Vše o nájmu aneb jak napsat nájemní smlouvu

Hledáte byt na pronájem? Vlastníte nájemní dům? Jak na pronájem bytu v osobním vlastnictví? Ať již jste nájemce, nebo pronajímatel, který chce pronajmout svoji nemovitost, zjistěte, jaké všechny náležitosti by měla mít nájemní smlouva. Předejte tak možným sporům a nedorozuměním, které nezřídka končí u soudu. Dotkneme se také témat pronájmů nebytových prostor, chalup, pozemků či garáží a vozidel.

Vše o nájmu aneb jak napsat nájemní smlouvu
9 minut čtení

Kapitoly článku

Pronájem nemovitostí

Pronájem nemovitostí získává stále větší popularitu. Nájemní byty jsou považovány za jistou investici, ale stále více lidí má zájem i o dlouhodobé nájemní bydlení pro sebe. Pronajímatel chce svou nemovitost co nejvíce hlídat a zároveň přitom chce vydělat. Naopak nájemce touží po co nejlevnější nemovitosti s co největší mírou volnosti. Nájem je vlastně přenechání konkrétní věci někomu jinému k užívání, ovšem za úplatu.  Přestože Češi tíhnou k vlastnickému typu bydlení, nájemní bydlení stále je a bude pro část obyvatel vyhledávanější a vhodnější formou bydlení. Navíc v poslední době zájem o něj roste.  Nájem bytu, pronájem rodinného domu nebo jen pronájem pokoje však není radno podcenit. Nikdo nechce nejisté bydlení bez nájemní smlouvy, i když by se mělo jednat třeba o bydlení u příbuzného, kterého znáte. Rozhodně to nemůžeme doporučit.

Smlouva o nájmu bytu – jak by měla vypadat?

Zákon říká, že smlouva o pronájmu by vždy měla mít písemnou podobu. Náležitosti nájemní smlouvy jsou následující:

 • 1) Identifikace účastníků: Nájemní smlouva musí obsahovat jméno či specifikace pronajímatele a nájemce. Všechny údaje byste měli mít ověřené, zejména neznáte-li osoby, se kterými jednáte. Obsahovat by měla smlouva také trvalé bydliště obou subjektů, nejlépe i s jejich rodným číslem nebo číslem občanského průkazu. Uvést můžete i kontakt, který se může hodit (např. email).
 • 2) Předmět nájmu: Čím více budete konkrétní, tím lépe. Objevit by se zde měly údaje z katastru nemovitostí, tedy číslo pozemku, adresa, konkrétní podlaží nebo přesné dispozice a výměra nemovitosti. Nájemníci by si od pronajímatele neměli zapomenout vyžádat doklad o vlastnictví (výpis z katastru).
 • 3) Platba nájemného a způsoby úhrady: Jedna z nejdůležitějších otázek je určitě výše nájemného. Nájemník i pronajímatel by si měli zjistit, jaká je v místě Dále je určující, zda bude v nájmu započítána například výše stočného, úklid společných prostor, zálohy na plyn a tak dále. Nezapomeňte na datum splatnosti. Uvést můžete také periodicitu nebo to, jakým způsobem platba proběhne. Platba za nájem se zpravidla hradí měsíčně pozadu.
Průměrná cena za m2
Průměrná cena nájmu bytu za m2 v roce 2021 — Zdroj Aktualne.cz
 • 4) Doba nájmu: Důležité je v nájemní smlouvě uvést také dobu, na kterou se nájemní smlouva sjednává. Pokud není uvedena doba explicitně, je automaticky sjednána na dobu neurčitou.
 • 5) Ostatní práva a povinnosti nájemce a pronajímatele: Toto může být velmi problematická část toho, co by měla obsahovat nájemní smlouva. Možná si říkáte “jednoduchá nájemní smlouva”, na tom se nedá nic zkazit. Smlouva na pronájem bytu by ale dále měla obsahovat informace, které co nejblíže specifikují stav bytu a věcí v něm, které jsou součástí pronájmu. Může být proto přiložena fotodokumentace, přesný výčet pronajímaného příslušenství, stavu měřidel či počtu předávaných klíčů. Tento soupis se hodí zejména při předávání bytu zpět. Často se např. zapomíná na vyjasnění povinnosti byt vymalovat. Smlouva může také již obsahovat i smluvní pokuty.
 • 6) Zánik nájmu: Tady záleží na domluvě mezi stranami, zda jej uvedou do smlouvy ke konkrétnímu datu či na dobu neurčitou. Důležitá jsou pak zejména pravidla možné výpovědi.
 • 7) Závěrečná ustanovení: Chybět nesmí podpis a datum, kdy smlouva nabývá platnosti.

Nájem nemovitosti

Postaráme se o to, aby pronájem bytu či jiné nemovitosti proběhl bez právních komplikací. Sepíšeme nebo zkontrolujeme smlouvu na nájem nemovitosti a poradíme, jak nájem ukončit nebo prodloužit.Vše zvládneme rychle a bezchybně. Zaplatit přitom můžete až po poskytnutí služby.

Pronájem garáže nebo třeba dlouhodobý pronájem chaty

Pronájmy se netýkají jen bytů či domů k bydlení. Můžete tak uzavřít smlouvu na pronájem garáže, pronájem chaty nebo pronájem chalupy. U dlouhodobých i krátkodobých pronájmů rekreačních objektů, jako jsou právě chaty nebo chalupy, platí všechny náležitosti jako u nájemní smlouvy na byt.

Nezapomeňte zahrnout, jak se bude řešit případné poškození věcí. Do smlouvy je potřeba zahrnout i úhradu nákladů za spotřebovanou vodu, elektřinu, plyn nebo palivové dříví. Je lepší do smlouvy zahrnout opravdu všechno včetně kauce, úklidu, celkovou kapacitu osob v objektu. 

Pronájem chalup a pronájem chat může být zajímavou investicí pro pronajímatele. Stejně tak garáží, pokud se nacházejí v dobrých a osídlených lokalitách. Časté bývá, že ke garážím nepatří pozemek pod nimi. Ten může být buď obecní nebo patřit jinému soukromníkovi. To je potřeba v nájemní smlouvě také zohlednit. S tímto se ovšem setkávají také vlastníci chalup. Tento problém řeší nájemní smlouva na pozemek pod chatou.

Pronájem družstevního bytu – smlouva o podnájmu družstevního bytu

Jak pronajímat byt v tzv. osobním vlastnictví jsme si popsali výše, ale jak pronajmout družstevní byt? Pokud máte družstevní byt, respektive jste podílníkem družstva, vy sami máte s družstvem uzavřenou nájemní smlouvu, neboť byt nemáte v osobním vlastnictví.

Pokud v bytě nebydlíte a uvažujete, že jej pronajmete, možné to většinou skutečně je. Ovšem půjde technicky vzato o podnájem. Zjistěte si v prvé řadě, co říkají stanovy vašeho družstva. Možná budete překvapeni, ale právo na podnájem družstevního bytu budete mít přímo ve stanovách, v opačném případě budete muset požádat o souhlas statutární orgány družstva.

Smlouva o podnájmu bytu
Smlouva o podnájmu bytu a jak ji řešit

Smlouva o podnájmu bytu

Na rozdíl od smlouvy nájemní podnájemní smlouva nebo smlouva o pronájmu pokoje nemá předepsaná žádná specifická pravidla, zákon totiž neříká, jaké mají být její náležitosti. Pokud hledáte univerzální vzor podnájemní smlouvy, není to třeba. Záleží totiž vždy na tom, jak se nájemník a podnájemník či podnájemníci dohodnou.

Obecně však doporučujeme, aby si práva a povinnosti obě strany specifikovaly co nejpodrobněji, aby předešly v budoucnu nedorozuměním. Vždy proto nezapomeňte, aby podnájemní smlouva obsahovala přesné vymezení podnajímaného bytu nebo jeho části, pokud třeba budete obývat jen pokoj, dále výši cenu nájmu a poskytovaných služeb včetně jejich splatností.

A jak na podnájem nebytových prostor?

Podle Nového občanského zákoníku již nepoužíváme samotný termín nebytové prostory, ale hovoříme o nájmu nebo podnájmu prostorů sloužících k podnikání. Jde tak o prostor nebo místnost, jehož účelem je provozování podnikatelské činnosti, tento prostor slouží alespoň převážně k podnikání a to bez ohledu na vyjádření účelu nájmu nebo podnájmu ve smlouvě.

Pomůžeme vám s nájmem nemovitosti

Potřebujete pomoci s nájemní smlouvou či jinými náležitostmi souvisejícími s nájmem bytu? Neváhejte se na nás obrátit. S pronájmem nemovitostí máme dlouholeté zkušenosti. Rádi je využijeme i při řešení vašeho případu.

Pronájem nebytových prostor a pronájem pozemku

Jak na pronájem nebytového prostoru tedy často na pronájem kanceláří nebo nájem prostor sloužících k podnikání? Právní úprava pronájmu nebytových prostor pro podnikání je poněkud jiná a liší se od nájmu bytu k bydlení.Pokud nájemce provozuje podnikatelskou činnost, nájemní vztah se bude řídit pravidly o nájmu prostor sloužících k podnikání. Pravidla pronájmu pro podnikání se od obecného nájmu v mnohém liší.

V čem konkrétně?

Týká se to například jiné výpovědní doby nebo jiných pravidel sjednávání smlouvy. Jako pronajímatelé byste měli vědět i o povinnosti vyplatit nájemci při skončení nájmu náhradu za převzetí zákaznické základny. To však lze ve smlouvě ošetřit.

Důležité je především věnovat pozornost samotnému sjednávání nájemní smlouvy. Dbejte na to, abyste měli správně sjednaný účel užívání. Smlouva o pronájmu nebytových prostor by totiž měla obsahovat informaci, že daný prostor můžete používat pro účely vašeho podnikání. Je to dobré z toho důvodu, že nájemce by v zásadě neměl používat prostory k jinému účelu, nebo dokonce k úplně jinému druhu podnikání, než jaké bylo domluveno ve smlouvě.

Jaká je obvyklá cena nájmu nebytových prostor? Je dobré, aby si před uzavřením nájemní smlouvy pronajímatel i nájemce nastudovali obvyklou cenu za nájem nebytových prostor. Pomoci mohou cenové mapy jednotlivých měst a obcí, které uvádí průměrnou cenu podle lokalit. Nejžádanější lokality v centru jsou obvykle nejdražší.

Tip: Jak je to s daněmi? Poradí náš článek o daních z pronájmu nemovitostí.

Nájem zemědělské půdy nebo nájem pozemku

Nájem zemědělské půdy nebo nájem pozemku vlastně vůbec nemusí být řešen klasickou nájemní smlouvou. Obvykle se jedná o takzvaný pacht. Pacht je závazek , kdy se propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři právo užívat a požívat propachtovanou věc za pachtovné.

Důležité je slovo požívat. Proč? Pachtýř má totiž oprávnění nejen věc užívat, ale i právo na plody a užitky takové věci. Možná jste se tak již setkali se situacemi, kdy se uzavírá smlouva o zemědělském pachtu nebo smlouva o pachtu rybníku. Pachtovní smlouva se skutečně nejčastěji uzavírá v zemědělství či pronájmu zahrad, může jít však i o lom, restaurační zařízení či pramen vody.

Změna vlastníka nemovitosti a nájem

Změna vlastníka nemovitosti sama o sobě není důvodem k zániku nájemní smlouvy bytu ani jiné nemovitosti. Je pravdou, že některé podmínky nájmu se mohou změnit. Pro nového pronajímatele například nejsou závazná ustanovení smlouvy, která si nájemce s původním vlastníkem bytu sjednali nad rámec zákona a nový vlastník o nich nevěděl. Pakliže se tedy nájemci podařilo vyjednat si s původním pronajímatelem nadstandardní podmínky, měl by si dát pozor, aby se o nich nový vlastník prokazatelně předem dozvěděl, aby zůstaly zachovány. Postačí, když bude mít k dispozici samotnou nájemní smlouvu.

Jak je to s převodem nájemní smlouvy? Přenechání nájemní smlouvy je skutečně možné, praktické a s právem v souladu. Postoupení smlouvy se používá za situace, kdy chce vlastník starosti spojené s nájmem přenechat třetí osobě. Tato třetí osoba se po postoupení nájemní smlouvy dostane do pozice pronajímatele. Nájemník s tím však musí souhlasit.

Smlouva o pronájmu vozidla

Nájemní smlouva nemusí být uzavřena jen na byt, dům či garáž. Pronajmout lze cokoliv. Příkladem je nájemní smlouva na vozidlo, ta se běžně užívá, například ve společnostech. Hovoříme často o tzv. operativním leasingu. Pronajímatel má povinnost odevzdat nájemci spolu s dopravním prostředkem veškeré potřebné doklady.

Dopravní prostředek musí být způsobilý k provozu a běžnému užívání. Pokud tomu tak není, má nájemce právo převzít dopravní prostředek nebo zažádat odstranění vady. Nájemce má povinnost udržovat dopravní prostředek ve stavu, v jakém jej převzal s ohledem k obvyklému opotřebení.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Nájem nemovitosti

Sepíšeme nebo zkontrolujeme nájemní smlouvu na míru vašemu případu. Díky našim službám nevzniknou ani po skončení nájmu mezi pronajímatelem a nájemníkem spory ohledně nejasných práv či povinností.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 2 krát

…nebo jej sdílejte

Témata článku:

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Monika Holcátová, Praha

před 3 roky

S darovací smlouvou od vás jsem neměla na katastru nejmenší problém. Pracovnice u okénka se podívala na logo a poznamenala, že vaše smlouvy jsou vždy v pořádku. Dostupný advokát mi navíc telefonicky vysvětlil věci kolem věcného břemene, které by mne jako laika vůbec nenapadly. Nevím, co na službě zlepšit, jsem naprosto spokojená.

Recenze služby

Jan Kresteš

před 3 roky

Dostupného advokáta mohu jedině doporučit! Nabízel jsem místnost k podnájmu a potřeboval jsem dobře vypracovanou podnájemní smlouvu. Nejdříve jsem si stáhl z nejmenovaných webových stránek vzor podnájemní smlouvy. Vzor podnájemní smlouvy vypadal dobře, mně tam nic nechybělo. Ovšem nejsem právník a vždy se může objevit nějaký důležitý detail, který by tam mohl chybět. Obrátil jsem (zobrazit více) se tedy na Dostupného advokáta, aby mi poradil a pomohl v této věci. Stačil jeden telefonát a reakce byla rychlá. Vše za rozumnou cenu vyřízeno do tří dnů. Neměl jsem s tím tedy práci a podnájemní smlouva od dostupného advokáta byla více detailnější. Pokud tedy potřebujete právní pomoc, právní služby a nemáte tolik peněz, abyste si mohli dovolit platit drahého advokáta, Dostupný advokát je nejlepší volbou pro vás. Vřele doporučuji!

Recenze služby

Lukáš Řezníček, Praha 6 – Bubeneč

před 3 roky

Web i odvedenou službu hodnotím rozhodně pozitivně. Dostupný advokát odhalil v mé smlouvě o převodu bytu nenápadné riziko, které by mě stálo hodně peněz.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024