Ochranné opatření: sankce, která nemá primárně trestat

V trestním řízení se rozhoduje o vině a nevině pachatele. Pokud soud shledá pachatele vinným, může mu udělit nejenom běžný trest, ale také ochranné opatření. Co přesně ochranné opatření znamená a za jaké trestné činy se ukládá?

nemocnice, ochranné léčení
5 minut čtení

Kapitoly článku

Význam ochranného opatření

Ochranné opatření nelze chápat jako mírnější formu trestu, jde o jiný typ sankce. Na rozdíl od klasických trestů (např. trest odnětí svobody) je možné je uložit nejen za trestný čin, ale i za takzvaný „čin jinak trestný“. Což je čin, který je v daném případě beztrestný, ačkoliv by za jiných okolností trestný byl. Takový čin může spáchat například nepříčetná osoba, případně mladistvý, který nemá požadovanou rozumovou vyspělost.

Tip: Víte, že krádež může být i pouhým přestupkem, který se ani nezaznamená do rejstříku trestů? A tušíte, že rejstřík trestů je také státní úřad? Na trestné činy, jejich dělení a promlčecí lhůty jsme se zaměřili v našem článku.

V určitých případech může ochranné opatření trest doplňovat, ale lze jej také uložit namísto něj. Jeho primárním účelem ovšem není pachatele potrestat (i když i k tomu zde pochopitelně dochází), ale především ochránit společnost. To je nakonec zjevné i ze samotného názvu této sankce. Mezi ochranná opatření podle trestního zákoníku patří

 • zabezpečovací detence – vykonává se v ústavech se zvláštní ostrahou, v nichž mohou být uplatňovány různé léčebné, psychologické, vzdělávací, pedagogické či rehabilitační programy. Jejich spravování a ostrahu zajišťuje Vězeňská služba.
 • zabrání věci – jeho předmětem je věc, která by mohla být předmětem trestu propadnutí věci, avšak tento trest nebyl pachateli soudem uložen. Předpokladem pro zabrání věci je, že se jedná o věc, které bylo užito ke spáchání trestného činu nebo která byla k jeho určená spáchána, nebo takovou věc, kterou pachatel získal trestným činem nebo jako odměnu za něj anebo o věc, kterou pachatel nabyl jen z části za věc uvedenou v předchozím případě.
 • ochranné léčení – Smyslem jeho uložení je primárně terapeutické působení na osoby, které se dopustily trestného činu nebo činu jinak trestného. U nepříčetných osob často půjde o osoby, které jsou nebezpečné pro společnost, a je nezbytné zajistit ochranu společnosti izolací těchto nepříčetných osob od ostatních členů společnosti, neboť jejich pobyt na svobodě může představovat určité nebezpečí.
 • zabrání části majetku -soud jej může uložit pachateli, který byl uznán vinným úmyslným trestným činem, na který trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně čtyři léta, případně pachateli vinnému z konkrétních trestných činů vyjmenovaných trestním zákoníkem.
 • ochranná výchova podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže.

Spadá sem také zabrání náhradní hodnoty a zabrání spisů a zařízení.

Řešíte problém související s trestním řízením?

Neponechávejte nic náhodě a využijte advokátních služeb. Váš úspěch u soudu závisí především na vhodně navržených důkazech, s čímž vám rádi pomůžeme. Provedeme pečlivou analýzu případu a postaráme se o zastupování u soudu, kde budeme tvrdě vymáhat vaše práva.

Při ukládání ochranných opatření není tolik podstatná závažnost činu. Nelze říci, že by se k ní nepřihlíželo vůbec, ale nedochází zde ke klasickému škálování jako například u zmíněného trestu odnětí svobody, kdy je přesně určeno, za jakou podobu trestného činu může následovat třeba rok, dva či pět let odnětí svobody.

Tip: Jaké druhy trestů rozlišuje zákon a za jaké trestné činy se ukládají, jsme detailně rozebrali v našem článku.

Zásady ukládání ochranných opatření

Trestní zákoník specifikuje zásady pro ukládání ochranných opatření, podle nichž jej nelze uložit, není-li přiměřené povaze a závažnosti pachatelem spáchaného činu a nebezpečí, které od pachatele v budoucnu hrozí pro zájmy chráněné trestním zákonem, jakož i osobě pachatele a jeho poměrům.

Z uvedených hledisek je přitom podstatné právě zmíněné nebezpečí, které od pachatele v budoucnu hrozí. Jak jsme zmínili, ochrana je  primární. Pokud by například soudní znalci a následně především soudce usoudil, že dosavadní činy pachatele nebyly tolik závažné (například nešlo o dokonaný trestný čin), ale v budoucnu hrozí riziko mnohem větší, pak je ochranné opatření na místě.

Další pravidlo říká, že újma způsobená uloženým a vykonávaným ochranným opatřením nesmí být větší, než je nezbytné k dosažení jeho účelu. Ukládání ochranných opatření za splnění zákonných podmínek je možné samostatně i vedle trestu.  Vedle trestu však může být ochranné opatření uloženo jen za podmínky, kdy by jeho samostatné uložení nebylo dostatečné. 

Obecně lze uložit i více ochranných opatření vedle sebe, nestanoví-li zákon něco jiného. Tak například nelze uložit ochranné léčení vedle zabezpečovací detence, a zabrání části majetku nelze uložit vedle trestu propadnutí části téže majetku. Pokud je uloženo více ochranných opatření vedle sebe, které nelze vykonat současně, soud stanoví pořadí jejich výkonu.

Pokud jsou ochranná opatření ukládáná v kombinaci s trestem, pak se přednostně se přistoupí k vykonání trestu, a teprve poté se uplatní ochranné opatření.

Trestání mladistvých

Trestná činnost mladistvých se od dospělých v řadě věcí liší. Obecná struktura je zde podobná. Vyskytují se zde majetkové trestné činy, drogové delikty, násilné trestné činy i mravnostní delikty. Vzhledem k věku ale k určitým trestným činům nedochází. Jako příklad si můžeme u majetkových trestných činů představit krádež či loupež, méně často už ale dotační či úvěrový podvod.

Zásadní rozdíl oproti trestání dospělých pachatelů pak představují samotné tresty, v případě mladistvých tedy výchovná opatření, ochranná opatření a trestná opatření.

Ochranná opatření mladistvých mají působit na jejich mravní a duševní vývoj. Řadíme k nim:

 • ochranné léčení – např. psychiatrické, protidrogové, protialkoholní či sexuologické,
 • zabezpečovací detence – detenční ústav pro děti či mladistvé je něco na způsob ochranného léčení, nicméně je spravované vězeňskou službou,
 • zabrání věci (či jiné majetkové hodnoty) – jde především o věci, které byly získány trestnou činností, nebo se to věcí, které byly získány trestným činem,
 • ochranná výchova – probíhá ve speciálních ústavech pro mladistvé. Může být uložena pouze mladistvému, tzn. osobě, která dovršila patnáctý rok věku a nepřekročila osmnáctý rok svého věku a ukládá se v případě, kdy neskýtá výchova v biologické rodině či jiném dosavadním prostředí záruku řádného rozvoje.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Podání trestního oznámení

Ocitli jste se situaci, která vyžaduje podání trestního oznámení? Jsme tu od toho, abychom vám pomohli. Spolehlivě ochráníme vaše práva a celý proces vyřídíme za vás. Vše zvládneme rychle a bezchybně, abyste se o nic nemuseli starat.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 6 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Recenze služby

Adéla Bobková Humlová

před 2 roky

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 3 měsíce

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024