Azylový dům pro rodiny či matky s dětmi

Ocitli jste se ve špatné životní situaci? Zažíváte domácí násilí, ale nemáte se na koho obrátit? Přesně pro vás u nás existují azylové domy pro rodiny či matky s dětmi. V tomto článku se mimo jiné dozvíte, jak azylové domy fungují, kolik za pobyt zaplatíte a jaké podmínky musíte splnit.

7 minut čtení

Kapitoly článku

Co je to azylový dům

Azylový dům je službou sociální prevence, která poskytuje dočasné ubytování a podpůrné služby lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Tyto azylové domy jsou navrženy tak, aby nabízely bezpečné prostředí, kde mohou lidé ve špatné životní situaci hledat útočiště a pomoc, kterou potřebují k tomu, aby mohli znovu začít normálně žít.

Tip: Dostali jste výpověď v práci? Zajistíme, že obdržíte vše, na co máte nárok. Pomůžeme vám bránit se proti zaměstnavateli. Řešení nabídneme už do dvou dnů, v rámci celého Česka.

Azylové domy pro matky s dětmi jsou nejčastějším typem azylových domů. Poskytují ubytování a podporu matkám, které se nachází v krizové životní situaci způsobenou často nevhodným domácím prostředím a ztrátou bydlení. Další velkou skupinu tvoří také azylové domy pro rodiny s dětmi, které poskytují ubytování a pomoc celým rodinám v krizových situacích.

Jaké typy lidí můžete v azylovém domě pro rodiny či matky s dětmi potkat

Ženy s dětmi a rodiny, které skončí v azylových domech, pocházejí z různých prostředí a čelí různým výzvám, které je vedou k vyhledání této pomoci. Mezi běžné důvody však patří:

 • Domácí násilí: Mnoho žen hledá útočiště kvůli domácímu násilí. Často tak utíkají z nebezpečných situací ve svých domovech, aby ochránili sebe a své děti.
 • Ekonomické potíže: Finanční nestabilita, dluhy či ztráta zaměstnání mohou zapříčinit, že si svobodné matky nebo rodiny nemohou dovolit normální bydlení.
 • Zneužívání návykových látek a problémy s duševním zdravím: Mezi klienty mohou patřit také ženy nebo rodiny závislé na návykových látkách či trpící duševními problémy, které jim znemožňují normální fungování. I proto existují i azylové domy, které poskytují služby lidem trpícím těmito problémy.
 • Rozpad rodiny: Rodinné spory, včetně těch s širšími členy rodiny, mohou někdy vést ke ztrátě bydlení žen a jejich dětí nebo celých rodin.
 • Mladé matky: Dospívající matky a mladé rodiny bez stabilního zázemí také tvoří podstatnou část klientů azylových domů.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Jak funguje azylový dům

Základní služby, které musí poskytovat každý azylový dům určuje zákon o sociálních službách. Mezi tyto služby patří:

 1. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: To znamená, že má azylový dům povinnost poskytnou svým klientům stravování ( například stravování v jídelně) případně prostory pro samostatnou přípravu stravy (např. společnou kuchyň).
 2. Poskytnutí ubytování: Ubytování se poskytuje obvykle do maximální doby jednoho roku. Dále má azylový dům povinnost zajistit umožnění hygieny a vytvořit podmínky pro zajištění úklidu.
 3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: Tato služba znamená, že má azylový dům povinnost pomoci svým klientům se zařizováním běžných záležitostí (např. vyřizování věcí na úřadě). Dále povinnost pomoci při kontaktu s rodinou klienta a dalších aktivitách k opětovnému začlenění klienta do společnosti.

Kromě těchto základních služeb může azylový dům poskytovat také doplňkové neboli fakultativní služby. Nejčastěji se můžete setkat s:

 • Poradenstvím a podporou: Azylové domy často nabízejí poradenské služby, podpůrné skupiny a terapie, které jejich klientům pomáhají vyrovnat se s traumatem, které zažili, a rozvíjet strategie pro uzdravení a zotavení.
 • Právní pomocí: Mnoho azylových domů poskytuje právní podporu a informace, které klientům pomáhají orientovat se v právním systému a řešit problémy související např. s exekucemi, rozvodem či opatrovnictvím.
 • Vzděláváním: Některé azylové domy nabízejí programy, které klientům pomáhají získat vzdělání a pracovní dovednosti a umožňují jim stát se finančně nezávislými.
 • Péčí o děti: Některé azylové domy mohou poskytovat péči o děti a doučování.

Pro koho jsou azylové domy pro matky s dětmi nebo rodiny určené

Azylový dům pro matky s dětmi je určen pro matky a ženy od 18 let, které pečují o své vlastní děti nebo svěřené děti, těhotné ženy nebo rodiny s nezletilými dětmi. Mezi časté podmínky pro přijetí patří schopnost se o sebe postarat ve smyslu běžné obsluhy a pohybu (tedy např. lidé s těžkým fyzickým či mentálním postižením této služby využít nemohou). Azylový dům pro rodiny má obvykle ta stejná pravidla, ale přijímá celé rodiny v nouzi, včetně otců.

Tip: Žádáte si o podporu v nezaměstnanosti? Přečtěte si, na co máte nárok.

Kolik stojí ubytování v azylovém domě

Zákon o sociálních službách stanovuje maximální výšku ceny za služby azylového domu. Konkrétně se jedná o 170 kč na den za celodenní stravu sestávající minimálně ze tří jídel a 75 korun za obědy. Za ubytování je to pak 130 korun na den pro samostatného dospělého člověka nebo v případě rodiny s dětmi 100 korun za dospělého člověka a 70 korun za dítě.

Kdo provozuje azylové domy

Azylové domy mohou zřizovat jak fyzické, tak právnické osoby. V praxi se nejčastěji jedná o různé spolky, neziskové organizace či církevní právnické osoby. V České republice patří mezi nejznámější zřizovatele azylových domů nezisková humanitární organizace katolické církve Charita České republiky a křesťanská charitativní organizace Armáda spásy.

Tip: Pokud hledáte azylový dům ve vašem okolí, doporučujeme vám přehlednou mapu na azyláky.cz.

Jaká má azylový dům pravidla

Univerzálně daná pravidla pro všechny azylové domy neexistují a záleží proto dům od domu. Azylové domy pro ženy s dětmi a rodiny mají ale obvykle zavedena pravidla a pokyny k zajištění bezpečnosti, ochrany a pohody všech obyvatel. Mezi nejčastějšími pravidla se řadí:

 • Ohlašování a omezení vycházení: Obyvatelé azylových domů jsou často povinni se ohlásit při příchodu a odchodu a častou praxí je také zákaz vycházení po určité hodině (např. po desáté večer).
 • Zákaz alkoholu a drog: Alkohol a užívání drog včetně kouření (kromě vyhrazených míst) je v prostorách azylového domu zakázáno.
 • Povinná účast na činnostech azylového domu: Od klientů se často vyžaduje, aby se účastnili různých poradenských nebo podpůrných skupin.
 • Udržování čistoty: Od obyvatel se očekává, že po sobě uklízejí a pomáhají udržovat čistotu společných a obytných prostor.
 • Omezení návštěv: Azylové domy často omezují návštěvy. V mnoha případech mohou být návštěvy úplně zakázány nebo povoleny pouze po předchozím schválení.
 • Účast na běžném chodu azylového domu: Po klientech může být požadováno, aby se podíleli na běžných domácích činnostech, jako je příprava jídla či úklid.

Jak se dostat do azylového domu

Podmínky pro ubytování v azylovém domě pro matky s dětmi nebo rodiny se liší dům od domu, a proto je lepší zjistit konkrétní informace přímo u požadovaného azylové domu. Obvykle ale musíte splňovat tyto podmínky a dodat tyto dokumenty:

 • Musíte být součástí cílové skupiny. Tedy v případě azylových domů pro matky s dětmi musíte být ženou hledající pomoc společně se svým dítětem (pro otce s dětmi existují jiné druhy azylových domů).
 • Musíte předložit platný osobní doklad – občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní pas. V případě cizinců ze státu mimo EU je pak potřeba předložit průkaz o povolení pobytu.
 • Musíte podat žádost o ubytování (poskytnutí sociální služby).
 • musíte předložit potvrzení lékaře o způsobilosti k využívání sociální služby, ve kterém je uvedené, že jste samostatní ve smyslu běžné obsluhy a pohybu.
 • Musíte mít prokazatelný příjem (rodičovský příspěvek, výplatu nebo třeba dávky hmotné nouze)

Častým problémem azylových domů je jejich přeplněnost a dlouhé čekací doby. To navíc v současné době ještě zhoršily rostoucí ceny a válka na Ukrajině, která s sebou přinesla velké množství uprchlíků potřebující pomoc. I přesto se ale azylovým domům nedá upřít to, že poskytují bezpečné místo pro ty, kteří se nacházejí v obtížných životních situacích a představují naději na nový začátek.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Jana Vičanová

před 3 roky

Advokátní služby online – nejprve jsem si myslela, že servis využiju ke zodpovězení jednouchého právního dotazu. Záhy jsem však zjistila, že můžeme cestou telefonu, Skypu a internetu vyřešit naprosto vše. DA mi vytrhl trn z paty – coby matka dvou dětí s prací na plný úvazek jen stěží hledám čas, ušetřila jsem však čas i (zobrazit více) finance za cesty, a to za naprosto profi přístup. Vřele doporučuji!

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 8 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Tomáš Václavík

před 9 měsíců

Všem vřele doporučuji. Profesionalita, ochota.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024