Právní novinky 2018 | Dostupný advokát

Právní novinky roku 2018

Obrázek k článku Právní novinky roku 2018

19. 12. 2017 / autor: Ondřej Preuss

Přelom roku je tradičně obdobím největších právních změn. Buďte o krok napřed a seznamte se s právními novinkami roku 2018 i změnami, které se teprve připravují. Ať už jde o nejasnosti v EET po zásahu Ústavního soudu, znovuzavedení předkupního práva, které může zkomplikovat převody nemovitostí, nebo zákaz rozdávání igelitek.

Předkupní právo

Všichni jsme byli dlouhé roky zvyklí na to, že v případě převodu podílu na společné věci měli spoluvlastníci předkupní právo. Nejprve bylo nutné podíl nabídnout jim.

Současný občanský zákoník platný od 1. ledna 2014 tuto úpravu nepřevzal a existenci zákonného předkupního práva spoluvlastníků tak prostě zrušil až na výjimku pro případ, kdy ke vzniku spoluvlastnictví došlo způsobem, který spoluvlastníci nemohli ovlivnit (například děděním).

Novela občanského zákoníku, která vstoupí v život od 1. ledna 2018, vrací zákonné předkupní právo do hry. Předkupní právo se tak uplatní jak u úplatných, tak i bezúplatných převodů. Výjimkou bude převod podílu na osobu blízkou, tedy např. na děti či sourozence nebo osoby dlouhodobě sdílející společnou domácnost.

Jaké dopady tato změna bude mít, je ve hvězdách, neb lze očekávat, že budou práva spoluvlasníků často obcházena, určitě se však prodlouží převod nemovitostí. Spoluvlastníci se nicméně mohou svého předkupního práva i sami vzdát. To se promítne do katastru nemovitostí.

GDPR

Do českého práva se začíná intenzivně promítat nové nařízení EU o ochraně osobních údajů (známé pod zkratkou GDPR - General Data Protection Regulation). V život vstoupí 25. května 2018. Přináší řadu novinek, jako například větší důraz na zabezpečení osobních údajů, právo na přenositelnost automaticky vedených údajů či právo být zapomenut (tedy nezobrazovat se ve výsledcích vyhledávání atp.).

Zejména podnikatelé budou muset již urychleně upravit své obchodní podmínky a další právní dokumenty, aby mohli řádně užívat osobní údaje ve svých databázích. Ty musí také lépe zabezpečit a vzít na vědomí i nové a vyšší sankce.

Nařízení je reakcí na stále větší džungli osobních údajů v on-line světě, a proto kromě GDPR Evropská unie připravuje ještě nařízení ePrivacy. To má přestavovat doplnění k GDPR. Obecné nařízení GDPR chrání pouze osobní data. Nařízení ePrivacy v porovnání s tím zaručuje důvěrnost všech elektronických informací bez ohledu na to, zda obsahují osobní údaje.

Podstatou ePrivacy je, aby všichni měli možnost svobodně odsouhlasit, že o nich smějí poskytovatelé elektronických komunikací shromažďovat data. Nová pravidla budou závazná nejen pro telefonní operátory, ale i pro poskytovatele služeb, jako je WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage nebo Viber. Problém je, že to patrně ovlivní webovou analytiku apod. Ochrana soukromí bude totiž zaručena nejen u obsahu, ale též u metadat odvozených z elektronické komunikace.

Původně měla ePrivacy vstoupit v účinnost současně s GDPR, to se však patrně nestihne a hovoří se spíše o účinnosti až za rok. I tak bude v roce 2018 určitě hodně práce na přizpůsobení novým regulacím.

EET

O EET asi není potřeba se dlouze rozepisovat. Má dopadat v podstatě na všechny živnostníky i ostatní podnikatele, kteří něco prodávají či poskytují koncovým zákazníkům. Část veřejnosti ho pak kontroluje prostřednictvím loterie Účtenkovky.

Je známo, že od 1. prosince 2016 začaly povinnosti z EET platit pro ubytovací, stravovací a pohostinské služby. Od 1. března 2017 vstoupila v účinnost povinnost EET pro maloobchod a velkoobchod. Teprve od 1. března 2018 se měly zapojit ostatní obory podnikání, jako třeba lékaři, právníci či instalatéři s výjimkou některých řemeslných a výrobních činností, pro které EET mělo začít platit ještě později.

To se však změnilo s rozhodnutím Ústavního soudu. Podle soudu nebyly další fáze dostatečně promyšlené. Ústavní soud k tomu výslovně uvedl, že respektuje skutečnost, že zákonodárce nemůže dohlédnout všude a předvídat vše, nicméně musí při zavádění jakékoliv plošné regulace zvážit předem její dopady z hlediska povinných osob, času a způsobu (kdo, kdy a jak). Rčení, že při kácení lesa létají třísky, pro regulační opatření v právním státě nemá místo, uvedl soud. Je tedy nyní nejasné, kdy se další fáze EET spustí a za jakých podmínek.

Současně soudci ke konci února 2018 zrušili také povinnou evidenci plateb platebními kartami, která vzhledem k dohledatelnosti těchto toků nedává smysl a není tedy ospravedlnitelným omezením. Ke konci roku 2018 pak na základě rozhodutí Ústavního soudu ztratí vláda možnost samostatně rozhodovat o výjimkách z evidence (vyjmula např. vánoční prodej kaprů). Soud to považuje za nesystémové a o výjimkách musí rozhodnout samotný zákon.

Podstata EET však běží dále a soudci odmítli menšinový názor svých kolegů, že napadená zákonná úprava v případě drobných živnostníků zasahuje samu podstatu práva podnikat a opatřovat si prostředky pro své životní potřeby prací.

Novela stavebního zákona

Od nového roku se dočkáme také zjednodušení ve stavebním řízení, které kritizovaly některé ekologické spolky. Hlavní změnou zákona je urychlení výstavby, kdy namísto absolvování třech povolovacích řízení bude možné podat žádost o jedno společné rozhodnutí, které v sobě bude zahrnovat posouzení vlivu na životní prostředí, územní rozhodnutí i stavební povolení.

Zároveň bude jednoduší upravit či doplnit některé méně výrazné stavby, jako jsou skleníky či bazény. Ostatně Česká republika je známá jako svět soukromých bazénů.

Daně a právo sociálního zabezpečení

Jednou z největších změn, které se od roku 2018 dotknou většiny živnostníků, je snížení limitu pro uplatnění takzvaných výdajových paušálů. Ty slouží při výpočtu daňového základu. Živnostníci díky nim nemusí evidovat skutečné náklady. Od dosažených příjmů jednoduše odečtou předem dané procento z těchto příjmů.

Paušály se přitom pohybují mezi 30 a 80 procenty podle různých kategorií živností. Maximální hranice odečtených výdajů se však sníží na polovinu. Spolu s omezením odčitatelných výdajů nicméně budou podnikatelé moci opět využít slevy na daních na děti a manželku či manžela.

V době konjunktury a volebního roku asi není překvapením, že se od 1. ledna 2018 zvyšují přídavky na děti. Nejde však o úplně plošné zvýšení. Částky rodičovského přídavku se zvýší o 300 korun měsíčně pouze tam, kde alespoň jeden rodič pracuje, respektive má příjem ze závislé činnosti nejméně ve výši životního minima nebo ze samostatné výdělečné činnosti.

Zároveň se dočkáme i dalšího navýšení minimální mzdy. Ze současných 11 000 korun mzda vzroste na 12 200 korun. Minimální hodinová mzda tak ze 66 korun stoupne na 73,2 koruny. Podnikatelům i zaměstnancům, kteří jsou dlouhodobě nemocní, bude stát platit od začátku roku také vyšší nemocenskou.

Zákaz rozdávání igelitových tašek

Od nového roku se Česká republika připojí k zemím zpoplatňujícím a omezujícím využití igelitových tašek. Novela zákona o obalech nad rámec evropských směrnic ukládá zákaz poskytovat zdarma jakékoli plastové odnosné tašky, kromě velmi lehkých plastových odnosných tašek (mikrosáčků).

Zatímco ve velkých obchodních řetězcích s potravinami jde už několik let o běžnou praxi, například ve večerkách je poskytování plastových tašek zdarma stále rozšířené, stejně jako v obchodech s módou, obuví a elektronikou.

Skutečnost, že plastové odnosné tašky nejsou poskytovány zdarma, by měla být patrná z daňového dokladu k zakoupenému zboží (uvedení samostatné položky na účtence apod.). Cena plastových odnosných tašek musí být minimálně ve výši výrobních nákladů, nelze to tedy obejít vymyšlenou nulovou cenou.

Zpoplatněním se reaguje na znečištění přírody právě taškami z plastu. V případě poskytnutí plastových odnosných tašek zdarma se obchodníci dopustí správního deliktu, za který hrozí pokuta až do výše 500.000 Kč.

Snad nás tedy celkově čeká naplnění bohulibých záměrů a nikoliv jen narůst regulace.

Potřebujete okamžitou právní pomoc nebo jen prodiskutovat svůj postup? Jsme připraveni vám vždy odborně a se zárukou pomoci.


Poradíme, jak váš problém nejvhodněji vyřešit

Pokud vaši právní záležitosti neřeší žádná služba z naší nabídky, pak vaši právní záležitost individuálně posoudíme a navrhneme nejvhodnější řešení. Tuto službu vám poskytneme zdarma, pokud si nás najmete na vyřešení vašeho problému, které vám v rámci této službu navrhneme.

V rámci této služby zjistíme, v čem je váš právní problém, jaká z něj pro vás vyplývají právní rizika a navrhneme konkrétní možná řešení. Žádný právní problém pro nás není dost velký. Zároveň se ale rádi zabýváme i standardizovanými případy za předem danou a pro vás výhodnou cenu, jejichž nabídku naleznete na hlavní stránce.

Jak vám službu poskytneme

  • Po krátké registraci uhradíte naše služby platební kartou nebo převodem na účet, je to jednoduché jako v jakémkoli jiném eshopu,
  • Do jednoho pracovního dne po úhradě služby vás kontaktuje náš advokát s posouzením vašeho problému a návrhem právního řešení,
  • v některých případech se s vámi náš advokát ještě telefonicky spojí, aby si ujasnil rozsah problému (počítejte cca 5-15 min),
  • poté, co budete znát rozsah vašeho právního problému, můžete investovat do jeho vyřešení.
Co pro vás uděláme Řešení na míru
Zjistíme v čem vězí váš právní problém a rizika
Navrhneme další postup za účelem vyřešení problému a pevnou cenu za toto řešení
Do kdy tak učiníme?do 24 hodin
Cena služby při následném objednání navrhovaného řešenízdarma
Konečná cena včetně DPH490404,94 Kč bez DPH

Co obvykle řešíme

Každý den řeší naši právníci (přesněji advokáti) ty nejkomplikovanější právní potíže našich klientů, například:

  • komplexní majetková vypořádání,
  • žaloby na jednotlivce i stát,
  • problémy v podnikání nebo v práci,
  • odpovědnost za škodu či ublížení na zdraví,
  • všechny způsoby zastupování u soudu včetně rozvodů a sporu o výživné a mnohé další.

Kdo vám službu poskytne

Služby poskytují advokáti zapsáni na seznamu advokátů České advokátní komory (ČAK) nebo pod jejich zkušeným vedením advokátní koncipienti. Všichni naši právníci jsou pojištěni proti škodě, kterou by mohli klientovi způsobit nesprávnou právní radou. Podívejte se na medailonky našich advokátů.

Všichni naši advokáti a koncipienti jsou navíc specializovaní na určitou právní oblast, před vaší věcí již řešili řadu obdobných problémů. Proto jsou naše služby vysoce efektivní, odborné a v konečném důsledku i levnější než u právníků bez specializace.

Služby poskytujeme v celé ČR, zpravidla online! Nejsme jen advokáti z Prahy, ale naše služby vám poskytneme i v té poslední vísce. Online, efektivně, rychle, finančně výhodně.

Garance vrácení peněz!

Pokud se službou našeho advokáta nebude z jakéhokoliv důvodu spokojeni, vrátíme vám u nás utracené peníze bez diskuzí! Této garance se nebojíme, protože 99% našich klientů říká, že by naše služby doporučili svým rodinám a přátelům. Také se tak i děje.

Ačkoliv naše právní poradenství poskytujeme zpravidla online, budete v porovnání s klasickou advokátní kanceláří příjemně překvapeni. Požadujte pro sebe garanci kvality a nespoléhejte na bezplatnou právní poradnu ani bezplatné právníky.

Co říkají lidé, kteří využili našich služeb?

Ing. Lucie Proroková, Ostrava (překladatelka): „S jednorázovou konzultací jsem byla velice spokojena. Získala jsem zpětnou vazbu ke smlouvě a navíc jsem z celé konzultace získala zápis. A to vše v krátkém termínu - do druhého dne od objednání.“
Michal Vrátný, Praha (podnikatel): „Děkuji za rychlou a precizní radu. Musím se přiznat, že jsem byl původně k přínosu advokáta skeptický. Nakonec jsem však rád, že jsem do toho šel. Navíc mám jasno v tom, kam se příště ohledně právního poradenství pohodlně obrátit.“
MDDr. Pavla Kramolišová, Nový Jičín (zubařka): „Oceňuji, jak rychle a pro mě jako laika srozumitelně pracujete. Ušetřilo mi to čas, nervy a obavy s neznámého. Už nikdy do bezplatné právní poradny.“
Lukáš Řezníček, Praha (řízení letového provozu): „Web i odvedenou službu hodnotím rozhodně pozitivně. Advokátní kancelář Dostupný advokát odhalila v mé smlouvě o převodu bytu „nenápadné“ riziko, které by mě stálo hodně peněz.“
Štěpán Mičunek, Rožnov p. R. (podnikatel): „Na Dostupného advokáta jsem se obrátil s prosbou o pomoc s neplatičem. Advokáti mi poradili, jak dále postupovat. Náš spor se dostal až před soudy, kde byl Dostupný advokát můj právní zástupce. Soudy jsem vyhrál, služby tohoto webu mohu vřele doporučit.“
Tomáš Hrdlička, Nové Strašecí (servisní technik): „Jít osobně za právníkem mně přišlo dost nepříjemné. Zde jsem ale všechno vyřídil bez toho, abych se s ním musel setkat a hledat ho v seznamu advokátů. Koupil jsem u něj právní konzultaci, protože mě zaměstnavatel vyslal na dlouhodobou pracovní cestu a já jsem ani nevěděl, na co mám nárok. S právníkem jsem mluvil online přes skype, byl příjemný, služba rychlá, můžu jen doporučit.“
Pavel Kasal, Praha (provozovatel webu): „Při předčasném odstoupení od operativního leasingu mi byla vyúčtována nesmyslně vysoká částka za to, že se vůz údajně prodal za nižší cenu, než byla jeho tržní hodnota. To se mi nezdálo, a tak jsem se obrátil na online právní poradnu Dostupného advokáta, který se velice rychle seznámil s celým případem a následně mi doporučil možné varianty, jak se bránit. Samozřejmě mi pomohli připravit potřebné podklady. Díky nim jsem musel uhradit pouze zlomek původní částky a tím ušetřil desetitisíce korun.“
Mgr. Vojtěška Kupcová, Otrokovice: „Chci poděkovat za výborné služby, které jste mi poskytli. Jsem důchodkyně a nesplacená směnka ve výši 100.000 Kč pro mne představovala ztrátu finanční rezervy, kterou v mém věku považuji za důležitou. Ztrácela jsem naději. "Dostupný advokát" kvalifikovaně záležitost vyřešil bez toho, abych někam musela chodit či se dokonce účastnit soudních jednání! Mnohokrát děkuji, vaší práce si velice vážím a přeji hodně úspěšných řízení.“
Další reference našich zákazníků naleznete v záložce Reference.

Napsali o naší službě:


Ohodnoťte tento článek: