avatar-02@2x
Koupě nebo prodej nemovitosti
Máme 3 varianty řešení vašeho problému
Zobrazit

Daň z nemovitosti – nejdůležitější fakta

Stali jste se v předešlém kalendářním roce novými majiteli nemovitosti? Projděte si rychlé shrnutí o dani z nemovitosti – jaká je její výše, kdy se platí a jak se k její platbě přihlásit. Odpovíme i na časté otázky, co naopak dělat, když nemovitost už nevlastníte, nebo co očekávat, když jste daňové přiznání nestihli podat včas.

Daň z nemovitých věcí
7 minut čtení

Kapitoly článků

Kdo a za co platí roční daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti upravuje zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí (zákon č. 338/1992 Sb.). Ten stanoví, že plátcem daně je každá fyzická nebo právnická osoba, která vlastní, případně užívá nemovitý majetek (pozemek nebo stavbu).

V naprosté většině případů je poplatníkem daně právě vlastník nemovitosti. Někdy jím ovšem může být také svěřenský, případně podílový fond (pokud je nemovitost ve vlastnictví tohoto podílového fondu) nebo stavebník, který disponuje právem stavby na pozemku.

Předmětem daně z pozemků jsou:

Předmětem daně ze staveb a jednotek (bytů a nebytů) jsou:

 • stavby a jednotky, které se nacházejí na území České republiky a
 • jsou dokončené nebo užívané.

Zákon upravuje typy pozemků a staveb, které jsou od daně zcela osvobozeny. Patří sem například pozemky a stavby ve vlastnictví státu či obce nebo pozemky a stavby sloužící školám, galeriím a zdravotnickým zařízení. Předmětem daně ze staveb a jednotek nejsou ani stavby tvořené zdanitelnými jednotkami (tedy např. bytové domy jako celky).

Pomůžeme s koupí nemovitosti i daňovými povinnostmi

Řešíte prodej nebo koupi nemovitosti? Nebo už jen potřebujete poradit, jak postupovat po dokončení převodu? Rádi vám se vším pomůžeme. Připravíme potřebné smlouvy a poradíme vám, jak splnit všechny povinnosti a ochránit svá práva.

Chci pomoct s nemovitostí

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí

Každý majitel nemovitosti je povinen přihlásit se k platbě daně. Učinit tak může daňovým přiznáním k dani z nemovitých věcí, které lze podat elektronicky i v tištěné podobě. Odevzdává se správci daně, kterým je finanční úřad, v jehož obvodu se příslušný pozemek nebo stavba nachází. Daňové přiznání se standardně podává do 31. ledna a zahrnují se do něj všechny stavby nabyté nebo změněné v předchozím roce. Kdy se vás tedy podání daňového přiznání týká?

 • V předchozím roce jste úplatně či bezúplatně nabyli nemovitost (povinnost se vztahuje nejen na koupené, ale také zděděné nebo darované nemovitosti) a jste jejím aktuálním majitelem.
 • Nemovitost vlastníte delší dobu, ale v předchozím roce došlo k významné změně, která ovlivnila vyměřenou daň – např. došlo k dostavbě nemovitosti, změně jejího užívání, změně výměry a podobně.
 • Stali jste se spoluvlastníky nemovitosti – zákon umožňuje, aby daňové přiznání podal jeden ze spoluvlastníků za celou nemovitost, případně aby každý ze spoluvlastníků odevzdal přiznání za svůj podíl.
 • Prodali (případně darovali) jste část nemovitosti, ale stále vlastníte zbývající část, případně jinou nemovitost ve stejném kraji.

Instrukce k vyplnění daňového přiznání, stejně jako elektronický formulář najdete přímo na stránkách Finanční správy.

Daňové přiznání se vždy podává jen jednou. Pokud nedochází k žádné změně a na danou nemovitost bylo už jednou daňové přiznání podáno, v dalších letech není nutné podávat nové přiznání, jen je třeba včas uhradit vyměřenou daň. Za tímto účelem finanční správa každoročně rozesílá složenky s aktuální výši daně.

Tip: Přečtěte si, jaké další daňové povinnosti je třeba po prodeji či koupi nemovitosti splnit.

Manželský pár zkoumající, kdy se platí daň z nemovitosti
Manželský pár zkoumající, kdy se platí daň z nemovitosti

Jak se odhlásit od platby daně

Pokud jste naopak dosud nemovitost vlastnili a každoročně platili daň, ale k 1. lednu nového roku už nejste jejím majitelem, je třeba tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu, abyste daň nadále neplatili. Neexistuje žádný konkrétní formulář, stačí obyčejné oznámení napsané na počítači nebo rukou, které nejpozději do 1. února doručíte svému správci daně (tedy místně příslušnému finančnímu úřadu).

Výpočet daně z nemovitosti

Výši daně si každý poplatník spočítá sám v daňovém přiznání. Pracuje se přitom nejen s výměrou pozemku či stavby, ale také se zákonem stanovenými sazbami a koeficienty (místní koeficient a koeficient podle velikosti obce). Než se do vyplňování pustíte, připravte si všechny podklady, které obsahují informace o vaší nemovitosti. Hodit se bude výpis z katastru, kupní smlouva nebo třeba stavební povolení. Pro výpočet budete potřebovat:

 • typ stavby či pozemku,
 • výměru či zastavěnou plochu v m2,
 • počet nadzemních podlaží stavby,
 • koeficienty, které se na vaši stavbu vztahují (najdete je na stránkách Finanční správy České republiky).

Zajímavost: Radnice dostaly v rámci daňových změn pro rok 2021 možnost určovat místní koeficient pro jednotlivé části obce. Mohou tak například vybírat více peněz v průmyslových oblastech. Pravdou je, že jde o jedinou daň, která zůstává obci či městu. Nastavením její výše tak může zastupitelstvo podporovat lokální ekonomiku.

Existuje mnoho online kalkulaček, které vám s výpočtem daně pomohou. Pokud byste si s výší daně přesto nevěděli rady, nebojte se dojít na finančním úřadu, kde vám na požádání s výpočty pomohou.

A co když se změní koeficient pro výpočet? V takovém případě si nemusíte s přepočtem daně lámat hlavu. O změny se postará finanční úřad, který vás obeznámí s navýšením daně a vyzve k její úhradě.

Jak a kdy se platí daň z nemovitosti?

Daň můžete platit převodem, složenkou, prostřednictvím SIPO nebo hotově na pokladně finančního úřadu. Pokud daň převýší hodnotu 5 000 Kč, je možné rozdělit si jeji platbu do dvou splátek. Standardní termín pro úhradu daně je do konce května. Pokud se platba dělí na dvě splátky, druhou splátku je třeba zaplatit k poslednímu listopadu.

Tip: Narozdíl od daně z příjmů není třeba nemovitostní přiznání podat skrz datovou schránku, pokud ji vlastníte.

Mnoho nových vlastníků nemovitosti se podiví, proč jsou ve formuláři k dani z nemovitých věci dotazováni, zda jsou zemědělci nebo rybáři. Je to z toho důvodu, že lidé, kteří se starají o zemědělskou výrobu a chov ryb, mají posunutý termín pro platbu daně – konkrétně 31. srpna a 30. listopadu.

Co se stane, když podání k dani z nemovitosti nepodáte či nezaplatíte včas?

 1. Penále za opožděné daňové přiznání vám začíná běžet od šestého pracovního dne od uplynutí lhůty a činí 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení.
 2. Není-li daň z nemovitosti uhrazena včas, od 5. dne od dne splatnosti se vám nevyhnou úroky z prodlení. Ty odpovídají výši dvoutýdenní repo sazby stanovené ČNB (v současné chvíli 0,05 %), zvýšené o 14 procentních bodů.

Tip: Pokuta se vás nebude týkat v případě, že nepřekročí 200 Kč.

Co dělat, když už nemovitost nevlastníte?

Prodali jste nebo darovali nemovitost v předešlém kalendářním roce? Pak už se vás placení daně z nemovitosti netýká. To však musíte včas oznámit příslušnému finančnímu úřadu.

 • 13a odstavec 9 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí praví: „Ztratil-li ten, kdo byl poplatníkem daně z nemovitých věcí, postavení poplatníka proto, že v průběhu zdaňovacího období se změnila vlastnická nebo jiná práva ke všem nemovitým věcem v územním obvodu téhož správce daně, které u něho podléhaly dani z nemovitých věcí, nebo tyto nemovité věci zanikly, je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně nejpozději do 31. ledna následujícího zdaňovacího období.“

Pro odhlášení daně neexistuje žádný předepsaný formulář, proto se dá využít volná forma dopisu nebo nové daňové přiznání, pokud v daném územním obvodě vlastníte ještě nějakou nemovitost.

Tip: Příslušnost finančního úřadu se určitě podle lokality, ve které se nemovitost nachází, ne podle vašeho trvalého bydliště.

Shrnutí k přiznání dani z nemovitosti:

 • Daňové přiznání musí podat každý, kdo v předešlém kalendářním roce jakýmkoliv způsobem nabyl nemovitou věc.
 • Povinnost se vztahuje i na toho, kdo nemovitost prodal, ale ve stejném kraji vlastní nadále jinou vlastní.
 • Běžně se přiznání k dani z nemovitosti musí podat do 31. 1. V roce 2021 byla lhůta kvůli pandemii prodloužena do 30. 4.
 • Daňové přiznání se musí podat v kraji, ve kterém se nachází nemovitost.

Řešíte koupi nemovitosti nebo daňové povinnosti?

V Dostupném advokátovi vám rádi se vším pomůžeme. Ochráníme vaše práva, připravíme smlouvy a poradíme s povinnostmi, které je třeba splnit. Provedeme vás celým procesem a postaráme se o to, aby vše proběhlo bez jediné chyby.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Koupě nebo prodej nemovitosti

Zajistíme kompletní právní servis související s koupí či prodejem nemovitosti včetně rezervační smlouvy a úschovy kupní ceny. Pomůžeme i s katastrem nemovitostí a daněmi. Zvládneme to rychle a bezchybně, abyste se o nic nemuseli starat. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 2 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Jan Kresteš

před 2 roky

Dostupného advokáta mohu jedině doporučit! Nabízel jsem místnost k podnájmu a potřeboval jsem dobře vypracovanou podnájemní smlouvu. Nejdříve jsem si stáhl z nejmenovaných webových stránek vzor podnájemní smlouvy. Vzor podnájemní smlouvy vypadal dobře, mně tam nic nechybělo. Ovšem nejsem právník a vždy se může objevit nějaký důležitý detail, který by tam mohl chybět. Obrátil jsem se tedy na Dostupného (zobrazit více) advokáta, aby mi poradil a pomohl v této věci. Stačil jeden telefonát a reakce byla rychlá. Vše za rozumnou cenu vyřízeno do tří dnů. Neměl jsem s tím tedy práci a podnájemní smlouva od dostupného advokáta byla více detailnější. Pokud tedy potřebujete právní pomoc, právní služby a nemáte tolik peněz, abyste si mohli dovolit platit drahého advokáta, Dostupný advokát je nejlepší volbou pro vás. Vřele doporučuji!

Lucia Tóthová, Praha

před 2 roky

V životě každého z nás nastane chvíle, kdy potřebujeme využít služeb právníků nebo advokátů. Pro všechny, kteří hledají právní radu (je jedno, jestli kupují nemovitost, soudí se se zaměstnavatelem anebo potřebují jakoukoli jinou pomoc od profesionála na legislativu) a zároveň chtějí řešit věci digitálně, vzdáleně, bez nutnosti osobních návštěv, je Dostupný advokát jednoznačně zajímavou alternativou.

MgA. Anna Leschingerová, Cvikov

před 2 roky

Netušila jsem, že existuje online služba, kde za vás právník zařídí veškeré papírování a vy se můžete soustředit jen na radost z obdarování milované osoby.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
ct-inverse
hn-inverse
idnes-inverse
prima-inverse
ihned-inverse
cro-inverse
Logo Česká advokátní komora logo-apek-male
Sledujte novinky
Dostupný advokát © 2013-2023