Co je a k čemu slouží živnostenský rejstřík?

Stal se z vás živnostník a přemýšlíte, jaké informace o vás budou veřejně dostupné v rámci živnostenského rejstříku? Je třeba o zápis do něj žádat a jak lze některé nesprávné či neaktuální údaje změnit? Na to vše jsme se zaměřili v našem článku.

živnostník při práci, barbershop, živnostenský rejstřík

Kapitoly článku

Živnostenský rejstřík, tedy oficiálně registr živnostenského podnikání, je jedním z důležitých informačních systémů veřejné správy a je centrálně spravován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO). Jak název napovídá, týká se těch fyzických či právnických osob (“firem”), které mají (či v nedávné minulosti měly) živnostenské oprávnění. Najdete zde ovšem také informace o zahraničních osobách, pokud podnikají na území ČR. To vše je k dispozici zdarma a online.

Možná je pro někoho překvapující informací, že se může jako živnostník nalézat v rejstříku i po té, co platnost svého živnostenského oprávnění ukončí. Ve veřejné části živnostenského rejstříku jsou totiž i ti živnostníci, jimž zaniklo (nebo bylo zrušeno) poslední živnostenské oprávnění před méně než 4 lety.

Řešíte obchodní podmínky?

Ať už zakládáte e-shop, spouštíte novou službu, nebo začínáte s podnikáním, na vašem webu by neměly chybět obchodní podmínky. Zpracujeme je pro vás on-line, na míru vašemu podnikání a za předem stanovenou cenu.

Co živnostenské úřady zapisují a v jakých lhůtách?

Chcete-li být vedeni jako živnostníci v rejstříku, stane se tak automaticky. O zápis není třeba zvláštním způsobem žádat, neboť živnostenské úřady samy vkládají informace, a to do 5 dnů ode dne, kdy je podnikatel oznámil nebo kdy se je živnostenský úřad dozvěděl jiným způsobem.

Živnostenské úřady disponují o něco větším množstvím informací, než kolik se v rejstříku následně objeví. Nemusíte se tedy obávat, že bude veřejně k dispozici například vaše rodné číslo. Neveřejná část živnostenského rejstříku obsahuje také trvalá bydliště fyzických osob a uložené pokuty.

Veřejná část rejstřku obsahuje u jednotlivých subjektů jméno, příjmení (či název u právnické osoby), datum narození, identifikační číslo osoby, adresu sídla, a dále údaje o jednotlivých živnostenských oprávněních (předmět podnikání, datum vzniku, provozovna, odpovědný zástupce, přerušení provozování živnosti, překážky provozování živnosti).

Tip: Plánujete se zřídit živnostenské oprávnění? Sestavili jsme pro vás manuál, v němž zjistíte postup, jak si založit živnost snadno a v pěti krocích.

Elektronické podání

Dobrou zprávou je, že digitalizace postoupila i na živnostenské úřady. Pro oznámení nových skutečností úřadu už tedy není nutné chodit na něj osobně. Ohlášení hlásit nové živnosti, žádost o koncesi, změny u již zapsaných lze zaslat pomocí elektronické podoby Jednotného registračního formuláře. Je ovšem třeba přihlásit se prostřednictvím služby elektronické identifikace uživatele. Následně lze činit podání nejenom k živnostenským úřadům, ale i k dalším institucím, například příslušné správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně, finančnímu úřadu či úřadu práce.

Po přihlášení lze využít i předvyplnění údajů z dalších základních registrů veřejné správy.

Které informace se dají vyhledat v živnostenském rejstříku?

Pokud si chcete vyhledat určitou osobu v živnostenském rejstříku, máte na výběr několik možností postupu. Stačí otevřít úvodní formulář pro vyhledávání a v něm zvolit vyhledávání dle osoby či subjektu.

Vyhledávání podle osob umožňuje vyplnit jméno a příjmení, identifikační číslo, datum narození či roli osoby (např. statutární orgán či podnikatel). Pokud zadáte do vyhledávače IČ, pak už se k dalším vyplněným kategoriím nepřihlíží.

Vyhledávání dle subjektu je zaměřeno na především na právnické osoby a navíc zde lze zvolit i adresu společnosti.

Vyhledat subjekt či osobu přitom můžete pomocí kterýchkoliv dostupných informací, které máte, tedy i když například neznáte její identifikační číslo. Vyhledáváte-li ovšem podle jména “Jan Dvořák”a nic víc nemáte k dispozici, vyhledávání té správné osoby se pak může náležitě protáhnout. Čím přesnější údaje máte, tím rychleji subjekt naleznete.
Registr vám nabídne k vyhledané osobě také informace týkající se předmětu podnikání, oboru činnosti, druhu živnosti, vzniku a doby platnosti oprávnění.

Jak získat výpis ze živnostenského rejstříku?

Výpis ze živnostenského rejstříku lze získat na kterémkoliv živnostenském úřadě (bez ohledu na to, jaké je vaše bydliště nebo kde je umístěné sídlo firmy) a na všech kontaktních místech, tzv. CzechPOINTech. Živnostenský úřad vám na základě žádosti vydá výpis v listinné nebo elektronické podobě, kde budete mít oficiálně ověřené všechny údaje týkající se vašeho podnikání například pro potřeby banky či jiných institucí.

Jak se liší obchodní a živnostenský rejstřík?

Pojmy obchodní a živnostenský rejstřík nám mohou trochu splývat. Jedná se ovšem o odlišné registry, pro které platí i odlišná pravidla.

Stejně jako živnostenský rejstřík, i obchodní rejstřík je dostupný online. Také se do něj zapisují základní údaje o podnikatelském subjektu, jako jsou jméno a příjmení, sídlo, identifikační číslo nebo předmět podnikání.

Obchodní rejstřík (stejně jako Sbírka listin) ovšem spadají do kompetence Ministerstva spravedlnosti ČR– a liší se také obsah, který je veřejně dostupný.

Základní rozdíl ovšem spočívá právě v subjektech, které jsou v rejstříku zapsané. Živnostenský rejstřík, obsahuje záznamy o všech držitelích živnostenského oprávnění, tedy o osobách samostatně výdělečně činných (OSVČ).

Do obchodního rejstříku se zapisují:

  • obchodní společnosti a družstva,
  • fyzické osoby (podnikatelé) s bydlištěm na území ČR, které o zápis samy projeví zájem, nebo jim zápis přikazuje právní předpis,
  • některé zahraniční podnikající osoby, které jsou blíže specifikované v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob,
  • další osoby, které mají tuto povinnost stanovenou zvláštním právním předpisem (např. spolky).

Živnostenský registr je ovšem s obchodním rejstříkem úzce provázán. Dohromady nám poskytují komplexní informace o jakémkoliv podnikateli, se kterým například uzavíráme smlouvu.

Tip: Chcete začít podnikat, ale nevíte, zda zvolit formu živnosti či společnosti s ručením omezeným? Obě varianty mají své výhody i nevýhody. V našem článku vám shrnujeme argumenty, podle kterých se můžete rozhodnout, co je pro vás vhodnější.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Obchodní podmínky

Sepíšeme pro vás nové obchodní podmínky, případně zkontrolujeme ty stávající. Zaručujeme přitom správnost dokumentu podle nového občanského zákoníku. Jednáme rychle, na celém území ČR. Cenu budete znát předem a zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Témata článku:

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reviews of the Dostupný advokát service

Recenze služby

Petr Medek

před 3 roky

Největší benefit spatřuji v tom, že nikam nemusíte, vše vyřídíte z domova nebo kanceláře. S Dostupným advokátem spolupracujeme už několik let a vždy jsme byli spokojeni.

Recenze služby

Michal D.

před 4 týdny

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Recenze služby

Zuzana Marková, Praha

před 3 roky

Nechali jsme si pro naši tělocvičnu sepsat obchodní podmínky a jsme za to moc rádi. Jasné vztahy dělají přátele, v businessu to platí desetinásob.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2023