Jak získat obecní byt

Obecní byty představují pro mnoho lidí poslední možnou šanci na dostupný pronájem. Velkým problémem je ale jejich trvalá nedostupnost a absence výstavby nových městských bytů. Spousta lidí také neví, pro koho jsou tyto byty určené a jak si o něj zažádat. Proto vám přinášíme tento článek, ve kterém se dozvíte, nejen jak podat žádost o obecní byt, ale také další potřebné informace, které se ho týkají.

7 minut čtení

Kapitoly článku

Co je to městský neboli obecní byt

Obecní byt je, jak už název napovídá, byt ve vlastnictví obce. Nájmy těchto bytů se nabízejí za nižší ceny než na nemovitostním trhu, ale jejich množství je značně omezeno. Rozhodně se k nim proto nedostane každý. Nové obecní byty se staví jen ve velmi málo, a proto je většina volných obecních bytů nabízena pouze v případech, kdy jejich minulý nájemník zemřel, odstěhoval se nebo byl vystěhován (např. kvůli neplacení nájmu).

Tip: V případě, že se nacházíte ve špatné bytové životní situaci, možná se vám bude hodit také náš článek na téma azylových domů pro rodiny či matky s dětmi.

Výše nájmu obecního bytu

Jak už bylo zmíněno, obecní byty jsou majetkem obce a o výši nájmu tedy rozhoduje sama obec. Ceny se proto budou v jednotlivých obcí lišit. Platí však to, že nájemné městského bytu bývá podstatně nižší než u klasických bytů ve vlastnictví soukromých osob či firem. O konkrétních cenách je ale potřeba se informovat přímo u vámi zvolené obce.

V každém případě je však potřeba počítat s tím, že i u městských bytů může docházet ke zvyšování nájemného. Častým důvodem je třeba následek výdajů za rekonstrukce či inflace, která v letošním roce zvýšila ceny téměř u všech komodit, včetně výšky nájemného obecních bytů.

Koupě nebo prodej nemovitosti

Zajistíme kompletní právní servis související s koupí či prodejem nemovitosti včetně rezervační smlouvy a úschovy kupní ceny. Pomůžeme i s katastrem nemovitostí a daněmi. Zvládneme to rychle a bezchybně, abyste se o nic nemuseli starat. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Typy městských bytů

Městské byty mohou být určeny pro všechny, ale existují také typy městských bytů, které jsou nabízeny pro určité skupiny obyvatel. Sem patří například:

 • Startovací byty: Tento typ bytů je určený pro mladé občany (obvykle do věku 30 let) s omezenou dobou pronájmu (v řádu několika málo let).
 • Byty pro seniory: Obecní byty bývajíurčené také pro seniory, kteří často trpí nízkými příjmy a zdravotními omezeními.
 • Služební byty: Některé obce nabízí byty pro své zaměstnance.
 • Byty pro osoby se zdravotním postižením: Určitá část obecních bytů může být vyhrazena také pro osoby se zdravotním postižením, které by jinak měly problém sehnat klasické bydlení. Spousta obcí takto třeba nabízí speciálně upravené bezbariérové byty, které jsou na nemovitostním trhu těžko dostupné.

Tip: Chcete se dozvědět více na téma bezbariérových bytů? Přečtěte si náš článek, ve kterém se dozvíte, jak získat bezbariérový byt.

Výhody a nevýhody obecního bytu

Výhody obecních bytů

 • Dostupné bydlení: Obecní byty poskytují dostupnou možnost bydlení pro jednotlivce a rodiny s nízkými příjmy, které by jinak mohly mít problém najít slušné a dostupné bydlení na nemovitostním trhu.
 • Stabilita: Městský byt představuje stabilní a dlouhodobé řešení, snižuje riziko bezdomovectví a náklady na bydlení sociálně slabým skupinám obyvatel.
 • Sociální a ekonomická integrace: Obecní bydlení může podporovat socioekonomickou integraci tím, že lidem s nízkými příjmy umožní žít ve čtvrtích s lepší občanskou vybaveností, školami a pracovními příležitostmi.

Tip: Chystáte se pronajmou si byt? Nechte si raději zkontrolovat nájemní smlouvu našimi advokáty a vyhněte se tak případným problémům.

Nevýhody obecních bytů

 • Omezená nabídka: Obecních bytů je málo a nových moc nepřibývá, což vede k dlouhým čekacím seznamům a omezené dostupnosti. To v důsledku znamená, že ne každý, kdo je potřebuje, k nim má přístup.
 • Problémy s kvalitou: Některé městské byty mohou trpět problémy s údržbou a nedostatkem investic do oprav, což vede k podprůměrným životním podmínkám jejich obyvatel.
 • Stigmatizace: S bydlením v obecním bytě bývá spojeno sociální stigma, které může negativně ovlivnit sebevědomí a vyhlídky obyvatel.
 • Byrokracie: Proces podávání žádostí a kvalifikace pro zisk obecního bytu je značně složitý a byrokratický, což mnohé předem odradí.
 • Sociální problémy: Některé části měst s vysokou koncentrací městských bytů mohou čelit problémům souvisejícími s kriminalitou, drogami a sociálními problémy, které mají negativní vliv na kvalitu života obyvatel.

Kdo má nárok na obecní byt

Každé město si nastavuje vlastní podmínky pro získání obecního bytu. Co je ale základní podmínkou téměř všude je občanství ČR, dosažení osmnácti let a trvalý pobyt v daném městě, často doplněný o určitou dobu trvání tohoto trvalého pobytu (ta může být v řádu několika měsíců, ale i let). Mezi dalšími podmínkami můžeme najít také podmínku toho, že žadatel nesmí být vlastníkem nemovitosti a má dostatečně vysoký plat na to, aby byl schopen nájem platit. Obec si také může nastavit maximální možný plat žadatele, aby poskytla obecní byty pouze méně zabezpečeným občanům.

Žádost o přidělení městského bytu

Formulář pro žádost o přidělení městského bytu vám obvykle poskytne příslušný městský úřad. Nejčastěji v ní ale najdete tyto části:

 • Vaše osobní údaje, jako je celé jméno, bydliště, datum narození apod.
 • Kontaktní údaje, jako je vaše telefonní číslo, adresa či email.
 • Osobní údaje ostatních osob, které s vámi budou sdílet domácnost a váš vzájemný vztah (manžel/manželka, děti apod.).
 • Vaše příjmy nebo příjmy vaší domácnosti jako celku.
 • Popis vaší současné situace – tedy proč vlastně o byt žádáte, jaký je váš zdravotní stav či popis vašeho současného bydliště.
 • Specifikace toho, o jaký byt žádáte. To může zahrnovat konkrétní inzerovaný byt nebo třeba požadavek na velikost či počet pokojů.
 • Čestné prohlášení a vlastnoruční podpis s uvedením data.

Tip: Nejste si jisti, jak vyplnit žádost o obecní byt nebo máte jakékoliv právní dotazy? Obraťte se na naše zkušené advokáty. Vaše dotazy či problémy vyřešíte rychle a z pohodlí domova.

Jakmile sepíšete žádost, čeká vás její podání a rozhodnutí o tom, zda obecní byt skutečně dostanete. Existuje přitom hned několik způsobů, jakými město žadatele vybírá. Nejčastější jsou ale tyto tři způsoby výběru žadatelů:

 1. Bodový: V tomto případě jsou žadatelům přiděleny body bytovou komisí a radou města na základě jejich situace. Posuzuje se například celková životní situace, finanční a sociální zabezpečení apod. Přednost tak dostanou sociálně slabší jedinci, jako jsou svobodné matky či senioři
 2. Losovací: Žadatelé jsou vybírání náhodným losováním. Často jsou přitom rozdělení do několika skupin (rodiny s dětmi, senioři apod.). Vy se pak můžete hlásit pouze do jedné z odpovídajících skupin.
 3. Obálkový: V tomto případě žadatelé společně s žádostí o byt nabídnou také cenu, kterou jsou ochotni za pronájem platit. Město pak vybere nejvyšší nabídku.

Prodej městských bytů

Městský byt si nemusíte jen pronajmou, ale občas se naskytne také možnost k jeho koupi. Města se totiž pravidelně zbavují nepotřebného majetku, včetně bytů. Záměr k prodeji bytu musí obec vystavit minimálně na 15 dnů na úřední desku (většina obcí má dnes již úřední desku přístupnou i v online podobě). V případě, že projevíte zájem o koupi tohoto bytu, musí tento prodej ještě schválit zastupitelstvo města.

Pokud se město rozhodne prodávat obecní byty, přednost k nákupu dostanou obvykle jejich stávající nájemníci. Až v případě jejich nezájmu bývají byty poskytnuty veřejnosti.

Další možnost představuje také žádost o koupi obecního bytu z vaší strany. Zde však máte mnohem menší šanci na úspěch. Nejen, že musí obec prodej bytu schválit, ale i v tomto případě bude inzerát k prodeji vyvěšen na úřední desce a poté bude muset být jeho prodej schválen zastupitelstvem, takže vám byt může kdokoliv vyfouknout.

Tip: Chystáte se koupit si byt? Zajistíme pro vás kompletní smluvní a právní servis související s koupí nemovitosti. Zvládneme to do 48 hodin, bezchybně a profesionálně.

Přechod nájemní smlouvy obecního bytu

Přechod nájmu městského bytu spočívá v převodu nájemní smlouvy na novou osobu po smrti původního nájemníka. Nájem ale může být převeden pouze na osobu, která byla členem společné domácnosti zesnulého, a která zároveň není vlastníkem jiného bytu na území ČR.

Společná domácnost znamená trvalé soužití osob se společným hospodařením.

Souhrnně řečeno, obecní byty slouží jako dobrý zdroj dostupného bydlení, ale jejich nedostatek a složité procesy přidělování představují značné problémy. Pro úspěšnou žádost je proto klíčové porozumět kritériím a postupům ve vaší konkrétní obci a neztrácet trpělivost při podávání žádostí.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Koupě nebo prodej nemovitosti

Zajistíme kompletní právní servis související s koupí či prodejem nemovitosti včetně rezervační smlouvy a úschovy kupní ceny. Pomůžeme i s katastrem nemovitostí a daněmi. Zvládneme to rychle a bezchybně, abyste se o nic nemuseli starat. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

PhDr. Helena Hoffmanová, Praha

před 3 roky

Pronajímám a podnajímám řadu nemovitostí a s Dostupným advokátem spolupracuji pravidelně a dlouhodobě. Oceňuji zejména spolehlivost. Také obdivuji flexibilní a odborné služby i obratný systém advokátních služeb na dálku. Nejvíc si cením toho, že Dostupný advokát mi radí s mladým duchem, tzn. zná i novoty. S touto právní službou mohu být klidná.

Recenze služby

Stanislava Losartová

před 2 roky

Služby dostupného advokáta jsem využila již 2x. Jednou cca před pěti lety a jednou letos. Pokaždé mě nachystali smlouvy do pár hodin, byli pro mě vždy po ruce na telefonu, nemusela jsem nikam jezdit, za mě doopravdy profesionálové ve svém oboru. Velké díky zejména panu Mgr. Marku Svobodnému který mi během pár hodin nově připravil (zobrazit více) správně důležitou smlouvu, která okamžitě prošla a kterou mi právníci z jiné společnosti připravili 3x chybně. I v budoucnu bych se vždy obrátila již jenom na ně v záležitostech ohledně nemovitostí.

Recenze služby

Kateřina Petrašová

před 3 roky

Dobrý den, dnes jsem obdržela kladné „Vyrozumění o provedeném vkladu do KN“. Chtěla bych tímto velice poděkovat za neskutečně výbornou službu absolutnímu laikovi, který má pouze jasnou představu co chce. Jednalo se o převod vlastnického práva nemovitosti z otce na dceru a syna, vč. věcného břemene – bezúplatné doživotní užívání. S takto dobře postavenou službou (zobrazit více) Dobrý den, dnes jsem obdržela kladné „Vyrozumění o provedeném vkladu do KN“. Chtěla bych tímto velice poděkovat za neskutečně výbornou službu absolutnímu laikovi, který má pouze jasnou představu co chce. Jednalo se o převod vlastnického práva nemovitosti z otce na dceru a syna, vč. věcného břemene – bezúplatné doživotní užívání. S takto dobře postavenou službou jsem se opravdu dlouho nesetkala, neskutečně jasné a rychlé jednání za přesně stanovených podmínek. Průběh celého řízení proběhl bez jediného zaváhání, ač jsme měli obavy ohledně opakovaného podáním návrhu na vklad do KN s tím, že „něco“ není v pořádku. Opravdu chválím – za 1!!! Moc děkuji a přeji Vám mnoho úspěchů ve Vašem podnikání!

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024