Jak správně darovat nemovitost

Darování nemovitosti dětem je obecně jednodušší než případné vypořádání dědictví. A taky vyjde levněji. Pozor ale na právní nástrahy, které by si měl dárce nejprve rozmyslet.

detail na ruce podepisující smlouvu, v popředí maketa domu
6 minut čtení

Jak na darování mimo rodinu, je také výhodné? Vše lze ošetřit. Správně sepsanou darovací smlouvou předejdete do budoucna problémům a zbytečným konfliktům.

Studentka Kamila se dlouhé roky starala o nemocnou babičku. Nebyla to však její skutečná babička, ale sousedka. Kamila jí jen vypomáhala, až to přerostlo v každodenní péči. Ačkoli to Kamila vůbec neočekávala, babička se rozhodla, že Kamile daruje svůj byt. Stará paní totiž nebyla za dobře se svou rodinou, která se o ni vůbec nezajímala.

Problém však byl, že se babička ani paní Kamila s nikým neporadily. Kamila stáhla starý vzor darovací smlouvy z internetu, vyplnila ho neúplně a takto smlouvu s nemocnou babičkou podepsaly a předložily na katastr nemovitostí. Ukázalo se však, že špatně označily podíl na společných částech domu. Zapomněly i uvést podíl na souvisejících pozemcích v okolí domu, tedy zahradě.

Kvůli chybě tak katastr řízení zastavil a darovací smlouvu odmítl. Mezitím však stará paní zemřela, a tak její byt připadl dědicům v dědickém řízení.

Při převodu, tedy i darování bytů se často převádějí nemovitosti na více listech vlastnictví, na což se právě zapomíná. Každý podíl se musí označit výslovně, nesmí se zapomenout jak na podíl na pozemku, na kterém dům s bytem stojí, tak na podíl na samotném domě. Byt je v souvislosti s novým občanským zákoníkem definován jinak než dříve, což může také vést k chybě, zejména pokud se vychází ze staré smlouvy.

U darování domu se lze se setkat s další typickou právní chybou. Nový občanský zákoník sice zavedl zásadu Superficies solo cedit. V překladu to znamená “povrch ustupuje půdě” ve významu, že stavba je součástí pozemku. Neplatí to však důsledně a domy a pozemky se scelují teprve postupně. Dům tedy nemusí nutně ani dnes být součástí pozemku. Může se tak stát, že se při darování omylem převede jen pozemek bez domu, nebo dům bez pozemku. To vše musí být zejména ve smlouvě dobře ošetřeno. Smlouva musí být samozřejmě písemná a podpisy všech účastníků by měly být ověřené. Buď u notáře, advokáta, nebo na pracovišti Czech Pointu.

Pouze ten, kdo má u katastrálního úřadu uložen “vzorový podpis”, nemusí nic ověřovat.

Mnozí lidé si uvědomují všechna rizika a problémům se snaží předcházet už při řešení darovací smlouvy. Jako paní Martina, která nás před časem oslovila s tím, že potřebuje na sebe a bratra převést co možná nejrychleji a za nejlepších možných podmínek pozemky v jižních Čechách. Ty jim chtěli darovat rodiče. Bála se, aby neudělala nějakou chybu. K jedné z parcel totiž vedla cesta, která byla součástí druhé parcely. To je potenciálně právně složitá situace. Paní Martině jsme doporučili vytvoření darovací smlouvy na pozemek se služebností cesty.

V praxi to znamená, že cesta zůstane v majetku bratra paní Martiny, který měl dostat sousední pozemek. Ovšem ona – i případný nový vlastník jejího pozemku – si zachová právo se ke svému pozemku dostat právě touto cestou. Takto ošetřená darovací smlouva na pozemky může předejít mnoha budoucím problémům, například pokud by se jeden ze sourozenců odstěhoval a z nového majitele by se vyklubal problémový člověk.

Darování je také obecně levnější než dědické řízení. To dokazuje právní úprava v oblasti daní. Darovací daň se již neplatí. Připadá tedy v úvahu jen daň z příjmu. Dárce žádný příjem nemá, naopak o majetek přichází, daňovou povinnost tedy mít nemůže. Obdarovaný však příjem získává. Pokud ho však s dárcem pojí bližší vztah a patří do okruhu jeho „osob blízkých“, je i takový převod od daně osvobozen. Pokud ne, zahrne dar do svého celoročního příjmu a zdaní společně s ostatními výdělky.

Tip: Dřívější praxe při prodeji spoluvlastnického podílu zahrnovala povinnost nabídnout spoluvlastnický podíl. Několik let tomu tak už není. Jaká je tedy současná praxe a právní úprava týkající se předkupního práva? A jaká práv zbyla spoluvlastníkům?

Darování nemovitosti

Poskytneme vám kompletní právní servis související s darováním nemovitosti včetně návrhu na vklad do katastru. Poradíme také, jak nejvýhodněji řešit daně. Vše zvládneme rychle a bezchybně, abyste se o nic nemuseli starat. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Odvolání daru

Přepisem na katastru nemovitostí nemusí být darování jednou pro vždy vyřešeno. V určitých případech přichází v úvahu i takzvané „zpětvzetí“, tedy správně odvolání daru. Zákon pro něj předpokládá v zásadě dva možné důvody. Jednak jde o případy, kdy dárce upadne do nouze. To znamená, že nemá ani na základní živobytí pro sebe nebo pro toho, kdo je na něm závislý. Obdarovaný je v takovém případě povinen dárci vrátit dar, anebo mu poskytnout obvyklou cenu takového daru.

Častější je však odvolání daru pro takzvaný nevděk. Za nevděk se považuje situace, kdy obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ublíží. Tím se nemá na mysli vypjatá hádka, ale třeba neposkytnutí pomoci při nemoci nebo dokonce trestný čin proti dárci nebo jeho osobě blízké. Každý případ se však hodnotí jednotlivě a individuálně. O tom, co je nevděk, tedy rozhoduje v důsledku až soud.

Dárce má na odvolání, nebo-li odstoupení od daru lhůtu jednoho roku od okamžiku, kdy mu obdarovaný ublížil. Výjimkou je situace, kdy mu dotyčný ublížil nepřímo nebo ublížil jeho osobě blízké. V takovém případě běží lhůta od okamžiku, kdy se o tom dozvěděl. V některých případech dokonce právo na odvolání daru přechází i na dědice dárce.

To platí tehdy, pokud mu obdarovaný před smrtí v odvolání daru zabránil. Může jít přirozeně o krajní situaci, kdy obdarovaný dárce usmrtí nebo zmrzačí a tím pádem na odvolání daru není prostor. Pak na jeho místo nastupují dědicové. V praxi si lze představit třeba situaci, kdy jeden ze sourozenců v hádce zabije svého rodiče, který mu ale předtím daroval dům. Ostatní dědicové pak budou dům vymáhat “zpět” a dar můžou odvolat.

Tento článek jsme připravili pro Seriál Lidových novin „Právo & bydlení“. Podívejte se i na další články ze seriálu:

 1. Na co si dát pozor při koupi nemovitosti
 2. Jak na hypotéku
 3. Co si zkontrolovat před koupí nemovitosti
 4. Kdo a jak platí daň z převodu nemovitosti?
 5. Co by měla obsahovat kupní smlouva na nemovitost
 6. Nejčastější chyby při sepisování návrhu na katastr nemovitostí
 7. Koupě nemovitosti od developera
 8. Úschova kupní ceny při koupi nemovitosti
 9. Rozdíl mezi bytem družstevním a v osobním vlastnictví
 10. Co je to anuita?
 11. Jak správně darovat nemovitost
 12. K čemu slouží věcné břemeno nebo služebnost?
 13. Sepsání závěti a vypořádání dědictví
 14. Co je to kolace
 15. Co by nemělo chybět v nájemní smlouvě
 16. Kdy se může zvyšovat nájemné
 17. Ukončení nájmu
 18. Dohoda o ukončení nájmu
 19. Jak sepsat smlouvu o dílo s řemeslníkem
 20. Skryté vady a odstoupení od smlouvy o dílo
 21. Kdy potřebujete stavební povolení k rekonstrukci nemovitosti?
 22. Domovní řád
 23. Co obnáší funkce ve výboru bytového domu?
 24. Proč nepodceňovat stanovy v bytovém domě
 25. Společné prostory v bytovém domě
 26. Co obnáší rekonstrukce bytového domu
 27. Může se SVJ nebo bytové družstvo zadlužit?
 28. Jak na rekonstrukci domu nebo chaty
 29. Na co si dát pozor při jednání se stavební “firmou”?
 30. Stavba domu na „zelené louce“
 31. Jak na vyjmutí půdy ze zemědělského fondu

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Darování nemovitosti

Poskytneme vám kompletní právní servis související s darováním nemovitosti včetně návrhu na vklad do katastru. Poradíme také, jak nejvýhodněji řešit daně. Vše zvládneme rychle a bezchybně, abyste se o nic nemuseli starat. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

MUDr. Pavla Kramolišová, Nový Jičín

před 4 roky

Oceňuji, jak rychle a pro mě jako laika srozumitelně pracujete. Ušetřilo mi to čas, nervy a obavy z neznámého. Už nikdy do bezplatné právní poradny.

Recenze služby

Stanislav Graf

před 2 roky

Služeb Dostupného advokáta jsme využili již dvakrát, pokaždé pro koupi nemovitosti. Jejich balíček premium se nám osvědčil, a příště si zase vybereme tuto společnost.

Recenze služby

Ing. Jana Filipová, Praha

před 3 roky

Nechali jsme si s přítelem zkontrolovat nájemní smlouvu na náš první byt a byli jsme rádi, že nám někdo řekl, jaká máme práva, a vysvětlil, co nás čeká.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024