Odstupné v roce 2016 | Dostupný advokát

Odstupné v roce 2016

Na jaké mám nárok odstupné, když dostanu výpověď nebo uzavřu tzv. „výpověď dohodou”? To je jeden z častých dotazů našich klientů. Zákoník práce na podobné situace myslí a výši odstupného při nezaviněném ukončení pracovního poměru jasně stanoví. Jde ovšem o výši minimální, nikdo a nic tedy zaměstnavateli nebrání vyplatit zaměstnanci i odstupné vyšší.
Obrázek k článku Odstupné v roce 2016
3 minut čtení
Ondřej Preuss
11. 3. 2016

Kdy je na odstupné nárok a jak je vysoké?

Minimální výše odstupného je zaručena podle počtu odpracovaných let. Zaměstnanec, který působí u svého zaměstnavatele méně než rok, dostane odstupné alespoň ve výši jednoho průměrného měsíčního výdělku. Pokud pracovní poměr trvá déle než rok, ale méně než dva roky, vzniká nárok na nejméně dvojnásobek průměrného výdělku. Konečně pokud pracovní poměr trval přes dva roky, je možné nárokovat odstupné ve výši minimálně trojnásobku průměrného výdělku.

Délka pracovního poměru Výše odstupného
Méně než jeden rok (méně než 365 dní) nejméně 1 x průměrný měsíční výdělek
Více než jeden rok, ale méně než dva roky nejméně 2 x průměrný měsíční výdělek
Více než dva roky nejméně 3 x průměrný měsíční výdělek

Průměrný výdělek se určuje z hrubé mzdy. V zásadě jde o průměr z výdělků za poslední ukončené čtvrtletí. To znamená, že pokud se řeší průměrný výdělek např. pana Vochomůrky ke konci září, tak se bere čtvrtletí duben až červen. Pokud by se řešilo ke konci října, tak za červenec až září.

Odstupné má pouze dolní limit, horní limit záleží na dohodě se zaměstnavatelem

Nejvyšší soud v nedávném rozhodnutím potvrdil, že odstupné je omezeno „pouze zezdola“. V tabulce tedy uvádíme minima, která zaměstnavatel musí v každém případě dodržet. Zaměstnavatel se ale může se zaměstnancem smluvně dohodnout na odstupném jak vyšším, tak i z jiných výpovědních důvodů než těch, které jsou uvedeny v zákoníku práce.

Odstupné a odvody

Odstupné je výhodné zejména proto, že se z něj neodvádí odvody na sociální a zdravotní pojištění. To v praxi znamená, že zaměstnavatel ušetří a zaměstnanec dostane víc. I v roce 2016 platí, že se z odstupného, na které má zaměstnanec dle zákona nárok, žádné odvody neodvádějí. Nárokem se však nemyslí jen minimální výše určená v zákoně, ale i výše dohodnutá se zaměstnavatelem.

Pro názorný příklad se vraťme k zaměstnanci panu Vochomůrkovi. Ten pracuje pro svého zaměstnavatele, společnost Kapradina a syn, jako správce sítě rok a půl. Zaměstnavatel, pan Kapradina, se ale rozhodne, že pracovní místo pana Vochomůrky zruší. Protože je pan Kapradina velkorysý, nabídne panu Vochomůrkovi místo dvou průměrných výdělků čtyři a pan Vochomůrka souhlasí. Takové odstupné pana Vochomůrky nepodléhá žádným odvodům.

Stáhněte si zdarma vzor výpovědi. Se vším ostatním okolo změny zaměstnaní vám rovněž pomůžeme.

Využijte jednu z našich stálých služeb — Dostal(a) jsem výpověď z práce
Zajistíme, že v případě výpovědi obdržíte vše, na co máte nárok. Pomůžeme vám bránit se proti zaměstnavateli. Už do dvou dnů, v celém Česku!

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho s přáteli


Mohlo by vás také zajímat

Jak se bránit výpovědi po 1.1.2014?

Nový občanský zákoník přinesl mnoho změn zejména do občanského a obchodního práva. Původně měl být jeho podkapitolou i úplně nový zákoník práce. Tato koncepce nakonec neprošla, přesto se však i...

1. 1. 2015
Ondřej Preuss

Kdy má zaměstnanec nárok na placené volno?

Zákoník práce (a jeho prováděcí předpisy) garantuje zaměstnancům kromě klasické dovolené i další dny volna za zcela konkrétním účelem. Jedná se o takzvané důležité osobní překážky v práci....

2. 10. 2015
Ondřej Preuss

Jak to bude s předsmluvní odpovědností v pracovním právu?

Nový občanský zákoník („NOZ“) přinesl do českého práva nový prvek – předsmluvní odpovědnost. Většina odborníků se shoduje, že by se měl aplikovat i v pracovněprávních vztazích. Nepoctivému zaměstnanci či zaměstnavateli...

3. 11. 2015
Ondřej Preuss

Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019