Obchodní podmínky a jejich obsah | Dostupný advokát

Co by měly obsahovat obchodní podmínky

Obrázek k článku Co by měly obsahovat obchodní podmínky

5. 1. 2018 / autor: Ondřej Preuss

Pokud prodáváte cokoli koncovým uživatelům, je dobré si čas od času připomenout, že obchodní podmínky jsou klíčovým dokumentem, který právně definuje vaše vztahy se zákazníky. Stále bohužel platí, že řada podnikatelů tento dokument podceňuje. Následkem jsou stížnosti na Českou obchodní inspekci (ČOI), vrácené zboží a neuhrazené faktury. V tomto blogu si řekneme, co by měly řádně sepsané obchodní podmínky podle nového občanského zákoníku (NOZ) obsahovat.

Nejprve ze všeho si ale připomeňme, co jsou obchodní podmínky vůbec za dokument. Ať už se jedná o specifické nebo všeobecné obchodní podmínky, mělo by se vždy jednat o smlouvu mezi tím, kdo prodává zboží nebo poskytuje služby, a zákazníkem, který takové zboží nebo služby poptává. Ve většině případů se nebude jednat o smlouvu písemnou, ale o smlouvu, která je zachycena prostřednictvím elektronického média (v odkazu e-mailu, pdf apod.). Obchodní podmínky by tudíž měly jasně určit okamžik, od kterého dochází k uzavření smlouvy (např. kliknutím na tlačítko „objednávám“ nebo úhradou kupní ceny). Tomuto okamžiku je tedy potřeba věnovat patřičnou péči a web tomu přizpůsobit. Hyperlink rozhodně nepostačí.

U podnikatelů, kteří uzavírají smlouvy se svými zákazníky písemně, by taková smlouva měla obsahovat odkaz na obchodní podmínky a ty by měly být rovněž zákazníkovi předány vytištěné jako příloha této smlouvy.

Pozor na spotřebitele

Ze všeho nejdřív zbystřete, pokud prodáváte zboží nebo své služby zákazníkům, kteří jsou spotřebitelé. NOZ definuje spotřebitele jako „člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem“. Pokud prodáváte spotřebitelům, budou na vaše obchodní podmínky kladeny vyšší nároky a budete je muset pro tyto účely přizpůsobit četným požadavkům zákona. O některých z nich vám řekneme dále v tomto blogu.

Zákazník má právo na informace

Obchodní podmínky musí obsahovat především informace, z nichž se váš zákazník dozví: 1) identitu prodejce zboží nebo poskytovatele služeb včetně jeho adresy, IČO, kontakty, 2) jaké zboží nebo služby si zákazník pořizuje, a to včetně jejich charakteristiky, 3) jasné určení ceny zboží nebo služby se všemi daněmi a poplatky, 4) způsob platby za zboží, 5) podmínky dodání zboží (např. povinnost uhradit zálohu) včetně nákladů na dodání zboží, 6) poučení o právech klienta, které vzniknou z vadného plnění a mnohé další.

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy

Jak jsme si řekli výše, správně sepsané obchodní podmínky vedou k uzavření smlouvy a zákazník má právo na to, aby od vás obdržel informace, jak odstoupit od takové smlouvy a případně kdy mu takové právo zaniká. Pokud prodáváte zboží nebo poskytujete služby mimo prostor obvyklý pro vaše podnikání, což platí zejména pro obchodní podmínky pro e-shop, musí být zákazník, který je spotřebitelem, poučen o právu odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od dne převzetí zboží!

Nedostane-li se takovému zákazníkovi tohoto poučení, pak podle NOZ platí, že může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů od převzetí zboží. Hrozí vám, že v některých případech budete muset přijmout zboží zpět a vrátit zákazníkovi peníze, což může být, nejen z hlediska cash flow (po více než roce od prodání zboží) velmi nemilé. V neposlední řadě by dokument měl rovněž odkazovat na standardizovaný formulář pro odstoupení od smlouvy, který zákazník jen odešle, pokud chce smlouvu ukončit. Jestliže chcete mít možnost odstoupit od smlouvy i vy, musíte v podmínkách přesně uvést, jakým způsobem a za jaké situace k tomu může dojít.

Zákazník má právo vědět, jak zboží reklamovat v případě vad

Vaše obchodní podmínky musí seznámit zákazníka s tím, jakým způsobem má postupovat v případě, že má zboží nebo služby vady.Rovněž byste měli detailně popsat záruku, kterou za zboží vystavujete. Ze zkušenosti doporučujeme pro tyto záležitosti zavést zvláštní proces, který je dobré do obchodních podmínek jasně popsat. Za prvé tím vyhovíte požadavku zákona, za druhé vyjasníte tuto klíčovou oblast dovnitř vaší společností a zákazníkovi.

Zákazník má právo vědět, jak nakládáte s jeho osobními údaji

Zákazníkovi musíte sdělit, jakým způsobem zpracováváte jeho údaje. Zákon o ochraně osobních údajů pro tyto účely stanoví celou řadu požadavků včetně rozsahu informací, které se vašim zákazníkům musí dostat. Obecně platí, že pokud chcete údaje zákazníka předávat dalším subjektům, budete si na to muset opatřit jeho souhlas. Zákazníka o tomto opět musíte informovat v souladu se zákonem a v rozsahu informací, které zákon požaduje. Pokud používáte cookies, budete muset zákazníka opět informovat, a to nejen formou otravné lišty „tento web používá cookies“. V liště musí být navíc odkaz na detailní informace.

Celá právní oblast zpracování osobních údajů navíc v současné době prochází turbulencemi v souvislosti s přijetím obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR. To vejde v účinnost v květnu 2018. Abyste se na něj dobře připravili, můžeme vám nabídnout speciální službu!

Zákazník má právo vědět, u koho si na vás stěžovat

Je to skutečně tak! Zákon stanoví, že pokud dochází k uzavření obchodních podmínek on-line, což platí opět obzvlášť pro e-shopy, musí vaše obchodní podmínky obsahovat údaj o způsobu mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů na vás jako podnikatele. A to včetně adresy příslušného orgánu, kam se může spotřebitel s takovou stížností obrátit. U podnikání, které nejsou specificky regulovány, bude takovým orgánem primárně Česká obchodní inspekce, ale objeví se i Česká národní banka a mnohé další orgány státního dozoru.

Zákazník má právo vědět, kde a jak se obchodní podmínky uchovávají

Obchodní podmínky a všechny jejich změny musíte uchovávat tak, aby si je zákazník mohl opakovaně zobrazit. Občanský zákoník pro tyto účely zavádí pojem „textová podoba“. V praxi to znamená, že byste měli mít na vašich internetových stránkách nejen aktuální obchodní podmínky, ale rovněž všechny jejich předchozí verze. Rovněž se doporučuje poslat zákazníkům v potvrzovacím e-mailu na tyto podmínky odkaz.

Zakázaná ujednání

Nový občanský zákoník rovněž přináší okruh ustanovení, která jsou zakázaná. Vaše obchodní podmínky by v žádném případě neměly obsahovat: 1) ustanovení, která vylučují práva zákazníků – spotřebitelů z vadného plnění, 2) možnost podnikatele ponechat si kupní cenu, pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, 3) právo podnikatele bezdůvodně odstoupit od smlouvy, zatímco spotřebitel toto právo nemá, 4) právo podnikatele zvýšit cenu bez možnosti spotřebitele od smlouvy odstoupit nebo 5) smluvní pokutu, pokud zákazník odstoupí od smlouvy a mnohé další.

Obchodní podmínky jsou základním dokumentem pro vaše podnikání. Utvářejí vaše vztahy se zákazníky, a proto se vám vyplatí investovat energii do jejich řádné přípravy. Nespoléhejte se na vzor obchodních podmínek ke stažení (ani na ty aktuální z roku 2017 nebo 2018), protože takový dokument vás účinně neochrání.


Zajistíme, že vaše podnikání bude po právní stránce bez nejasností a kliček. Běžně už do třech dnů!

Vše proběhne jednoduše, on-line, na míru tomu, co potřebujete, a za předem danou cenu. Většinu případů vyřídíme do třech pracovních dnů. Se sepisováním i kontrolou všeobecných i specifických obchodních podmínek máme bohaté zkušenosti.

Začínáte s podnikáním, spouštíte novou službu nebo zakládáte e-shop? Díky nám máte jistotu, že při vašem podnikání snadno předejdete právním rizikům.

Anonymní vzor obchodních podmínek ke stažení zdarma vás účinně neochrání. Podmínky vytvořené na míru od odborníků ano. Předcházejte problémům s neuhrazenými platbami, vráceným zbožím nebo ochranou osobních údajů vašich zákazníků (včetně GDPR). Garantujeme správnost všech obchodních podmínek podle nového občanského zákoníku (NOZ).

Co pro vás uděláme:

Varianty naší nabídky Standard Premium
Sepíšeme obchodní podmínky na míru vašemu případu
Zkontrolujeme existující obchodní podmínky na míru vašemu případu
Poskytneme konzultaci s advokátem pro zhodnocení rizik a dalšího postupu60 minut90 minut
Jak rychle vše zpracujeme a najdeme pro vás řešení?do týdnedo 72 hodin
GDPR audit pro podnikatele za zvýhodněnou cenu — popis služby
Konečná cena včetně DPH79006528,56 Kč bez DPH95007850,80 Kč bez DPH

Rychlé představení služby

S čím jsme už klientům pomohli?

Obchodní podmínky nejčastěji sepisujeme nebo kontrolujeme pro e-shopy, které nabízejí různé výrobky nebo služby, ale také jsme je sepsali pro:

  • prodejce náhradních dílů do automobilů,
  • provozovatele úložiště dat,
  • prodejce zážitků,
  • odhadce nemovitostí, nebo
  • provozovatele internetové seznamky.

Co říkají lidé, kteří využili našich služeb?

Zuzana Marková (provozovatelka fitness centra): „Nechali jsme si pro naši tělocvičnu sepsat obchodní podmínky a jsme za to moc rádi. Jasné vztahy dělají přátele, v businessu to platí desetinásob“.
Další reference našich zákazníků naleznete v záložce Reference.

Radíme vám i v médiích:


Ohodnoťte tento článek:

Mohlo by vás také zajímat: