Jak na úspěšnou reklamaci zboží?

Reklamace vadných výrobků patří k nejvyužívanějším spotřebitelským právům. Co když máte při reklamaci jasnou představu o výsledku: zboží nechcete opravit, ale požadujete rovnou vrácení peněz? Kdy na ně máte nárok? A jak se liší reklamace a odstoupení od smlouvy?

nespokojenost se zakoupeným zbožím, reklamace
6 minut čtení

Kapitoly článku

Reklamace, odstoupení od smlouvy a vrácení zboží.Pořídili jste si nové chytré hodinky, ale z nějakého důvodu vám nevyhovují. Co s nimi? Za určitých podmínek můžete postupovat ve třech základních režimech:

 • Odstoupení od smlouvy: se nabízí, pokud jste si své hodinky pořídili na e-shopu, nejeví žádné známky používání a dosud neuplynulo 14 dní od jejich doručení. Pak nemusíte mít žádné speciální důvody a hodinky prostě vrátíte, spolu se sepsáním odstoupení od smlouvy. To už nyní většina e-shopů nabízí ve formulářovém znění a zveřejňuje na svých webových stránkách, případně rovnou přikládá ke zboží. Nastudujte si v obchodních podmínkách e-shopu způsob, jakým lze zboží vrátit zpět. Pokud prodejce umožňuje výrobek přinést do kamenné prodejny, pak ušetříte za přepravu. Některé obchody dokonce nabízejí svoz nechtěných výrobků na své náklady. Obecně ale platí, že poštovné při vracení zboží v případě odstoupení od smlouvy platíte vy a prodejce nemá povinnost vám ho jakkoliv proplácet. Zboží vracíte s veškerým příslušenstvím a v původním neporušeném obalu.

Tip: Nakupujete rádi na internetu? Pak si přečtěte, jak na odstoupení od smlouvy.

 • Vrácení zboží zakoupené v kamenné prodejně (či na e-shopu před více než 14 dny): – přinesli jste si hodinky domů, ale pak vás jejich vzhled omrzel a chtěli byste je vrátit? Dříve se jednalo o velmi výjimečný případ, v poslední době ovšem narůstá počet obchodníků, kteří v rámci konkurenčního boje zákazníka tímto způsobem hýčkají. Někteří nabízejí možnost vrácení zakoupeného výrobku až do jednoho roku. Setkat se s takovou možností lze zejména u velkých obchodních řetězců, jako je IKEA či Decathlon, ale zkusit štěstí můžete i u malého prodejce. Každopádně byste se měli prokázat účtenkou o zakoupení zboží a předpokládá se také jeho perfektní stav. Někdy je jedinou nabízenou možností pro zákazníka utratit vrácené peníze v obchodě za zboží jiné, v některých případech jsou dokonce vráceny zpět na bankovní účet bez povinnosti další koupě.
 • Reklamace: když hodinky nebo nějaká jejich funkce přestane fungovat. K reklamaci by mělo dojít v těch případech, kdy zakoupené zboží ztrácí svou funkčnost, neodpovídá smlouvě, dochází k jeho vadám apod. U spotřebního zboží činí doba, po kterou prodejce odpovídá za vady 24 měsíců, případně si lze někdy sjednat záruční dobu delší. Nemůže jít samozřejmě o situaci, kdy jste vadu výrobku způsobili sami svou neopatrností či nesprávným zacházením.

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku související s reklamací?

Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů.

K reklamaci zboží by mělo dojít bezprostředně poté, co vadu zjistíte. Žádost uplatňujete zpravidla přímo u obchodníka, výjimečně u smluvního servisu, je-li tak uvedeno výslovně v kupní smlouvě.

Tip: Problematikou lhůt při reklamaci a odlišnou délkou reklamační lhůty u některých výrobků či služeb jsme se zabývali v našem samostatném článku.

Náklady na dopravu a poštovné při reklamaci

Situace s náhradou nákladů na dopravu a poštovné je odlišná od výše zmíněného odstoupení od smlouvy. Vzhledem k tomu, že v případě reklamace se předpokládá, že vám výrobce prodal vadný výrobek, je také na něm, aby vám uhradil nutné náklady, které vám vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady, tedy reklamací. Za nutné náklady lze považovat např. poštovné nebo jízdné za cestu do obchodu, kam si jedete vyzvednout opravenou věc. Je ale třeba úhradu nákladů aktivně požadovat a doložit jejich výši. Při odesílání zboží projděte více možností a hledejte pokud možno tu nejlevnější. Prodejce vám nemusí proplatit cokoliv si usmyslíte.

Tip: Přečtěte si, co dělat, když marně čekáte na doručení zboží.

Jak sepsat správně reklamaci?

Vzory pro uplatnění reklamace zpravidla hledat nemusíte. V drtivé většině případů stačí reklamaci můžete vyřídit osobně v obchodu, kde jste dané zboží zakoupili. Pokud prodávající nevyřídí reklamaci ihned (například vám okamžitě vrátí peníze či vydá jiné zboží), měl by s vámi sepsat reklamační protokol, kde uvede datum uplatnění reklamace, vaše identifikační údaje a popis vady výrobku.

Písemně uplatníte reklamaci zejména při koupi zboží přes e-shop. Můžete se přitom řídit následujícím návodem:

 1. Uveďte název a sídlo prodávajícího, u kterého jste zboží zakoupili, spolu s datem koupě a číslem objednávky.
 2. Popište, o jaký se jednalo výrobek, jaká vada u něj nastala a v čem spatřujete jeho nefunkčnost.
 3. Navrhněte konkrétní řešení, které by vám vyhovovalo (výměna věci, sleva, oprava nebo odstoupení od smlouvy). Uveďte cenu poštovného, kterou budete požadovat zpět.
 4. Nezapomeňte uvést na konci dopisu vaše kontaktní údaje, případné číslo účtu pro vrácení ceny zboží a připojte svůj podpis.
 5. K reklamaci přiložte písemně či elektronicky kopii dokladu o koupi zboží (faktura, účtenka).

Reklamaci můžete uplatnit dopisem, e-mailem, případně i telefonicky.

Tip: Jak postupovat při neuznané reklamaci a jak na neobvyklé situace při reklamaci jsme rozebrali v dalších článcích.

Co můžete při reklamaci požadovat?

 • Pokud se vada projeví do 12 měsíců po zakoupení zboží, má se za to, že zboží bylo vadné od začátku, a vy tak můžete požadovat výměnu za nové zboží. V případě vady, kterou lze bez zbytečného odkladu opravit, vám ale takový nárok nevzniká.
 • V situaci, kdy výměna ani snadná oprava nejsou možné, se můžete rozhodnout, zda od smlouvy odstoupit, nebo požadovat slevu.
 • Pokud se stejná vada objevuje opakovaně i po opravě nebo reklamujete 4 nebo více různých vad na jednom výrobku, máte automaticky nárok buď na výměnu, nebo odstoupení od smlouvy a vrácení peněz.

Preferovaný způsob reklamace je vždy nutné uvést do reklamačního listu.

Kdy mám nárok na vrácení peněz při reklamaci?

Na vrácení peněz máte nárok jen v několika případech, které stanovuje zákon na ochranu spotřebitele. Jsou jimi:

 • zásadní porušení smlouvy,
 • uplynutí lhůty – prodejce nedodrží zákonem stanovenou lhůtu 30 dní,
 • třetí reklamace v pořadí,
 • vada, která nelze odstranit a vadné zboží nelze vyměnit (konec výroby).

Co když požaduji výměnu zboží za nové?

Zákon uvádí, že výměnu zboží může zákazník požadovat pouze při podstatném porušení smlouvy. To lze vyložit tak, že zboží vůbec neplní zamýšlenou funkci a v případě, že by to zákazník předem věděl, by si takové zboží vůbec nekoupil.

Prodloužení doby odpovědnosti za vady

Pokud jste po nějakou dobu nemohli zboží používat z důvodu vyřizování reklamace, o tuto dobu (například jeden měsíc) se celková záruční doba prodlužuje. Do celkové doby zákonné odpovědnosti se tedy nezapočítává časový úsek od uplatnění reklamace až do okamžiku vyrozumění o jejím vyřízení.

Pozor! Pokud vyřídí prodávající vaši reklamaci dodáním nového bezvadného zboží, neběží od tohoto okamžiku znovu 24 měsíců. To je málo známé, protože dřívější znění zákona tuto možnost umožňovalo.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 4.5
hodnoceno: 2 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 10 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Recenze služby

Из KZ в CZ ЧЕХИЯ.МИГРАЦИЯ.

před 10 měsíců

Díky za pomoc v řešení problému. Skupina profesionálních advokátů.

Recenze služby

Adéla Bobková Humlová

před 2 roky

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024