Nájemní smlouva: vše o nájemném

Nájemné je jednou z nejdůležitějších součástí nájemní smlouvy. Zaměříme se proto právě na něj, především z pohledu pronajímatele. Ještě před podpisem nájemní smlouvy je třeba si pečlivě rozmyslet, jak a v jaké výši je sjednat a zda a jakou formou je v budoucnu navyšovat. Pokud jste již smlouvu uzavřeli, ale nájemník odmítá platit, poradíme vám, jak postupovat.

Noví nájemníci uzavírají s majitelkou bytu smlouvu o nájmu
7 minut čtení

Kapitoly článku

Sjednání nájemného ve smlouvě: ano, či ne?

Oproti některým domněnkám není nájemné ze zákona povinnou součástí nájemní smlouvy. Přesto jej považujeme za její klíčovou součást a doporučujeme vám jej ve smlouvě sjednat. Ušetříte si tak mnohé komplikace a nejasnosti v budoucnosti. Pokud není výše nájemného ve smlouvě sjednána, pak si může pronajímatel nárokovat nájemné ve výši obvyklé v daném místě pro nájem obdobného bytu či domu. Musí se to však prokazovat.

Jak stanovit optimální výši nájemného?

Nalézt ideální výši nájemného není úplně snadné. Nevyužíváte-li služeb realitního agenta, mohou být vhodným vodítkem různé realitní servery. Podstatné ale je srovnávat srovnatelné. Najít tedy byty o obdobných dispozicích, velikosti, ale i stavu (záleží na tom, zda je byt po rekonstrukci, jakým způsobem je vytápěn, v jakém stavu jsou okna apod.). Na cenu má vliv pochopitelně i lokalita, patro domu, v němž je byt umístěn, zda je v domě výtah, sklep či balkony. Důležité je i to, zda se byt pronajímá zařízený, či ne.

Nalezení několika bytů s podobnými parametry pomůže určit cenové rozmezí. Oprávněnou snahou majitelů bytů je na nájmu co nejvíce vydělat. Platí ale, že pokud nastavíte cenu nad hranici obvyklou v daném místě, bude trvat mnohem déle nalézt nájemníka. Pokud byt nedisponuje něčím zcela výjimečným, co ostatní byty v okolí nemají, je možné, že nájemníka následně zláká levnější konkurence a brzy se odstěhuje, nebo se ani vůbec nenastěhuje.

Každý měsíc, kdy je byt prázdný, pak nejenom že nepřináší žádné finance, ale naopak je spojen s výdaji na služby a energie, které musí majitel hradit. Proto se vyplatí nalézt správnou cenovou úroveň nájemného.

Co je součástí nájemného?

Nájemné samotné je charakterizováno jako úplata majiteli za možnost užívání jeho bytu (event. např. nebytového prostoru). Pronajímatel a nájemce se ovšem mohou domluvit, že v nájemném budou zahrnuty i úhrady za služby, které souvisejí s užíváním bytu, případně tyto služby účtovat paušální částkou mimo nájemné. Řadíme sem např. poplatky za služby, energie či vodu. Veškeré uvedené platby lze také pro přehled uvést v tzv. evidenčním listu, který může tvořit přílohu nájemní smlouvy.

V případě dlouhodobých nájmů se zpravidla vyplatí převést energie na nájemníka. Ten tak získá volnost při volbě dodavatelů služeb a větší přehled o svých výdajích. Trocha administrativy na počátku tak ve finále oběma stranám může ušetřit dohady s vyúčtováním přeplatků či nedoplatků.

Často diskutovanou platbou je platba do tzv. fondu oprav. Podle řady právních výkladů se jedná o platbu, ze které nemá nájemník bezprostřední prospěch a neměla by mu tedy být účtována. Pokud je ale vyúčtována skrytě, tedy jako součást celkové ceny nájemného, nemá bohužel nájemce příliš mnoho možností, jak se bránit.

Vedle nájemného lze dále sjednat ve smlouvě peněžitou částku (běžně označovanou jako kauci, o níž jsme se detailně zmiňovali v článku Na co si dávat pozor při pronájmu bytu), kterou před započetím nájmu zaplatí nájemník majiteli, a která může v budoucnosti sloužit například k úhradě dlužného nájemného či k n áhradě škod způsobených nájemcem.

Pomoc s nájemní smlouvou

Sepsáním kvalitní nájemní smlouvy si ušetříte většinu problémů, ať již jako majitel bytu či nájemce.  Sepíšeme nebo zkontrolujeme nájemní smlouvu, případně poradíme se sepsáním dodatku smlouvy či ukončení nájmu. Vše zvládneme rychle a bezchybně.

Lze garantovat pravidelnou platbu nájemného?

Hitem posledních let jsou služby společností, které si byt od majitele samy pronajmou a dále jej za určitou provizi pronajímají. Garantují tak majiteli platbu nájemného po celou smluvenou dobu, ušetří práci s hledáním nájemce a administrativou. Pro majitele se může jednat o velmi výhodnou službu, která mu uspoří hodně času a starostí. Doporučujeme ale při oslovení takové firmy důkladně srovnat nabídku na trhu a projít si i recenze. Podle informací některých zákazníků nepostupují všechny společnosti v této oblasti zcela férovým způsobem a někdy jednají s nájemci v rozporu s tím, co si dohodli s majitelem bytu. Podstatné je předem znát smlouvu, kterou uzavíráte, a být srozuměni s jejím obsahem.

Zvyšování nájemného

K navýšení nájemného lze přistupovat několika způsoby. Oblíbeným bývá opakované uzavírání smlouvy na dobu určitou (např. na jeden rok), kdy po každém uplynutí dané doby předkládá pronajímatel smlouvu novou se zvýšeným nájemným. Záleží pak na nájemci, zda novou cenu akceptuje a bude chtít v bytě zůstat. V takovém případě není majitel zákonem limitován v možném navýšení ceny. Uzavírání smluv na dobu určitou ale doporučujeme spíše, pokud je opravdu záměr pronájmu krátkodobý. V případě, kdy majitel zamýšlí pronajmout byt dlouhodobě, ale taktizuje uzavíráním krátkodobějších smluv na dobu určitou, se mu může podobná taktika vymstít právě v tom, že pak nájemci po krátké době odcházejí a pronajímatel je zaměstnáván opakovaným hledáním nájemníků nových.

Starší manželský pár je znepokojen ze zvýšení nájemného
Navýšení nájemného vás nemusí zaskočit

Valorizace nájemného podle inflace

Další variantou navýšení nájemného je sjednání tzv. inflační doložky. Ta umožní automatické navýšení nájemného v závislosti na inflaci, a to zpravidla k 1. lednu či k datu výročí uzavření nájemní smlouvy. Častější navyšování nájemného než jednou ročně pomocí inflační doložky ale docílit nelze. Doložka samotná by měla odkazovat na konkrétní index stanovení inflace (jako např. Index spotřebitelských cen). Nájem nemusí být pochopitelně zvyšován o celou hodnotu inflace, ale lze sjednat např. zvýšení pouze v případě, kdy inflace stoupne o více než 2 % s tím, že nájemné bude navýšeno pouze o růst inflace nad tuto hranici. Současně bývá zpravidla sjednáno i to, že záporný růst inflace nebude mít na výši nájemného vliv.

Dohodněte se na vyšší ceně

Na zvýšení nájemného se obě strany také mohou společně dohodnout a o dohodě sepsat například dodatek k nájemní smlouvě.

Majitel bytu se může také sám rozhodnout nájemné zvýšit. Zpravidla následně svůj úmysl sdělí formou návrhu na zvýšení, který zasílá nájemci. Podle pravidel stanovených občanským zákoníkem lze zvýšení navrhnout nejdříve po jednom roce od posledního navyšování. Současně platí pravidlo, podle kterého lze za tři roky navýšit nájem maximálně o 20 %. Pakliže činí vaše nájemné 15 000 korun, lze jej v rámci tří let navýšit maximálně o 3 000 korun. Současně platí i podmínka, že výsledná výše nájemného nepřekročí již zmiňované obvyklé nájemné v daném místě. Místně obvyklé nájemné lze zjistit např. vyjádřením realitních kanceláří působících v daném místě či znaleckým posudkem. Pro vlastní orientaci pomůže i webová kalkulačka

S navrženým zvýšením nemusí ovšem nájemce souhlasit. Návrh může zvažovat dva měsíce a pakliže svůj souhlas nedá, může se majitel bytu během tří měsíců obrátit na soud, aby mu zvýšení posvětil. Soud může v rámci řízení určit, že výše nájemného bude nižší (ale i vyšší) než pronajímatel navrhuje. Nájemce může v případě nesouhlasu využít práva na výpověď smlouvy s dodržením příslušné délky výpovědní doby.

Tip: Podrobněji jsme se zvyšováním nájemného zabývali také v článku kdy se může zvyšovat nájemné.

Může nájemné regulovat stát?

Jisté restrikce v navyšování nájemného se po revoluci ze strany státu odehrávaly také formou regulace nájemného. Regulace byla zavedena v České republice až do roku 2011. Někteří politici možnost regulace jako mimořádný a dočasný krok zamezující prudkému nárůstu cen nájmu zvažují i v současnosti, zatím ale takové opatření konkrétnější podoby nenabylo. Nedávno také regulace nájemného selhala v Berlíně.

Co hrozí při neplacení nájemného?

Neplacení nájemného může vést až k výpovědi z nájmu. Pronajímatel má právo vypovědět smlouvu buď s klasickou výpovědní dobou, v případě, kdy mu ale nebylo zaplaceno nájemné a náklady za služby po dobu alespoň tří měsíců, lze vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal zpět. Vedle toho se mohou neplatiči nájemného obávat také úroků z prodlení a požadování soudních výloh, pakliže dojde k soudnímu řízení.

Ideální ale je nenechat situaci dojít tak daleko a již při prvním zpoždění s platbou nájemného nájemce kontaktovat s upozorněním na nezaplacení a výzvou k úhradě dlužného nájemného, ve které upozorníte na možné pozdější důsledky (tedy placení úroku či pozdější výpověď z nájmu). Některé situace mohou mít zcela banální příčinu, jako je špatně nastavený či opomenutý trvalý příkaz a pouhé upozornění je pomůže rychle vyřešit.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Nájem nemovitosti

Sepíšeme nebo zkontrolujeme nájemní smlouvu na míru vašemu případu. Díky našim službám nevzniknou ani po skončení nájmu mezi pronajímatelem a nájemníkem spory ohledně nejasných práv či povinností.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 2 krát

…nebo jej sdílejte

Témata článku:

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Veronika Jízdná

před 2 roky

Služeb Dostupného advokáta jsme využili při koupi bytu. Vše proběhlo v pořádku, kontrola smluv, návrh na katastr, který prošel na první pokus. I když jsem si až za půl roku vzpomněla, že vlastně ještě potřebuji vypsat daňové přiznání, nebyl to problém a do 2 dnů bylo hotové. Dobrá komunikace, rychlá reakce, nic nebylo problém. Doporučuji.

Recenze služby

Monika Holcátová, Praha

před 3 roky

S darovací smlouvou od vás jsem neměla na katastru nejmenší problém. Pracovnice u okénka se podívala na logo a poznamenala, že vaše smlouvy jsou vždy v pořádku. Dostupný advokát mi navíc telefonicky vysvětlil věci kolem věcného břemene, které by mne jako laika vůbec nenapadly. Nevím, co na službě zlepšit, jsem naprosto spokojená.

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 9 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024