Prodej a koupě lesních pozemků

Mít vlastní les nebo třeba dům u lesa zní jako skvělý nápad. Obě možnosti však omezuje značené množství pravidel. Nejen, že si s lesem nemůžete zacházet podle svého, ale musíte se o něj také starat, což vyžaduje značné množství peněz i energie. Stejně tak vás možná překvapí i přísné podmínky pro stavbu domu v lese či na okraji lesa.

7 minut čtení

Kapitoly článku

Koupě lesního pozemku

Pokud se chystáte pořídit si vlastní les, existuje několik informací, které by vám neměly ujít.

Kde hledat lesní pozemky na prodej

Lesní pozemky na prodej je možné sehnat, stejně jako všechny ostatní typy pozemků, od realitních kanceláří či fyzických osob. Nabídky o prodejích lesa tak můžete hledat na klasických portálech, kde se nabízí nemovitosti, jako je Sreality nebo Reality iDnes. Kromě toho ale existují také portály, které se přímo specializují na nabídky prodeje lesních pozemků. Jedná se např. o Lesnipozemky.cz nebo Prodejlesa.cz.

Kromě těchto možností je možné koupit lesní pozemek také přímo od Lesů ČR. Česká republika pravidelně prodává majetky, které nepotřebuje, a to včetně lesních pozemků. Ty si navíc můžete kromě koupě také pronajmout nebo propachtovat. Veškeré aktuální nabídky prodeje lesích pozemků přitom naleznete přehledně na jednom místě.

Tip: Se slovem pacht se možná setkáváte poprvé. Přečtěte si náš článek, ve kterém se dozvíte co je to pacht a čím se liší od nájmu.

Vyplatí se koupit lesní pozemek od lesů ČR nebo od soukromé osoby?

Každý způsob má svá pro i proti, záleží na tom, co upřednostňujete. Hlavní rozdíly mezi koupí lesa od státu či soukromé osoby lze pozorovat v těchto bodech:

Koupě lesa od lesů ČR

 • Pevná cena: U prodeje lesa od státu je cena pevně daná, veřejná a transparentní. Díky tomu se nemusíte bát skrytých poplatků či nejasností ohledně konečné ceny.
 • Chybějící prostor pro vyjednávání: S pevně danou cenou souvisí ale také fakt, že o ni není možné vyjednávat. Co tedy vidíte, to i zaplatíte.
 • Nižší cena: Lesní pozemky lze od státu obvykle koupit za nižší ceny než za jaké by byly nabízeny na nemovitostním trhu.
 • Stabilita: Prodeje jakéhokoliv státního majetku, včetně lesních pozemků, jsou méně ovlivňovány fluktuacemi na trhu než je tomu u klasických prodejů, které řídí převážně poptávka a nabídka.

Koupě lesa od soukromé osoby

 • Variabilní cena: Ceny za lesní pozemky v soukromém vlastnictví se mohou značně lišit v závislosti na faktorech, jako je stav nemovitostního trhu, lokalita, velikost nemovitosti a motivace prodávajícího. Navíc nemusí být plně transparentní.

Tip: Při koupi lesního pozemku vám radíme, obrátit se na advokáta. Pokud zvolíte naše služby, zajistíme pro vás kompletní smluvní a právní servis související s koupí lesního pozemku. Zvládneme to do 48 hodin, bezchybně a profesionálně.

 • Flexibilita vyjednávání: Soukromí prodejci obvykle nabízejí více prostoru pro vyjednávání o ceně a podmínkách. Možná se vám tak podaří uzavřít obchod, který lépe vyhovuje vašemu rozpočtu a potřebám.
 • Vyšší cena: Narozdíl od státního prodeje se prodej od soukromých osob řídí tržní nabídkou. Proto se ceny obvykle pohybují výš než u státního prodeje.
 • Příležitosti k výhodným nákupům: S vlivem tržní nabídky souvisí ale také možnost koupit lesní pozemek od soukromé osoby opravdu výhodně. Například v situacích, kdy je nízká poptávka a prodávající na prodej lesa spěchá.

Chystáte se koupit či prodat les, případně pozemek u lesa?

Zajistíme pro vás kompletní smluvní a právní servis související s koupí či prodejem. Zvládneme to do 48 hodin, bezchybně a profesionálně.

Jak probíhá koupě lesů ČR přímo od státu

Lesy ČR se prodávají prostřednictvím výběrového řízení zveřejněných na webových stránkách Lesů ČR. Pokud máte o koupi lesa zájem, pak musíte podat žádost o převod majetku. Ta musí mít písemnou formu, musí zde být uvedeno vaše jméno a příjmení a kontakt (adresa, telefonní číslo či e-mail) a musí obsahovat váš vlastnoruční podpis. V žádosti musí být specifikovaný její předmět (tedy pozemek, který chcete koupit). Nesmí chybět jeho identifikační údaje, jako je katastrální území a parcelní číslo. Případně je možné doplnit také mapové podklady.

Žádost je možné zaslat elektronicky bez úředně ověřeného podpisu nebo klasicky poštou na Ředitelství LČR v Hradci Králové. Po jejím přijetí dochází k zaevidování a jakmile dojde k vyřízení, budete o tom informováni. Poté následuje posouzení a rozhodnutí o tom, zda je možné převod nemovitého majetku realizovat a za jakých podmínek.

Tip: V případě, že si chcete koupit lesní pozemek primárně za účelem těžby dříví pro soukromé účely, možná se vám bude hodit i nabídka na koupi dříví za výhodné ceny přímo od Lesů ČR.

Co můžete dle zákona dělat s vlastním lesem

Jako vlastníci lesa jste ze zákona v mnohém omezeni a stejně tak s koupí lesa získáváte i řadu povinností. Pojďme tedy zodpovědět nejčastěji se vyskytující otázky.

Můžu si kácet ve vlastním lese stromy?

I přesto, že je les vaším majetkem, nemůžete si v něm pokácet co chcete. Těžba dříví je totiž ze zákona omezena. Hlavní omezení spočívá v tom, že les nesmí být proředěn pod přípustnou mez. To znamená, že nesmíte provádět mýtní úmyslnou těžbu v porostech vysokého lesa se stromy mladších než 80 let nebo nízkého a středního lesa mladších než 20 let (až na výjimky). Musíte tedy upřednostňovat nahodilou těžbu, která spočívá v kácení suchých, nemocných, vyvrácených či jinak poškozených stromů.

Další omezení se pak týkají také povolené velikosti seče na 1 ha s omezením šířky na dvojnásobek průměrné výšky těženého porostu. U všech možností je ale možné zažádat si o výjimku u orgánu státní správy lesa.

V těchto pravidlech je často těžké se zorientovat, proto máte jako vlastník lesa k ruce pomoc ve formě lesních hospodářských osnov, ve kterých naleznete plán hospodaření s lesem a popis jeho charakteru (plocha, věk, zastoupení dřevin apod.). K ruce navíc budete mít také odborného lesního hospodáře. Ten vám pomůže těžbu vyznačit a poradí s čímkoliv si nebudete vědět rady.

Můžu si les oplotit?

Každý člověk má právo volně vstupovat do lesa a sbírat v něm lesní plody, houby a klest. Jedná se vlastně o druh věcného břemene, které se vztahuje na veškeré lesní pozemky. Z tohoto vyplývá, že si les oplotit nemůžete, protože byste tohle právo porušili. Existují ale výjimky, a to zejména z důvodu ochrany lesa či zdraví a bezpečnosti občanů. Jedná se například o oplocení lesních školek či oplocení k ochraně porostu před zvěří. Oplotit je možné les také v případě jeho předělání na oboru pro chov ohrožené zvěře.

Jaké mám k lesu povinnosti?

V první řadě se vaše povinnosti týkají údržby a udržení zdraví lesa. To znamená, že máte povinnost les zalesňovat, prořezávat stromy a zbavovat se nemocných či jinak poškozených stromů. Kromě toho musíte udržovat les přístupný lidem.

Vašim jednáním přitom nesmíte škodit vašim sousedů či přírodě. Les navíc musíte chránit také před škůdci, poškozením zvěři, plísňovými chorobami a požáry. O vaší správě lesa musíte vést evidenci, kterou musíte jednou ročně posílat na Orgán státní správy lesů.

Tip: Nenašli jste zde odpověď na vaši otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů.

Bydlení na samotě u lesa

Postavit si dům u lesa nebo přímo v něm zní pro spoustu z nás jako ráj, jaká ale existují pravidla?

Dům v lese

Klasický rodinný dům si v lese postavit nemůžete. Jediné, co je v lese možné si postavit je zázemí pro obhospodařování lesa nebo myslivna. Velikost stavby je přitom omezena na maximálně 30 m2 zastavěné plochy, maximálně 5 metrů výšky a bez podsklepení.

Dům u lesa

Dům u lesa už možné postavit je. Je však třeba počítat s tím, že se na něj vztahuje více pravidel než u klasické stavby domu. Pokud totiž plánujete postavit dům méně než 50 metrů od okraje lesa, budete k jeho stavbě potřebovat schválení lesní správy. Lesní správa přitom posuzuje, zda stavba domu nenaruší les a hospodaření v něm. V případě souhlasu může ke stavbě vydat také podmínky, které je třeba splnit.

Prodej lesního pozemku

Pokud se chystáte les z jakéhokoliv důvodu prodat, měli byste k hladkému průběhu dodržet následující postup:

 1. Stanovení ceny: V první řadě je potřeba správně nastavit cenu. Mějte přitom na paměti, že neprodáváte pouze lesní pozemek, ale i dřevo v něm, které byste měli mít započítáno v ceně.
 2. Dokumenty: Budete potřebovat zejména identifikační údaje, jako je katastrální území, parcelní číslo, případně také mapové podklady.
 3. Rezervační smlouva: Jakmile najdete zájemce, vyplatí se s ním podepsat rezervační smlouvu. Ta vám dává jistotu, že zájemce pozemek skutečně koupí.
 4. Kupní smlouva: Dalším přirozeným krokem je kupní smlouva, která ošetřuje samotný prodej.
 5. Advokátní úschova peněz: Úschova vám zajišťuje, že nepřijdete o své peníze. Její funkce spočívá v tom, že peníze za prodej lesa jdou k advokátovi do úschovy a po vyřízení převodu nemovitosti je obdržíte vy.
 6. Katastr nemovitostí: Následuje návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Po vyřízení je pak les oficiálně přepsán na kupujícího a vám jsou vyplaceny peníze z advokátní úschovy peněz.

Tip: Úschovu peněz vám rádi zařídíme. Kromě toho vám také nabízíme kompletní právní servis související s prodejem vašeho lesa. Zvládneme to rychle, bezchybně a profesionálně.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Koupě nebo prodej nemovitosti

Zajistíme kompletní právní servis související s koupí či prodejem nemovitosti včetně rezervační smlouvy a úschovy kupní ceny. Pomůžeme i s katastrem nemovitostí a daněmi. Zvládneme to rychle a bezchybně, abyste se o nic nemuseli starat. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Cyd onie

před 3 roky

Při koupi bytu jsme chtěli mít jistotu, že po právní stránce vše proběhne hladce, proto jsme využili služeb této firmy. Rozhodně je mohu doporučit, rychlé zpracování požadavku, vstřícné jednání a cena rozumná.

Recenze služby

Monika Holcátová, Praha

před 3 roky

S darovací smlouvou od vás jsem neměla na katastru nejmenší problém. Pracovnice u okénka se podívala na logo a poznamenala, že vaše smlouvy jsou vždy v pořádku. Dostupný advokát mi navíc telefonicky vysvětlil věci kolem věcného břemene, které by mne jako laika vůbec nenapadly. Nevím, co na službě zlepšit, jsem naprosto spokojená.

Recenze služby

Zdeněk Svachula

před 2 roky

Naprostá spokojenost. Řešil jsem s Dostupným advokátem konzultace ohledně nákupu nemovitosti.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024