ubytovací, stravovací a pohostinské služby. Od 1. března 2017 vstoupila v účinnost povinnost EET pro maloobchod a velkoobchod. Teprve od 1. března 2018 se měly zapojit ostatní obory podnikání, jako třeba lékaři, právníci či instalatéři s výjimkou některých řemeslných a výrobních činností, pro které EET mělo začít platit ještě později.

To se však změnilo s rozhodnutím Ústavního soudu. Podle soudu nebyly další fáze dostatečně promyšlené. Ústavní soud k tomu výslovně uvedl, že respektuje skutečnost, že zákonodárce nemůže dohlédnout všude a předvídat vše, nicméně musí při zavádění jakékoliv plošné regulace zvážit předem její dopady z hlediska povinných osob, času a způsobu (kdo, kdy a jak). Rčení, že při kácení lesa létají třísky, pro regulační opatření v právním státě nemá místo, uvedl soud. Je tedy nyní nejasné, kdy se další fáze EET spustí a za jakých podmínek.

Současně soudci ke konci února 2018 zrušili také povinnou evidenci plateb platebními kartami, která vzhledem k dohledatelnosti těchto toků nedává smysl a není tedy ospravedlnitelným omezením. Ke konci roku 2018 pak na základě rozhodutí Ústavního soudu ztratí vláda možnost samostatně rozhodovat o výjimkách z evidence (vyjmula např. vánoční prodej kaprů). Soud to považuje za nesystémové a o výjimkách musí rozhodnout samotný zákon.

Podstata EET však běží dále a soudci odmítli menšinový názor svých kolegů, že napadená zákonná úprava v případě drobných živnostníků zasahuje samu podstatu práva podnikat a opatřovat si prostředky pro své životní potřeby prací.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Novela stavebního zákona

Od nového roku se dočkáme také zjednodušení ve stavebním řízení, které kritizovaly některé ekologické spolky. Hlavní změnou zákona je urychlení výstavby, kdy namísto absolvování třech povolovacích řízení bude možné podat žádost o jedno společné rozhodnutí, které v sobě bude zahrnovat posouzení vlivu na životní prostředí, územní rozhodnutí i stavební povolení.

Zároveň bude jednoduší upravit či doplnit některé méně výrazné stavby, jako jsou skleníky či bazény. Ostatně Česká republika je známá jako svět soukromých bazénů.

Daně a právo sociálního zabezpečení

Jednou z největších změn, které se od roku 2018 dotknou většiny živnostníků, je snížení limitu pro uplatnění takzvaných výdajových paušálů. Ty slouží při výpočtu daňového základu. Živnostníci díky nim nemusí evidovat skutečné náklady. Od dosažených příjmů jednoduše odečtou předem dané procento z těchto příjmů.

Paušály se přitom pohybují mezi 30 a 80 procenty podle různých kategorií živností. Maximální hranice odečtených výdajů se však sníží na polovinu. Spolu s omezením odčitatelných výdajů nicméně budou podnikatelé moci opět využít slevy na daních na děti a manželku či manžela.

V době konjunktury a volebního roku asi není překvapením, že se od 1. ledna 2018 zvyšují přídavky na děti. Nejde však o úplně plošné zvýšení. Částky rodičovského přídavku se zvýší o 300 korun měsíčně pouze tam, kde alespoň jeden rodič pracuje, respektive má příjem ze závislé činnosti nejméně ve výši životního minima nebo ze samostatné výdělečné činnosti.

Zároveň se dočkáme i dalšího navýšení minimální mzdy. Ze současných 11 000 korun mzda vzroste na 12 200 korun. Minimální hodinová mzda tak ze 66 korun stoupne na 73,2 koruny. Podnikatelům i zaměstnancům, kteří jsou dlouhodobě nemocní, bude stát platit od začátku roku také vyšší nemocenskou.

Zákaz rozdávání igelitových tašek

Od nového roku se Česká republika připojí k zemím zpoplatňujícím a omezujícím využití igelitových tašek. Novela zákona o obalech nad rámec evropských směrnic ukládá zákaz poskytovat zdarma jakékoli plastové odnosné tašky, kromě velmi lehkých plastových odnosných tašek (mikrosáčků).

Zatímco ve velkých obchodních řetězcích s potravinami jde už několik let o běžnou praxi, například ve večerkách je poskytování plastových tašek zdarma stále rozšířené, stejně jako v obchodech s módou, obuví a elektronikou.

Skutečnost, že plastové odnosné tašky nejsou poskytovány zdarma, by měla být patrná z daňového dokladu k zakoupenému zboží (uvedení samostatné položky na účtence apod.). Cena plastových odnosných tašek musí být minimálně ve výši výrobních nákladů, nelze to tedy obejít vymyšlenou nulovou cenou.

Zpoplatněním se reaguje na znečištění přírody právě taškami z plastu. V případě poskytnutí plastových odnosných tašek zdarma se obchodníci dopustí správního deliktu, za který hrozí pokuta až do výše 500.000 Kč.

Snad nás tedy celkově čeká naplnění bohulibých záměrů a nikoliv jen narůst regulace.

Potřebujete okamžitou právní pomoc nebo jen prodiskutovat svůj postup? Jsme připraveni vám vždy odborně a se zárukou pomoci.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Michal D.

před 5 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 7 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Tomáš Václavík

před 8 měsíců

Všem vřele doporučuji. Profesionalita, ochota.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024