Založení družstva a členství v něm

Družstvo je specifický typ korporace, který se vám vyplatí založit z mnoha důvodů. Typicky, když potřebujete spravovat bytový dům, ale také třeba když chcete poskytovat sociální služby nebo se sdružit pro zemědělskou činnost. Jak postupovat, pokud jste takový záměr pojali?

založení družstva

Kapitoly článku

Typy družstev

Zatímco bytové družstvo asi není třeba širší veřejnosti představovat a z dob minulých si řada z nás pamatuje i družstva zemědělská (byť ta dnešní se od nich samozřejmě v lecčem liší), sociální družstvo je poměrně málo využívanou právnickou osobou. Zakládá se v případě, kdy chcete soustavně vyvíjet obecně prospěšné činnosti směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti. Typicky může jít o vytváření pracovních příležitostí, sociálních služeb a zdravotní péče, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje.

Řídí se primárně obecnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, mají ale i určitá specifika, například týkající se zákazu přechodu i převodu členského podílu.

Zajímavým příkladem družstev, která se ocitají na pomezí bytových a sociálních družstev jsou některá sociální družstva, která se věnují komunitnímu bydlení. Inspiraci našli mimo jiné ve Svazu nájemních domů v Německu, kde tento projekt funguje již po léta a sdružuje asi 130 domů. Na rozdíl od klasických bytových družstev se zde klade mnohem větší důraz na komunitu a společné pořízení domu. Dům se zpravidla zakoupí kolektivně a placením nájmu se společně splácí hypotéka či přímé půjčky, za které byl dům pořízen. Součástí “hausprojektů” bývají často i veřejné prostory, dílny, dětské koutky, zahrady či kavárny. Příkladem takového uspořádání jsou třeba Sdílené domy.

Potřebujete sepsat stanovy družstva?

Dohlédneme, aby byly vaše stanovy v souladu se zákonem. Založíme vám společenství vlastníků jednotek či bytové družstvo na klíč. Sepíšeme či zkontrolujeme stanovy vašeho společenství vlastníků (SVJ) nebo bytového družstva (BD). Zajistíme i navazující proces při vzniku SVJ či BD.

Tip: Družstva pracují na principu členství a demokratické kontroly, což umožňuje jejich členům sdílet zisky a rozhodovat o směřování podnikání. Jak ale přesně družstva fungují a jaké jsou jejich výhody? Na to jsme se zaměřili v našem samostatném článku. Odhalíme, proč by mohlo být právě družstvo tou správnou volbou pro vaše podnikání nebo komunitní projekt.

Založení družstva

Předtím, než začnete zakládat družstvo, byste měli mít jasnou představu o jeho účelu a cílech. Zamyslete se nad tím, proč si vybíráte právě formu družstva, kdo bude jeho členem, jaké zdroje a majetek bude družstvo potřebovat a jaké výhody to přinese členům a jejich komunitě. Jakmile budete mít tyto odpovědi, můžete začít s praktickými kroky.

Založení družstva začíná sepsáním společenské smlouvy během zakládací schůze, po které se družstvo registruje v obchodním rejstříku. Družstvo musí své stanovy sepsat v souladu s platnými zákony.

Chcete-li založit družstvo, je nutné uspořádat zakládací schůzi, během níž se ověří všechny důležité detaily notářem. Jakmile mají zakladatelé jasno v základních otázkách, měl by být určen svolavatel a začít s plánováním zakládací schůze. Budoucí členové musí podat přihlášku a této schůze se účastnit.

Během zakládací schůze jsou schváleny stanovy družstva, zvoleny jeho orgány a stanoví se podmínky členských vkladů. Je důležité, aby všichni členové měli stejná práva a povinnosti.

Podmínky pro členství v družstvu

Specifické podmínky, které mají splňovat jednotliví členové družstva nestanoví zákon, ale především stanovy družstva. Podstatné ovšem je, že je třeba podmínky splňovat nejenom při vstupu do družstva, ale také po celou dobu setrvávání v něm. Pokud člen přestane podmínky splňovat, může být vyloučen.

Čeho se konkrétní podmínky pro vstup týkají, záleží především na charakteru a účelu družstva. Může to být určitý typ nepeněžitého vkladu, nebo profesní předpoklad.

V případě sociálního družstva je opět situace o něco specifičtější. Členství je umožněno osobě, která vykonává práci pro družstvo na základě pracovního poměru nebo jako dobrovolník bez nároku na odměnu, případně jde naopak o osoby, kterým jsou v rámci družstva poskytovány sociálně prospěšné činnosti (vzdělávání, nákupy, pečovatelská služba apod.). Pokud člen přestane určitou činnost pro družstvo vykonávat, může být podle zákona po 90 dnech z družstva vyloučen. Zákon ale dále neřeší, jak postupovat vůči členům, kterým byly poskytovány služby sociálního družstva. Je tedy na stanovách, aby takové podmínky upravily.

Také bytové družstvo má pro vznik členství jistá specifika, která souvisí například s uzavřením manželství. Tomu se pak podrobněji věnujeme v textech na toto téma.

Vznik členství při založení a za trvání družstva

Zájemci o založení družstva by měli nejpozději na ustavující schůzi podat přihlášku do zakládaného družstva. Další podmínkou je, že budoucí člen splňuje podmínky dané zákonem (například vkladová povinnost) a stanovami a že je jeho přihláška schválena. Jakmile je družstvo založeno, vzniká ke dni jeho vzniku jeho členům členství.

Členství může ale rovněž vzniknout až po založení družstva, tedy v průběhu jeho trvání. Je třeba podat písemnou přihlášku a splnit podmínky uložených stanovami. Následně je na řadě rozhodnutí příslušného orgánu družstva (typicky členské schůze), který tuto pravomoc má. I to musí být vyhotoveno v písemné podobě). Členství nemůže nikdy vzniknout zpětně, nejdříve tedy dnem rozhodnutí či v některém z následujících dní.

Obecně vzniká členství v družstvu na dobu neurčitou. Jsou ovšem případy, kdy je podmíněno a spojeno s pracovním poměrem u družstva. Pokud je smlouva uzavřena na dobu určitou, pak je i členství zpravidla touto dobou ohraničeno (neřeknou-li stanovy jinak).

Dalšími způsoby, jimiž může vzniknout členství v družstvu za jeho trvání, jsou:

  • převod družstevního podílu,
  • přechod družstevního podílu na právního zástupce bývalého člena.

Obecně tuto možnost předpokládá zákon o obchodních korporacích, ale blíže ji mohou opět upravovat stanovy.

Spoluvlastnictví podílu více osobami

Současná právní úprava připouští v některých případech vlastnění družstevního podílu více osobami. Přitom platí, že pokud je podíl ve spoluvlastnictví, pak jsou spoluvlastníci podílu společnými členy družstva a podíl vůči družstvu spravuje správce, kterým je jeden ze spoluvlastníků na základě příkazní smlouvy. Tento postup ovšem neplatí pro podíl, který je ve společném jmění manželů. V tomto případě může práva a správu podílu uplatňovat kterýkoliv z manželů.

Tip: Družstevní výstavba začíná být opět na vzestupu. Některá města, včetně Prahy, rozbíhají projekty založené na spolupráci samosprávy a soukromého sektoru, které umožňují získat dostupnější bydlení pro občany. Vše, co byste měli vědět o fungování bytového družstva si můžete přečíst v našem dalším článku.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Stanovy SVJ nebo bytového družstva

Zkontrolujeme vaše stanovy SVJ nebo bytového družstva nebo vám je sepíšeme na klíč. Vždy dohlédneme na to, aby odpovídaly aktuální legislativě. Námi zpracované stanovy  jsou vždy připraveny na míru potřebám obyvatelů domu. Můžeme vám založit i SVJ nebo bytové družstvo na klíč. Vše zařídíme rychle, bezchybně a za předem dané ceny. Platit můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Michal D.

před 5 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 8 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 7 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024