Pojistka nemovitosti: kdy se bez ní neobejdete?

Pojistit si svou nemovitost lze doporučit v jakékoliv době a za jakékoliv situace. Takovou proklamací by bylo možné toto téma uzavřít. My však pohled na ně rozšíříme a zaměříme se na specifické situace, jakou je například pojištění cizí nemovitosti, pojišťování bytu při sjednávání hypotéky, případně pojištění domu, který se teprve staví. V čem spočívají odlišnosti těchto pojistek?

zničený dům, pojištění nemovitosti
5 minut čtení

Kapitoly článku

Jak jsme nastínili hned v úvodu: pojištění lze doporučit všem majitelům nemovitostí. Poskytne jim finanční ochranu proti škodám způsobeným přírodními katastrofami, požáry, vandalismem či jinými nečekanými událostmi. Obzvláště důležité je pak pojištění pro nemovitosti v oblastech s vyšším rizikem povodní nebo jiných přírodních katastrof.

Vždy je třeba zvolit správný typ a rozsah pojistného krytí, který odpovídá hodnotě nemovitosti a individuálním potřebám majitele.

Povinné se pojištění stává například při získávání hypotéky, kde jej pojišťovna zpravidla vyžaduje jako záruku pro případ ztráty hodnoty zastavené nemovitosti.

Tip: Hypotéka je stále velmi skloňovaným pojmem. Většina lidí totiž nemá dostatečné prostředky k tomu, aby si mohli koupit bydlení rovnou, a proto si často k tomuto účelu berou hypoteční úvěr. I z tohoto důvodu se kolem hypotéky množí spousta otázek. My jsme pro vás připravili text, která vám na tyto otázky poskytne odpověď. Podíváme se v něm na to, jak prodat nemovitost zatíženou hypotékou, jak funguje hypotéka na rekonstrukci, a zda a proč potřebujete k získání hypotéky pojištění nemovitosti.

Pojištění a hypotéka

Povinným pojištěním nemovitosti, na jejíž pořízení je poskytována hypotéka si banka chrání svou investici, protože v případě škody na nemovitosti zůstává její hodnota zachována. Toto pojištění pak chrání současně jak dlužníka, tak i věřitele. Pojištění je zpravidla nutné uzavřít před schválením hypotéky a musí být zachováno po celou dobu trvání hypotečního úvěru.

Cena pojistky se v případě získání hypotéky odvíjí od hodnoty nemovitosti a rozsahu krytí. Není nutně dražší než běžné pojištění nemovitosti, ale musí odpovídat požadavkům banky na minimální krytí. Pojištění je klíčové pro ochranu majitele nemovitosti i banky v případě nepředvídatelných událostí, jako jsou přírodní katastrofy nebo požáry. Banka zpravidla vymezí okruh krytí, na něž se pojistka nutně musí vztahovat a vedle toho můžete uzavřít pojistku na další oblasti, které vás zajímají.

Pojistka vyžadovaná bankou se týká nemovitosti jako takové a nikoliv věcí do ní vnesených. To je také důvodem, proč je v těchto situacích vhodnější oddělit pojištění stavby a domácnosti. Zatímco do pojištění stavby vám bude banka “mluvit” a každou jeho změnu s ní musíte projednat, v pojištění domácnosti budete zcela flexibilní a budete si je moc měnit kdykoliv to bude situace vyžadovat.

Zásadní zvláštností této hypotéky je, že na jejím počátku pojišťujete cizí nemovitost. To se ale po uskutečněné koupi a zápisu do katastru změní.

Pakliže byste chtěli smlouvu zásadním způsobem měnit, zvyšovat pojistné plnění nebo uzavřít smlouvu s jinou pojišťovnou, musíte vše bezpodmínečně probrat s bankou. Bez ní nelze dosavadní pojistka zrušit, neboť je v ní uvedena jako strana smlouvy. Z této povinnosti se uvolníte až ve chvíli, kdy je hypotéka splacena.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Pojištění rozestavěné stavby

Pojistit lze i rozestavěnou stavbu. Doporučuje se to zejména v případě, kdy je stavba významnou investicí a existuje riziko škod způsobených například nepříznivým počasím, vandalismem nebo krádežemi stavebního materiálu a vybavení. Pojištění rozestavěné stavby tak zajišťuje ochranu investice během celého stavebního procesu.

Jak ale pojistit něco, kde v jednom týdnu najdeme hromádky cihel, v dalších týdnech například ocelové skelety a profily a obecně se celý objekt neustále dynamicky mění? Navíc jej možná nelze po určitou dobu ani dostatečně zabezpečit.

Pojištění domu ve výstavbě obvykle kryje škody způsobené nepředvídatelnými událostmi jako jsou požáry, povodně, krádeže nebo vandalismus. Je důležité pravidelně aktualizovat pojistnou částku tak, aby odpovídala skutečné hodnotě investice. Pojišťovny často nabízejí flexibilní řešení, která umožňují průběžně upravovat pojistné krytí podle aktuálního stavu a hodnoty stavby.

Co znamená pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti?

Pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti chrání majitele nemovitosti před finančními nároky třetích stran za škody, které byly způsobeny v souvislosti s touto nemovitostí. To zahrnuje například úrazy na pozemku nemovitosti nebo škody způsobené padajícími předměty z nemovitosti. Pokud někdo utrpí škodu a tvrdí, že za ni může stav vaší nemovitosti, toto pojištění vás může chránit před finančními nároky a právními spory.

Pojištění nájemcem

Existuje jedna významná a navíc velmi častá situace, kdy lze doporučit pojištění nemovitosti, kterou nevlastníte. Je jí pojištění bytu ze strany nájemce. V tomto případě ale půjde typicky spíše o pojištění domácnosti, tedy předmětů, které sem nájemník vnesl. Jedná se o nábytek, knihy, šperky, elektroniku a další osobní věci. Tuto pojistku lze velmi doporučit, protože ve většině případů pojištění domu či bytu majitelem nemovitosti nekryje osobní majetek nájemce nebo škody způsobené nájemcem. Vlastník bytu ani nemůže vědět, jaký majetek se v jeho bytě aktuálně nachází. Lze ale doporučit si při sjednávání nájemní smlouvy ujasnit, která strana byt na co pojišťuje a v jakém konkrétním rozsahu.

V naší advokátní praxi jsme se setkali i se situací, kdy pronajímatel nájemci pouze lakonicky sdělil, že “byt je pojištěný a nemusí se o nic bát”, což nájemce (pravda poněkud naivně a neuváženě) pochopil v tom smyslu, že je pojištěný i veškerý jeho majetek. Když se do bytu v prvním patře vloupali zloději a odnesli nájemci, panu Pavlovi, počítač a elektroniku v hodnotě 170 tisíc, očekával, že se vše zaplatí ze zmiňované pojistky. Ta ale pokryla pouze rozbité sklo.

Tip: Uzavřeli jste nájemní smlouvu a nevíte, jaké přesné povinnosti a práva vám z ní vyplývají? Poradíme vám, zda smíte v bytě chovat zvíře a přivést si návštěvu, když vám to smlouva zakazuje. V našem samostatném článku vám také vysvětlíme, kdo hradí opravy v bytě a jak postupovat při poškození bytu.

Jak se může lišit pojištění nezkolaudované místnosti či stavby?

Pojišťovny mohou vnímat nezkolaudované nemovitosti jako vyšší riziko kvůli potenciálním bezpečnostním nebo stavebním nedostatkům. V důsledku toho může být nabízené krytí omezené nebo mohou být vyžadovány specifické pojistné podmínky. Je důležité konzultovat tyto aspekty s pojišťovnou a přesně specifikovat charakter nezkolaudované místnosti při sjednávání pojištění.

Tip: Cenu pojištění nemovitosti je stanovena na základě řady faktorů, které odrážejí rizika spojená s konkrétní nemovitostí. Které z nich jsou neměnné a kdy můžete sami cenu pojistky ovlivnit? Na to jsme se zaměřili v našem dalším článku.

 

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 11 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 10 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Michal D.

před 8 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Zobrazit všechny reference

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024