Vše, co vás zajímá o registrovaném partnerství | Dostupný advokát

Vše, co vás zajímá o registrovaném partnerství

Registrovaná partnerství se u nás mohou uzavírat už skoro 13 let. Pojďme se podívat na to, co vlastně registrované partnerství obnáší a kdo a jak ho může uzavírat. Víte, kdy mají registrovaní partneři stejná práva jako manželé a v čem jsou naopak zásadní rozdíly? Týkají se registrovaných partnerů alimenty? A jak je to s dětmi, za jakých podmínek mohou registrovaní partneři děti vychovávat?
Obrázek k článku Vše, co vás zajímá o registrovaném partnerství
5 minut čtení
Ondřej Preuss
24. 4. 2019

Jak se stát registrovaným partnerem

Zákon o registrovaném partnerství říká, že takové partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví. Registrovat se tedy můžete jen s člověkem stejného pohlaví, oběma vám musí být aspoň 18 let, musíte být plně svéprávní a ani jeden z vás nesmí být už registrován, nebo ženatý či vdaná. Registrovat se samozřejmě taky nemůžete s blízkými příbuznými. Pro někoho však může být překvapivé, že do partnerství můžete vstoupit jen tehdy, pokud aspoň jeden z vás má české občanství.

A jak takový obřad vlastně pojmout? Pro některé homosexuály je zklamáním, že registrace může oficiálně proběhnout jen před některým ze 14-ti matričních úřadů v republice a ne každý úřad povoluje obřad mimo budovu radnice. Pokud tedy nechcete pořádat ještě druhý neoficiální obřad, výběr místa je značně zúžen.

Co když partnerství nevyjde

Stejně jako jakékoliv jiné soužití dvou osob, sezdané v manželství, nesezdané, nebo registrované, nemusí partnerství trvat věčně a může dojít k rozchodu. Registrovaní partneři nepodávají žádost o rozvod, ale návrh k soudu, kde žádají o zrušení partnerství. Řízení je o dost jednodušší než u rozvodu manželství. I když jste spolu vychovávali děti či jste měli společný majetek, soud toto primárně řešit nebude. U soudu stačí prokázat, že partnerství již fakticky netrvá a soudce partnerství zruší.

Mohu chtít po bývalém partnerovi výživné?

Stejně jako u rozvedených manželů, můžete v některých případech po zrušení registrace po svém bývalém partnerovi žádat výživné. Je tedy dobré pamatovat na to, že vaše povinnosti k expartnerovi zrušením partnerství zcela nekončí. Výživné po vás může bývalý partner požadovat v případě, že se ocitne v nouzi, kdy není schopen se sám živit a vaše poměry a schopnosti umožňují, abyste mu na výživu přispěli. V druhém případě se jedná o tzv. sankční výživné a to může požadovat ten partner, který se na rozvratu partnerství spíše nepodílel a který tím utrpěl závažnou újmu. Sankční výživné se platí maximálně po dobu 3 let. Pokud se na výživném nedomluvíte dobrovolně, lze vždy podat žádost na soud, aby rozhodl.

Zásadní rozdíly oproti manželství

U výživného pro bývalé partnery je právní úprava celkem podobná té ohledně bývalých manželů. V jiných oblastech se však partnerství s manželstvím porovnávat příliš nedá. To se týká hlavně majetku a výchovy dětí. Registrovaní partneři nemají společné jmění, které automaticky vzniká v manželství. Každý má své samostatné vlastnictví, ledaže si záměrně určité věci pořídí do spoluvlastnictví s určenými podíly. Na to je potřeba myslet. Pokud se tedy registrovaní partneři domluví tak, že jeden zůstane v domácnosti a bude se třeba starat o děti, zatímco druhý vydělává a za jeho peníze se poté koupí třeba byt či auto, partner v domácnosti nebude mít k bytu či autu žádná práva. Když budou partneři chtít, aby i druhý měl na věcech spoluvlastnický podíl, musí to smluvně upravit.

Další majetkovou oblastí, na kterou je třeba pamatovat, je dědění. Na rozdíl od manželství, registrovaní partneři po sobě automaticky nedědí. Pokud měl váš registrovaný partner děti a nepořídil závěť, tak po něm bohužel nezdědíte nic, i kdybyste spolu žili mnoho let. Registrovaní partneři totiž dědí stejně jako nesezdaní partneři až ve druhé dědické třídě, tedy pokud zesnulý neměl děti, a to společně s rodiči svého partnera.

Výchova a adopce dětí

Dnes je už celkem běžné, že dva gayové či dvě lesby v registrovaném partnerství spolu vychovávají děti. Oficiálním rodičem dětí však vždy může být pouze jeden z partnerů. Rodičem se může stát buď tak, že je od narození zapsán jako biologický rodič dítěte. Druhou možností je adopce. V roce 2016 Ústavní soud v ČR umožnil, aby i registrovaný partner mohl adoptovat dítě. Stále ho však může osvojit jen jako jednotlivec. Na rozdíl od manželství registrovaní partneři nemohou dítě adoptovat jako pár a oba se tedy oficiálně stát jeho rodiči. Toto má následky zejména při rozchodu partnerů či úmrtí jednoho z nich. Partner, který nebyl oficiálně rodičem dítěte, k němu nemá žádná práva.

Zajímají vás další záležitosti ohledně registrovaného partnerství? Chcete se v partnerství připravit i na nemilé situace a ošetřit si majetek smluvně? Jsme tu, abychom vám v této oblasti pomohli.

Využijte jednu z našich stálých služeb — Řešení právního problému na míru
Zjistíme, v čem je váš právní problém, jaká z něj pro vás vyplývají právní rizika a navrhneme konkrétní možná řešení. Žádný právní problém pro nás není dost velký.

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho s přáteli


Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019