Jak funguje akciový trh

Pořád kolem sebe slyšíme, že máme peníze investovat, jinak o ně přijdeme kvůli inflaci. Společně s tím obvykle přichází na řadu téma akcií. Těm, kdo tomuto světu nerozumí, z toho může jít akorát tak hlava kolem. V našem článku se proto podíváme na to, co to vlastně akcie jsou a jak funguje akciový trh. Na závěr vám pak přinášíme praktické rady, jak postupovat při nákupu a prodeji akcií.

8 minut čtení

Kapitoly článku

Co je to akcie

Akcie znamená podíl na vlastnictví určité společnosti. Když vlastníte akcie společnosti, jste akcionářem a máte nárok na část majetku a zisku společnosti. V mnoha případech mají akcionáři také právo hlasovat na valných hromadách společnosti. Počet hlasů, které máte, je přitom obvykle založen na počtu akcií, které držíte. Díky tomuto právu tak máte vliv na složení představenstva a směřování společnosti. Některé společnosti také rozdělují část svých zisků akcionářům ve formě dividend. Výše dividend, které obdržíte, je úměrná počtu akcií, které vlastníte. Dividenda se vyplácí se obvykle v pravidelných intervalech, nejčastěji jednou za rok.

Druhy akcií

Existuje několik typů akcií, z nichž každý má svůj vlastní soubor vlastností a práv, nejběžnějšími druhy jsou však kmenové a prioritní akcie.

Kmenové akcie

Kmenové akcie jsou nejtypičtějším typem akcií. Držitelé kmenových akcií mají hlasovací práva, což znamená, že mohou hlasovat o důležitých firemních záležitostech, jako je volba představenstva a zásadní obchodní rozhodnutí (např. v oblasti akvizic nebo významných transakcí). Akcionáři mají také nárok na podíl na zisku společnosti, obvykle ve formě dividend. V případě likvidace nebo úpadku společnosti mají akcionáři pohledávku na majetek společnosti po zaplacení všech dluhů a závazků.

Prioritní akcie

Prioritní akcie jsou typem akcií, které mají určitá přednostní práva oproti kmenovým akciím. Prioritní akcionáři mají obvykle pevnou dividendovou sazbu, což znamená, že dostávají dividendy ve stanovené sazbě před výplatou jakýchkoli dividend běžným akcionářům. V případě likvidace nebo úpadku společnosti mají prioritní akcionáři vyšší nárok na majetek společnosti oproti běžným akcionářům.

Tip: O dalších typech akcií máme speciální článek, ve kterém se navíc dozvíte, jak začít s investováním do akcií.

Co je trh akcií

Akciový trh je finanční trh, kde kupující a prodávající obchodují s vlastnickými podíly ve společnostech (akciemi). Akciový trh je důležitou součástí globálního finančního systému a plní několik důležitých funkcí:

 • Alokace kapitálu: Pomáhá společnostem získávat kapitál prodejem akcií veřejnosti prostřednictvím primárních emisí akcií (IPO) nebo následných nabídek. Tento kapitál lze využít pro různé účely jako je expanze, výzkum a vývoj nebo snižování dluhu.
 • Investice: Investoři, včetně jednotlivců, institucionálních investorů a různých fondů, nakupují a prodávají akcie jako prostředek k investování svých peněz. Akcie představují vlastnictví ve společnosti a investoři doufají, že budou profitovat z úspěchu společnosti prostřednictvím zhodnocení ceny akcií a dividend.
 • Likvidita: Akciový trh poskytuje likviditu a umožňuje investorům snadno nakupovat a prodávat akcie. Tato likvidita je klíčová pro investory, kteří potřebují v případě potřeby přeměnit své investice na hotovost.
 • Zjišťování ceny: Ceny akcií jsou určeny dynamikou nabídky a poptávky na trhu. Akciový trh funguje jako platforma pro zjišťování cen, která odráží představy investorů o hodnotě společnosti a budoucích vyhlídkách.
 • Řízení rizik: Investoři využívají akciový trh ke správě svých investičních portfolií, diverzifikují se napříč různými akciemi a sektory, aby rozložili riziko.
 • Ekonomický ukazatel: Výkonnost akciového trhu je považována za spolehlivý ekonomický ukazatel. Rostoucí trh je považován za známku důvěry v ekonomiku, zatímco klesající trh značí ekonomické obavy. V dnešním světě je to však více relativní.

Po celém světě existují různé burzy akcií, z nichž nejznámější jsou New York Stock Exchange (NYSE) a Nasdaq ve Spojených státech, London Stock Exchange (LSE) ve Spojeném království a Tokijská burza v Japonsku. V České republice je pak nejvýznamnější Burza cenných papírů Praha.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Vývoj cen akcií

Růst nebo pokles akcií je ovlivněn mnoha faktory a může k nim dojít z různých důvodů. Je důležité pochopit, že pohyby na akciovém trhu jsou ze své podstaty nestálé a podléhají široké škále vlivů:

 • Ekonomické podmínky: Ekonomické ukazatele, jako je růst HDP, míra zaměstnanosti, inflace a spotřebitelská nálada, mají významný dopad na akciové trhy. Pozitivní ekonomické změny vedou k růstu, zatímco negativní změny vyvolávají poklesy.
 • Firemní zisky: Finanční výkonnost společností je hlavním motorem cen akcií. Když se společnostem daří, vede to ke zvýšení cen akcií, zatímco neúspěch způsobuje pokles.
 • Úrokové sazby: Měnová politika centrálních bank (a zejména změna úrokových sazeb) ovlivňuje směřování akciových trhů. Nižší úrokové sazby podporují investice do akcií, protože investice s pevným výnosem jsou ve srovnání s nimi méně atraktivní.
 • Geopolitické události: Politická nestabilita, obchodní napětí, konflikty a další geopolitické události způsobují celkovou nejistotu a mohou proto ovlivnit akciové trhy. Zlepšení vztahů mezi státy může akciový trh posílit, zatímco vznik nebo eskalace problémů mezi státy může vést k poklesu.
 • Tržní sentiment: Také nálada investorů a psychologie hrají klíčovou roli v pohybech trhu. Strach a chamtivost mohou přimět investory k nákupu nebo prodeji akcií, což vede k výkyvům.
 • Zprávy o konkrétní společnosti: Zprávy týkající se konkrétních společností, jako je uvedení produktů na trh, fúze a akvizice, právní problémy nebo změny ve vedení, mohou významně ovlivnit ceny jejich akcií a ovlivnit tak celý akciový trh.
 • Vnější šoky: Neočekávané události, jako jsou přírodní katastrofy, teroristické útoky nebo zdravotní krize (např. pandemie COVID-19), mívají náhlé a zásadní dopady na akciové trhy.
 • Tržní spekulace: Spekulativní obchodování, řízené fámami nebo krátkodobými trendy, může vést k rychlým pohybům cen. Obvykle se ale jedná pouze o přechodnou situaci, která nemá dlouhé trvání.
 • Vládní politika: Fiskální a monetární politika, včetně daňových změn, vládních výdajů a regulačních rozhodnutí, ovlivňuje celkovou ekonomiku a následně i akciový trh.

Kromě toho je třeba nezapomínat, že akciové trhy hledí do budoucna. To znamená, že reagují na očekávání ohledně budoucnosti, nikoli pouze na aktuální podmínky. V důsledku toho se pohyby na trhu mohou někdy zdát odtržené od bezprostřední ekonomické nebo podnikové reality.

Co znamená pád akcií

Jedná se o situaci, kdy cena konkrétní akcie nebo celého akciového trhu zaznamená významný pokles hodnoty během relativně krátkého časového období. Propad akcií může být vyvolán řadou faktorů, jako jsou geopolitické změny, prasklé finanční bubliny nebo rozšíření negativních zpráv o konkrétní společnosti. Někdy může i jediná událost nebo zpráva vést k prudkému poklesu ceny akcií. Pády akcií jsme přitom již několikrát zažili.

Nejznámějším příkladem je krach na newyorské burze v roce 1929, který znamenal začátek Velké hospodářské krize. Krach vyvolala kombinace faktorů, včetně nadměrné spekulace na akciovém trhu, neudržitelné úrovně obchodování s marží a ekonomických obav.

Aktuálnějším příkladem je Velká recese roku 2008. Tu odstartoval kolaps trhu s hypotékami v USA, který byl podpořen vydáváním cenných papírů zajištěných hypotékami. Když ceny domů začaly klesat a dlužníci přestali splácet své hypotéky, nastal dominový efekt, který vedl k masivním ztrátám v bankovním a finančním sektoru. Velké finanční instituce čelily platební neschopnosti nebo byly na pokraji kolapsu a tato nákaza se rychle rozšířila na globální finanční trhy.

Jak na nákup a prodej akcií

Jak začít investovat do akcií z více teoretického hlediska jsme již rozebrali v našem starším článku, zde se proto podíváme, jak na to z praktického hlediska.

Pro nákup akcií budete potřebovat brokera neboli makléře, který nabízí přístup na český akciový trh nebo mezinárodní burzy. Můžete si vybírat mezi:

 • Online brokery: Můžete si otevřít online účet u renomované mezinárodní makléřské firmy, která nabízí přístup na české i mezinárodní burzy. Mezi oblíbené mezinárodní makléřské platformy patří Interactive Brokers, eToro, Saxo Bank a DEGIRO.
 • Místními makléřskými firmami: V České republice je také několik místních makléřských firem, které poskytují přístup na české i mezinárodní trhy. Tyto firmy často nabízejí personalizované služby a podporu pro místní investory. Patří mezi ně Patria Finance, J&T Banka nebo Česká spořitelna.
 • Bankovními účty: Některé velké banky, jako je již zmiňovaná Česká spořitelna nebo Komerční banka, nabízejí svým klientům makléřské služby.
 • Online obchodními platformami: Některé finanční instituce a online obchodní platformy nabízejí snadný přístup na akciový trh. Ujistěte se ale, že si zvolíte platformu, která poskytuje přístup k akciím, do kterých chcete investovat.

Tip: Předtím než se komukoliv upíšete, vyplatí se vám nechat si veškeré smlouvy zkontrolovat profesionálem. Obraťte se na naše advokáty a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď.

Při výběru, kde nakupovat akcie, zvažte faktory, jako jsou poplatky, rozsah dostupných investic, snadnost použití platformy, výzkumné nástroje a zákaznická podpora. Před nákupem akcií je také nezbytné provést průzkum a mít jasnou investiční strategii.

Na co si dát pozor při výběru brokera

Výběr nejlepšího makléře pro vaše potřeby zahrnuje zvážení různých faktorů, abyste zajistili, že bude v souladu s vašimi finančními cíli, obchodním stylem a preferencemi. Zde je podrobný návod, jak si vybrat nejlepšího brokera pro vás:

1. Definujte své cíle a potřeby

 • Stanovte si své investiční cíle. Chcete investovat na důchod, chcete krátkodobé zisky nebo něco jiného?
 • Zvažte svou toleranci vůči riziku. Do jaké míry jste ochotni vystavit své peníze výkyvům trhu a potenciálním ztrátám?

2. Bezpečnost

3. Poplatky a provize

 • Porovnejte poplatky a provize účtované různými makléři. Hledejte levné možnosti, zejména pokud plánujete provádět časté obchody.
 • Zvažte poplatky za vedení účtu, poplatky za nečinnost a další skryté poplatky.

4. Dostupná aktiva a trhy

 • Ujistěte se, že broker poskytuje přístup ke konkrétním trhům a akciím, se kterými chcete obchodovat. Ne všichni brokeři totiž nabízejí stejný rozsah cenných papírů.
 • Pokud chcete obchodovat s mezinárodními akciemi, zkontrolujte, zda broker nabízí přístup na mezinárodní trh.

5. Typy účtů a minimální vklady

 • Zjistěte, zda má broker typy účtů, které odpovídají velikosti vaší investice a cílům.
 • Zkontrolujte požadavky na minimální vklad pro každý typ účtu.

6. Přečtěte si uživatelské recenze a hodnocení

 • Hledejte online recenze a hodnocení od ostatních uživatelů, abyste si udělali představu o pověsti brokera a zkušenostech zákazníků.
 • Pokud je to možné, otevřete si u makléře nejdříve demo účet a otestujte jeho platformu a služby, aniž byste riskovali vaše reálné peníze.

Přestože investování do akcií nabízí zhodnocení vašich peněz, je také spojeno s určitým rizikem. Je proto důležité mít jasně stanovené cíle, toleranci vůči riziku a dobře promyšlenou investiční strategii.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Из KZ в CZ ЧЕХИЯ.МИГРАЦИЯ.

před 9 měsíců

Díky za pomoc v řešení problému. Skupina profesionálních advokátů.

Recenze služby

Tomáš Václavík

před 9 měsíců

Všem vřele doporučuji. Profesionalita, ochota.

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 9 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024