Soudní spis

Každý soudní případ, ať už jde o rozvod, placení dluhu či trestný čin loupeže, má u soudu vytvořený spis. Do něj se zaznamenává a vkládá vše, co s daným případem souvisí, což může být ve finále pár desítek, ale také mnoho tisíc stránek. Jakým způsobem jsou spisy vedeny, jak máme chápat jejich označení a kdy se dočkáme elektronizace spisů? Na to jsme se podívali v dnešním článku.

soudní spis
6 minut čtení

Kapitoly článku

Spisová značka

Vaše podání, které jakoukoliv formou zašlete či přinesete na soud, dostane své označení a bude pro něj vytvořen spis, případně se stane součástí již existujícího spisu. Spisová značka je pro každý spis originální a slouží k označení a následné vyhledání spisu. Může mít různou podobu, ale zpravidla se skládá ze čtyř částí.

Označení rejstříku – pokud vám například váš soused dluží peníze, nemá se k jejich vracení a vy jej žalujete, dostane váš spis označení C, tedy civilní agenda (kam spadají například i věci z oblasti rodinného práva, jako rozvody a také opatrovnická agenda). Kdyby vám ovšem soused peníze ukradl, vy na něj podali trestní oznámení a po klasických úkonech byla vznesena v rámci trestního řízení obžaloba, dostane soudní spis označení T, tedy trestní agenda. Toto jsou mezi veřejností dvě nejčastější a nejznámější označení příslušných soudních rejstříků, v jejichž rámci je spis veden.

V realitě je ovšem takových značek používáno daleko více – například Tm pro trestní věci mladistvých, Ca pro správní agendu, E pro výkon soudního rozhodnutí, EXE je součástí spisové značky u exekucí a užívá se ještě několik desítek dalších označení. Jednotlivá označení se také liší v závislosti na tom, zda jde o prvostupňové či druhostupňové rozhodnutí, či jaký typ soudu rozhoduje.

Tip: Soustava soudů České republiky se může zdát poměrně přehledná a jasná, přesto se ale v souvislosti s ní setkáváme s celou řadou dotazů. Může za to trochu matoucí terminologie, či ne zcela jasně vysvětlené pravomoci některých soudů. Chcete najít v Praze okresní soud? Přemýšlíte, který soud je civilní a který trestní? Vše jsme uvedli na pravou míru v našem článku.

Číslo soudního oddělení – nacházíme je ještě před označením rejstříku. Může se ale stát, že toto číslo chybí, neboť má soud pouze jediný rejstřík příslušného druhu. V případě běžných soudů se používají pro toto označení arabské číslice, tedy například dvojka v případě spisové značky: 2 C 143/1999. U Ústavního soudu pak pro totož rozlišení se využívají římské číslice, tedy například římská čtyřka u spisové značky IV. ÚS 579/22.

Pořadové číslo zápisu v rejstříku za daný rok – v rámci jednotlivého rejstříku se začíná klasicky od jedničky a další spisy, které se zde založí, nesou vždy vyšší číslo. V případě již zmíněné značky 2 C 143/1999 se jedná o stočtyřicátýčtvrtý spis.

Rok, v němž je spis založen – Ve výše uvedeném případě by se jednalo o rok 1999. Rozhodně to ale neznamená, že je v tomtéž roce spis také uzavřen.
Někdy si i zdánlivě odlišná řízení uchovávají stejnou spisovou značku po léta. Děje se tak u opatrovnických případů, kdy se třeba v souvislosti s rozvodem vyřeší péče a výživné u malých dětí, nicméně za pár let je potřeba výživné zvýšit. Děje se tak pod stejnou spisovou značkou. Stejný postup nastane též, když za dalších pár let dítě již jako teenager usoudí, že za jedním z rodičů už nechce chodit každý týden a druhý rodič zažádá o změnu střídavé péče. To vše se odehrává například pod deset let starou spisovou značkou.

Tip:Průběhu trestního řízení a jeho jednotlivým fázím jsme se věnovali v samostatném článku na blogu.

Chcete podat žalobu a nejste si jisti, zda vyhrajete?

Posoudíme vaše šance na úspěch u soudu a navrhneme takové řešení, které povede k požadovanému výsledku. U soudu uspějete jen tehdy, když podání žaloby bude neprůstřelné. Provedeme pečlivou analýzu případu a postaráme se o přípravu předžalobní výzvy, žaloby, odvolání nebo rovnou o zastupování u soudu, kde budeme tvrdě vymáhat vaše práva.

Hledání podle spisové značky

Význam spisové značky je zjevný: je jím identifikace jednotlivých případů, a tedy také spisů. Přijde-li vám ze soudu výzva, ať se vyjádříte k podání protistrany, či ať se dostavíte k ústnímu jednání, musí být vždy spisovou značkou vyznačena. Také na soudu se podle ní můžete orientovat.

Zajímá-li vás průběh soudního řízení, jehož jste účastníkem, stačí zadat spisovou značku na webu infosoud.justice.cz. Jedná se o velmi praktickou aplikaci, v níž můžete sledovat, jaké kroky již v daném řízení proběhly (například zahájení řízení, nařízení ústního jednání, datum pravomocného skončení věci apod.). K jednotlivým krokům pak můžete ve zcela anonymizované podobě získat klíčová fakta, tedy zda a kdy k danému kroku došlo. O podstatě věci se zde hovoří jen velmi obecně (např. “žaloba o zaplacení 31 179,36 Kč s příslušenstvím”, případně “návrh na rozvod manželství”), samotní účastníci ovšem zmínění nejsou.

Tip: Vyhledávání podle (mimo jiné) spisové značky umožňuje také stránka https://rozhodnuti.justice.cz/. Zde najdete v anonymizované podobě veškeré vydávané rozsudky. Databáze umožňuje vyhledávání na základě řady dalších parametrů, jako je datum vydání rozhodnutí, soudu, konkrétní agenda (např. trestní, občanskoprávní) nebo i právní předpisu, který je v rozsudku zmiňován. Znáte-li ovšem spisovou značku, pak se dostanete ke konkrétnímu rozsudku doslova na pár kliků. Blíže jsme se online vyhledáváním soudních rozsudků zabývali v našem článku na webu.

Číslo jednací

Tento pojem bývá někdy se spisovou značkou zaměňován, a to především proto, že nebývá používán u českých úřadů jednotně. U správního úřadu označuje číslo jednací v podstatě obdobu spisové značky, tedy označuje spis samotný. U soudu a soudního spisu řadíme číslo jednací za spisovou značku a spojovník a pomáhá nám k orientaci ve spise. Můžeme například říci, že znalecký posudek v oboru psychiatrie má číslo jednací 2 T 43/1999-22, v tomto případě se tedy daná písemnost nachází (začíná) na dvacátém druhém listě daného spisu. Bude-li mít daný posudek délku deset stran (resp. listů), následující písemnost ve spisu bude mít číslo 2 T 43/1999-32.

Soudní spis a spisová služba

Pro to, aby se se spisy nakládalo stejným způsobem a procházely stejnými procesy, jsou sepsaná pravidla ve formě zákonů a dalších právních předpisů. Obecně tomuto systému říkáme spisová služba a upravuje ji zákon o archivnictví a spisové službě.

Obecně může jí o režim elektronický, případně i listinnou podobu ve formě různých “košilek” či “podacích deníků.

Tip: V této souvislosti je třeba zmínit projekt elektronického soudního spisu, který se zatím jeví spíše jako hudba budoucnosti, než realita. Realitou bude podle odborníků někdy spíše spis hybridní, tedy elektronizovaný pouze z části, neboť některé listiny nepůjde do elektronické podoby převést (týká se to například směnek).

V případě některých spisů by ovšem přechod od listinné formy byl více než žádoucí. Vzpomeňme třeba na dnes již historický soudní spis Krakatice, který naznačoval propojení mafiánů, politiků a státních úředníků. Ten čítal jedenáct tisíc stran.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Žaloba a zastupování u soudu

Potřebujete pomoci s podáním žaloby nebo zastoupením u soudu? Ať spor teprve začíná, nebo už je řízení dávno rozjeté, rádi vám se vším pomůžeme. Provedeme důkladnou analýzu, posoudíme vaše reálné šance a navrhneme další postup. To vše do 48 hodin od objednávky služeb.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Témata článku:

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Из KZ в CZ ЧЕХИЯ.МИГРАЦИЯ.

před 9 měsíců

Díky za pomoc v řešení problému. Skupina profesionálních advokátů.

Recenze služby

Tomáš Václavík

před 9 měsíců

Všem vřele doporučuji. Profesionalita, ochota.

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 6 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024