Jak získat bezbariérový byt

Získat bezbariérový byt je téměř nemožné. Nabídky bezbariérových bytů se totiž hledají jen těžko a na městské bezbariérové byty je obrovská fronta. Naštěstí tu pro vás máme lepší řešení! Od státu totiž můžete získat příspěvek v řádu několika statisíců na úpravu vašeho stávajícího bytu, a to včetně bytu, který máte pouze v pronájmu. V našem článku se dozvíte nejen to, kdo má na příspěvek nárok, ale poradíme vám také, jak ho získat.

8 minut čtení

Kapitoly článku

Co je to bezbariérový byt

Bezbariérový byt je obytná jednotka, která je speciálně navržena pro ubytování osob se zdravotním postižením nebo s omezenou pohyblivostí. Tyto byty jsou postaveny nebo upraveny vybavením, které je činí dostupnějšími a použitelnějšími pro lidi s různými fyzickými omezeními. Jejich cílem je poskytnout životní prostor, který umožní obyvatelům se zdravotním postižením žít samostatně a pohodlně.

Bezbariérové byty obvykle disponují tímto vybavením:

 • Širší dveře: Dveře v bezbariérových bytech jsou obvykle širší, aby vyhovovaly invalidním vozíkům a jiným kompenzačním pomůckám (např. zdravotním chodítkům).
 • Bezbariérové vstupy: Bezbariérové byty mají bezbariérové vstupy, které jsou zajištěny buď rampami, výtahem nebo schodolezem.
 • Bezbariérová koupelna: Koupelny jsou navrženy s funkcemi, jako jsou sprchové kouty bez prahů, madla ve sprchovém koutě a u toalety a vyvýšené toalety.
 • Nízko umístěné pracovní plochy: Kuchyňská linka a dřez bývají umisťování níž, než bývá zvykem, aby k nim měli zajištěn pohodlný přístup i osoby na vozíčku.
 • Přístupné skříně: Skříňky a úložné prostory mohou mít výsuvné police nebo nastavitelnou výšku pro snadné použití.
 • Široké chodby: Chodby jsou obvykle širší, aby umožňovaly snadnou manévrovatelnost, zejména pro vozíčkáře.
 • Nízko umístěné vypínače: Vypínače světel a elektrické zásuvky jsou instalovány v nižší výšce, aby byly lépe přístupné.
 • Vizuální a zvukové signály: Tyto byty mohou mít vizuální nebo sluchové poplachy a oznamovací systémy pro osoby se sluchovým nebo zrakovým postižením.
 • Systémy nouzového volání: Některé bezbariérové byty mohou obsahovat systémy nouzového volání neboli SOS tlačítka, která jednoduše umožňují obyvatelům požádat o pomoc v případě nouze.

Tip: Co přesně musí byt splňovat, aby mohl být považován za bezbariérový, určuje takzvaná bezbariérová vyhláška.

Pro koho je bezbariérový byt určen

Bezbariérové byty jsou primárně určeny pro osoby se zdravotním postižením nebo pro lidi s omezenou schopností pohybu. Jsou navrženy tak, aby těmto osobám poskytovaly prostředí k životu, které je dostupné a příjemné. Toto jsou hlavní typy lidí, kterým jsou bezbariérové byty určeny:

 • Osoby se zdravotním postižením: Bezbariérové byty jsou navrženy tak, aby usnadnily pohyb a provádění každodenních činností v obytném prostoru osobám, které používají invalidní vozíky, chodítka, berle nebo jiné pomůcky pro pohyb.
 • Senioři: U mnoha osob se s přibývajícím věkem zhoršuje jejich mobilita. Bezbariérové byty jsou proto určeny také pro seniory, kteří mohou mít potíže s vycházením schodů, zvedáním se z toalety a podobně.
 • Lidé se zrakovým postižením: Bezbariérové byty mohou disponovat vybavením, jako jsou hmatové prvky, zvukové alarmy a Braillovo písmo, které lidem se zrakovým postižením pomáhají při orientaci a používání jejich obytného prostoru.
 • Osoby se sluchovým postižením: Některé bezbariérové byty mohou zahrnovat vizuální nebo vibrační alarmy a další systémy upozornění pro osoby se sluchovým postižením.
 • Lidé s kognitivním postižením: I přesto, že je u bezbariérových bytů kladen primární důraz na fyzickou dostupnost, některé byty mohou být vybaveny také designovými prvky, které jsou užitečné pro osoby s kognitivními poruchami, jako je například autismus.
 • Rodinní příslušníci nebo pečovatelé: Bezbariérové byty mohou být přínosem také pro rodinné příslušníky nebo pečovatele osob se zdravotním postižení. A to díky tomu, že poskytují přístupnější prostředí, ve kterém se s handicapovanou osobou lépe pracuje.

Tip: Pokud pečujete o osobu se zdravotním postižením, přečtěte si na co máte nárok při péči o své blízké.

Kdo má nárok na bezbariérový byt

Bezbariérové byty nabízí svým občanům města za splnění určitých podmínek. Tyto podmínky se mohou lišit, ale obvykle mezi ně patří podmínka toho, že osoba musí mít zdravotní postižení (např. omezenou mobilitu nebo sluchové či zrakové postižení) být občanem ČR, nemít vlastní byt (a pokud má, tak je třeba doložit, proč tento byt není možné používat – např. se nachází v 5. patře bez výtahu).

Bezbariérových bytů, které nabízí města je ale málo a zájemců hodně. Naštěstí je ale možné najít bezbariérové byty i v rámci klasických pronájmů od soukromých pronajímatelů. U těch vás nájem vyjde dráž než u městských bytu, ale zase je jejich nabídka o hodně větší.

Tip: Na nabídku a poptávku bezbariérových bytů v Praze se zaměřuje například služba Asistence o.p.s.

Jak fungují příspěvky na úpravu vašeho bytu

Příspěvek na bezbariérovou úpravu bytu spadá pod kategorii příspěvků na zvláštní pomůcku. Sem kromě bezbariérových úprav patří také např. příspěvky na motorová vozidla, vodící psy nebo elektronické komunikační pomůcky pro hluchoslepé. Přesně znění podmínek upravuje Vyhláška o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Komu je příspěvek určen

Na tento příspěvek máte nárok, pokud spadáte do některé z těchto kategorií:

 1. Máte těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, které značně omezuje vaši mobilitu.
 2. Máte postižení vnitřní povahy, které značně omezuje vaši mobilitu.
 3. Máte těžké zrakové postižení.
 4. Máte těžké sluchové postižení.
 5. Trpíte těžkou demencí znemožňující chůzi s odkázaností na mechanický vozík případně demenci, kterou provází syndrom křehkosti a imobility.

Další podmínkou je, že toto postižení musí být dlouhodobého charakteru s minimální dobou trvání 1 rok. Zároveň se také příspěvek poskytuje pouze osobám starším tří let.

Na co se příspěvek vztahuje

Příspěvky na úpravy a vybavení pro bezbariérový byt upravuje Vyhláška o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. V příloze číslo 1 naleznete souhrnný výpis všech pomůcek, u kterých si můžete zažádat o příspěvek (není to však omezeno pouze na tyto pomůcky, ale je možné získat příspěvek i na jiné pomůcky podobného charakteru). Hlavní pomůcky pro bezbariérový byt zahrnují mimo jiné:

 • Stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC – jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu (nikoli o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.),
 • nájezdové ližiny, přenosnou rampu, schodolez, schodišťovou plošinu (včetně instalace) a stropní zvedací systém (včetně instalace),
 • stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě,
 • schodišťovou sedačku, včetně instalace,
 • elektronické orientační pomůcky pro nevidomé a hluchoslepé,
 • měřící přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem,
 • signalizace bytového zvonku či domovního zvonku, včetně instalace.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Jaká je výše příspěvku

Příspěvek na pomůcky s nižší cenou než 10 000 korun, se poskytuje pouze osobě s příjmem nižším, než je osminásobek životního minima. Výjimkou je situace, kdy osoba s příjmem vyšší, než je osminásobek životního minima, žádá o příspěvek na pomůcku do 10 00 korun opakovaně. Spoluúčast přitom vždy tvoří 1 000 korun.

V případě, že cena pomůcku překračuje 10 000, představuje spoluúčast žádající osoby 10 % z ceny. V případě, že osobě chybí finanční prostředky, je možnost spoluúčast snížit, ale nikdy ne pod 1 000 korun.

Maximální hranice příspěvku je pak stanovena na 350 000 korun a 500 000 korun v případě příspěvku na pořízení plošiny. Omezen je také součet příspěvků, a to tak, že součet příspěvků za 60 kalendářních měsíců nesmí překročit 800 000 korun nebo 850 000 korun v případě, že je zahrnut příspěvek na pořízení plošiny.

Jak a kde žádat o příspěvek na bezbariérový byt

Žádost se podává na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pro žádost budete potřebovat předložit:

 • Průkaz totožnosti nebo rodný list u dětí do 15 let,
 • doklad o výši čtvrtletních příjmů (pouze v případě, že máte příjem),
 • doklad o samostatné činnosti,
 • doklad o uznání osoby dočasně práce neschopnou (pokud se vás to týká),
 • doklad o stanovení výše výživného (pro nezaopatřené dítě, kterému bylo soudem stanoveno výživné),
 • souhlas vlastníka nemovitosti s provedením úprav a minimálně 2 návrhy řešení odstranění bariéry, včetně ceny (v případě, že si žádáte o stropní zvedací systém, svislou zdvihací plošinu, šikmou zdvihací plošinu nebo schodišťovou sedačku).

Pokud žádáte o příspěvek na zvláštní pomůcku pro nezaopatřené dítě s ukončenou školní docházkou, budete potřebovat:

 • Potvrzení o studiu, nebo
 • rozhodnutí o přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím, nebo
 • potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte, nebo
 • potvrzení o neschopnosti nezaopatřeného dítěte soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost, nebo
 • zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání.

Tip: Bližší informace k tomu, jak podat žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku (příspěvek na bezbariérové bydlení), se dozvíte na stránce MPSV.

Bezbariérový byt není jen otázkou komfortu, ale také otázkou důstojnosti a nezávislosti pro mnoho lidí se zdravotním postižením. Je to místo, kde mohou žít plnohodnotný život a provádět běžné denní aktivity bez zbytečných překážek. Nebojte se proto požádat si o příspěvek na zajištění takového bydlení, které odpovídá vašim potřebám. Vaše pohodlí a kvalita života za to stojí.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 8 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 6 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Adéla Bobková Humlová

před 2 roky

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024