Akcionáři a jejich postavení v akciové společnosti

Zvažujete investici do akcií, ale nejste si jistí, co to vše obnáší? Nevíte, zda je s postavením akcionáře spojena povinnost účastnit se valných hromad a hlasování? A co když vybraná společnost nebude prosperovat? Jak je to s možností akcie prodat a nebudete muset za závazky společnosti nějaký způsobem ručit? Na všechny otázky jsme našli odpovědi v našem článku.

továrna, akciová společnost, vlastnictví akcionářů

Kapitoly článku

Kdo je akcionář?

Pokud držíte v určité akciové společnosti nějaký počet akcií, tedy vlastníte část jejího základního kapitálu, stáváte se podílníkem neboli akcionářem společnosti. Podíl tedy představuje vaši účast ve společnosti a práva a povinnosti z ní plynoucí.

Akcionářem může být jak jednotlivec, tak také právnická osoba, včetně samotného státu. Dokonce i zahraniční subjekty, ať už jednotlivci nebo firmy, se mohou stát jedním ze zakladatelů českých společností nebo se zapojit do stávající české firmy jako její společníci.

Akciová společnost může mít pouze jednoho nebo naopak mnoho akcionářů bez omezení jejich maximálního počtu. V případě jediného akcionáře je jeho identita zapsána v obchodním rejstříku. Uvádí se přitom u fyzické osoby údaje jako jméno, datum narození, rodné číslo a adresa trvalého bydliště nebo aktuální adresu, pokud se liší, a u právnické osoby pak údaje jako název, sídlo, identifikační nebo registrační číslo, pokud je to zahraniční společnost. Je-li akcionářů více, jejich jména v rejstříku nejsou zaznamenána.

Jak se stát akcionářem?

Chcete-li se stát akcionářem, nejprve si musíte vybrat, do které společnosti chcete investovat. Můžete si vybrat akcie společnosti obchodované na burze (veřejně obchodované společnosti) nebo akcie společnosti, která není veřejně obchodovaná.

Pokud chcete nakoupit akcie veřejně obchodované společnosti, potřebujete služby brokera (makléře). V České republice existuje mnoho brokerských firem, z nichž si lze vybírat. Stačí si u některé z nich otevřít obchodní účet. Tento proces není nikterak složitý, obvykle zahrnuje vyplnění formuláře a ověření totožnosti. Po otevření účtu můžete začít nakupovat akcie. Dáte brokerovi pokyn k nákupu a on za vás provede nákup na burze.

U neveřejně obchodovaných společností je třeba přímo kontaktovat danou společnost. Pokud je vlastník ochoten prodat vám některé z akcií, budete muset uzavřít smlouvu o převodu akcií. Zde se rozhodně vyplatí konzultace s advokátem, aby byla smlouva správně vypracována.

Při analýze jednotlivých firem (a možnosti stát se jejich akcionářem) by měl investor zaměřující se na hodnotu brát v potaz především dlouhodobý vývoj dané společnosti. To znamená analyzovat její účetní data alespoň deset let zpátky. Na základě takto dlouhé časové osy jsme již schopni rozpoznat, zda má daná firma opravdu dlouhodobě udržitelnou hodnotu.

Tip: Investování do akcií může být skvělou cestou, jak zhodnotit svůj kapitál. Ale kde začít? Pokud s investováním do akcií doposud nemáte zkušenosti, přečtěte si nejprve našeho průvodce, který vám osvětlí základní pojmy a vysvětlí, co a jak. Opatrnost je totiž na místě.

Hledáte odpověď na konkrétní právní dotaz související s akciemi a investováním do nich?

Obraťte se na nás. V našem týmu jsou specialisté na všechny oblasti práva, takže můžeme garantovat opravdu vysokou kvalitu poskytnuté právní rady. Navíc vám ji zvládneme udělit online a do dvou pracovních dnů.

Seznam akcionářů

Podle zákona o obchodních korporacích je každá akciová společnost vydávající akcie na jméno zavázána vytvářet a udržovat seznam svých akcionářů. Za tuto činnost je odpovědné představenstvo. Hlavním důvodem pro vedení tohoto seznamu je, aby firmy mohly mít aktuální přehled o tom, kdo jsou jejich akcionáři, a také na základě těchto informací s nimi komunikovat.

V tomto seznamu jsou zaznamenány důležité informace o akciích, jako je jejich typ, jmenovitá hodnota a číslové identifikace, stejně jako osobní údaje o akcionáři, včetně čísla jeho bankovního účtu pro výplatu dividend. Jakmile se objeví nový majitel akcií, musí ho akciová společnost co nejrychleji přidat do tohoto seznamu.

Jaká práva má akcionář?

Obsahem podílu jsou jednotlivá práva akcionáře. Ta se mohou v jednotlivostech lišit v závislosti na druhu akcií. Obecně ale hovoříme o následujících právech:

  • Právo na výnos (podíl ze zisku): akcionář má právo na podíl na zisku společnosti ve formě dividendy, pokud je rozhodnuto o jejím vyplacení.
  • Práva na řízení obchodní korporace (právo na účast na valné hromadě): akcionář má právo účastnit se, hlasovat a vyjadřovat se na valné hromadě, což je hlavní orgán akciové společnosti.
  • Právo na informace: Akcionář má právo být informován o činnosti a hospodaření společnosti a mít přístup k některým dokumentům, např. k ročním účetním závěrkám.
  • Právo na podíl při likvidaci: V případě ukončení činnosti společnosti a její likvidace má akcionář právo na podíl z likvidačního zůstatku po splnění všech závazků.
  • Právo na nabídku při zvýšení základního kapitálu: Pokud společnost vydává nové akcie, mají stávající akcionáři obvykle přednostní právo je koupit (aby mohli zachovat svůj podíl v společnosti).
  • Právo na protest proti rozhodnutím: V některých případech mohou akcionáři podávat protest proti rozhodnutím valné hromady. Tím je podmíněna možnost dovolat seneplatnosti usnesení.

Některá z těchto práv mohou být dále omezena nebo specifikována v stanovách akciové společnosti, smlouvách mezi akcionáři nebo v dalších interních dokumentech společnosti. Pokud se chcete lépe vyznat v možnosti uplatňování svých práv akcionáře, vyplatí se vám vše konzultovat se specialistou na korporátní právo, aby jste měli jasný přehled o svých právech.

Tip: Zvažujete založení obchodní společnosti a nevíte, jakou formu zvolit? Důležitými faktory pro rozhodování jsou finanční i administrativní náročnost, formy ručení jednotlivých společníků či společnosti obecně, způsob zdanění a forma účetnictví. Na nich si alespoň v krátkosti přiblížíme, v čem se vyplatí založení akciové společnosti oproti jiným typům společností a v čem jsou naopak její nevýhody. Vše jsme rozebrali v samostatném článku.

Když je ve společnosti jen jeden akcionář

Akciová společnost jakožto společnost kapitálová může mít i jediného zakladatele. Může tedy mít i právě jen jediného akcionáře, zároveň ale platí, že alespoň jednoho akcionáře mít musí. Pokud by hypoteticky nastala taková situace, kdy akciová společnost nemá žádného akcionáře, soud ji zruší. Naopak maximální hranice počtu akcionářů není zákonem stanovena.

Ručení akcionářů

Obvykle akcionář nenese odpovědnost za dluhy akciové společnosti po celou dobu, kdy tato společnost existuje. Nicméně, pokud společnost skončí s likvidací, akcionář může být povinen nést odpovědnost až do výše svého podílu na zbývajícím majetku společnosti po zaplacení všech závazků. Existuje však situace, kdy akcionář může být stále zodpovědný za dluhy společnosti, a to v případě, kdy ovlivňuje nebo kontroluje činnost společnosti.

Vytěsnění minoritních akcionářů

Tomuto procesu se říká rovněž “squeeze out” a znamená možnost majoritního akcionáře se oficiální a legální cestou “zbavit” menších akcionářů.

Po ukončení platnosti obchodního zákoníku se tato oblast řídí zákonem o obchodních korporacích a družstvech. Pro uplatnění možnosti vytěsnění je nutné splňovat několik kritérií. Akcionář může požadovat, aby vedení společnosti, ať už představenstvo či správní rada, svolalo valnou hromadu s cílem projednat návrh na převedení všech zbývajících akcií na daného akcionáře. Avšak toto může uplatnit jen tehdy, pokud akcionář vlastní akcie, které:

a) mají celkovou jmenovitou hodnotu nejméně 90 % z celkového základního kapitálu společnosti, za který byly tyto hlasovací akcie vydány, a

b) které mu zajišťují minimálně 90 % všech hlasovacích práv ve firmě (takzvaný „majoritní akcionář“).

Samozřejmě dále platí, že akcionář s menším podílem nemůže být odstraněn bez odpovídajícího vyrovnání. Majitelé akcií mají nárok na finanční kompenzaci, jejíž částku stanoví valná hromada. Majoritní akcionář musí prokázat spravedlnost této kompenzace buďto odborným posudkem nebo jej podložit v souladu s relevantním článkem ZOK. Tento posudek nesmí být v době podání žádosti starší více než tři měsíce.

K takové situaci ale nedochází u běžných investorů, kteří si k investicím vybírají obří prosperující společnosti typu Tesla, Apple, Ralph Lauren či American Express. Zde je kapitál rozdělen mezi velké množství akcionářů, takže není třeba se takových postupů obávat.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Ing. Lucie Proroková, Ostrava

před 3 roky

S jednorázovou konzultací jsem byla velice spokojena. Získala jsem zpětnou vazbu ke smlouvě, kterou jsem potřebovala, a navíc jsem z celé konzultace získala zápis. A to vše v poměrně krátkém termínu – do druhého dne od objednání.

Recenze služby

Jan Vrátný, Veselí nad Lužnicí

před 3 roky

Orientuji se v prostředí, ve kterém dlouhodobě podnikám. Před nedávnem jsem se ale dostal do nepředvídatelných problémů a potřeboval jsem právní pomoc. Nechtěl jsem obvolávat právní kanceláře a pokoušet se domlouvat v kdovíjakých odborných termínech. Proto jsem zvolil vyhledání i výběr právní služby pomocí internetu. A mohu s klidným svědomím říci: „dobře jsem sáhnul“. Lidé (zobrazit více) z Dostupnyadvokat.cz na můj dotaz ihned reagovali a po upřesnění mého požadavku mi vypracovali smlouvu šitou na míru dané situaci. S prací i cenou jsem byl moc spokojen. Celý příběh.

Recenze služby

Filip Rufer, Praha

před 3 roky

Dostupný advokát aktualizoval smluvní podmínky našeho webového portálu studentino.cz, aby byly plně v souladu GDPR. Všechnu komunikaci jsme zvládli online a za rozumnou cenu.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024