Stávka – k čemu vlastně je?

Stávka nemusí být jen dýdžejů. Stávky totiž provází lidstvo už stovky let a mění tak běh našich dějin. Nevyhneme se jim ani dnes, kdy si je spojujeme zejména se stávkami učitelů a studentskými stávkami za klima. K čemu jsou ale vlastně stávky dobré a jaké stávky poznamenaly naši zemi nejvíce? To se dočtete v našem článku.

6 minut čtení

Kapitoly článku

Co je to stávka a generální stávka

Stávka je kolektivní a organizované zastavení práce iniciované skupinou pracovníků jako forma protestu proti jejich zaměstnavateli. Jde o dočasné zastavení práce s cílem vyvinout tlak na zaměstnavatele, aby splnil určité požadavky, jako například žádost o lepší mzdy, lepší pracovní podmínky nebo odstranění nějakých problémů souvisejících s prací. Stávky obvykle organizují odbory a jsou běžným nástrojem, který zaměstnanci používají k vyjednávání se zaměstnavateli.

Tip: přečtěte si, co jsou to odbory a k čemu slouží.

Generální stávka je ve srovnání s běžnou stávkou rozsáhlejší formou protestní akce s širším tematickým záběrem. Do generální stávky se zapojují pracovníci z různých odvětví a sektorů v určitém regionu nebo i v celé zemi a kolektivně odmítají pracovat. Cílem je obvykle zastavit ekonomické aktivity a způsobit významné narušení fungování určitého odvětví ve snaze vyvinout tlak na vládu nebo řešit širší sociální nebo politické problémy.

Tip: Stávka je svým způsobem vždy politická. Své o tom ví podcast Přepište dějiny, který vydal díl s názvem Stávka je vždy politická.

Rozdíl tak nespočívá jen v množství zúčastněných pracovníků, ale i v šíři celkového zaměření stávky. Generální stávky se zaměřují na řešení širších společenských problémů, jako jsou politické reformy, sociální spravedlnost nebo hospodářské politiky. Generální stávky jsou obvykle koordinovaným úsilím zahrnujícím různé odborové svazy a sociální hnutí, která spolupracují na společné věci. Tyto stávky mohou mít významný dopad na národní ekonomiku a jsou často považovány za mocný prostředek k vyjádření nespokojenosti a prosazování změny.

Máte právní otázku týkající se stávek či odborů?

Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů.

Kdo nejčastěji stávkuje

Frekvence a intenzita stávek se může lišit v různých odvětvích, regionech a časových obdobích. Některá průmyslová odvětví nebo profese však mají historicky vyšší sklon k stávkám kvůli faktorům, jako jsou špatné pracovní podmínky a nízké mzdy. V minulosti se jednalo zejména o dělníky pracující v továrnách. Dnes se jedná spíše o dopravní sektor, učitele, lékaře a další zdravotnický personál. V minulosti se můžeme setkat i s několika stávkami studentů. Specialitou dnešní doby jsou pak studentské stávky za klima.

Co se týče nejvíce stávkujících zemí, zde hraje prim Francie. Francie má za sebou historii mnoha významných stávek. Můžeme tak zmínit například události z května 1968 zahrnující rozsáhlé protesty studentů a dělníků; železniční stávky v roce 1986 proti navrhovaným reformám; generální stávku z roku 1995, která byla úspěšným protestem proti změnám sociálního zabezpečení a důchodů; protesty mládeže v roce 2006 vedoucí k odstoupení od přijetí pracovní smlouvy, která by dovolovala okamžité bezdůvodné propouštění lidí pod 26 let; a hnutí žlutých vest 2018–2019, zdůrazňující obavy z ekonomické nerovnosti a vládní politiky. I minulý rok se ve Francii protestovalo, a to už po desáté kvůli důchodovým reformám.

Tip: Nedodržuje váš zaměstnanec pracovní postupy? Způsobil vám škodu a odmítá za ní nést odpovědnost? Nebo vás chce neoprávněně žalovat? Posoudíme vaše šance na úspěch a postaráme se o nejlepší postup pro vyřešení sporů na pracovišti.

Významné historické stávky

Historicky zaznamenala Česká republika i celý svět řadu stávek. Některé z nich přitom značně změnily celou společnost. Pojďme se podívat na ty nejvýznamnější:

Svárovská stávka

Svárovská stávka se odehrála 31. března 1870 a byla stávkou dělníků textilní továrny ve Svárově. Dělníci protestovali proti 10% snížení mezd. Majitel továrny Johann Liebieg na to zareagoval tak, že na poklidně demonstrující dělníky poslal četníky a vojsko. Tato akce si tak vyžádala oběti šesti dělníků a malého chlapce, kterého zasáhla zbloudilá střela.

Duchcovská stávka

K duchcovské stávce došlo 4. února 1931. Stávkovalo se proti snižování mezd a sílící nezaměstnanosti, které měla na svědomí zejména Velká hospodářská krize. Stávky se zúčastnili především horníci a dělníci. Během stávky došlo ze strany stávkujících k potyčce s četníky, která si vyžádala čtyři oběti na životech.

Velká mostecká stávka

Velká mostecká stávka je největší československou stávkou, která nebyla potlačena. Byla stávkou mosteckých a zčásti také ostravských a kladenských horníků. Odehrávala se 23. března až 19. dubna 1932 a byla reakcí na ekonomické dopady Velké hospodářské krize. Stávkovalo se zejména proti snižování mezd a propouštění. Podmínky stávkujících horníků byly částečně splněny, což se v této době dalo považovat za úspěch.

Generální stávka 1989

27. listopadu 1989 započala v Československu dvouhodinová generální stávka, jakožto součást Sametové revoluce. Do stávky se zapojili pracovníci z různých průmyslových odvětví, včetně dopravy, továren a úřadů, aby požadovali politické reformy a konec komunistického režimu. Tato široká podpora výrazně oslabila pozici komunistické vlády, a to zejména široké zapojení dělnictva, na které komunistický režim spoléhal.

V důsledku generální stávky a sílícího tlaku veřejnosti KSČ nakonec požadavkům na změnu ustoupila. Předsedové KSČ rezignovali a otevřeli cestu k sestavení nové demokratické vlády.

Stávky dnes

Stávky se naší zemi nevyhýbají ani dnes. Mezi nejčastěji stávkující skupinu obyvatel patří učitelé. Významná je v tomto případě zejména stávka učitelů, která proběhla 6. 11. 2019. Učitelé v tento den stávkovali za zvýšení platů tím, že nepřišli do zaměstnání. Symbolem dnešní doby jsou také stávky za klima. Konkrétním případem u nás byla středoškolská stávka za klima. Ta měla za cíl poukázat na neudržitelnost a znečišťování naší planety.

Někdy ale mohou stávky znamenat významný problém. V ČR například již nějakou dobu hrozí stávka lékařů. Zdravotnický systém je totiž přetížený, chybí personál a lékaři tak musejí pracovat přesčasy a mzdy jejich nasazení často neodpovídají.

Tip: Dopouští se váš zaměstnavatel protiprávního jednání? Nedodržuje zákoník práce? Obraťte se na nás. Dostupný advokát je připraven chránit vaše práva.

K čemu jsou stávky dobré

Na stávkující je někdy nahlíženo skrz prsty. Stávky ale mají svůj význam a důležitou roli. Jakou?

  • Práva pracovníků a spravedlivé mzdy: Stávky jsou často používány jako nástroj vyjednávání ze strany zaměstnanců k získání vyšších mezd, lepších pracovních podmínek a výhod. Lze je chápat jako způsob, jak mohou zaměstnanci uplatnit svá práva a zasadit se o spravedlivé zacházení ze strany jejich zaměstnavatelů. Stávky totiž pomáhají srovnat dynamiku moci mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Když pracovníci kolektivně zadržují svou práci, vyvíjejí tlak na zaměstnavatele, aby řešili jejich obavy a vytvořili spravedlivější pracovní prostředí.
  • Sociální spravedlnost: V případech, kdy pracovníci čelí nespravedlivým nebo nebezpečným pracovním podmínkám, mohou být stávky prostředkem ke zdůraznění a nápravě těchto problémů. To pak dále přispívá k širším cílům sociální spravedlnosti

Tip: Jste filmovými fanoušky? Na téma stávek a unií byla natočena řada skvělých filmů. Klasikou je film Sergeje Ejzenštejna Stávka z roku 1925, který se zabývá stávkou dělníků proti šéfům továren v době před bolševickou revolucí. Pokud dáváte přednost novějším filmům, pak vám nesmí ujít film Pride z roku 2014 odehrávající se během funkčního období Margaret Thatcher.

  • Politická změna: V některých případech jsou generální stávky používány jako forma politického protestu nebo odporu. Pro širší populaci mohou být prostředkem k vyjádření nespokojenosti s vládní politikou nebo společenskými problémy.
  • Historický dopad: V průběhu historie hrály stávky roli při dosahování významných sociálních a pracovních reforem. Přispěly k ustavení práv pracovníků, 8 hodinové pracovní doby a dalších pracovních norem, které jsou nyní v mnoha společnostech považovány za samozřejmé.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Petr Medek

před 3 roky

Největší benefit spatřuji v tom, že nikam nemusíte, vše vyřídíte z domova nebo kanceláře. S Dostupným advokátem spolupracujeme už několik let a vždy jsme byli spokojeni.

Recenze služby

Robin MěPřeciZnáte

před 2 roky

Objednal jsem si revizi NDA pro naši službu a musím přiznat, že Dostupný Advokát je spolehlivá, docela levná a příjemná služba. Navíc jsem vše vyřešil z obýváku.

Recenze služby

Jiří Dušil

před 2 roky

Potřeboval jsem poradit s odstoupením od již podepsané smlouvy. Zadal jsem poptávku, druhý den se mi ozval advokát, který se mnou vše probral a doporučil postup. Na základě doporučeného postupu firma odstoupila od smlouvy a já dostal svoje peníze zpět. Mockrát děkuji a přeji firmě Dostupný advokát ať se Vám daří.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024