Vláda posvětila hromadné žaloby. Vymáhání práv ale neulehčuje

Klienti zkrachovalých dodavatelů energií, spotřebitelé, kteří se nachytali na klamavou reklamu, zákazníci, již si zakoupili nebezpečný výrobek. Ti všichni by se mohli svých práv domáhat prostřednictvím žalob. Zatím to ale vypadá, že spíše teoreticky. Zákon o hromadném vymáhávání práv, který posvětila vláda, klade spotřebitelům při uplatňování jejich nároků pasti.

nespokojení klienti, hromadná žaloba
5 minut čtení

Kapitoly článku

Benefity hromadných žalob

Hromadné žaloby umožňují lidem spojit své síly v jednom soudním řízení. Například když utrpěli podobné škody z důvodu stejného protiprávního jednání. Propojením a sdružením pod jedním subjektem, který jim pomáhá s vymožením práv, docílí mnoha benefitů:

  • Ekonomická úspora – náklady na soudní řízení jsou rozděleny mezi všechny žalobce, což může být mnohem efektivnější a ekonomicky výhodnější než individuální žaloby. Lidé, kteří by například sami neměli dostatek prostředků na soudní spor, tak mohou mít přístup k spravedlnosti.
  • Větší tlak na odpovědné strany: pomocí hromadných žalob lze vytvořit silnější tlak na společnosti, organizace nebo jednotlivce, kteří jsou odpovědní za škody. Pokud společnost vidí, že proti ní stojí desítky či stovky zákazníků, může ji to donutit k vyjednávání a rychlejšímu řešení sporu. Problém tak může být rychleji vyřešen, případně mohou být změněny postupy, které vedly k škodám.
  • Rovnější postavení stran: Troufli byste si sami se postavit dodavateli energií, velké automobilce či továrně, která znečišťuje okolí a její šéfové mají blízké vazby na vedení obce? Při představě jejich špičkových právníků a vašich finančních možností dost možná ne. Ale i tento nepoměr a nerovnováha sil lze pomocí hromadných žalob překonat. Když se více lidí spojí do jedné žaloby, mají silnější pozici při vyjednáváních a mohou lépe hájit svá práva.

Chcete podat žalobu a nejste si jisti, zda vyhrajete?

Posoudíme vaše šance na úspěch u soudu a navrhneme takové řešení, které povede k požadovanému výsledku. U soudu uspějete jen tehdy, když podání žaloby bude neprůstřelné. Provedeme pečlivou analýzu případu a postaráme se o přípravu předžalobní výzvy, žaloby, odvolání nebo rovnou o zastupování u soudu, kde budeme tvrdě vymáhat vaše práva.

Ve světě se hromadné žaloby využívají typicky v případech spotřebitelských sporů, znečišťování životního prostředí, diskriminace na pracovišti či porušení patentových práv. Tedy v takových situacích, kde může dojít k rozsáhlým škodám nebo porušení práv velké skupiny lidí.

Úprava hromadných žalob v českém právu

Zavedení hromadných žalob nařizuje Česku evropská směrnice z roku 2020, jejímž cílem je zvýšit ochranu spotřebitelů na území Evropské unie. Ta stanovila rámec, v němž měly členské státy do konce června 2023 přijmout navazující právní předpisy. S přijetím zákona ale vláda spíše otálela a lhůtu zmeškala. V loňském roce s jeho návrhem přišlo ministerstvo spravedlnosti. Následně dostál ale značných změn, které jej z pohledu ochrany spotřebitelů přeměnily k horšímu. V čem tedy navržená právní úprava spočívá?

Tip: Předžalobní výzva bývá zasílána jako poslední pokus o smírné řešení sporu, než je ve věci podána žaloba. Kdy přesně se tato výzva zasílá a jaký je její účel? Co vše by mělo být jejím obsahem? Na to jsme se zaměřili v našem samostatném článku.

Jak spotřebitelům nezlepšit přístup jejich k právům?

Primární zvláštností zákona je, že hromadné žaloby mohou podávat pouze spotřebitelské organizace. A dokonce pouze ty, které působí na trhu neméně pět let. Takových organizací ale působí v českém prostředí velmi málo a nelze předpokládat, že budou mít kapacity se všech poškozených zastat. Navíc zde sice působí často kvalitní a erudovaní právníci teoretici, kteří ale nejsou (a ani nemohou být) příliš zběhlí v procesním právu, tedy ve znalosti soudního řízení. Jinde ve světě je přitom běžné, že si spotřebitelé mohou sami zvolit subjekt, který je bude zastupovat, typicky advokátní kancelář.

Druhé omezení spočívá ve způsobu, jakým se budou moci lidé k hromadné žalobě připojit. Poškození klienti se totiž budou muset sami aktivně přihlásit. Znamená to tedy sledovat zprávy týkající se dané problematiky, zaznamenat, že se chystá hromadná žaloba a přihlásit se k ní. Současná podoba zákona navíc zkracuje dobu, již mají poškození klienti pro přihlášení k žalobě na čtyři měsíce.

Ze strany spotřebitelské organizace tak bude muset být vyvinuto mnohem vyšší úsilí na zveřejnění a vysvětlení příslušné kauzy. Zvažovanou alternativou by bylo, kdyby byli do žaloby zahrnuti automaticky všichni postižení klienti a pokud by o spor neměli zájem, mohli by se odhlásit.

Překvapivá je i strategie týkající se volby soudu, který bude o hromadných žalobách rozhodovat. Tím bude totiž pouze jediný český soud, a to Městský soud v Praze. Je zcela na místě, aby o hromadné žalobě rozhodoval jeden soud. To je ostatně její podstatou. Otázkou je, jestli by jím měl být zrovna zmíněný Městský soud v Praze. Ten už je nyní výlučným soudem pro pro vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Nabízí se tedy otázka, zda budou kapacity daného soudu stačit i pro další rozsáhlou agendu.

Tip: Občanskoprávní neboli civilní řízení je složitý proces, o jehož průběhu či dílčích aspektech byly napsány stovky knih. Co z toho je ale podstatné pro běžného smrtelníka, který se chystá k soudu? Jak soudní řízení probíhá podle předpisů a co čekat, pokud míříme na soudní jednání? Na to jsme se zaměřili v našem článku.

Odměna žalobce (tedy spotřebitelské organizace, která se žaloby ujme) je zastropovaná na 5 % vysouzené částky. I to je ve srovnání se zahraničím nízká a spíše neobvyklá částka. Opět je třeba zopakovat, že na druhé straně může stát s velkou pravděpodobností nadnárodní společnost se silným odborným i ekonomickým zázemím, což bude vyžadovat velmi pečlivou přípravu ze strany žalobce.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 2 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Adéla Bobková Humlová

před 1 rokem

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Ing. Peter Čunderlík

před 2 měsíce

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Из KZ в CZ ЧЕХИЯ.МИГРАЦИЯ.

před 2 měsíce

Díky za pomoc v řešení problému. Skupina profesionálních advokátů.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
ct-inverse
hn-inverse
idnes-inverse
prima-inverse
ihned-inverse
cro-inverse
Logo Česká advokátní komora logo-apek-male Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Dostupný advokát © 2013-2023