Odvolání daru, když se obdarovaný nechová hezky

Většina dárků má spíše symbolickou hodnotu. Kamarádce dáte k svátku knížku, stříbrné náušnice, někdy se možná “plácnete přes kapsu” a darujete blízké osobě třeba hodinky. V případě pozdějšího vzájemného nedorozumění či hádky nad tím ale prostě mávnete rukou. To se prostě někdy stává. Co když ale darujete něco skutečně velkého? Třeba auto či nemovitost potomkovi ke státnicím? A o rok později toho velmi litujete. Dá se dar odvolat? A co dělat, když jste na straně obdarovaného a dárce po vás chce dar zpět?

Hádající se pár
6 minut čtení

Kapitoly článku

Darovali jste své přítelkyni auto a ona vás podvede s vaším nejlepším kamarádem. Věnovali jste synovi byt po babičce a on jej ničí s kamarády při pravidelných alkoholových večírcích. Vaše okolí zareagovalo možná ve stylu “dvakrát měř, jednou řež”. Prostě jste si to měli pořádně zvážit. Jsou ale situace, kdy je na vaší straně i zákon a umožňuje vám domáhat se daru zpět.

Zákon umožňuje získání daru zpět v následujících situacích:

  • nesplnění podmínky spojené s darem
  • odvolání daru pro nouzi
  • odvolání daru pro nevděk

Odvolání daru pro nevděk

Odvolání daru pro nevděk je z výše uvedených možností tou nejčastější. Je dobré vědět, že darování můžete odvolat za podmínky, že obdarovaný ublížil vám či osobě blízké. Nemyslí se tím pouze ublížení fyzické, ale také psychické (zjevné porušení dobrých mravů). Přitom může být spácháno buď úmyslně či hrubou nedbalostí.

Ač se nám darování může jevit jako ryze jednostranná záležitost, ve skutečnosti se jedná o dvoustrannou smlouvu, od které lze také v určitých případech odstoupit. Z právního hlediska tedy chápe odvolání daru jako odstoupení od darovací smlouvy.

Z výše uvedených příkladů bychom tedy nevěru mohli považovat za takové nevděčné chování, které k odvolání daru může vést. Ničení nemovitosti potomkem, například ve formě špinění zdí či zničené podlahy vás nepochybně může štvát, jako nevděk vůči vám osobně je lze ale považovat spíše stěží.

Tip: blíže jsme se otázkám týkajícím se darování nemovitosti věnovali v našem článku.

Důležitý je také časový aspekt takového chování. Nárok na odvolání daru máte do jednoho roku poté, co vám obdarovaný ublížil, případně kdy se dozvíte o takovém chování (dozvěděli-li jste se o něm později, než se odehrálo). Judikatura (konkrétně usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 3001/2009) k odvolání daru pro nevděk říká, že „okamžikem jednání obdarovaného, které naplňuje znaky uvedené v tomto ustanovení, vzniká dárci právo domáhat se vrácení daru, tedy požadovat po obdarovaném vrácení toho, co bylo předmětem darování. Využije-li dárce tohoto práva, zaniká darovací vztah okamžikem, kdy jeho projev vůle došel obdarovanému.“ Využitím uvedeného práva se tedy znovu stáváte majitelem věci. Obdarovaný je pak povinen vám věc vydat.

Oproti předchozí právní úpravě, která stanovila promlčecí lhlůtu pro odvolání daru na tři roky od darování, je tato úprava pro dárce výhodnější.

Odvolání daru nemá stanovenou právní formu, může být učiněno ústně, po telefonu, písemně či jakkoliv jinak. Zejména v případě hodnotnějších darů, je vhodné myslet na pozdější možnost odvolání dokázat.

Co když ale již obdarovaný váš dar nemá? Třeba ho prohýřil, ztratil či někomu sám věnoval? V takovém případě máte nárok na finanční náhradu v hodnotě, za kterou by bylo možné dar pořídit.

Vzhledem k tomu, že základním předpokladem pro uvedený postup je, že se k nám obdarovaný nechová zrovna nejlépe, dá se očekávat, že ani s vracením daru nebude pospíchat. Vám potom často nezbývá, než se vydání daru domáhat soudní cestou. Na výběr máte žalobu na vydání věci (u věcí movitých) či žalobu na vyklizení (u nemovitostí) či žalobou na bezdůvodné obohacení (u věcí zničených, kde důvod pro nabytí dárce přestal existovat) u místně příslušného soudu, jímž bude okresní soud v místě bydliště obdarovaného. V některých případech se vyplatí uplatnit i žalobu na určení vlastnictví.

Chcete se domoci svého daru pomocí žaloby?

Určit, která žaloba je ta pravá, a vhodným způsobem ji sepsat, bývá typicky úkol pro právníka. Vzory na internetu zpravidla na takové případy nedopadají, nebo nevystihují konkrétní podstatu toho vašeho. Obraťte se na naše advokáty, kteří posoudí váš případ a sepíší vám žalobu na míru, případně vás i zastoupí u soudu.

Co vše musí obdarovaný vracet?

Obdarovaný vrací především vše, co mu bylo darováno a dále by měl vydat dárci i užitek, který z daru měl. Myslí se tím případ, kdy mu dar ještě dále vydělával, přinášel další příjmy a podobně. Současně má ale dárce povinnost zaplatit nutné náklady, které byly na věc vynaloženy, aby například nedošlo k její devastaci. Při navracení daru se přitom počítá s jeho běžným opotřebením.

Příklad z praxe – Po darování pozemku se vzájemné vztahy vyhrotily natolik, že došlo i k fyzickému napadení

Nedobrou zkušenost s darováním udělal pan Kamil, a proto se obrátil na nás. Daroval svému synovci parcelu, a to hned vedle svého domu. Jakmile ale byly uzavřeny všechny formality a odeslali podepsanou smlouvu na katastr nemovitostí, jejich vzájemné vztahy se změnily. Namísto dřívější pomoci panu Kamilovi, nyní synovec ignoroval jeho prosby o pomoc související s tím, co vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřeboval, a neprojevoval o něj žádný zájem. V průběhu stavby domu se pak dokonce jednoho dne pohádali tak, že došlo k fyzickému napadení pana Kamila ze strany jeho synovce. Kamil s naší pomocí docílil toho, že mu synovec musel za parcelu doplatit značnou náhradu, a darovací smlouva byla zrušena.

Nesplnění podmínky spojené s darem

Další možnou situací, kdy můžete svůj dar požadovat zpět je, pokud jste s ním spojili určitý požadavek, který ale nebyl naplněn.
Příkaz či požadavek by ovšem měl být odůvodněn a také nějak časově limitován. Nemůžete zavázat někoho navěky, jak smí s danou věcí nakládat. Časový limit by měl být úměrný, například v řádu několika let. Konkrétní případ by pak posuzoval soud. Naopak by takový příkaz mohl být považován za nepřiměřený a tato část darovací smlouvy by mohla být soudem zneplatněna.

Tip: Co vše si můžete vyhradit na obdarovaném a jaké jsou nejčastější dotazy u darovací smlouvy? Prostudujte si náš článek.

Odvolání daru pro nouzi

K odvolání daru může dojít i v situaci, která tentokrát nastane na straně dárce. Pokud se totiž dostane do nouze, kdy nemá peníze na nutnou obživu sebe, případně osoby, o níž je povinen se starat, může rovněž dar odvolat. Přitom může jednak požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět, případně aby mu zaplatil jeho obvyklou cenu, nanejvýš však v tom rozsahu, v jakém se dárci nedostává prostředků k uvedené výživě.

Nejedná se ovšem o případy, kdy by se dárce do nouze dostal vlastní vinou, například by všechny své prostředky prohrál v automatech či propil.

V praxi může jít například o situaci, kdy rodiče věnují svému potomkovi byt a následně ztratí práci a dostanou se do tak složité situace, že se nemají jak živit. Mohou tedy požadovat byt zpět, případně chtít po synovi peníze v rozsahu, v jakém jim schází na výživu.

Tip: I přes možná úskalí stále chcete darovat byt či jinou nemovitost? Nespoléhejte se na zastaralé vzory darovací smlouvy na byt a raději se obraťte na dostupného advokáta. Darovací smlouva vytvořená nebo zkontrolovaná advokátem se specializací na nemovitostní právo vás účinně ochrání před nepříjemnými překvapeními.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Odvolání daru

Darovali jste svým příbuzným či přátelům cennou věc a teď toho litujete, protože se vůči vám chovají nevděčně nebo dokonce hrubě? Váš případ posoudíme a postaráme se o to, abyste odvolali svůj dar dostali jej zpět.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 3.4
hodnoceno: 5 krát

…nebo jej sdílejte

Témata článku:

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Luboš Zeman

před 5 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Из KZ в CZ ЧЕХИЯ.МИГРАЦИЯ.

před 8 měsíců

Díky za pomoc v řešení problému. Skupina profesionálních advokátů.

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 5 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

darování pozemku, převod pozemku
5 minut čtení

Darovací smlouva na pozemek

Ondřej Preuss
25. 8. 2023

Darovanému koni na zuby nekoukej! Pokud ale místo koně budete chtít darovat pozemek nebo budete na straně obdarovaného, určitě si vše pečlivě pohlídejte. Písemná darovací smlouva, která je k bezúplatnému převodu vlastnického práva k pozemku nezbytná, totiž musí obsahovat všechny zákonné náležitosti, aby pak převod vlastnictví posvětil i katastrální úřad. Opomenout nějaký ten zoubek by vás v tomto případě mohlo zbytečně mrzet.

Číst dále
Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024