Vzor odstoupení od smlouvy

 • Doporučujeme vždy zpracovat žádost o odstoupení od smlouvy písemně.
 • Uveďte důvod výpovědi smlouvy.
 • V odvolání také zmiňte, jak budete postupovat, pokud nedojde k náhradě škody.
Aktualizováno: 17. 10. 2022
Vzor odstoupení od smlouvy
Náhled knížky

Od smlouvy můžete odstoupit mimo jiné v případě, že zboží nebo služba nemá takové vlastnosti, jaké vám byly garantovány při uzavření obchodu, nebo je druhá smluvní strana v prodlení s plněním závazku. Existuje ovšem jedna výjimka. V případě, kdy uzavíráte obchod na dálku, tedy například online nebo po telefonu, máte i bez udání důvodu právo na výpověď platnosti smlouvy do 14 dnů.

Jak by měl vypadat formulář odstoupení od smlouvy

Zákon přesně nedefinuje, jak by mělo odstoupení od smlouvy vypadat. Písemné odstoupení od smlouvy je vyžadováno pouze u těch smluv, které mají zákonnou povinnost písemné formy. Pro větší pořádek ovšem doporučujeme zpracovat žádost o odstoupení od smlouvy písemně v každém případě. Do formuláře nezapomeňte uvést následující:

 • Identifikaci druhé smluvní strany – je třeba uvést, pro koho je odstoupení od smlouvy určené.
 • Informace o uzavřené smlouvě – nezapomeňte uvést předmět smlouvy, termín jejího uzavření a účel, za jakým byla uzavřena.
 • Důvod odstoupení od smlouvy – zákon sice tuto povinnost neukládá, přesto nic nezkazíte uvedením důvodu pro odstoupení od smlouvy. Pokud se jedná o vady na zakoupeném zboží, popište je. V případě, že druhá smluvní strana nesplnila své závazky a je například v prodlení s plněním, uveďte, co přesně bylo ve smlouvě dohodnuto a jakým způsobem došlo k nedodržení.
 • Citace z občanského zákoníku – své tvrzení a důvody odstoupení můžete podepřít úryvkem z občanského zákoníku, kde se o tomto vašem právu hovoří, např.:
  • Pokud jde o existenci vad, mám za to, že tyto vady zakládají důvod pro odstoupení od smlouvy. Dle ust. § 2001 občanského zákoníku platí, že od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to strany, nebo stanoví-li tak zákon. Dle ust. § 2002 odst. 2 občanského zákoníku dále platí, že poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. Právě vady […] je možné považovat za porušení smlouvy, kdy s ohledem na jejich charakter se jedná o podstatné porušení smlouvy.
 • Výzva k náhradě škody – do žádosti o ukončení smlouvy je třeba uvést způsob, jakým budete řešit náhradu škody. Může jít o vrácení kupní ceny zboží nebo zálohy, kterou jste uhradili ještě před dodávkou služeb. Uveďte přesnou částku, preferovaný způsob úhrady, případně číslo účtu a také termín, do kdy by měla být částka uhrazena.
 • Informace o dalším postupu – v odvolání zmiňte, jak budete postupovat, pokud nedojde k náhradě škody uvedené v předchozím bodu. Pokud nedojde k jiné domluvě, bývá dalším krokem zpravidla podání žaloby k příslušnému soudu. Závěrečná pasáž odstoupení od smlouvy může vypadat například takto:
  • I přes shora uvedené jsem připraven celou věc řešit smírnou cestou. Věřím, že bude možné takto záležitost definitivně uzavřít, bez nutnosti obrátit se žalobou na soud. Nebude-li však uhrazena celková dlužná částka do uvedeného data, nebo nedojde-li k vzájemné dohodě o narovnání, upozorňuji Vás, že jsem připraven vymáhat svou pohledávku žalobou u příslušného soudu a případně též následně v exekuci. Berte tedy tuto výzvu jako předžalobní výzvu ve smyslu ust. § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. V souvislosti s tímto Vás upozorňuji na skutečnost, že v případě soudního a exekučního řízení vzroste dlužná částka rovněž o nemalé náklady těchto řízení, které budete rovněž povinni uhradit. Zároveň až do uhrazení dlužné částky poběží úrok z prodlení, který dluh významně navýší. 
 • Na závěr nesmí chybět datum a vlastnoruční podpis.

Tip: Přečtěte si více o důvodech a možných následcích odstoupení od smlouvy v našem článku.

Ochráníme vaše právo na odstoupení od smlouvy

Řešíte problém s porušením smluvních povinností prodejce nebo dodavatele služeb? Nejste si jisti, jak napsat odstoupení od smlouvy? Vše zařídíme za vás, abyste rychle a bez komplikací získali zpět své peníze.

Proč si odstoupení od smlouvy nechat zkontrolovat advokáty?

 • Právník zkontroluje smlouvu, od které byste rádi odstoupili, a postará se, aby po právní stránce proběhlo vše bez problémů.
 • Posoudí, jestli je důvod pro odstoupení dostatečně legitimní a může být podle zákona uznaný.
 • Pohlídá, aby byly ve vzoru žádosti o odstoupení od smlouvy zahrnuty všechny potřebné náležitosti.
 • Postará se o správné citace zákona.
 • Pomůže správně formulovat informace o dalším postupu, pokud by nedošlo k náhradě škody ani jiné domluvě.
 • Pokud by nastaly jakékoliv problémy, právník pomůže i s následnou přípravou žaloby a před soudem ochrání vaše práva.

Proč použít placenou službu od Dostupného advokáta?

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 2 krát

…nebo jej sdílejte

Reviews of the Dostupný advokát service

Recenze služby

Miroslav Krekáč

před 1 rokem

Služby rychlé a dle domluvy, určitě rád znovu využiju a děkuji! Dorpočuji všem.

Recenze služby

Tomáš Klein

před 1 rokem

Využil jsem služby Dostupného advokáta pro revizi a úpravu obch. smluv pro svou společnost a celý proces byl velmi rychlý a výstup byl dle mých představ.

Recenze služby

Lucia Tóthová, Praha

před 3 roky

V životě každého z nás nastane chvíle, kdy potřebujeme využít služeb právníků nebo advokátů. Pro všechny, kteří hledají právní radu (je jedno, jestli kupují nemovitost, soudí se se zaměstnavatelem anebo potřebují jakoukoli jinou pomoc od profesionála na legislativu) a zároveň chtějí řešit věci digitálně, vzdáleně, bez nutnosti osobních návštěv, je Dostupný advokát jednoznačně zajímavou alternativou.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2023