Změna stanov většiny SVJ se objede bez notáře

Obrázek k článku Změna stanov většiny SVJ se objede bez notáře

25. 10. 2016 / autor: Ondřej Preuss

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) stály po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku před nepříjemnou otázkou. Musí každou změnu stanov stvrdit svým zápisem notář? Lze se vyhnout takové formalitě, když na druhou stranu nový občanský zákoník úpravy stanov požaduje? Vrchní soudy konečně sjednotily výklad. Notář není u většiny společenství vlastníků potřeba, a tak SVJ ušetří nemalé výdaje.

Zdrojem nejasností je samotný nový občanský zákoník. Ten povinnost notářského zápisu o změnách stanov SVJ nově od roku 2014 zavádí. Vznikla však otázka, zda se tato povinnost vztáhne i na starší SVJ, která byla zvyklá na méně přísnou úpravu. Ty však nový občanská zákoník úplně opomněl, a tak zákon nedával jasnou odpověď. Na scénu mohl vpochodovat klasický žert, že co dva právníci, to tři právní názory. Nikdo si nebyl jistý, a tak se z opatrnosti doporučovalo notářské zápisy dělat i u starších SVJ, i když je to velmi zatěžující. Náklady mohou být až v desítkách tisíc korun.

Soudy zasahují

Proto také některá SVJ notáře nevyužila a riskovala neúspěch zápisu. Soudy se k tomu postavily různě. Některé změnu akceptovaly, jiné ne. Např. v Praze nebo Ostravě byly takové stanovy soudy odmítány a SVJ musely celý proces zopakovat. To je u dlouho připravované schůze přímo smrtící na nervy činovníků takového SVJ.

Dokonce Vrchní soud v Olomouci takový názor podpořil a odmítl rozlišování SVJ před a po roce 2014. U všech trval na notářském zápisu.

Pražský Vrchní soud však dospěl k odlišnému závěru a argumenty starších SVJ uznal. V létě tohoto roku se pak soudci obou Vrchních soudů sešli na pracovním jednání a nakonec se dohodli, že budou postupovat konzistentně, vstřícně ke starším SVJ. Zdá se, že již toto rozhodnutí přichází v život a nejsou již známy nové případy odmítnutí stanov.

Převládlo tedy stanovisko, že účast notáře je potřeba jen u SVJ již založených podle NOZ, tedy po 1.1.2014. Ostatní nemusí notáře zvát, pokud ovšem takovou povinnost nemají nad rámec tehdejšího zákona přímo ve svých stanovách.

Je to vítané ulehčení pro drtivou většinu SVJ, které je rozumné a chvályhodné.

Víte, že SVJ jsou povinna přizpůsobit své stanovy požadavkům nového občanského zákoníku do konce roku 2016? Více se dozvíte v našem dalším blogu.

Stáhněte si zdarma čtivý ebook pro předsedy SVJ a BD a jejich členy a vyhněte se právním rizikům, které správu Vašeho domu provázejí.
Ohodnoťte tento článek:

Mohlo by vás také zajímat: