Obchodní podmínky a jejich obsah | Dostupný advokát

Co by měly obsahovat obchodní podmínky

Pokud prodáváte cokoli koncovým uživatelům, je dobré si čas od času připomenout, že obchodní podmínky jsou klíčovým dokumentem, který právně definuje vaše vztahy se zákazníky.
Obrázek k článku Co by měly obsahovat obchodní podmínky
7 minut čtení
Ondřej Preuss
5. 1. 2018

Stále bohužel platí, že řada podnikatelů tento dokument podceňuje. Následkem jsou stížnosti na Českou obchodní inspekci (ČOI), vrácené zboží a neuhrazené faktury. V tomto blogu si řekneme, co by měly řádně sepsané obchodní podmínky podle nového občanského zákoníku (NOZ) obsahovat.

Nejprve ze všeho si ale připomeňme, co jsou obchodní podmínky vůbec za dokument. Ať už se jedná o specifické nebo všeobecné obchodní podmínky, mělo by se vždy jednat o smlouvu mezi tím, kdo prodává zboží nebo poskytuje služby, a zákazníkem, který takové zboží nebo služby poptává. Ve většině případů se nebude jednat o smlouvu píse mnou, ale o smlouvu, která je zachycena prostřednictvím elektronického média (v odkazu e-mailu, pdf apod.). Obchodní podmínky by tudíž měly jasně určit okamžik, od kterého dochází k uzavření smlouvy (např. kliknutím na tlačítko „objednávám“ nebo úhradou kupní ceny). Tomuto okamžiku je tedy potřeba věnovat patřičnou péči a web tomu přizpůsobit. Hyperlink rozhodně nepostačí.

U podnikatelů, kteří uzavírají smlouvy se svými zákazníky písemně, by taková smlouva měla obsahovat odkaz na obchodní podmínky a ty by měly být rovněž zákazníkovi předány vytištěné jako příloha této smlouvy.

Pozor na spotřebitele

Ze všeho nejdřív zbystřete, pokud prodáváte zboží nebo své služby zákazníkům, kteří jsou spotřebitelé. NOZ definuje spotřebitele jako „člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem“. Pokud prodáváte spotřebitelům, budou na vaše obchodní podmínky kladeny vyšší nároky a budete je muset pro tyto účely přizpůsobit četným požadavkům zákona. O některých z nich vám řekneme dále v tomto blogu.

Obchodní podmínky

Sepíšeme pro vás nové obchodní podmínky, případně zkontrolujeme ty stávající. Zaručujeme přitom správnost dokumentu podle nového občanského zákoníku. Jednáme rychle, na celém území ČR. Cenu budete znát předem a zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Zákazník má právo na informace

Obchodní podmínky musí obsahovat především informace, z nichž se váš zákazník dozví: 1) identitu prodejce zboží nebo poskytovatele služeb včetně jeho adresy, IČO, kontakty, 2) jaké zboží nebo služby si zákazník pořizuje, a to včetně jejich charakteristiky, 3) jasné určení ceny zboží nebo služby se všemi daněmi a poplatky, 4) způsob platby za zboží, 5) podmínky dodání zboží (např. povinnost uhradit zálohu) včetně nákladů na dodání zboží, 6) poučení o právech klienta, které vzniknou z vadného plnění a mnohé další.

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy

Jak jsme si řekli výše, správně sepsané obchodní podmínky vedou k uzavření smlouvy a zákazník má právo na to, aby od vás obdržel informace, jak odstoupit od takové smlouvy a případně kdy mu takové právo zaniká. Pokud prodáváte zboží nebo poskytujete služby mimo prostor obvyklý pro vaše podnikání, což platí zejména pro obchodní podmínky pro e-shop, musí být zákazník, který je spotřebitelem, poučen o právu odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od dne převzetí zboží!

Nedostane-li se takovému zákazníkovi tohoto poučení, pak podle NOZ platí, že může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů od převzetí zboží. Hrozí vám, že v některých případech budete muset přijmout zboží zpět a vrátit zákazníkovi peníze, což může být, nejen z hlediska cash flow (po více než roce od prodání zboží) velmi nemilé. V neposlední řadě by dokument měl rovněž odkazovat na standardizovaný formulář pro odstoupení od smlouvy, který zákazník jen odešle, pokud chce smlouvu ukončit. Jestliže chcete mít možnost odstoupit od smlouvy i vy, musíte v podmínkách přesně uvést, jakým způsobem a za jaké situace k tomu může dojít.

Zákazník má právo vědět, jak zboží reklamovat v případě vad

Vaše obchodní podmínky musí seznámit zákazníka s tím, jakým způsobem má postupovat v případě, že má zboží nebo služby vady.Rovněž byste měli detailně popsat záruku, kterou za zboží vystavujete. Ze zkušenosti doporučujeme pro tyto záležitosti zavést zvláštní proces, který je dobré do obchodních podmínek jasně popsat. Za prvé tím vyhovíte požadavku zákona, za druhé vyjasníte tuto klíčovou oblast dovnitř vaší společností a zákazníkovi.

Zákazník má právo vědět, jak nakládáte s jeho osobními údaji

Zákazníkovi musíte sdělit, jakým způsobem zpracováváte jeho údaje. Zákon o ochraně osobních údajů pro tyto účely stanoví celou řadu požadavků včetně rozsahu informací, které se vašim zákazníkům musí dostat. Obecně platí, že pokud chcete údaje zákazníka předávat dalším subjektům, budete si na to muset opatřit jeho souhlas. Zákazníka o tomto opět musíte informovat v souladu se zákonem a v rozsahu informací, které zákon požaduje. Pokud používáte cookies, budete muset zákazníka opět informovat, a to nejen formou otravné lišty „tento web používá cookies“. V liště musí být navíc odkaz na detailní informace.

Celá právní oblast zpracování osobních údajů navíc v současné době prochází turbulencemi v souvislosti s přijetím obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR. To vejde v účinnost v květnu 2018. Abyste se na něj dobře připravili, můžeme vám nabídnout speciální službu!

Zákazník má právo vědět, u koho si na vás stěžovat

Je to skutečně tak! Zákon stanoví, že pokud dochází k uzavření obchodních podmínek on-line, což platí opět obzvlášť pro e-shopy, musí vaše obchodní podmínky obsahovat údaj o způsobu mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů na vás jako podnikatele. A to včetně adresy příslušného orgánu, kam se může spotřebitel s takovou stížností obrátit. U podnikání, které nejsou specificky regulovány, bude takovým orgánem primárně Česká obchodní inspekce, ale objeví se i Česká národní banka a mnohé další orgány státního dozoru.

Zákazník má právo vědět, kde a jak se obchodní podmínky uchovávají

Obchodní podmínky a všechny jejich změny musíte uchovávat tak, aby si je zákazník mohl opakovaně zobrazit. Občanský zákoník pro tyto účely zavádí pojem „textová podoba“. V praxi to znamená, že byste měli mít na vašich internetových stránkách nejen aktuální obchodní podmínky, ale rovněž všechny jejich předchozí verze. Rovněž se doporučuje poslat zákazníkům v potvrzovacím e-mailu na tyto podmínky odkaz.

Zakázaná ujednání

Nový občanský zákoník rovněž přináší okruh ustanovení, která jsou zakázaná. Vaše obchodní podmínky by v žádném případě neměly obsahovat: 1) ustanovení, která vylučují práva zákazníků – spotřebitelů z vadného plnění, 2) možnost podnikatele ponechat si kupní cenu, pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, 3) právo podnikatele bezdůvodně odstoupit od smlouvy, zatímco spotřebitel toto právo nemá, 4) právo podnikatele zvýšit cenu bez možnosti spotřebitele od smlouvy odstoupit nebo 5) smluvní pokutu, pokud zákazník odstoupí od smlouvy a mnohé další.

Obchodní podmínky jsou základním dokumentem pro vaše podnikání. Utvářejí vaše vztahy se zákazníky, a proto se vám vyplatí investovat energii do jejich řádné přípravy. Nespoléhejte se na vzor obchodních podmínek ke stažení (ani na ty aktuální z roku 2017 nebo 2018), protože takový dokument vás účinně neochrání.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Obchodní podmínky

Sepíšeme pro vás nové obchodní podmínky, případně zkontrolujeme ty stávající. Zaručujeme přitom správnost dokumentu podle nového občanského zákoníku. Jednáme rychle, na celém území ČR. Cenu budete znát předem a zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

od 7900 Kč
Chci pomoct
Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho s přáteli

Mohlo by vás také zajímat

Jak na zápis do obchodního rejstříku

Zakládáte akciovou, komanditní společnost nebo společnost s ručením omezeným nebo družstvo? Rozhodli jste se přidat dalšího společníka do Vaší společnosti nebo změnit jednatele? Pak Vás bude jistě zajímat postup, jakým...

12. 1. 2020
Ondřej Preuss

Ochrana osobních údajů a provozování e-shopu

Založili jste nebo chcete založit e-shop? Shromažďujete e-mailové adresy, kontakty nebo jiné údaje o vašich zákaznících? V tom případě musíte myslet na ochranu osobních údajů.

4. 8. 2016
Ondřej Preuss

Nový produkt pro podnikatele a bytové domy

Dostupnyadvokat.cz přináší nový revoluční produkt, který umožní přístup k právníkovi kdykoli a odkudkoli, navíc za zlomek obvyklé ceny. Od 400 Kč měsíčně je Dostupnyadvokat.cz neustále k dispozici svým klientům při...

10. 10. 2017
Ondřej Preuss

Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019