Jak na zápis do obchodního rejstříku | Dostupný advokát

Jak na zápis do obchodního rejstříku

Zakládáte akciovou, komanditní nebo společnost s ručením omezeným? Pak Vás bude jistě zajímat postup, jakým svou obchodní společnost zapsat do obchodního rejstříku. Tímto zápisem totiž společnost vzniká.
Jak na zápis do obchodního rejstříku
3 minut čtení
Ondřej Preuss
23. 8. 2018

Do obchodního rejstříku se zapisují všechny obchodní společnosti a také družstva, včetně bytových či stavebních bytových družstev, dále podnikající fyzické osoby, které o zápis požádají, nebo pokud jejich výnosy či příjmy oproštěné od DPH převýší ve dvou po sobě jdoucích účetních období sto dvacet milionů korun. To je tedy pouze velmi malá skupina podnikajících fyzických osob. Společenství vlastníků jednotek se zapisují do jiného rejstříku, a sice do rejstříku svj. Dříve toto upravoval zákon o vlastnictví bytů, který byl zrušen novým občanským zákoníkem a nyní je problematika všech rejstříků upravena v zákoně o veřejných rejstřících.

Pokud tedy vaše společnost musí být v obchodním rejstříku zapsána, v prvé řadě musíte učinit kroky, směřující k založení vaší společnosti. U většiny společností je to společenská smlouva, která v případě s.r.o. musí být notářsky ověřena. Pokud společnost zakládá jen jediný společník, jedná se o zakladatelskou listinu, která musí být také notářem ověřena. U akciové společnosti je k založení nutné přijmout stanovy. A u družstva musí proběhnout ustavující schůze, na které se vedle přijetí stanov zvolí i členové orgánů družstva.

Změny v obchodním rejstříku

Provedeme za vás zápis do obchodního rejstříku nebo zařídíme případné změny. S námi máte jistotu, že zápis proběhne bez problémů a na první pokus. Jednáme rychle, profesionálně a za předem stanovené ceny. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Následně musíte vyplnit formulář, který podáte na rejstříkový soud příslušný dle místa navrhovaného sídla. Návrh musí být podán spolu se zakládající listinou. V návrhu musíte uvést název obchodní firmy, ten nesmí být zaměnitelný s již existující firmou, nesmí být klamavý (například nemůžete mít v názvu slovo „Řeznictví“, když budete podnikat v oblasti elektroniky) a musí obsahovat označení obchodní společnosti (s.r.o, a.s., k.s., v.o.s), či označení družstva. Dále musí být v návrhu přesně určena adresa sídla, vymezen předmět podnikání, určeni první členové statutárního orgánu a jiných orgánů, označeni společníci, základní kapitál a další skutečnosti.

Návrh lze podat prostřednictvím internetu s elektronickým podpisem nebo vytištěný a s úředně ověřenými podpisy podat příslušnému rejstříkovému soudu, případně i zaslat prostřednictvím datové schránky.

Zápis však může provést i notář. Ten ověří zakladatelské listiny a poté provede samotný zápis do obchodního rejstříku. Je to však placená služba, za kterou notáři musíte zaplatit odměnu.

Zápis do obchodního rejstříku není nijak snadná operace, vše musí být bezchybně vyplněno a sepsáno, u některých forem obchodních společností vyžadují společenské smlouvy ověření notářem. Vždy je vhodné obrátit se na odborníka, která Vám poradí, případně sepíše smlouvy, či stanovy bd včetně například domovního řádu.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Změny v obchodním rejstříku

Provedeme za vás zápis do obchodního rejstříku nebo zařídíme případné změny. S námi máte jistotu, že zápis proběhne bez problémů a na první pokus. Jednáme rychle, profesionálně a za předem stanovené ceny. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

od 2500 Kč
Chci pomoct
Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho s přáteli


Mohlo by vás také zajímat

Příběh klienta Jana Vrátného

Jan Vrátný podniká 20 let v oboru střech, dřevostaveb a sádrokartonů (http://www.vratnycap.cz/). Před časem se na nás obrátil s problémem ve smlouvě o dílo. Obratem jsme smlouvu upravili a doplnili...

25. 1. 2017
Ondřej Preuss

Video: Jakou smlouvu uzavřít se svými prvními kolegy?

Představte si, že máte projekt (firmy, e-shop, cokoliv jiného), který jste sami založili a nyní už nestíháte a potřebujete k sobě člověka, který vám pomůže. Jak to máte vyřešit?

19. 1. 2017
Ondřej Preuss

Inspirujeme e-commerce

Máme velkou radost, že náš on-line advokátní projekt se dostal mezi jedenáct projektů, které svádí boj o přízeň odborné poroty v soutěži Křišťálová lupa.

7. 11. 2016
Ondřej Preuss

Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019