Šéfe, mám hlad! Jak může zaměstnavatel ovlivnit stravování v práci?

Na kancelář Dostupného advokáta se obrátila se zajímavým dotazem paní Irena. Podle ní ji její zaměstnavatel zakázal se stravovat na pracovišti a paní Ireně se takový zákaz nelíbil. Dotazovala se, zda na to má šéf právo.

Stravování na pracovišti
4 minuty čtení

Kapitoly článku

Povinnosti zaměstnavatele v oblasti stravování

Zákonné povinnosti zaměstnavatele ohledně stravování zaměstnanců jsou poměrně jasné. Jde především o povinnost poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut (nebo nejméně 15 minut, pokud byla přestávka na jídlo a oddech rozdělena). V případě mladistvého zaměstnance pak musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách práce. Poskytnuté přestávky se nezapočítávají do pracovní doby.

Současně zákoník práce říká, že zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování. Tím se ovšem nemyslí povinnost přímo jídlo poskytovat či financovat, ale pouze umožnit se stravovat. Umožnění stravování zahrnuje jeho organizační zajištění, tedy především stanovení zmíněné přestávky na jídlo a oddech v takové délce, aby zaměstnanci měli reálnou možnost se v době přestávky stravovat např. v okolních restauracích nebo obchodech. Pokud taková možnost na vzdálenějších pracovištích není, splní zaměstnavatel tuto povinnost například zajištěním a vybavením prostoru, kde si mohou zaměstnanci ohřát jídlo a stravovat se, anebo tím, že mají možnost nákupu občerstvení v prostorách zaměstnavatele. Stále častější formou zajištění oběda v práci je nechat si jídlo dovézt kurýrem.

Tip: Příspěvek na stravenky je častou formou podpory stravování zaměstnanců ze strany zaměstnavatele a rozhodně také nejvyhledávanějším benefitem ze strany zaměstnanců. Stravenky v dnešní době dostává přes 46 % všech zaměstnanců. Jejich výhodou pro zaměstnavatele je, že se jedná o daňově uznatelný náklad a příspěvek na stravenku nepodléhá odvodům na zdravotní a sociální pojištění ani dani z příjmu. Od roku 2021 se zaměstnavatelé můžou rozhodnout, jestli svým zaměstnancům poskytnou papírovou nebo elektronickou stravenku, případně stravenkový paušál. Podle aktuální vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí vzrostla v roce 2023 optimální hodnota stravenky na 194 Kč z loňských 150 Kč. Výrazný růst ovlivňuje především nárůst spotřebitelských cen v posledních měsících. V uvedené výši ale poskytuje stravenky svým zaměstnancům jen minimum firem.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

K čemu může zaměstnavatel v oblasti stravování přistoupit dobrovolně?

Tolik k povinnostem. Zaměstnavatel má samozřejmě ale v tomto ohledu také pravomoci, tedy jednak právo skutečně stravování zaměstnancům poskytnout, například ve formě kantýny a dotovaného jídla, formou prodejny občerstvení, nebo rovněž formou úhrady či příspěvku na stravenky.

Zaměstnavatel má ale rovněž právo z různých důvodů (například hygienických, bezpečnostních apod.) nařídit, že se určité činnosti, typicky právě stravování, odehrávají pouze na jím vymezeném místě. Například v kuchyňce s jídelnou, v níž se dá ohřát jídlo a rovněž ho zde i konzumovat. Nějaká z forem, tedy alespoň ohřev a konzumace vlastního jídla, ale musí být umožněna všem pracovníkům, tedy i těm, kteří pracují například v noci či ve směnném provozu.

V kolektivní smlouvě se k některé z forem zajištění samotného stravování (tj. nikoliv pouhé umožnění) může zaměstnavatel zavázat a lze se jí ze strany zaměstnanců následně dožadovat. Také se zde může okruh osob, kterým se poskytuje například cenově zvýhodněné stravování, rozšířit například na zaměstnance, kteří zde pracovali až do svého odchodu do do starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně či na další osoby.

Tip: Jak se správně stanoví mzda, jaké jsou zákonné povinnosti ohledně odměňování, které benefity jsou výhodné pro zaměstnance, na co má zaměstnanec nárok a zaměstnavatele a co může zaměstnavatel ze mzdy strhnout? Na to vše jsme se podívali v našem samostatném článku.

Jak je to se zákazem svačit u počítače?

Vraťme se ale k úvodnímu dotazu. Paní Ireny jsme se dotázali, jak přesně zmíněný zákaz stravování v podání jejího zaměstnavatele vypadá. Zda jí skutečně není umožněno stravovat se žádnou formou, a to ani například v blízké restauraci. Tak tomu ale nebylo. Zaměstnavateli pouze vadilo, když se zaměstnanci stravovali u počítače, neboť s tím byla spojena řada problémů. Velkými open-space prostory procházely návštěvy a klienti a podle zaměstnavatele „žvýkání bagety nepůsobilo reprezentativně„. Navíc byla s konzumací potravin ve formě různých drobivých housek a majonézových salátů spojena i potřeba větší míry úklidu. Proto vymezil na patře místnost s malou kuchyňskou linkou a mikrovlnnou troubou a nakázal konzumovat potraviny pouze zde. Zaměstnanci ale preferovali alespoň relativní soukromí open-space prostoru a proti nařízení se bouřili. Museli jsme ale konstatovat, že zaměstnavatel své zákonné povinnosti splnil a z hlediska práva se mu nedalo nic vytknout.

Častěji se ale v kontextu open-space prostorů objevuje spíše opačný problém. Některým zaměstnancům vadí aromatické pokrmy ostatních, někomu vadí vůně pečínky, jinému zase odér vařeného květáku. A často tak sami zaměstnanci požaduji vyčlenit samostatný prostor pro stravování. Jak jsme výše načtrtli, takového opatření se nedá domoci s odkazem na běžná ustanovení pracovněprávních předpisů. Ty se totiž týkají spíše otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na místě je tedy spíš individuální domluva mezi kolegy na ohleduplné chování. A pokud to nezabere, pak apelovat na zaměstnavatele, ať učiní potřebné opatření. Řešením může být lepší větrání prostorů, rozdělení open space či stanovení vymezených prostor pro stravování. Právní nárok na takové opatření ale není.

Tip: z hlediska pracovněprávních předpisů je skutečně zákázano konzumovat potraviny pouze v takzvaném kontrolovaném pásmu. Týká se to pracovišť, kde jsou zaměstnanci vystaveni zvýšeným účinkům chemických látek a chemických přípravků nebo prachu, zachází s chemickými karcinogeny nebo pracují s azbestem.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Michal D.

před 8 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 9 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 11 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024