Co je to pacht a čím se liší od nájmu?

Víte, jaký je rozdíl mezi pachtem a nájmem? A na jaké případy se hodí uzavřít takzvaný pacht? A víte, v čem tkví možná rizika? A věděli jste, že pachtem nemusí být jen klasický zemědělský pacht, tedy pronájem pole za účelem pěstování nejrůznějších plodin, ale třeba i pacht restaurace či posilovny.

Co je to pacht a čím se liší od nájmu?
5 minut čtení

Kapitoly článku

Co je pacht a jak vypadá pachtovní smlouva

Pacht, pachtýř, pachtovné. Řeč není o středověkých nájemních vztazích, ale o závazku, který se dá použít nejen na pronájem zemědělského pozemku a běžně se dnes v praxi užívá i na nejrůznější provozy.

Pacht je závazek, kdy se propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři právo užívat a požívat propachtovanou věc za pachtovné. Důležité je slovo požívat. Proč? Pachtýř má totiž oprávnění nejen věc užívat, ale i právo na plody a užitky takové věci. Možná jste se tak již setkali se situacemi, kdy se uzavírá smlouva o zemědělském pachtu nebo smlouva o pachtu rybníku. Pachtovní smlouva se nejčastěji uzavírá v zemědělství či pronájmu zahrad, může jít však i o lom, důl či pramen vody.

Rozdíl mezi pachtem a nájmem tkví tedy v tom, že zatímco v případě nájmu dojde pouze k přenechání věci (možnosti jí užívat), u pachtu dochází zároveň k přenechání práva požívat výnosy či plody věci. O pacht se tedy typicky bude jednat i v případě, že se přenechává zařízená restaurace, která má být dále provozována, za účelem požívání zisku. Naproti tomu o nájmu pak budeme hovořit například při přenechání garážového stání (pouze ho užívám, vlastně jde o spotřebu).

Tip: Seznamte se s tématikou nájmů v našem obsáhlém průvodci.

Klíčové tedy je co jsou užitky z pachtu. Jde o nějaký výnos (peníze, pšenice, ředkvičky). Nenechte se ale zmást, ne každé užitky a plody jsou chápány jako pacht. Představte si situaci, kdy máte pronajatý dům a na zahradě si pěstujete ředkvičky pro vlastní potřebu. V tomto případě opravdu nejde o užitek a o pacht se nejedná. Jde o situaci, kdy jsou tyto užitky vnímany jako právo vedlejší, není to účel vaší nájemní smlouvy. Účelem je bydlení. U pachtu jsou však právě ony užitky klíčové.

Pokud se pídíte po vzoru pachtovní smlouvy nebo hledáte pachtovní smlouvu ke stažení, je nutné rozlišit, zda jednáte jako fyzická osoba nebo uzavíráte pacht jako osoba právnická. Co se týká pachtovného, platí pro něj podobná pravidla jako v případě nájemného. Pachtovné se tedy zpravidla platí měsíčně pozadu, v případě zemědělského pachtu ročně pozadu k 1. říjnu. Pachtovné může spočívat i v plodech nebo užitcích propachtované věci, a to bez ohledu na jejich celkový rozsah, a to buď plněním přímo v plodech, nebo v penězích. Vlastně jde o provizi. Obě strany si také mohou ujednat zvyšování či snižování pachtovného, například v závislosti na úrodě.

Pomůžeme vám s nájmem nemovitosti

Potřebujete pomoci s nájemní smlouvou či jinými náležitostmi souvisejícími s nájmem bytu? Neváhejte se na nás obrátit. S nájmem nemovitostí máme dlouholeté zkušenosti. Rádi je využijeme i při řešení vašeho případu.

Výpověď pachtovní smlouvy

U pachtu platí poměrně dlouhé výpovědní doby z nájmu, avšak smlouvu je možné ukončit třeba jen jednou za rok, aby nemohl pronajímatel nájemce připravit o výnos z jeho dlouhodobé činnosti. Jak tedy na výpověď z pachtovní smlouvy?

Pokud není v pachtovní smlouvě uvedena výpovědní doba, může k vypovězení dojít v těchto případech:

  • Když pachtýř propachtuje, tedy pronajme nebo přenechá předmět pachtovní smlouvy další straně, případně změní její hospodářské určení, a to vše bez předchozího souhlasu propachtovatele.
  • Když užívání předmětu pachtovní smlouvy překazí předem neodhalená vada, kvůli které značně poklesl výnos. Můžete se také domluvit na snížení pachtovného.

Pokud máte pacht s tříměsíční výpovědní dobou může dojít k vypovězení v těchto případech:

  • Když pachtýř není schopen ze zdravotních důvodů obhospodařovat předmět pachtovní smlouvy.
  • Když pachtýř zemře. V tomto případě může k výpovědi ze strany dědice pachtýře dojít do šesti měsíců od úmrtí pachtýře, a to i když byla pachtovní smlouva sjednána na dobu určitou.

U pachtu na dobu určitou pak platí, že může být vypovězen s šestiměsíční výpovědní dobou, a to ještě tak, aby došlo k ukončení koncem roku, na který byla pachtovní smlouva uzavírána. Pachtovní smlouva na dobu neurčitou se vypovídá s dvanáctiměsíční výpovědní dobou. Samozřejmostí pak je, že pokud jste smlouvu uzavřeli písemně i výpověď bude písemná.

Pacht lze uzavřít i na obecní pozemky
Pacht lze uzavřít třeba na obecní pozemky

Smlouva na pacht obecních pozemků

Stejně tak jako soukromník i města a obce v naší zemi mohou své majetky nabízet k pachtu. Jako jiné nájemní vztahy schvaluje pachtovní smlouvu rada města, obce či městské části. Sice to není moc časté, ale obce může nabídnout propachtování pozemku, pachtovní smlouva na pozemek se pak řídí stejnými pravidly, jaké jsme si popsali výše. Často se setkáváme s dotazem, zda jsou zde nějaké odlišnosti, proto se na to zde zaměřujeme.

Podpachtovní smlouva

Protože kromě standardního pronájmu existují i případy, kdy se uzavírá podnájemní smlouva, podpachtovní smlouva není výjimkou. Představme si situaci, kdy například státní příspěvková organizace propachtuje státní univerzitě nemovitosti k užívání a užitku. Univerzita pak podpachtuje nemovitosti nějakému spolku či soukromníkovi, aby ani dočasně neležely ladem.

Užitek není požitek

Závěrem je nutno shrnout, že v případě, kdy se jedná nejen o užívání věci jako u klasického nájmu, ale i o požívání užitků, vzniká zde nutnost uzavřít pachtovní smlouvu. U pachtu pak bývají nevýhodou dlouhé výpovědní lhůty, výhodou je však právní jistota.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Nájem nemovitosti

Sepíšeme nebo zkontrolujeme nájemní smlouvu na míru vašemu případu. Díky našim službám nevzniknou ani po skončení nájmu mezi pronajímatelem a nájemníkem spory ohledně nejasných práv či povinností.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 4.9
hodnoceno: 19 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

MUDr. Pavla Kramolišová, Nový Jičín

před 3 roky

Oceňuji, jak rychle a pro mě jako laika srozumitelně pracujete. Ušetřilo mi to čas, nervy a obavy z neznámého. Už nikdy do bezplatné právní poradny.

Recenze služby

Michaela P.

před 3 roky

Vzhledem k tomu, že pro nás bylo rozhodnutí koupit nemovitost krokem do neznáma, obrátili jsme se na Dostupného advokáta. Byla to ta naprosto nejlepší volba. Provedl nás celým procesem, od rezervace nemovitosti až po poskytnutí úschovy finančních prostředků. Všechny dokumenty ke koupi byly překontrolány, přepracovány a doplněny tak, že jsme je mohli bez obav podepsat. (zobrazit více) Právník Mgr. Svobodný, který se nás ujal, byl vždy připraven obratem zodpovědět všechny naše dotazy, poskytnout rady jak dále postupovat a hlavně vnesl do celé záležitosti pocit jistoty, že bojuje za nás. Až se opět dostaneme do situace, ve které budeme potřebovat právní radu, tak pro nás není jiná volba než Dostupný advokát. Děkujeme.

Recenze služby

Anna Marková

před 3 roky

Já osobně jsem člověk, který neví o smlouvách a „právnických“ věcech zhola nic. Naštěstí pro mě je tu služba Dostupný advokát! Potřebovala jsem vypracovat darovací a podnájemní smlouvu na družstevní byt. V DA vše vyřídili bezproblémově, rychle a k tomu si za práci řekli rozumnou cenu. Pokud jste neznalec jako já a chcete mít smlouvy (zobrazit více) v pořádku, doporučuji Vám se na Dostupného advokáta obrátit.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024