Daň z nemovitosti – nejdůležitější fakta

Stali jste se v předešlém kalendářním roce novými majiteli nemovitosti? Projděte si rychlé shrnutí o dani z nemovitosti – jaká je její výše, kdy se platí a jak se k její platbě přihlásit. Odpovíme i na časté otázky, co naopak dělat, když nemovitost už nevlastníte, nebo co očekávat, když jste daňové přiznání nestihli podat včas.

Daň z nemovitých věcí
5 minut čtení

Kapitoly článků

Kdo a za co platí roční daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti je majetkovou daní, kterou upravuje zákon o dani z nemovitých věcí. Ten stanoví, že plátcem daně je každá fyzická nebo právnická osoba, která vlastní, případně užívá nemovitý majetek (pozemek nebo stavbu).

V naprosté většině případů je poplatníkem daně právě vlastník nemovitosti. Někdy jím ovšem může být také svěřenský, případně podílový fond (pokud je nemovitost ve vlastnictví tohoto podílového fondu) nebo stavebník, který disponuje právem stavby na pozemku.

Daň z nemovitých věcí je souhrnný název pro dvě samostatné daně. Těmi jsou daň z pozemku a daň ze staveb a jednotek. Pokud zdůrazňujeme jejich samostatnost, projevuje se i v tom, že jsou samostatně uvedeny v daňovém přiznání.

Předmětem daně z pozemků jsou:

Předmětem daně ze staveb a jednotek (bytů a nebytů) jsou:

 • stavby a jednotky, které se nacházejí na území České republiky a
 • jsou dokončené nebo užívané.

Zákon upravuje typy pozemků a staveb, které jsou od daně zcela osvobozeny. Patří sem například pozemky a stavby ve vlastnictví státu či obce nebo pozemky a stavby sloužící školám, galeriím a zdravotnickým zařízení. Předmětem daně ze staveb a jednotek nejsou ani stavby tvořené zdanitelnými jednotkami (tedy např. bytové domy jako celky).

Pomůžeme s koupí nemovitosti i daňovými povinnostmi

Řešíte prodej nebo koupi nemovitosti? Nebo už jen potřebujete poradit, jak postupovat po dokončení převodu? Rádi vám se vším pomůžeme. Připravíme potřebné smlouvy a poradíme vám, jak splnit všechny povinnosti a ochránit svá práva.

Tip: Výši daně si každý poplatník spočítá sám v daňovém přiznání. Pracuje se přitom nejen s výměrou pozemku či stavby, ale také se zákonem stanovenými sazbami a koeficienty (místní koeficient a koeficient podle velikosti obce). Jak se výše daně počítá? Tomu jsme se věnovali v samostatném článku.

Manželský pár zkoumající, kdy se platí daň z nemovitosti
Manželský pár zkoumající, kdy se platí daň z nemovitosti

Jak se odhlásit od platby daně

Pokud jste naopak dosud nemovitost vlastnili a každoročně platili daň, ale k 1. lednu nového roku už nejste jejím majitelem, je třeba tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu, abyste daň nadále neplatili. Neexistuje žádný konkrétní formulář, stačí obyčejné oznámení napsané na počítači nebo rukou, které nejpozději do 1. února doručíte svému správci daně (tedy místně příslušnému finančnímu úřadu).

Tip: Dříve bylo povinné platit také daň z nabytí nemovitosti. Ta byla ale v roce 2020 zrušena.

Jak a kdy se platí daň z nemovitosti?

Daň můžete platit převodem, složenkou, prostřednictvím SIPO nebo hotově na pokladně finančního úřadu. Pokud daň převýší hodnotu 5 000 Kč, je možné rozdělit si jeji platbu do dvou splátek. Standardní termín pro úhradu daně je do konce května. Pokud se platba dělí na dvě splátky, druhou splátku je třeba zaplatit k poslednímu listopadu.

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok a daňové přiznání je třeba podávat do konce ledna, přičemž je rozhodným stavem 1. leden. Přiznání se ovšem nepodává opakovaně (jako je tomu například u daně z příjmů), ale pouze jednou. Následně už se „pouze“ platí daň.

Tip: Každý majitel nemovitosti je povinen přihlásit se k platbě daně. Učinit tak může daňovým přiznáním k dani z nemovitých věcí, které lze podat elektronicky i v tištěné podobě. Daňové přiznání se ovšem nepodává každoročně, ale pouze jednou. Kdy je třeba jej podat a jaké má náležitosti, tomu jsme se věnovali v samostatném článku.

Mnoho nových vlastníků nemovitosti se podiví, proč jsou ve formuláři k dani z nemovitostí dotazováni, zda jsou zemědělci nebo rybáři. Je to z toho důvodu, že lidé, kteří se starají o zemědělskou výrobu a chov ryb, mají posunutý termín pro platbu daně – konkrétně 31. srpna a 30. listopadu.

Co se stane, když podání k dani z nemovitosti nepodáte či nezaplatíte včas?

 1. Penále za opožděné daňové přiznání vám začíná běžet od šestého pracovního dne od uplynutí lhůty a činí 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení.
 2. Není-li daň z nemovitosti uhrazena včas, od 5. dne od dne splatnosti se vám nevyhnou úroky z prodlení. Ty odpovídají výši dvoutýdenní repo sazby stanovené ČNB (v současné chvíli 0,05 %), zvýšené o 14 procentních bodů.

Tip: Pokuta se vás nebude týkat v případě, že nepřekročí 200 Kč.

Co dělat, když už nemovitost nevlastníte?

Prodali jste nebo darovali nemovitost v předešlém kalendářním roce? Pak už se vás placení daně z nemovitosti netýká. To však musíte včas oznámit příslušnému finančnímu úřadu.

 • § 13a odstavec 9 zákona o dani z nemovitých věcí praví: „Ztratil-li ten, kdo byl poplatníkem daně z nemovitých věcí, postavení poplatníka proto, že v průběhu zdaňovacího období se změnila vlastnická nebo jiná práva ke všem nemovitým věcem v územním obvodu téhož správce daně, které u něho podléhaly dani z nemovitých věcí, nebo tyto nemovité věci zanikly, je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně nejpozději do 31. ledna následujícího zdaňovacího období.“

Pro odhlášení daně neexistuje žádný předepsaný formulář, proto se dá využít volná forma dopisu nebo nové daňové přiznání, pokud v daném územním obvodě vlastníte ještě nějakou nemovitost.

Tip: Příslušnost finančního úřadu se určitě podle lokality, ve které se nemovitost nachází, ne podle vašeho trvalého bydliště.

Shrnutí k přiznání dani z nemovitosti:

 • Daňové přiznání musí podat každý, kdo v předešlém kalendářním roce jakýmkoliv způsobem nabyl nemovitou věc.
 • Povinnost se vztahuje i na toho, kdo nemovitost prodal, ale ve stejném kraji vlastní nadále jinou vlastní.
 • Běžně se přiznání k dani z nemovitosti musí podat do 31. 1.
 • Daňové přiznání se musí podat v kraji, ve kterém se nachází nemovitost.

Řešíte koupi nemovitosti nebo daňové povinnosti?

V Dostupném advokátovi vám rádi se vším pomůžeme. Ochráníme vaše práva, připravíme smlouvy a poradíme s povinnostmi, které je třeba splnit. Provedeme vás celým procesem a postaráme se o to, aby vše proběhlo bez jediné chyby.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Koupě nebo prodej nemovitosti

Zajistíme kompletní právní servis související s koupí či prodejem nemovitosti včetně rezervační smlouvy a úschovy kupní ceny. Pomůžeme i s katastrem nemovitostí a daněmi. Zvládneme to rychle a bezchybně, abyste se o nic nemuseli starat. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 4.4
hodnoceno: 7 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

PhDr. Helena Hoffmanová, Praha

před 3 roky

Pronajímám a podnajímám řadu nemovitostí a s Dostupným advokátem spolupracuji pravidelně a dlouhodobě. Oceňuji zejména spolehlivost. Také obdivuji flexibilní a odborné služby i obratný systém advokátních služeb na dálku. Nejvíc si cením toho, že Dostupný advokát mi radí s mladým duchem, tzn. zná i novoty. S touto právní službou mohu být klidná.

Recenze služby

Kateřina Petrašová

před 3 roky

Dobrý den, dnes jsem obdržela kladné „Vyrozumění o provedeném vkladu do KN“. Chtěla bych tímto velice poděkovat za neskutečně výbornou službu absolutnímu laikovi, který má pouze jasnou představu co chce. Jednalo se o převod vlastnického práva nemovitosti z otce na dceru a syna, vč. věcného břemene – bezúplatné doživotní užívání. S takto dobře postavenou službou (zobrazit více) Dobrý den, dnes jsem obdržela kladné „Vyrozumění o provedeném vkladu do KN“. Chtěla bych tímto velice poděkovat za neskutečně výbornou službu absolutnímu laikovi, který má pouze jasnou představu co chce. Jednalo se o převod vlastnického práva nemovitosti z otce na dceru a syna, vč. věcného břemene – bezúplatné doživotní užívání. S takto dobře postavenou službou jsem se opravdu dlouho nesetkala, neskutečně jasné a rychlé jednání za přesně stanovených podmínek. Průběh celého řízení proběhl bez jediného zaváhání, ač jsme měli obavy ohledně opakovaného podáním návrhu na vklad do KN s tím, že „něco“ není v pořádku. Opravdu chválím – za 1!!! Moc děkuji a přeji Vám mnoho úspěchů ve Vašem podnikání!

Recenze služby

Luboš Zeman

před 8 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024