Když udeří vedra: jaké jsou nároky zaměstnanců?

Řeší to každoročně desetitisíce lidí: na co mám v práci nárok, když je venku přes třicet stupňů? A musím vůbec do práce? Bohužel právní předpisy jsou v tomto ohledu velmi nepřehledné a většina lidí je tak odkázána pouze na novinové články. Pojďme si tedy přehledně shrnout, co má v tomto ohledu zaměstnavatel zajistit. 

naroky zaměstnanců ve vedru
6 minut čtení

Kapitoly článku

Z jakých právních předpisů má zaměstnavatel vycházet?

Bezpečnost a ochranu zdraví při práci si typicky spojujeme se školením o zacházení s elektrickými přístroji. Přesto ale existuje jedna situace, v níž se BOZP řeší častěji a tou je právě období veder.

Základní rámec zákonné právní úpravy nám dává poměrně úsporný zákoník práce, který hovoří o bezpečném a zdraví neohrožujícím pracovním prostředí a pracovních podmínkách a rovněž o přijímání opatření předcházejících rizikům. Pokud si pod těmito slovy ale chceme představit něco konkrétního, musíme zapátrat ve vládním nařízení č. 361/2007, které stanovuje bližší podmínky pro bezpečnost při práci s různými faktory, tedy nejenom teplotními, ale i jinými typy zátěží (prach, chemické faktory, biologické činitele apod.).

Tip: Pod pojmem „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“ (BOZP) se skrývá celá řada problematik a pravidel. Mnozí zaměstnavatelé i zaměstnanci tyto oblasti vnímají spíše jako nutné zlo a jakousi formalitu. To se však může změnit v případě závažného úrazu, kontroly inspektorátu práce či pracovněprávního sporu. V obecné rovině jsme tuto problematiku shrnuli v našem článku na webu.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Nutno říci, že uvedený právní předpis není příliš návodný a intuitivní, a proto pojďme přiblížit srozumitelnou formou, co vše skrývá.

Podstatný odrazový můstek nám poskytne příloha uvedeného nařízení vlády, která skrývá desítky podrobných tabulek. Hned v té první nalezneme obecné rozdělení prací podle celkového průměrného energetického výdeje a ztráty tekutin za osmihodinovou směnu. Nelze ovšem předpokládat výčet a rozdělení všech pracovních pozic, které na trhu máme. Takže tu najdeme celkem osm skupin (tříd), které jednak obecně popisují určitou činnost, a dávají i příkladmý výběr konkrétních povolání, které třída zahrnuje. Jako nejjednodušší činnost si můžeme představit kancelářskou práci vsedě, do nejnáročnějších pak řadíme výkopové práce, práce se sekerou apod.

Tip: Uvedené třídy nejsou zdaleka podstatné pouze pro nastavení teplotních podmínek, ale rovněž nám například určují, která povolání nesmějí z hlediska bezpečnosti a ochrany vykonávat ženy. Jsou to ty, které jsou zařazeny v třídě IVb a V.

Příklad:
Druhou polovinu tabulky odstartuje třída IIIb, která zahrnuje: “Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin, trupu, chůze, práce ve stavebnictví při tradiční výstavbě, čištění menších odlitků sbíječkou a broušením, příprava forem na 15 až 50 kg odlitky, foukači skla při výrobě velkých kusů, obsluha gumárenských lisů, práce na lisu v kovárnách, chůze po zvlněném terénu bez zátěže, zahradnické práce a práce v zemědělství.”

Pokud zaměstnanec či zaměstnavatel nenajdou konkrétní pozici v rámci této tabulky, je na zaměstnavateli, aby dle obecných charakteristik do některé z kategorií danou pozici zařadil.

Nařízení vlády dále hovoří o pravidelném větrání na pracovišti a pokud to okolnosti dovolí, zajištění určitých teplotních standardů. Následující tabulka nařízení vlády stanovuje teploty, v nichž se mají pracovníci v jednotlivých třídách ideálně pohybovat. Obecně přitom platí, že čím je práce méně fyzicky náročná, tím vyšší je dolní i horní teplotní limit.

Nároky zaměstnanců při nedodržení doporučených podmínek

Pokud nejsou stanovené teploty z objektivních důvodů dodrženy, rozhodně to neznamená, že by mohl zaměstnanec zahodit klávesnici či kladivo a vyrazit domů. Na takové situace právní předpisy myslí a spojuje s nimi různé nároky. Ty se ovšem opět liší dle jednotlivých tříd.
U fyzicky nejméně náročných povolání zařazených v třídě I a IIa se dodržení teplot stanovených tabulkou nevyžadují za mimořádně teplého dne, kterým se rozumí den, kdy nejvyšší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty vyšší než 30 °C. V takovém případě ovšem musí být poskytnuta náhrada ztráty tekutin. V případě překročení teploty na pracovišti 36 °C musí být navíc uplatněn režim střídání práce a bezpečnostní přestávky.

V případě, že nejsou při práci zařazené do třídy IIb až V dodrženy přípustné hodnoty zátěže, musí být uplatněn režim střídání práce a bezpečnostní přestávky v rámci dodržování dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce ve směně. Poskytování ochranných nápojů se rovněž předpokládá.

Předpis dále rozlišuje podmínky aklimatizovaných a neaklimatizovaných pracovníků, přičemž aklimatizovaným zaměstnancem je ten, který vykonává práci po dobu alespoň 3 týdnů od nástupu na posuzované pracoviště.

Ochranné nápoje

Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 procent cukru, může však obsahovat látky zvyšující odolnost organizmu. Množství alkoholu v něm nesmí překročit 1 procento. U méně náročných zaměstnání stačí poskytnout jako ochranný nápoj i pramenitou vodu, případně minerálku. V podstatě tedy postačí neomezený přístup k pitné vodě. U práce zařazené do třídy IIIb až V se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda středně mineralizovaná nebo voda s obdobnou celkovou mineralizací.

Objem, v jakém musí být ochranné nápoje poskytnuty, se opět liší dle tříd: od 0,9 do 2,7 litru u nejméně náročných prací, až po 2,2 až 3 litry u těch nejnáročnějších.

Ventilace a klimatizace

Nařízení sice hovoří o ventilaci vzduchu a větrání, kterým by mělo být dosaženo ideálních teplotních standardů. Nikde není ale stanovena povinnost zavést například klimatizaci. Je-li na pracovišti používána, pak zde opět nalezneme ideální teploty nastavení. Zda jsou ale například v jednotlivých kancelářích dodrženy, záleží už pak spíše na dohodě zúčastněných.

Další benefity nad rámec předpisů

Výše uvedené nároky musí zaměstnavatel splnit, aby naplnil literu zákona. Většina jich jde ovšem v současné době dál a nabízí další benefity. Těmi může být:

 • práce na homeoffice, kdy odpadne někdy i několikahodinový přesun autem či MHD.
  obměna dress codu, kdy se i v jinak velmi formálních prostředích nevyžaduje oblek s kravatou, sako či uzavřené boty.
 • úprava pracovní doby – tedy její dočasné zkrácení,
 • zkrácení směn a častější střídání pracovníků,
 • zajištění opalovacích krémů pracovníkům pracujícím venku,
 • zajištění klimatizace či alespoň přístřešků a stínu pro pracovníky pracující venku.

Výše uvedená opatření není možné chápat ani tak jako nějaký luxus pro zaměstnance, ale profituje z nich zpravidla také zaměstnavatel. Podle některých výzkumů totiž výkonnost pracovníků klesá například při teplotě okolo 30 stupňů na přibližně 50 procent výkonu. A to se bavíme opět o kancelářské práci. Proto například častější střídání zaměstnanců a zkrácení pracovní doby může přinést v rámci pracoviště efektivnější výsledky.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 5 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 6 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 8 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024