Reklamace: jaké pro ni platí lhůty?

Reklamovat zboží lze dva roky od koupě a reklamaci by vám měli vyřídit do 30 dní. To je obecné pravidlo, které máme ohledně reklamací zafixované. Ne vždy toto základní pravidlo ovšem platí. Jaké lhůty reklamaci provázejí a u kterého zboží se uplatní lhůty kratší?

reklamace zboží lhůta
6 minut čtení

Kapitoly článku

Obecná délka záruční lhůty

Nakupujete-li zboží jako běžný spotřebitel, obecně pro vás většinou platí dvouletá záruční doba, během níž lze výrobek reklamovat. Za příplatek lze někdy získat záruku delší.

Jestliže vám tedy prodejce poskytne (a je to jeho zákonná povinnost) dvouletou záruku za jakost, garantuje tím po určitou dobu zachování stavu věci. Tedy, že například budete moci vařit vodu v konvici, prát prádlo v pračce či obouvat a užívat zakoupené boty minimálně dva roky.

Pokud tomu ale tak není a vámi zakoupený výrobek je rozbitý a nefunguje, je na místě jeho reklamace. Přitom je důležité, zda se vada výrobku projevila v průběhu prvních šesti měsíců od převzetí. V takovém případě nastupuje vyvratitelná domněnka, že vada byla na věci už v době jejího zakoupení a převzetí. Prodávající by případně musel prokázat, že prodával věc bez vady a zákonnou domněnku tak vyvrátit. Máte-li zboží zakoupeno méně než šest měsíců, můžete při reklamaci výrobku požadovat opravu zboží či výměnu zboží za jiný kus.

Tip:  Nakupujete-li zboží ze zahraničních e-shopů, zejména mimo trh EU, velmi doporučujeme nastudovat si před koupí podmínky prodejce. Pokud vám přijde vadný výrobek, pokuste se jej reklamovat  a požadovat slevu či vrácení peněz, ale zboží nezasílat (tedy například vadu nafotit či jinak zdokumentovat). Složité a drahé zasílání zboží do zahraničí vás může stát totiž více peněz než pořízení výrobku nového.

Máte nejasnosti ohledně lhůt týkajících se reklamace?

Napište nám svůj dotaz a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď a právní stanovisko od některého z našich advokátů.

U zboží staršího než je šest měsíců rozlišujeme tzv. odstranitelné a neodstranitelné vady.

Je-li vada věci odstranitelná nebo je-li vada věci neodstranitelná, ale současně taková vada nebrání řádnému užívání věci (např. vada estetická), můžete se domáhat opravy věci či přiměřené slevy z ceny věci (odpovídající rozdílu hodnoty, kterou má věc s vadou, a hodnoty, kterou by měla věc bez vady).

Nelze-li vadu odstranit a nelze-li kvůli takové vadě věc řádně užívat, můžete se domáhat odstoupení od smlouvy anebo přiměřené slevy z ceny věci.

Tip: V současné době se připravuje novela zákona, která zmíněnou zákonnou domněnku umožní uplatnit nejen v prvních šesti měsících (jako dosud), ale v prvním roce od převzetí zboží. Tím by mělo dojít k posílení práv spotřebitelů. Připravovaná novela ovšem současně říká, že pokud není vada na věci už při jejím převzetí, nemůžete jí reklamovat, což naopak doposud možné bylo.

Stanovenou záruční lhůtu není možné ze zákona zkrátit, a to ani dohodou obou stran. Záruční lhůtu lze vždy jenom prodloužit.

Od doby, kdy můžete jako zákazník reklamaci uplatnit, je třeba odlišit lhůtu pro její vyřízení. Poté, co jste reklamaci uplatnili, se má prodejce snažit reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 30 kalendářních dní. Rozhodnout o ní prodejce podle zákona musí ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů.

Doba, po kterou nemůžete vadnou věc užívat, tj. od uplatnění reklamace až do doby jejího vyřízení, se vám nezapočítá do celkové dvouleté (event. jiné) doby pro reklamaci, jinými slovy se o tuto dobu dvouletá lhůta prodlužuje.

Prodejce je povinen vám vydat potvrzení o tom, kdy jste zboží reklamovali a jak dlouho trvalo provedení opravy.

Nevyřízení reklamace v zákonné lhůtě 30 dnů je správním deliktem. S podnětem pro zahájení řízení se můžete případně obrátit na Českou obchodní inspekci.

O jednotné délce záruční doby, která by platila pro všechno zboží, hovořit ale přece jen nemůžeme. Doba, během níž lze zboží reklamovat, se totiž liší dle jeho charakteru.

Reklamace a záruční doba u potravin

U věcí, které se rychle kazí, kam patří například potraviny, jogurty, pečivo, musí být označená doba, po níž lze danou věc použít. Od ní se označuje minimální doba trvanlivosti.

  • Datum minimální trvanlivosti je datum, do něhož by potravina měla zůstat kvalitní a se všem původními vlastnostmi. Typicky se uvádí na konzervách a jiných trvanlivých potravinách. Zpravidla lze ale tyto potraviny jíst i po datu minimální trvanlivosti. Maximálně už nebude mít takovou chuť a vůni. Pokud je ale obal neporušený a potravina byla správně skladovaná, její konzumace by měla být bezpečná i následující dny (někdy i týdny).
  • Oproti tomu výše zmíněné datum spotřeby uvádí, do kdy je bezpečné potravinu jíst. Najdeme ho na masu, uzeninách, mléčných výrobcích a obecně na potravinách, které se rychle kazí. Oproti datu minimální trvanlivosti už po uplynutí data spotřeby není doporučeno, neboť hrozí zdravotní problémy.

Možnosti reklamace potravin jsou tedy z principu omezeny těmito lhůtami. Pokud nejste se zakoupenými potravinami spokojeni, například jsou plesnivé, zapáchají nebo mají (maso) jinou barvu, než by měly mít, zboží reklamujte. Reklamovat byste měli bez zbytečného odkladu.

Reklamační lhůta u krmiv

Také krmivo patří mezi zboží podléhající rychlé zkáze, na které se nevztahuje zákonem stanovená záruční lhůta 24 měsíců. Záruka je omezena dobou minimální trvanlivosti, která je vždy uvedena na obalu.

Reklamační lhůta u elektroniky

V souvislosti s prodejem elektroniky, jako jsou tablety, mobilní telefony či notebooky, se setkáváme hned se dvěma situacemi, kde se hovoří o zkrácení obecné dvouleté lhůty pro reklamaci.

Tou první je prodej použité elektroniky. Nemluvíme nyní o nákupech v bazarech či od soukromých osob přes různé prodejní internetové platformy. Řeč je o koupi použitého zboží, které původní zákazník vrátil a prodejce je dal znovu do prodeje. Setkáváme se s tím také u velkých internetových prodejců, jako je Alza, Mall apod. Platí přitom, že použité zboží lze reklamovat stejně jako zboží nové. Prodejce má ovšem právo zkrátit dobu pro uplatnění odpovědnosti za vady až na polovinu obecné reklamační lhůty, tedy na 12 měsíců. Na to musí zákazníka předem upozornit, stejně jako na skutečnost, že se jedná o použité zboží.

Druhá situace, kdy bývá kratší záruční doba zmiňována, jsou baterie, které jsou součástí elektroniky. Jak ale opakovaně judikovaly české soudy, baterie jsou součástí výrobku, na něhož se vztahuje zákonná odpovědnost za vady 24 měsíců. Po tuto dobu můžete reklamovat i vadu baterie, pokud například vyteče nebo se vyboulí (aniž byste to nějak zapříčinili). Jinou věcí je ovšem životnost baterie, tedy laicky řečeno to, že váš mobil nevydrží po roce či po dvou tolik hodin provozu, kolik zvládnul po zakoupení. Snížení životnosti baterie je její běžnou vlastností a nemůže být samo o sobě důvodem reklamace. Dle judikátu Okresního soudu v Příbrami, by standardní pokles kapacity baterie po 24 měsících měl být cca 50 %.

Tip: Délka záruční lhůty se může rovněž zkrátit v případě, kdy nakupujete zboží jako podnikatel. Tomu jsme se blíže věnovali v našem článku.

Záruční lhůta na nemovitost

U nemovitostí rozlišujeme záruční dobu a odpovědnost za vady.

Klasická záruční lhůta v délce 24 měsíců se uplatní u novostaveb. Některé společnosti v této souvislosti nabízejí prodlouženou záruku, zpravidla v délce 3 roky.
Odpovědnost za vady lze uplatnit až do 5 let od pořízení nemovitosti. Skryté vady je nezbytné reklamovat bez zbytečného odkladu s tím, že pokud se projeví do 6 měsíců od převzetí, zákon automaticky předpokládá, že existovaly již v době převzetí nemovitosti.

Po uplynutí šesti měsíců je vždy na majiteli nemovitosti, aby prokázal, že vada existovala již v době převzetí.

U nemovitostí lze rozlišovat vady zjevné a skryté. Zjevné vady jsou takové, které lze objevit při běžné prohlídce nemovitosti (poškození zdí či podlah, nefunkční okna) či bezprostředně po jejím převzetí. Skrytými vadami se rozumí vady, které v době předání nemovitosti již existovaly, ale zjistitelné se stanou, respektive v plné míře se projeví, až později. Skrytými vadami může být například špatná hydroizolace či zatékání do nemovitosti.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 1
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Adéla Bobková Humlová

před 2 roky

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Recenze služby

Tomáš Václavík

před 6 měsíců

Všem vřele doporučuji. Profesionalita, ochota.

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 6 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024