Podal jsem chybné daňové přiznání. Co s tím?

I mistr tesař se někdy utne. Podávate daňové přiznání každoročně a máte celý proces v malíčku, ale stejně můžete opomenout přiznat mimořádný příjem, nebo naopak zapomenete na nějakou daňově odčitatelnou položku, která vám pomůže daň snížit.

Chybné daňové přiznání
5 minut čtení

Kapitoly článku

Dvě varianty opravy daně

Zcela podstatné je, kdy na chybný výpočet přijdete. Pokud omyl ve výpočtu zjistíte ještě před koncem termínu podání přiznání. Tím je celý proces značně zjednodušen. Podáte opravné daňové přiznání a k původnímu přiznání se již nepřihlíží. Nebude vás to stát ani korunu navíc a navíc takhle můžete postupovat dokonce i několikrát.

Tip:

  • Termíny pro podání daňového přiznání k dani z příjmů jsou obecně pro fyzické osoby do 3 měsíců od skončení zdaňovací období, za které se přiznání podává, tedy typicky do konce března. V praxi si finanční úřady vykládají daňový řád tak, že poslední dnem lhůty pro podání daňového přiznání je den následující po uplynutí tří měsíců od konce zdaňovacího období. Pro rok 2024 je například oficiální nejzazší termín pro podání daňového přiznání 2. duben 2024.
  • Pro živnostníky a firmy platí povinnost podávat daňové přiznání elektronicky a vztahuje se na ně o měsíc delší lhůta pro podání daňové přiznání. Pokud má daňový subjekt zřízenou datovou schránku, je elektronické podání jeho povinností, jinak následuje automatická pokuta.
  • Pokud někomu daňové přiznání zpracovává daňový poradce (nebo musí být vaše účetní závěrka schválená auditorem), máte k dispozici lhůtu 6 měsíců po skončení zdaňovacího období.

Jestliže ale chybu zjistíte například v dubnu a termín pro podání přiznání jste měli do konce března, vše již tak zcela jednoduše nepůjde. Náprava ale samozřejmě možná je. Pokud jste daň odvedli nižší (nebo i vyšší) než jste reálně měli, můžete provést dodatečnou opravu.

Opravné i dodatečné daňové přiznání se podává na stejném formuláři jako řádné daňové přiznání. Formulář vyplňujete znovu, jen tentokrát uvedete vše správně.

Na první stránce je třeba označit, že jde o přiznání dodatečné. Kromě toho je potřeba uvést důvody, proč ho podáváte. Pokud vznikne rozdíl v daních v důsledku tohoto dodatečného přiznání, můžete očekávat platbu penále, která se bude počítat ze vzniklého rozdílu mezi zaplacenou (či dříve vypočtenou) a aktuálně vypočtenou daní.

Pokud jste zaplatili na dani moc, není nezbytné podávat dodatečné daňové přiznání. Záleží spíše na vás. Pokud tak učiníte, máte právo žádat o vrácení daňového přeplatku, a to až do 3 let od uplynutí lhůty pro podání řádného daňového přiznání. Ten by vám měl finanční úřad vrátit do 30 dnů od podání dodatečného daňového přiznání.

Penále a pokuty za špatně vypočítanou a odvedenou daň

Penále vzniká v případech, kdy správce daně přijde na to, že daňovým subjektem deklarovaný výpočet daně je chybný a správná výše daně je jiná. Penále je vlastně trestem za špatně spočítanou daň. Pokud sami podáte (zavčas) dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování, pak povinnost uhradit penále z částky, která je v něm uvedena, nevzniká.

Výše penále se liší podle toho, zda došlo k navýšení daně, ke snížení daňového odpočtu, nebo ke snížení daňové ztráty. Konkrétně:

  • 20 % z navýšené částky daně,
  • 20 % v případě snížení daňového odpočtu,
  • 1 % v případě snížení daňové ztráty.

Nevíte si rady s právními předpisy týkajícími se daní a daňového přiznání?

Obraťte se na nás. Specialista na oblast financí a daní vám zodpoví všechny vaše dotazy nejpozději do dvou pracovních dní.

Opožděné či zapomenuté daňové přiznání

Pokutu zaplatíte v situaci, kdy jste v prodlení s podáním přiznání. Začíná se počítat od 6. pracovního dne prodlení, a to ve výši 0,05 % stanovené daně nebo daňového odpočtu za každý den (u daňové ztráty pak jde o 0,01 %). Maximální výše pokuty však nepřesáhne 5 % stanovené částky (případně 300 000 Kč). Jestliže je pokuta nižší než 1 000 Kč, správce daně vám ji odpustí. U vyšších částek vám finanční úřad zašle platební výměr.

Penalizace hrozí rovněž za pozdní úhradu daně. Od čtvrtého dne po splatnosti se začne počítat úrok z prodlení, který se odvíjí od výše repo sazby stanovené ČNB. I v tomto případě vám státní správa sankci odpustí, pokud její roční výše nepřesáhne 1 000 Kč.

Když vám správce daně sankci vyměří, nezoufejte. Můžete ještě zkusit zažádat o prominutí.

Pokud podáte přiznání pozdě, ale vypočtená daň je nižší než 200 Kč, žádná sankce vám nehrozí. Pokud však přiznání nepodáte vůbec, hrozí vám pokuta od 500 Kč až do 300 000 Kč. Navíc za každý den zpoždění se vám může počítat penále 0,05 – 5 % z dlužné částky daně nebo úroky z prodlení.

Úrok z prodlení se vypočítává na základě roční repo sazby stanovené Českou národní bankou plus 14 procentních bodů. Například, pokud by repo sazba ČNB k 1.7.2021 byla 2 %, pak po připočtení 14 procentních bodů dostaneme úrokovou sazbu 16 %.

Tip: Se zrušením daně z nabytí nemovitosti by se mohlo zdát, že už při prodeji a koupi bytu nebo domu nevznikají žádné daňové povinnosti. Opak je ale pravdou. Na daně je pořád potřeba myslet. Které se týkají prodávajícího, a o co se naopak musí postarat kupující? Odpověď najdete v samostatném článku.

Do kdy lze dodatečné přiznání podat?

Dodatečné daňové přiznání byste měli podat nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, kdy jste chybu zjistili. Pokud tedy na chybu přijdete 20. srpna, tak termínem je konec září. V případě, že byste jej nepodali včas, hrozí vám navíc pokuta až do 5 % stanovené daně. Navíc jste povinni zaplatit úroky z prodlení za pozdní splacení daně.

Čáru přes rozpočet vám ale může udělat finanční úřad, který zahájil daňovou kontrolu a na pochybení přišel sám. V takovém případě již dodatečné přiznání podávat nelze.

Tip: Pokud došlo v daňovém přiznání spíše k administrativní chybě, chybí zde například podpis či přiložená příloha, nejedná se o chybu, pro kterou by bylo třeba podávat nové daňové přiznání. Finanční úřad vás sice vyzve k nápravě, ale zpravidla se stačí na příslušnou pobočku dostavit a doplnit to, co chybí. Pokud ji ovšem neopravíte, může vám vystavit platební výměr na pokutu, jejíž výše se může v nejhorším případě vyšplhat až na 50 000 Kč.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 2 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Michal D.

před 8 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 10 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Adéla Bobková Humlová

před 2 roky

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024