Jak vymazat údaj z obchodního rejstříku | Dostupný advokát

Jak vymazat údaj z obchodního rejstříku

Obchodní rejstřík je veřejným rejstříkem, do něhož se zapisují zákonem stanovené údaje o obchodních společnostech a družstvech a některých fyzických osobách. Tyto údaje se v čase různě mění, často se třeba mění adresa sídla společnosti, členové jejích orgánů nebo i samotní společníci.
Podpis formuláře, obchodní rejstřík
5 minut čtení
Berenika Kuchynková
1. 2. 2020

Popsané změny je třeba vždy včas promítnout do obchodního rejstříku, přičemž v souvislosti se zapsáním nového údaje dojde i k vymazání toho původního. Někdy se však může stát, že nějaký údaj zůstává v obchodním rejstříku zapsán, ačkoliv již tento zápis neodpovídá skutečnosti a ten, jehož se zápis týká, situaci neřeší. Osoba, která sama není oprávněná podat ve věci návrh na vymazání takového údaje, se pak musí obrátit na rejstříkový soud s podnětem na prošetření takového stavu.

Inteligentní formulář pomůže s výmazem

Návrh na zápis jakéhokoliv údaje, jeho změny či jeho výmaz z obchodního rejstříku lze podat výlučně na stanoveném formuláři, který lze nalézt zde: https://or.justice.cz/ias/ui/podani. K vymazání údaje pak stačí zadat identifikační číslo již existujícího subjektu a požadovanou změnu pak provést v interaktivním, tzv. inteligentním formuláři. Výhodou tohoto interaktivního formuláře je, že za vás sám vyplní již zapsané údaje u daného subjektu, včetně názvu soudu, jemuž je návrh určen.

Vymazávané skutečnosti doložte listinami

K návrhu na zápis změny údaje či jeho vymazání do obchodního rejstříku je pak třeba vždy doložit listiny o skutečnostech, které mají být zapsány, resp. vymazány. Tak například k návrhu na vymazání statutárního orgánu společnosti je třeba doložit takové listiny, které budou osvědčovat důvod zániku funkce, což může být prohlášení o odstoupení z funkce či usnesení o odvolání člena orgánu z jeho funkce. Zároveň by pak měl být do obchodního rejstříku zapsán i nově zvolený člen statutárního orgánu, což se pak doloží usnesením o jeho volbě. A zatímco u nově zvoleného člena orgánu společnosti je třeba doložit jeho souhlas se zápisem do obchodního rejstříku, pro výmaz původního člena orgánu z obchodního rejstříku se již jeho souhlas nevyžaduje.

Změny v obchodním rejstříku

Provedeme za vás zápis do obchodního rejstříku nebo zařídíme případné změny. S námi máte jistotu, že zápis proběhne bez problémů a na první pokus. Jednáme rychle, profesionálně a za předem stanovené ceny. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Návrh na změnu zapisovaného údaje, resp. jeho výmaz lze pak podat v listinné či v elektronické podobě. Je-li návrh podáván v listinné podobě, musí být podpis navrhovatele úředně ověřen. Návrh podávaný elektronicky pak musí být podepsán elektronicky anebo zaslán prostřednictvím datové schránky.

Zapsané údaje neodpovídají skutečnosti

Ideální je, když subjekty, jichž se zápis v obchodním rejstříku týká, udržují údaje aktuální a odpovídající skutečnému stavu, což je ostatně i jejich zákonná povinnost. Přesto se vám může stát, že se vás bude týkat nějaký údaj v obchodním rejstříku, který již bude neaktuální, ale stále tam bude zapsán. Může k tomu dojít jednoduše třeba tehdy, když si koupíte nový dům či byt a neohlídáte si již při samotné koupi, zda v dané nemovitosti nemá zapsané sídlo nějaká společnost. Změna sídla takové společnost však nemusí být úplně jednoduchá. V lepším případě bude společnost s vaším požadavkem souhlasit, dojde k ukončení smlouvy (nájemní, podnájemní) uzavřené předchozím majitelem nebo k odvolání souhlasu se zřízením sídla a společnost pak podá návrh na zápis nového sídla do obchodního rejstříku.

Pokud však tak neučiní, může jít třeba už o dávno nekontaktní společnost, která se na dané adrese již vůbec reálně nezdržuje, nezbude vám, než se po ukončení smlouvy či odvolání souhlasu s umístěním sídla obrátit na příslušný rejstříkový soud s podnětem na prošetření daného stavu. V případě, že rejstříkový soud pak zjistí, že společnost nemá právní důvod k užívání prostor uvedených jako své sídlo, společnost vyzve k nápravě. Pokud společnost ani ve stanovené lhůtě nepředloží listinu, která by jí opravňovala k užívání předmětných prostor, rozhodne o zrušení společnosti s likvidací. Bohužel tedy, jako majitel nemovitosti nemůžete přímo podat návrh na výmaz sídla z obchodního rejstříku, můžete ale podat soudu podnět k prošetření dané záležitosti a pak vyčkat až soud celou věc prošetří.

Do obdobně nepříjemné situace se můžete dostat i tehdy, pokud jste souhlasili, že se stanete členem orgánu nějaké společnosti, ať už jako člen statutárního orgánu či kontrolního, a vaše funkce z nějakého důvodu skončí. Skončilo vaše funkční období, nebo jste třeba z funkce sami odstoupili, ale tato změna není do obchodního rejstříku promítnuta. Opět vám nezbývá, než se na danou společnost obrátit, aby uvedla zápis v obchodním rejstříku do souladu se skutečností, a pokud tak neučiní, budete muset, stejně jako v předchozím případě, podat podnět k příslušnému rejstříkovému soudu. I zde společnosti, která nebude mít řádně zvolené členy svých orgánů, hrozí až vymazání z obchodního rejstříku.

Nevíte-li si rady s výmazem nějakého údaje z obchodního rejstříku, můžete využít naší službu Zápis do obchodního rejstříku.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Změny v obchodním rejstříku

Provedeme za vás zápis do obchodního rejstříku nebo zařídíme případné změny. S námi máte jistotu, že zápis proběhne bez problémů a na první pokus. Jednáme rychle, profesionálně a za předem stanovené ceny. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

od 2500 Kč
Chci pomoct
Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho s přáteli

Mohlo by vás také zajímat

Příběh klienta Jana Vrátného

Jan Vrátný podniká 20 let v oboru střech, dřevostaveb a sádrokartonů (http://www.vratnycap.cz/). Před časem se na nás obrátil s problémem ve smlouvě o dílo. Obratem jsme smlouvu upravili a doplnili...

25. 1. 2017
Ondřej Preuss

Video: Jakou smlouvu uzavřít se svými prvními kolegy?

Představte si, že máte projekt (firmy, e-shop, cokoliv jiného), který jste sami založili a nyní už nestíháte a potřebujete k sobě člověka, který vám pomůže. Jak to máte vyřešit?

19. 1. 2017
Ondřej Preuss

Inspirujeme e-commerce

Máme velkou radost, že náš on-line advokátní projekt se dostal mezi jedenáct projektů, které svádí boj o přízeň odborné poroty v soutěži Křišťálová lupa.

7. 11. 2016
Ondřej Preuss

Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019