Ondřej Preuss
Řešení právního problému na míru
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Pod pojmem „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“ (BOZP) se skrývá celá řada problematik a pravidel. Mnozí zaměstnavatelé i zaměstnanci tyto oblasti vnímají spíše jako nutné zlo a jakousi formalitu. To se však může změnit v případě závažného úrazu, kontroly inspektorátu práce či pracovněprávního sporu. Jak se tedy připravit, aby vás jako zaměstnavatele tyto události nezaskočily?

Zaměstnanec uprostřed práce sedí na zemi se zraněním nohy
3 minuty čtení
6. 1. 2020

Zákoník práce stanoví, že zaměstnavatel je povinen zajistit pro své zaměstnance bezpečnost a ochranu zdraví. Ochrana života a zdraví je však natolik podstatná, že se nevztahuje jen na vlastní zaměstnance zaměstnavatele. Pokud se na pracovišti zaměstnavatele s jeho vědomím zdržují i jiní lidé, i jim je povinen zajistit bezpečnost. V případě, že jsou na jednom pracovišti zaměstnanci více zaměstnavatelů, jsou tito zaměstnavatelé povinni spolupracovat, vzájemně se informovat o hrozících rizicích a o přijatých opatřeních. Za tím účelem by spolu měli i uzavřít písemnou dohodu.

Právní předpisy nám mnohdy přesně neříkají, jak konkrétně bezpečnost osob na pracovišti zajistit. Není to ani možné, protože každé pracoviště má svá specifika. Každý zaměstnavatel by měl na svém pracovišti identifikovat možná nebezpečí a následně přijmout taková opatření, aby minimalizoval vznik úrazů a nemocí z povolání. Jde o to si vytvořit v podstatě vlastní manuál, na co se z pohledu bezpečnosti zaměřovat, co pravidelně kontrolovat, kdy, jak a koho školit apod. Tuto preventivní činnost v podobě vyhledávání rizik a stanovení strategie může zaměstnavatel za určitých podmínek provádět sám (a to pokud má maximálně 25 zaměstnanců a sám má k tomu potřebné znalosti), anebo si může najmout bezpečnostního technika.

Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit svým zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP. Školení by se měla týkat hlavně předpisů hygienických, technických, stavebních, dopravních, o požární ochraně. Každý zaměstnanec pak musí být proškolen ohledně nebezpečí, která se vztahují k jím vykonávané práci a s kterými může právě na svém pracovišti přijít do styku.

Školení může probíhat osobní formou, přes externího školitele či třeba formou e-learningu. Důležité je, že školení proběhlo a že o tom má zaměstnavatel záznam.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 490 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Zaměstnance je třeba školit těchto situacích: při nástupu do práce, při změně pracovního zařazení nebo druhu práce, při zavedení nové technologie, výrobních a pracovních prostředků nebo nových pracovních postup a v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (např. po závažném pracovním úrazu, havárii). A samozřejmě daná školení by se měla pravidelně opakovat.

Abyste jako zaměstnavatel mohli při případné kontrole prokázat, že jste své zaměstnance opravdu proškolili, je nutné vést si záznamy. Ideální je mít sepsán název školení, stručnou osnovu, čeho se školení týkalo, kdy proběhlo, jak dlouho trvalo a kdo se ho zúčastnil (včetně podpisů zaměstnanců).

Častým nešvarem je situace, kdy školení probíhá jen formálně. Zaměstnanec přispěchá, podepíše pár papírů aniž by si je přečetl a běží dál. Když dojde na spor, inspektorát se pak zabývá jakým způsobem školení probíhalo a zda zaměstnanci mají čas na to si vše prostudovat a především pochopit. Další povinností zaměstnavatele je také soustavné kontrolování, že jsou předpisy dodržovány. Zaměstnavatel by měl provádět prověrky podle svého manuálu o BOZP a vést dokumentaci o tom, jak kontroly probíhají.

blogRightBoxTop

Nechte si poradit od právníků online

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 490 Kč.

  • Vše zvládneme online
  • Požadavky řešíme do druhého dne
  • Předem víte, kolik zaplatíte
  • Zkušený tým 6 specialistů
Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 490 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

490 Kč
Chci pomoct
Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

Zatím nehodnoceno

Autor článku

medailonek-preuss

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let. Rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s pracovními problémy, řeší za ně převod nemovitosti nebo poradí s autorskou licencí.

Vzdělání

  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

4.8
29 referencí

Honzin

před 8 měsíci

Moc jsem tomu ze začátku nevěřil (advokát jakože přes web). Ale spolupráce byla profesionální, nápomocná (z hlediska toho identifikovat, co potřebuji a co je pro mě zbytečné), advokát byl pečlivý...

Tomáš Rufer

před 7 měsíci

Kvalitu právní služby posoudit neumím, ale co umím posoudit, jsou její výsledky. Tato firma se mi už dost vyplatila. Mám pocit, že při spolupráci jde o to, abych řešenou situaci...

Jindřich Křesťan

před 4 měsíci

Chtěl bych poděkovat Mgr. Svobodnému, kdy naše objednávka byla vyřízená včas a k naší spokojenosti. Pokud bylo potřeba něco upravit na základě našich připomínek nebo připomínek z druhé strany, vše...

Mohlo by vás také zajímat

Table full of contracts

Co je kvalifikační dohoda?

Nabídl vám zaměstnavatel, že vám zaplatí školení nad rámec vaší současné kvalifikace pod podmínkou, že s ním uzavřete kvalifikační dohodu? Co to je a co to pro vás znamená?

28. 8. 2018
zaměstnankyně odchází z práce s krabicí plnou věcí

Nedodržení výpovědní lhůty

Našli jste si jinou práci, kde po vás chtějí nastoupit ihned. Vy ale máte ve svém současném zaměstnání ještě výpovědní lhůtu a zaměstnavatel vám ji nezkrátí?

24. 8. 2018
Podepisování pracovní smlouvy

Neplatná výpověd od zaměstnavatele

Dostali jste výpověď z pracovního poměru? Jak mít jistotu, že je podaná výpověď platná a zcela v souladu s právními předpisy? Nebo naopak že výpověď, kterou jste dostali, splňuje všechny…

8. 2. 2018

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2021