Práva a povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci

Zajímá vás, jaké má vůči vám zaměstnavatel povinnosti? Jaká kritéria musí splňovat vaše pracovní podmínky, za co musíte dostat zaplaceno, a jak je to třeba s dovolenou? A naopak, jaká má zaměstnavatel práva vůči vám? Odpověď na tyto otázky naleznete v následujících řádcích.

7 minut čtení

Kapitoly článku

Práva zaměstnavatele

I přesto, že je česká legislativa nakloněna spíše ochraně zaměstnanců, i zaměstnavatelé mají samozřejmě svá práva a ochranné mechanismy. Patří sem zejména:

Právo na kvalitně odvedenou práci

Toto právo není nikde oficiálně zavedeno, ale vyplývá z povinností, které máte vy jako zaměstnanec vůči vašemu zaměstnavateli. Jedná se tedy např. o to, že musíte řádně plnit své povinnosti, vykonávat práci, jak nejlépe umíte, dodržovat bezpečnostní předpisy apod.

S tím souvisí i právo zaměstnavatele na vaši kontrolu – tedy, zda přicházíte a odcházíte z práce ve stanovený čas, zda dodržujete pracovní postupy, používáte dané pomůcky a podobně. Zaměstnavatel může kontrolovat i vaše pracovní pomůcky, jako je například pracovní notebook, do kterého může například nainstalovat speciální program, který monitoruje vaši aktivitu. K tomuto kroku se obvykle přistupuje kvůli tomu, aby zaměstnanci netrávili čas scrollováním na Facebooku místo prací. Stejně tak může zaměstnavatel zakázat přístup na určité stránky. Na druhou stranu ale zaměstnavatel nesmí narušovat vaše soukromí a číst např. vaše soukromé zprávy.

Tip: Plánujete přijmout zaměstnance? Dostupný advokát pro vás sepíše pracovní smlouvu na míru. Oceníte ji zejména, když dojde na konflikty v pracovněprávních vztazích či dokonce výpovědi.

Dovolená

Ze zákona má každý zaměstnanec nárok na čtyři týdny placené dovolené s tím, že vám zaměstnavatel musí umožnit vybrat si dva týdny po sobě. To, kdy ale dovolenou dostanete, záleží na zaměstnavateli. Ve většině případů to sice funguje tak, že si o dovolenou požádáte vy nebo se zapíšete do rozpisu dovolených. Je ale možné, aby vám dal zaměstnavatel dovolenou v době, kdy se to hodí jemu. A to i bez vašeho souhlasu. Jedinou podmínkou je, že vám tuto informaci musí písemně oznámit nejméně 14 dní předem.

Tip: V našem starším článku se dozvíte od kdy máte nárok na dovolenou.

Kromě toho má zaměstnavatel právo vaší naplánovanou dovolenou zrušit nebo vás dokonce z dovolené odvolat, a to např. i v případě, že jste zrovna na lehátku na Kanárech. V tomto případě má ale zaměstnavatel povinnost vám nahradit náklady, které vám kvůli odvolání vznikly. V případě dovolené na Kanárech se tedy může jednat o proplacení zbytku pobytu a zpátečních letenek.

Vnitřní předpis zaměstnavatele

Zaměstnavatel má právo vydat vnitřní předpis ve formě pracovního řádu. V tom se specifikují pravidla pro výkon práce a celkový běh pracoviště a jeho pravidla musí dodržovat všichni zaměstnanci. V tomto předpisu však nesmí být zaměstnancům stanoveny povinnosti, které by byly v rozporu se zákoníkem práce. V opačném případě se totiž stává neplatným. S vydáním, změnou či zánikem vnitřního předpisu vás musí zaměstnavatel seznámit, a to nejpozději do 15 dnů.

Tip: Plánujete sepsat pracovní řád zaměstnavatele, ale nevíte jak na to? Nespoléhejte se na vzory dostupné na internetu. Ty jsou totiž často zastaralé a plné chyb. Vsaďte raději na zkušeného advokáta, který vám připraví pracovní řád dle aktuálně platné legislativy.

Povinnosti zaměstnavatele

Jak už jsme nastínili, zákoník práce myslí především na ochranu zaměstnanců a s tím se přirozeně pojí řada povinností zaměstnavatele. Ty zahrnují:

Vhodné pracovní podmínky

Zaměstnavatel má povinnost svým zaměstnancům vytvářet pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce. K tomu patří i povinnost zajistit práci ve vhodných teplotních podmínkách. U profesí, kdy toto není možné (např. u lidí pracujících venku), musí zaměstnavatel svým zaměstnancům umožnit bezpečnostní přestávky a zároveň jim zajistit ochranné nápoje, které mají za cíl doplnění minerálů.

Kromě vhodných pracovní podmínek musí zaměstnavatel svým zaměstnancům poskytnout ochranné pracovní prostředky a v některých případech také pracovní oděv a obuv. To se ale týká jen těch profesí, kdy dochází k nadměrnému opotřebování nebo zašpinění, případně i z hygienických důvodů.

Mzda

Zaměstnavatel vám za vámi vykonanou práci musí zaplatit. Zákoník práce navíc stanovuje, že za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty musí dostávat všichni zaměstnanci stejný plat. Stejnou prací se přitom myslí práce, která je srovnatelně složitá, odpovědná či namáhavá a vykonávaná ve srovnatelných podmínkách při srovnatelné pracovní výkonnosti a pracovních výsledcích.

Nedodržuje váš zaměstnavatel své povinnosti?

Obraťte se na nás. Váš případ posoudíme a do 24 hodin vypracujeme návrh právních služeb vedoucích k jeho vyřešení. Pokud se pak rozhodnete svěřit jeho řešení do našich rukou, máte vypracování návrhu zdarma.

Mzda musí být sjednaná před začátkem výkonu práce a nesmí být nižší než je aktuální minimální mzda. Zaměstnavatel vám musí proplácet práci ve svátky pracovního klidu a poskytnout náhradní volno v rozsahu práce vykonané ve svátek. Pokud máte ve svátek volno, náleží vám náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

V případě práce v noci vám náleží příplatek ve výši nejméně 10 % průměrného výdělku. Stejné pravidlo platí i v případě práce v sobotu a neděli nebo při práci ve ztíženém pracovním prostředí. Ztížené pracovní prostředí se definuje jako prostředí, ve kterém je výkon práce v prostředí, které je pro zaměstnance rizikové (např. práce v hluku, prašném prostředí apod.)

Tip: Přečtěte si, v jakých dalších případech máte nárok na placené volno.

Překážky na straně zaměstnavatele

V případě, že vám zaměstnavatel nemůže zadat práci, nikdy byste na tom neměli být škodní vy jakožto zaměstnanci. Může se jednat o situace, kdy přestanou fungovat výrobní stroje, dojde k uzavření pracoviště z důvodu rekonstrukce apod. V takovýchto případech se jedná o překážky na straně zaměstnavatele a následky tedy musí nést on.

Pokud dojde k prostoji právě např. kvůli poruše stroje, máte nárok na náhradu mzdy ve výši minimálně 80 % průměrného výdělku. Pokud se jedná o něco, co zaměstnavatel nemůže ovlivnit, jako např. přerušení práce kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám, máte nárok na náhradu mzdy v minimální výši 60 % z průměrného výdělku. V ostatních případech máte nárok na náhradu mzdy ve výši 100 %.

Zaučení nových zaměstnanců a školení

V případě, že nastupujete do nové práce, má váš zaměstnavatel povinnost vás zaškolit. Po dobu školení vám také náleží mzda, kterou byste dostávali za normální práci. Zaměstnavatel vás také může poslat na různá školení. Tato školení musí přitom uhradit on sám. Za dobu, kterou na školení strávíte, vám náleží klasická mzda.

Tip: Chystáte se dát výpověď v práci? Ochráníme vaše práva! S námi máte jistotu, že vaše výpověď bude platná a vy nepřijdete o nic, na co máte dle pracovní smlouvy nárok. Vše vám pomůžeme vyřešit už do dvou dnů, pohodlně a on-line.

Přestávky v práci, přesčasy a odpočinek

Zaměstnavatel má povinnost umožnit svým zaměstnancům půlhodinovou přestávku nejpozději po 6 hodinách práce. U mladistvých zaměstnanců pak po 4,5 hodinách. Stejně tak musí zaměstnavatel umožnit svým zaměstnancům nepřetržitý denní odpočinek, a to v délce minimálně 11 hodin během 24 hodin. Výjimku představují přesčasy, které ale mohou být udělené pouze z vážných důvodů.

Přesčas musí být přitom vždy placený a náleží vám za něj příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku. Kromě toho je také možné se místo příplatku dohodnout se zaměstnavatelem na náhradním volnu v rozsahu práce přesčas.

Tip: Délka a plynutí pracovní doby mají svá pevně daná pravidla. Jak je to s jejím možným prodloužením formou přesčasů či naopak zkrácením? A kdy během pracovní doby mají zaměstnanci právo na přestávky v práci? Na to jsme se zaměřili v našem dalším článku.

Jak vybrat dobrého zaměstnavatele

Výběr dobrého zaměstnavatele vyžaduje pečlivé zvážení několika faktorů. Zde je několik tipů, jak zhodnotit potencionálního zaměstnavatele a na co si dát pozor:

  • Hodnocení zaměstnavatele: V první řadě si zjistěte pověst zaměstnavatele a spokojenost současných i bývalých zaměstnanců. K tomu vám přijdou vhod různé portály zaměřené na recenze zaměstnavatelů. Zkusit můžete např. Atmoskop, VímVíc nebo Jobinsider.
  • Fluktuace zaměstnanců: Vysoká fluktuace zaměstnanců může být varovným signálem indikujícím špatné pracovní podmínky a nespokojenost zaměstnanců. Nikdo přece nezůstane dlouho v práci, ve které není spokojený.
  • Zkušenosti z pohovoru: Zhodnoťte své zkušenosti z pohovoru. Respektoval zaměstnavatel váš čas? Byl profesionální a připravený? To, jak probíhal pohovor totiž dokáže poskytnout pohled na to, jak společnost zachází se svými zaměstnanci.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Martin Bartoš

před 1 rokem

Ověřil jsem si, jak postupovat při ukončení pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou.

Recenze služby

Tomáš Hrdlička, Nové Strašecí

před 3 roky

Jít osobně za advokátem mně přišlo dost nepříjemné. S Dostupným advokátem jsem ale všechno vyřídil bez toho, abych se s kýmkoli vůbec musel setkat. Koupil jsem u něj konzultaci, protože mě zaměstnavatel vyslal na dlouhodobou pracovní cestu do dost exotické země, aniž by mi cokoli vysvětlil a já jsem ani nevěděl, na co mám nárok. (zobrazit více) Advokát přes skype příjemný, služba rychlá, můžu jen doporučit.

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 5 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024