Změny v obchodním rejstříku
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Jak na zápis do obchodního rejstříku

Zakládáte akciovou, komanditní společnost nebo společnost s ručením omezeným nebo družstvo? Rozhodli jste se přidat dalšího společníka do Vaší společnosti nebo změnit jednatele? Pak Vás bude jistě zajímat postup, jakým svou obchodní společnost nebo změny v jejím fungování zapsat do obchodního rejstříku.
Work colleagues sitting around table and discussing their bussines
5 minut čtení
12. 1. 2020

Kdo se zapisuje do obchodního rejstříku

Od roku 2014 je účinný zákon o veřjných rejstřících, který upravuje zápisy do různých druhů veřejných rejstříků. Společenství vlastníků jednotek se od roku 2014 zapisují do rejstříku SVJ, spolky se zapisují do spolkového rejstříku a své rejstříky či evidence mají například i nadace, ústavy, svěřenské fondy a obecně prospěšné společnosti. Pro podnikatele je ale nejdůležitější právě obchodní rejstřík.

Do obchodního rejstříku, kterému se věnujeme v tomto blogu, se zapisují všechny obchodní společnosti a družstva, včetně bytových či stavebních bytových družstev. Do obchodního rejstříku se dále zapisují i podnikající fyzické osoby, které o zápis samy dobrovolně požádají; naopak povinnost zápisu do obcodního rejstříku mají fyzické osoby, jejichž výnosy či příjmy oproštěné od DPH převýší ve dvou po sobě jdoucích účetních období sto dvacet milionů korun.

Založení a vznik společnosti

Pokud vaše společnost musí být zapsána v obchodním rejstříku, ještě před zápisem musíte učinit kroky směřující k založení vaší společnosti. Zákon totiž rozlišuje mezi založením společnosti a jejím vznikem: založením společnosti se rozumí přijetí určitého zakladatelského dokumentu nebo uspořádání ustavující schůze; ke vzniku společnosti dochází právě na základě zápisu do obchodního rejstříku.

U většiny společností je k založení potřeba společenská smlouva; v případě založení s.r.o. musí být navíc notářsky ověřena. Pokud společnost zakládá jen jediný společník, bude potřeba připravit tzv. zakladatelskou listinu; ta v takovém případě nahrazuje společenskou smlouvu a musí být také notářem ověřena. U akciové společnosti je k založení nutné přijmout stanovy a v případě družstva musí proběhnout tzv. ustavující schůze, na které se vedle přijetí stanov zvolí i členové orgánů družstva.

Změny v obchodním rejstříku

Provedeme za vás zápis do obchodního rejstříku nebo zařídíme případné změny. S námi máte jistotu, že zápis proběhne bez problémů a na první pokus. Jednáme rychle, profesionálně a za předem stanovené ceny. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Při zápisu dejte pozor na formality

Po založení solečnosti přichází čas připravit vše potřebné pro zápis do obchodního rejstříku. Zápis se navrhuje zásadně prostřednictvím speciálního formuláře, který vyplníte a podáte na tzv. rejstříkový soud příslušný dle místa navrhovaného sídla společnosti. Návrh musí být dále vždy podán spolu se zakládající listinou.

V návrhu musíte také uvést název obchodní firmy vaší společnosti, tedy jméno, pod kterým bude do rejstříku zapsána a pod kterým bude vystupovat. Obchodní firma nesmí být zaměnitelná s již existující firmou jiné společnost, nesmí být klamavá (například nemůžete mít v názvu slovo „Řeznictví“, když budete podnikat v oblasti elektroniky) a musí obsahovat označení formy obchodní společnosti (s.r.o, a.s., k.s., v.o.s) či označení družstva. Pokud spěcháte na zápis určité obchodní firmy (např. protože si chcete konkrétn název zajisit co nejdříve), je možné po založení společnosti požádát o zápis samotné tohoto názvu ještě před tím, než podáte návrh na zápis celé společnosti. V takoém případě ale musíte návrh na zápis společnosti podat do jednoho měsíce poté, co jste požádali o zápis obchodní firmy.

Dále musí být v návrhu přesně určena adresa sídla, vymezen předmět podnikání, určeni první členové statutárního orgánu a jiných orgánů, označeni společníci, základní kapitál a další skutečnosti, které vymezuje zákon. Při přípravě návrhu na zápis je také třeba pamatovat na to, že u každé formy společnosti nebo družstva zákon vyžaduje, aby návrh podala konkrétní osoba nebo osoby (u veřejné obchodní společnosti tak návrh musí podat všichni společníci). Pokud nebude váš návrh splňovat všechny formální náležitosti nebo jej podá někdo, kdo dle zákona není oprávněn, restříkový soud návrh na zápis odmítne; v takovém případě bude nutné návrh podat znova a zbytečně se zdrží vznik vaší společnosti.

Kam s vyplněným formulářem

Vyplněný a připravený návrh můžete podat prostřednictvím internetu s elektronickým podpisem, vytištěný s úředně ověřenými podpisy, případně i zaslat prostřednictvím datové schránky. V těchto přípdech se musí návrh doručit rejstříkovému soudu. Pokud má návrh všechny náležitosti a správné přílohy, rejstříkový soud provede zápis zpravidla do 5 pracovních dní od podání návrhu. Jakmile sou zápis provede, zašle vám vyrozumění o zápisu společně s výpisem z obchodního rejstříku.

Zápis však může za určitých podmínek provést i notář. Ten ověří zakladatelské listiny a poté provede samotný zápis do obchodního rejstříku. Na rozdíl od podání návrhu skrze rejstříkový soud se ale jedná o placenou službu, za kterou notáři musíte zaplatit odměnu.

Zápis do obchodního rejstříku není nijak snadná operace, vše musí být bezchybně vyplněno a sepsáno, u některých forem obchodních společností vyžadují společenské smlouvy ověření notářem. Vždy je proto vhodné obrátit se na odborníka, který Vám s přípravou návrhu na zápis poradí, případně sepíše i smlouvy či stanovy a další dokumenty potřebné pro vznik Vaší společnosti.

Nechte si poradit od právníků online

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 490 Kč.

  • Vše zvládneme online
  • Požadavky řešíme do druhého dne
  • Předem víte, kolik zaplatíte
  • Zkušený tým 6 specialistů
Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Změny v obchodním rejstříku

Provedeme za vás zápis do obchodního rejstříku nebo zařídíme případné změny. S námi máte jistotu, že zápis proběhne bez problémů a na první pokus. Jednáme rychle, profesionálně a za předem stanovené ceny. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

od 4000 Kč
Chci pomoct
Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

průměrné hodnocení: 2
Hodnoceno: 17 krát

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let. Rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s pracovními problémy, řeší za ně převod nemovitosti nebo poradí s autorskou licencí.

Vzdělání

  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Mohlo by vás také zajímat

Obrázek k článku Příběh klienta Jana Vrátného

Příběh klienta Jana Vrátného

Jan Vrátný podniká 20 let v oboru střech, dřevostaveb a sádrokartonů (http://www.vratnycap.cz/). Před časem se na nás obrátil s problémem ve smlouvě o dílo. Obratem jsme smlouvu upravili a doplnili...

25. 1. 2017
Ondřej Preuss
Obrázek k článku Video: Jakou smlouvu uzavřít se svými prvními kolegy?

Video: Jakou smlouvu uzavřít se svými prvními kolegy?

Představte si, že máte projekt (firmy, e-shop, cokoliv jiného), který jste sami založili a nyní už nestíháte a potřebujete k sobě člověka, který vám pomůže. Jak to máte vyřešit?

19. 1. 2017
Ondřej Preuss
Obrázek k článku Inspirujeme e-commerce

Inspirujeme e-commerce

Máme velkou radost, že náš on-line advokátní projekt se dostal mezi jedenáct projektů, které svádí boj o přízeň odborné poroty v soutěži Křišťálová lupa.

7. 11. 2016
Ondřej Preuss

Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019