Spotřebitelské soutěže: jak je to s nimi správně právně?

Pro výrobce či prodejce jde o jedinečnou formu, jak se během několika hodin či dnů dostat do širokého povědomí. Přislíbí lákavé ceny a fanoušci na sociálních sítích přidávají lajky, označují přátele a začínají sledovat nové profily. Internetové soutěže je prostě lákají a baví. Jak je ale pořádat správně z hlediska práva?

muž vyhrál v soutěži na internetu
5 minut čtení

Kapitoly článku

Obávané soutěže

Spotřebitelské soutěže byly dříve u některých jejich organizátorů trochu obávané. Ne snad z hlediska efektu a výsledku, ale spíše proto, že si pořadatelé nebyli jistí, zda dělají vše správně a zda není jejich postup napadnutelný. Dřívější právní úprava byla totiž celkem přísná.

Podle ní byly nepřípustné spotřebitelské loterie, které splňovaly v té době zakázané zákonné znaky: výhra je čistě náhodná (např. slosování) a jednotlivá cena v hodnotě vyšší než 20 000 korun. Jednou z cest, jak přísně nastavené podmínky tak trochu obejít, bylo dodat soutěži alespoň zdání toho, že nemůže vyhrát úplně každý. Stačilo třeba položit “vědomostní” otázku typu “z českých historických osobností byl upálen a) Mistr Jan Hus b) svatý Václav c) Karel IV.” a soutěž se již dala považovat za vědomostní a nikoliv náhodnou. Ani po zodpovězení otázky ale nebylo možné vybrat výherce pouhým slosováním.

spotřebitelské soutěže

Tip: Statistiky ČOI uvádějí, že u 80 % kontrolovaných subjektů byla zjištěna nějaká závada a nejčastější zdroj problémů představovaly obchodní a záruční podmínky. Na jaké chyby v obchodních podmínkách e-shopů téměř denně narážíme a co byste si měli pohlídat? Tomu se věnujeme v našem článku.

V čem spočívá aktuální právní úprava?

Zákonodárcům byly jasné dvě věci: jimi nastavená pravidla jsou pravidelně prodejci a marketéry obcházena a navíc ze spotřebitelských soutěží žádné nebezpečí jako z hazardních her nehrozí.

Spotřebitelské soutěže se aktuálně řídí zákonem o ochraně spotřebitele, podle něhož se marketingová soutěž považuje za obchodní praktiku.

Zákon o ochraně spotřebitele říká, že spotřebitelskou soutěží je soutěž, anketa nebo jiná akce o ceny pořádaná pro spotřebitele v přímé souvislosti s propagací, nabídkou nebo prodejem výrobku či služby prodávajícího, při níž se prodávající či jím pověřená osoba zavazuje vyplatit účastníkům určeným náhodným výběrem peněžité či nepeněžité ceny a při kterých je podmínkou účasti zakoupení určitého výrobku či služby a doložení tohoto nákupu prodávajícímu nebo uzavření smluvního vztahu s prodávajícím výrobku, nebo služby či účast spotřebitele na marketingové akci prodávajícího, a to i nepřímo prostřednictvím jiné osoby.

Právní předpisy zakazují především dva hlavní druhy nekalých obchodních praktik:

  • klamavé praktiky, které mohou spočívat v klamavém jednání (poskytnutí nesprávné informace) nebo v opomenutí (nesdělení důležitých informací)
  • agresivní praktiky, jejichž cílem je vás k nákupu přinutit.

Všechny nekalé či klamavé praktiky mohou být postihovány a trestány Českou obchodní inspekcí vysokými pokutami, a to až 5 000 000 Kč korun.

U spotřebitelských soutěží je rovněž třeba ohlídat, aby soutěž nebyla založena na jakémkoli vkladu či finančním plnění zákazníka, pak by se mohlo jednat o hazardní hru. Za finanční plnění se ale v tomhle ohledu nepovažuje nákup určitého výrobku.

Potřebujete sepsat podmínky pro spotřebitelskou soutěž?

Chcete sepsat podmínky pro spotřebitelskou soutěž, které jsou v souladu se zákonem? Neriskujte pokuty od České obchodní inspekce a obraťte se na nás.

V čem může být spotřebitelská soutěž klamavá?

Obecně se obchodní praktika považuje za nekalou, pokud je v rozporu s požadavky odborné péče a podstatně narušuje nebo je způsobilá podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele.

V případě spotřebitelských soutěží se jedná o klamavou obchodní praktiku například, pokud jsou porušena pravidla soutěže, slíbené výhry nejsou vyplaceny, nebo ani nebylo v úmyslu výherce odměnit. Rovněž je klamavou praktikou, pokud vyhlašovatel ovlivní, kdo výhru získá, například podvádí při losování.

Nepodceňujte pravidla

Pravidla soutěže slouží jako základní dokument, který řídí průběh celé soutěže. Je důležité, aby byla napsána přehledně a jasně. Rovněž je nezbytné, aby byly tyto podmínky během trvání soutěže veřejně přístupné na webu nebo sociálních sítích. Jakákoli změnu v podmínkách je třeba účastníkům řádně oznámit.

V pravidlech podrobně stanovte, kdo se může soutěže zúčastnit, jak bude výherce vybrán, co obnáší výhra a jaké jsou případné důvody pro vyloučení účastníka. Důležité je také zahrnout ochranu osobních údajů účastníků (GDPR) a zajistit jejich souhlas se zpracováním dat.

Nezbytná je také specifikace způsobu předání výhry. U menších cen může být vhodné zaslání poštou, zatímco cennější výhry by měly být předány osobně, což lze využít pro propagační účely. V takovém případě je třeba získat souhlas vítěze, například prostřednictvím smlouvy, která umožňuje fotografování nebo natáčení při předávání ceny.

V rámci propagace je třeba dát si pozor zejména na zavádějící informace ohledně výher. V propagačních materiálech by měly být zobrazeny pouze výhry, které soutěžící může získat. Ilustrativní fotky vyloučeny nejsou, ale měly by takto být řádně označeny.

Specifická pravidla pak mohou mít soutěže na jednotlivých sociálních sítích. Je proto třeba ještě řádně pročíst pravidla Facebooku, Instagramu či jiné sítě, kterou využíváte.

V pravidlech nesmíte vyloučit ze soutěže bez zjevných důvodů některé skupiny spotřebitelů, např. ženy, občany jiné než české národnosti apod. Mohlo by se jednat o diskriminaci spotřebitele. Běžné naopak je vyloučit ze soutěže zaměstnance organizátora. Obdobně je přípustné vyloučit například osoby mladší osmnácti let, pokud je organizátorem soutěže například výrobce alkoholu či noční klub.

Tip: Znevýhodnili vás v hotelu, obchodě či restauraci oproti ostatním jen proto, že patříte k určité národnosti nebo máte tmavší barvu pleti? Existují situace, kdy si to smí podnikatel dovolit? Kam sahá svoboda podnikání a autonomie vůle podnikatelů a co lze již považovat za diskriminaci spotřebitele? Na to jsme se zaměřili v samostatném článku.

Výherci by měli platit daně

Z výher, které převyšují částku 10 000 Kč, by měl jejich výherce odvést daň ve výši 15 %. O takové povinnosti je vhodné soutěžícího informovat v podmínkách soutěže. V případě, že výhra hranici 10 000 Kč nepřesáhne, nemusíte daňové povinnosti řešit vůbec.

Nesmí jít o hazard

Spotřebitelská soutěž nesmí být označena za hazardní hru ve smyslu Zákona o hazardních hrách. Nesmí proto naplnit následující zákonem stanovené znaky:

  • sázející vkládá do hazardní hry v podobě hry, sázky nebo losu, sázku, jejíž návratnost se nezaručuje a zároveň
  • v této hře o výhře a prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost. Hazardní hrou bude taková spotřebitelská soutěž, která splní obě tyto podmínky kumulativně.

Sázkou se nemyslí nákup zboží, například předmětů, které prodejce prodává, jsou-li prodávány za běžnou prodejní cenu. Pokud by byla nákupní cena například desetinásobná oproti běžnému standardu, pak by se nákup mohl považovat za vklad. V takovém případě by již o výherci nesměla rozhodovat náhoda, aby se nejednalo o hazardní hru.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Adéla Bobková Humlová

před 2 roky

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 7 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 10 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024