Záruka za vady spotřební zboží | Dostupný advokát

Jak je to se zárukou za vady u spotřebního zboží?

Obrázek k článku Jak je to se zárukou za vady u spotřebního zboží?

31. 8. 2015 / autor: Ondřej Preuss

Přijetí nového občanského zákoníku v případě záruky za vady na spotřebním zboží vyvolalo více otázek než odpovědí. Pojďme tedy posílit právní vědomí zákazníků a ve zkratce si říct na co mají nárok, pokud koupí vadnou spotřební věc. Upozorňujeme, že se tento blog týká pouze nároků z kupní smlouvy na spotřební zboží a nikoli jiných věcí (typicky nemovitosti), které jsou předmětem prodeje.

Zákazník (kupující) má dle tvůrců nového občanského zákoníku právo na záruku v délce dvou let od převzetí zboží.

Existuje sice řada právních názorů, které s výše uvedeným polemizují, dnes se ale jedná o převažující názor, který zastávají i Ministerstva spravedlnosti a průmyslu a obchodu. Je tedy velice pravděpodobné, že jej přijmou i obecné soudy. Osobně však doporučujeme si u dražšího zboží nechat záruku od prodávajícího vždy písemně potvrdit.

Kupující by nicméně měl vadu u prodávajícího uplatnit bez prodlení a nikoli čekat „co nejdéle to půjde“.

V této souvislosti je také dobré připomenout, že záruka za vady, která je uvedená v reklamě na určitý produkt (např. 7 let), je pro prodejce rovněž závazná a kupující se jí může dovolat nad rámec zákonem garantované dvouleté záruky.

Práva kupujícího

1. Právo na výměnu věci nebo její opravu

Pokud se jedná o neodstranitelnou vadu a věc nelze užít pro zamýšlený účel, má kupující právo na výměnu věci. Kupující má rovněž právo na výměnu věci, pokud se vada vyskytne opakovaně po opravě nebo pokud se na věci vyskytne větší počet vad. Pokud se ale jedná pouze o dílčí opravu, po které bude věc možné bezvadně užívat, má kupující právo pouze na opravu věci.

2. Právo požadovat přiměřenou slevu

Pokud si kupující nepřeje opravu věci nebo její výměnu, případně neodstoupí od smlouvy, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

3. Odstoupení od smlouvy a právo na vrácení peněz

Kupující má právo na vrácení peněz v případě, že se vada vyskytne opakovaně po opravě věci nebo pokud se na věci vyskytne větší počet vad. Kupující má rovněž právo získat peníze zpět, pokud věc nelze užít pro sjednaný účel a věc nelze vyměnit ani opravit.

V této souvislosti musíme upozornit na zásadní rozdíl u práva na odstoupení od smlouvy při koupi věci v „kamenné prodejně“ a při koupi věci v „e-shopu“.

Zatímco při koupi věci v „kamenném obchodě“ je právo kupujícího na odstoupení od smlouvy velice omezeno (viz bod 3. výše), při koupi věci v eshopu může kupující od smlouvy odstoupit z jakéhokoli důvodu, ale pouze ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží.
Ohodnoťte tento článek:

Mohlo by vás také zajímat: