Pracovní oděvy, pracovní obuv a ochranné pracovní pomůcky

S pracovními oděvy a pomůckami se můžete setkat u spousty profesí. Často však panují otázky ohledně toho, kdo má vlastně povinnost je hradit – zaměstnanec nebo zaměstnavatel? Na to, co říká zákon, se proto podíváme v tomto článku.

6 minut čtení

Kapitoly článku

Osobní ochranné pracovní prostředky – co říká legislativa

Zákoník práce definuje osobní ochranné pracovní prostředky následovně: „Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie.“

Ten stanovuje, že se tyto prostředky mohou používat pouze ke stanovenému účelu a při náležité údržbě. Také nesmí ohrožovat zdraví ani bezpečnost osob, domácích zvířat či majetek. Kromě toho musí splňovat určité standardy. Mezi ty patří například nutnost ergonomie, bezpečnost materiálů, pohodlnost, lehkost a pevnost.

Zákon stanovuje zaměstnavateli povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců při práci. Tato povinnost se přitom nevztahuje pouze na zaměstnance, ale na všechny osoby, které se zdržují na pracovišti. Jedná se tedy například i o návštěvy z vedení, členy exkurzí a podobně. Také je důležité, že se tyto povinnosti netýkají pouze zaměstnavatele, ale i zaměstnanců ve vedoucích pozicích, kteří mají zodpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví podřízených zaměstnanců.

Tip: Plánujete přijat zaměstnance? Pracovněprávní předpisy bývají složité a někdy i malá odchylka od nich může později způsobit velké problémy. Pomůžeme vám se v nich zorientovat a nastavit pracovní smlouvu v souladu se zákony.

Důležitou informací je, že veškeré náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinen hradit zaměstnavatel a nesmí je přenášet přímo ani nepřímo na zaměstnavatele. Nesmí vám tedy nařídit zaplacení vašich ochranných pracovních pomůcek, ani vám je nesmí automaticky strhnout z platu.

Kromě toho vám musí zaměstnavatel poskytnou mycí, čistící a dezinfekční prostředky a v některých případech, kdy zaměstnanci vykonávají práci v nevyhovujících mikroklimatických podmínkách (např. když pracujete ve vedru nebo v zimě) také tzv. ochranné nápoje. Ochranný nápoj přitom není obyčejná voda, ale jedná se o nápoj, který chrání před teplem či chladem. Mělo by se jednat o přírodní minerální či pramenitou vodu, která dokáže nahradit ztrátu minerálů. Kromě toho stanovuje zákon také to, že ochranný nápoj nesmí obsahovat více než 6.5 % cukru a 1 % alkoholu (u nezletilých zaměstnanců pak nesmí být obsažen vůbec žádný alkohol).

Vy jako zaměstnanec máte povinnost ochranné prostředky používat a oznámit zaměstnavateli, pokud dojde k jejich poškození, ztrátě apod. Tak, aby měl zaměstnavatel možnost je opravit, případně nahradit.

Tip: Pod pojmem „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“ (BOZP) se skrývá celá řada problematik a pravidel. Mnozí zaměstnavatelé i zaměstnanci tyto oblasti vnímají spíše jako nutné zlo a jakousi formalitu. To se však může změnit v případě závažného úrazu, kontroly inspektorátu práce či pracovněprávního sporu. Jak se tedy připravit, aby vás jako zaměstnavatele tyto události nezaskočily? To se dočtete v našem dalším článku.

Co patří mezi ochranné pracovní pomůcky

 • Ochrana hlavy: Např, přilby chránící hlavu před padajícími předměty, elektrickým nebezpečím a nárazy.
 • Ochrana očí a obličeje: Ochranné brýle chránící oči před odletujícími úlomky, výpary, prachem a kapalnými chemikáliemi nebo obličejové štíty, které chrání celý obličej před postříkáním, jiskrami a chemikáliemi.
 • Ochrana sluchu: Špunty do uší či speciální chrániče sluchu.
 • Ochrana dýchacích cest: Protiprachové masky, které chrání před vdechováním prachu, pylu a jiných částic či respirátory, které zajišťují ochranu před nečistotami ve vzduchu, včetně plynů a výparů.
 • Ochrana rukou: Různé typy rukavic pro ochranu proti pořezání, odřeninám, chemikáliím a teplotním extrémům.
 • Ochrana proti pádu: Bezpečnostní postroje a lana, která zabraňují pádům z výšek a běžně se používají ve stavebnictví a v pracích na vyvýšených místech.

Pracovní oblečení a boty – co říká legislativa

Zákoník práce stanoví že „V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele jako osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv.“ V tomto případě se tedy na pracovní oděvy a boty nahlíží stejně jako na ochranné prostředky a platí pro ně stejná pravidla, která jsme uvedli výše. Musí vám je tedy zajišťovat zaměstnavatel a nesmí po vás chtít finanční náhradu, ani vám je nesmí strhnout z platu.

Tip: Byl-li s vámi jakýmkoliv způsobem ukončen pracovní poměr ze strany zaměstnavatele, ochráníme všechna vaše práva. S námi máte jistotu, že nepřijdete zkrátka.

Jaký oděv a obuv patří mezi ochranné prostředky

To, zda se pracovní oděv a obuv považuje za osobní ochranné prostředky při práci se posuzuje na základě toho, zda dochází k opotřebení, znečištění nebo zda plní ochrannou funkci. Zákoník práce přitom přesně nespecifikuje co znamená opotřebení či znečištění. V praxi se ale obvykle vychází z toho, že se pracovní oděv považuje za osobní ochranný prostředek v případě, že je již po roce užívání nepoužitelný a neplní svůj účel.

Může se tak jednat například o oděvy a obuv nošené ve špinavých dílnách, kde dochází k rychlému znečištění a ošoupání. Kromě toho je také zvykem, že zaměstnavatel hradí náklady za oblečení a obuv zaměstnancům z hygienických či technologických důvodů. Zde se tak bude jednat např. o pracovní oděv a obuv pro kuchaře a osoby pracující v potravinářském průmyslu. Pokud po vás zaměstnavatel vyžaduje stejnokroje, obvykle na ně také přispívá nebo vám je poskytne zdarma. Pokud ale máte vlastní speciální pracovní oděv, který nepatří mezi ochranné potřeby, pak si jej musíte hradit sami.

Potřebujete poradit?

Myslíte si, že máte právo na hrazení pracovního oděvu zaměstnavatelem, který to ale odmítá? Zeptejte se Dostupného advokáta. Obdržíte detailní popis toho, co na to právo.

Jaká povolání mají pracovní oděvy, obuv a ochranné prostředky

 • Dělníci a lidé pracující na stavbách: Tito pracovníci obvykle nosí reflexní pracovní oděvy, přilby, pracovní obuv s ocelovou nebo plastovou špičkou a pracovní rukavice, aby se chránili před padajícími předměty, stroji a jinými nebezpečími na staveništích a v dílnách.
 • Zdravotníci: Zdravotníci nosí zdravotnické bílé pracovní oděvy. Kromě toho nosí také bílou zdravotní obuv. Ta by měla být prodyšná a ortopedická – často se proto můžete setkat s otevřenými sandály či pantoflemi. Oděvy a obuv jsou jednak určené k udržení čistoty a zabránění šíření infekce, ale také k zajištění celodenního pohodlí. Kromě toho mohou zdravotníci v určitých situacích nosit také osobní ochranné prostředky, jako jsou rukavice, masky a pláště.
 • Elektrikáři: Elektrikáři často nosí ohnivzdorný oděv, izolované rukavice a ochranné brýle, aby se chránili před úrazem elektrickým proudem a popáleninami.
 • Chemičtí a laboratorní pracovníci: Pracovníci v laboratořích nebo průmyslových odvětvích, zabývajících se nebezpečnými chemikáliemi, nosí speciální ochranné oděvy, jako jsou laboratorní pláště, brýle a rukavice, aby se minimalizovala expozice chemikáliím.
 • Kuchaři: Zaměstnanci kuchyně obvykle nosí bílý pracovní oděv a bílou protiskluzovou pracovní obuv, aby se předešlo popálení, pořezání a uklouznutí.
 • Zemědělci a pracovníci v zemědělství: Ti, kteří pracují v zemědělství, mohou nosit specifické oblečení, jako jsou kombinézy, klobouky a nepromokavou pracovní obuv, aby se chránili před vystavením pesticidům, slunci a dalším prvkům.
 • Svářeči: Svářeči nosí ohnivzdorný oděv, svářečské kukly a rukavice, aby se chránili před jiskrami, teplem a UV zářením během svařování.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Adéla Bobková Humlová

před 2 roky

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 9 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 8 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024