Odbory a jejich druhy: Od školství po hornictví

Odbory u nás začaly poprvé vznikat v polovině 19. století s rozvojem průmyslu. V této době je zakládali dělníci jako platformu pro vyjednávání se svými zaměstnavateli. Razili totiž heslo, že v množství je síla. Hlavní poslání odborů se od té doby moc nezměnilo. Co se však změnilo, je jejich složení. V tomto článku se proto podíváme na konkrétní odborové organizace působící v ČR, které vás zajímají nejvíce.

7 minut čtení

Kapitoly článku

Co jsou to odbory

Odbory jsou organizace, které by měli zastupovat a chránit zájmy pracovníků v různých nejen průmyslových odvětvích, oborech či profesích. Hlavním účelem odborů je vyjednávat se zaměstnavateli o pracovních podmínkách, mzdách, bezpečnosti práce a dalších otázkách týkajících se práce. Jejich hlavním cílem je zajistit spravedlivé a bezpečné pracovní podmínky pro své členy prostřednictvím kolektivního vyjednávání a dalších forem zastupování.

Některé odbory také provádějí výzkumy týkající se pracovního trhu, ekonomických trendů a sociálních otázek, aby lépe porozuměly situaci pracovníků a mohly účinněji zastupovat jejich zájmy. V neposlední řadě pak také často nabízejí svým členům právní poradenství, podporu při řešení pracovních konfliktů a informace o právech a povinnostech zaměstnanců.

Tip: Co jsou to odbory a k čemu slouží jsme podrobně rozebírali v našem dalším článku.

My se teď pojďme podívat na konkrétní odborové organizace působící v ČR, které vás zajímají nejvíce.

Školské odbory

České školské odbory jsou představovány Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství. Ten sdružuje zejména zaměstnance ve školství, důchodce a nezaměstnané, kteří ve školství pracovali. Mezi jejich hlavní body poslání patří obhajoba práv členů a prosazování jejich požadavků vůči státním orgánům a zaměstnavatelům. Dále si kladou za cíl zlepšovat pracovní a životní podmínky svých členů, poskytovat jim právní pomoc a poradenství a kontrolovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Školské odbory jsou přitom jedny z nejaktivnějších u nás. Můžeme si je tak spojit s řadou stávek, které v minulosti uspořádaly. Konkrétním případem může být stávka z 27. listopadu minulého roku. Ta trvala celý den a týkala se středních, základních a mateřských škol. Jejím cílem bylo navýšení rozpočtu v českém školství a zvýšení platů pro nepedagogické pracovníky, jako jsou např. školníci, uklízečky či kuchařky ve školních jídelnách.

Tip: Co je to stávka a k čemu vlastně je si můžete přečíst v našem článku.

Zdravotnické odbory

Odbory zdravotnických profesí představuje Odborový svaz zdravotnictví a sociální práce ČR. Ten sdružuje osoby, které pracují ve zdravotnických a sociálních službách a studenty a zaměstnance škol se zaměřením na vzdělávání zdravotních a sociálních pracovníků. Mezi jejich hlavní činnosti patří ochrana práv členů odboru a spravedlivé odměňování. Toto je prováděno na základě kolektivního vyjednávání vedoucího k uzavírání kolektivních smluv.

Kromě toho nabízí odborový svaz svým členům také poradenství, pomoc při vyjednávání, vzdělávání, zábavu, sport a kulturu. Součástí je také zajišťovací fond, který má za cíl pomáhat členům odborového svazu v případě těžkých životních situací.

I zdravotnické odbory patří v Česku mezi ty aktivnější a pravidelně se zasazují o zvyšování platů a zlepšování pracovních podmínek svých členů. V současné době se například aktivně řeší navýšení přesčasů ve zdravotnictví. V minulém roce pak zdravotnické odbory úspěšně jednaly o zvýšení platů lékařů.

Máte problém týkající se odborů?

Neváhejte se na nás obrátit. Váš případ posoudíme a do 24 hodin vypracujeme návrh právních služeb vedoucích k jeho vyřešení. Pokud se pak rozhodnete svěřit jeho řešení do našich rukou, máte vypracování návrhu zdarma.

Odbory policie

Policejní odbory zastupuje především Nezávislý odborový svaz Policie České republiky. Je určen pro příslušníky nebo zaměstnance bezpečnostního sboru, policejní školy nebo Policejní akademie a dále také pro zaměstnance Ministerstva vnitra a spravedlnosti.

Odbor poskytuje právní zastoupení v oblasti služebního a pracovního poměru a také právní poradenství soukromého charakteru. Dále poskytuje pojištění na škodu, životní pojištění, cestovní pojištění a sociální pomoc pro své členy. Kromě toho nabízí další doplňkové služby a aktivity.

Současná agenda je zaměřena především na posílení bezpečnostního sboru, navýšení rozpočtu Policie ČR společně s prostředky na stravné a navýšení příjmů příslušníků nejméně o 10 %.

Odborový svaz pracovníků obchodu

Pracovníky obchodu sdružuje zejména UZO neboli Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb. Její činnost spočívá v kolektivním vyjednávání se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR a jednotlivými zaměstnavateli s cílem zajistit svým členům odpovídající pracovní a mzdové podmínky. Dále zajišťují také vzdělávání, poradenskou činnost, právní pomoc a zastupování před soudem.

V současné době řeší UZO problematiku uzavírání prodejen během státních svátků, které je v zahraničí běžné, ale u nás musí zaměstnanci prodejen i přes svátky mnohdy pracovat.

Podnikatelské odbory

Podnikatelské odbory neboli Unie podnikatelských a živnostenských spolků sdružují veškeré druhy podnikatelů a mají za cíl bránit útokům na svobodu podnikání, zamezit rozšiřování byrokracie, navyšování povinností podnikatelů a omezování jejich práv. Souhrnně řečeno je tedy jejich cílem především zamezit zásahům státu do volného podnikání.

Vystupovali například proti elektronické evidenci tržeb a omezení podnikatelské činnosti během pandemie covidu-19.

Tip: Chcete se osamostatnit v práci a přizpůsobit si pracovní tempo svým potřebám? Plánujete práci v oboru, v níž zaměstnanecký poměr takřka není možný? Poohlížíte se po nějakém přivýdělku? Ve všech těchto případech se vám může hodit živnostenské oprávnění. V našem článku vám přinášíme pět kroků pro snadné založení živnosti.

Hornické odbory

Sdružení hornických odborů se skládá celkem z 9 základních organizací. Mezi hlavní činnosti přitom patří vyjednávání kolektivních smluv, právní poradna pro členy a dohled nad bezpečností práce. Sdružení je také členem šířeji zaměřeného Odborového svazu pracovníků v hornictví, geologii a naftovém průmyslu.

Svaz hrál důležitou roli zejména v období uzavírání dolů a elektráren, kdy svým členům vyjednával hladké propouštění a státní kompenzace. Velkým tématem je také kontrola bezpečnosti práce, která je v hornických povoláních velmi důležitá.

Vyplatí se být členem odborů?

Být členem zaměstnaneckých odborů může mít řadu výhod i nevýhod, v závislosti na konkrétní situaci a pracovním odvětví. Obecně však mezi výhody a nevýhody můžeme zařadit následující body:

Výhody odborů

 1. Kolektivní vyjednávání: Jak už několikrát zaznělo, odbory vyjednávají kolektivní smlouvy, ve kterých dokáží zajistit lepší platy, pracovní podmínky a další výhody. Jako jednotliví zaměstnanci byste přitom takových výsledků jen ztěží dosáhli.
 2. Právní ochrana: Odbory poskytují právní ochranu členům v případě sporů s zaměstnavatelem, včetně neoprávněného propuštění nebo diskriminace. Některé odbory nabízí právní poradenství i v dalších oblastech, včetně soukromého života.
 3. Zabezpečení pracovních míst: Odbory se snaží zajistit stabilitu zaměstnání pro své členy a chránit je před náhlým propuštěním.
 4. Sociální a zdravotní výhody: Členové odborů mají často přístup k lepším sociálním a zdravotním výhodám, jako je například životní či zdravotní pojištění.
 5. Solidarita a podpora: Odbory nabízejí svým členům kontakty a podporu. Často se jedná o jediné organizace, kde je zaměstnancům umožněno se sdružovat, sdílet své zkušenosti a vzájemně se podporovat.

Tip: Dostali jste výpověď v práci? Zajistíme, že obdržíte vše, na co máte nárok. Pomůžeme vám bránit se proti zaměstnavateli. Řešení nabídneme už do dvou dnů, v rámci celého Česka.

Nevýhody odborů

 1. Odborové příspěvky: Členství v odborech vyžaduje placení členských příspěvků, což může být pro některé finančně náročné. V ČR se jedná o 1 % z čisté mzdy.
 2. Potenciální střety: Vztahy mezi odbory a managementem mohou být někdy napjaté, což může vést k pracovním stávkám nebo jiným formám protestů, které mohou mít krátkodobě negativní dopad na pracovníky. Naopak jsou ale stávky někdy jediným způsobem, jak mohou zaměstnanci dosáhnout splnění svých požadavků.
 3. Omezená flexibilita: Některé odborové smlouvy mohou omezit schopnost zaměstnanců individuálně vyjednávat se svými nadřízenými o specifických aspektech své práce.
 4. Politické a ekonomické tlaky: Odbory se často zapojují do politického lobbingu nebo aktivit, s nimiž někteří členové nemusí souhlasit. Navíc, v některých případech mohou odbory čelit ekonomickým tlakům, které mohou ovlivnit jejich schopnost chránit zájmy svých členů.
 5. Míra zastoupení: Některým členům se může zdát, že jejich specifické potřeby nebo problémy nejsou odbory dostatečně zastoupeny nebo řešeny.

 

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Jan Vrátný, Veselí nad Lužnicí

před 3 roky

Orientuji se v prostředí, ve kterém dlouhodobě podnikám. Před nedávnem jsem se ale dostal do nepředvídatelných problémů a potřeboval jsem právní pomoc. Nechtěl jsem obvolávat právní kanceláře a pokoušet se domlouvat v kdovíjakých odborných termínech. Proto jsem zvolil vyhledání i výběr právní služby pomocí internetu. A mohu s klidným svědomím říci: „dobře jsem sáhnul“. Lidé (zobrazit více) z Dostupnyadvokat.cz na můj dotaz ihned reagovali a po upřesnění mého požadavku mi vypracovali smlouvu šitou na míru dané situaci. S prací i cenou jsem byl moc spokojen. Celý příběh.

Recenze služby

Daniel Nový

před 2 roky

Již podruhé jsem se obrátil na Dostupného advokáta a podruhé jsem byl s touto službou spokojený. Tentokrát se mi věnovala paní advokátka a pocitově je to hvězdiček šest. Při hodnocení jsou pro mě vždy tři důležité body – kvalita služby nebo produktu, prostředí a rychlost. Provozuji restauraci a tři Michelinské hvězdy znamenají hvězdičku za obsluhu, (zobrazit více) za prostředí a za kuchyni. A můj osobní názor je ten, že odchází pouze ten nespokojený zákazník, který nespokojeným chce být anebo spokojený být neumí. Tvoříme si svůj život a je jen na nás, zda jsme schopni a ochotni si svoji spokojenost vykomunikovat předtím, než napíšeme čtyř nebo méně hvězdičkové hodnocení. Kvalitu služby poznáte také tehdy, když se stane chyba, podle schopnosti jak se kdo s chybou vyrovná a jak se k ní postaví. Chyba je jen svobodná volba v minulosti, kterou v přítomnosti hodnotíme jako chybu na základě nových informací. V minulosti ta chyba neexistuje. Vždy děláme to nejlepší, co můžeme, podle svých možností a informací. Ještě jednou děkuji a rád se na vás opět obrátím.

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 10 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024