Nemůžu vídat své vnouče – co s tím?

Trápí vás, že nemůžete vídat své vnouče ať už z důvodu rozvodu jeho rodičů nebo komplikovaných vztahů v rodině? V tomto článku vám poradíme, jaká jsou práva prarodičů na setkávání s vnoučetem, a co je možné v dané situaci udělat předtím, než se obrátíte na soud.

Děda se svoji vnučkou si kreslí u stolu
6 minut čtení

Kapitoly článku

Kdo všechno má právo stýkat se s dítětem?

Není bohužel úplně výjimečné, že po rozchodu či rozvodu rodičů jsou negativně ovlivněny i vztahy v širší rodině. Pokud se rodiče nedohodnou na péči o společné děti, musí rozhodnout soud. Ten obvykle rozhoduje právě jen o rodičích, i když i při tomto rozhodování by měl zohlednit, ke komu dále má dítě blízké vazby, které by se rozsudkem neměly zpřetrhat.

Paragraf 927 občanského zákoníku uvádí, že:

„Právo stýkat se s dítětem mají osoby příbuzné s dítětem, ať blízce či vzdáleně, jakož i osoby dítěti společensky blízké, pokud k nim dítě má citový vztah, který není jen přechodný, a pokud je zřejmé, že by nedostatek styku s těmito osobami pro dítě znamenal újmu. Také dítě má právo se stýkat s těmito osobami, pokud tyto osoby se stykem souhlasí.“

Kromě prarodičů to tak mohou být sourozenci nebo jiní (nejen) příbuzní, se kterými dítě například vyrůstalo nebo trávilo dost času.

Tip: O tom, co můžete dělat, když se k vám děti nechovají s úctou, jsme psali v jednom z předešlých článků.

Jak mohu postupovat, když mi zabraňují vídat mé vnouče?

V ideálním případě se rodiče na styku dítěte s ostatními příbuznými domluví. Některé rodiny po rozvodu dodržují to, že ve dnech, kdy je dítě s matkou, se vídá i s příbuznými z její strany a totéž platí pro rodinu otce. Ve chvíli, kdy však domluva možná není, mají prarodiče právo obrátit se na soud a požádat, aby styk s vnoučetem nařídil soud.

Chcete zásadně změnit to, jak probíhá kontakt s vaším vnoučetem?

Pokud hledáte radu, nebo už jste se odhodlali k soudnímu řízení, je nejvhodnější obrátit se na zkušeného advokáta. Díky němu budete mít garanci, že kvůli rozjitřeným emocím nepřehlédnete to, co je nejdůležitější pro dítě.

Co se řeší u soudu po podání návrhu na úpravu styku prarodičů a vnoučat?

Prarodič, který podá u soudu návrh na úpravu styku s vnoučetem, musí prokázat hlavně existenci rodinné vazby (tedy že je prarodičem dítěte), dále že k sobě mají s dítětem citovou vazbu a zkrátka, že nařízení styku je v nejlepším zájmu dítěte.

Babička či dědeček budou muset u soudu také dokázat, že jsou schopni se o dítě postarat a že svou péčí vnouče pozitivně ovlivní. Někdy jsou citové vazby mezi prarodiči a vnoučetem narušeny, protože rodič delší dobu bránil, aby se s vnoučetem viděli. V takovém případě bude soud zkoumat, zda lze vazby zase obnovit.

Pokud jde o praktickou stránku věci, v případě soudního řízení počítejte, že vás i rodiče bude soudce chtít vyslechnout, mohou být vyslechnuti i svědci a v některých případech může být nařízený též znalecký posudek. Podle věku dítěte by se soudce měl snažit zjistit i jeho názor na věc.

„Negativní stránkou řešení u soudu je spuštění nepříjemné mašinérie svědeckých výpovědí, odborných psychologických posudků, zapojení odboru sociální péče. Tak jako u rozvodu radím i v tomto případě, že dohoda je nejlepším řešením.“

Lucie Petránková, advokát na rodinné právo

Tip: Přečtěte si článek pojednávající o tom, jak je to s dětmi u rozvodu.

Prarodič má vůči vnoučatům i svoje povinnosti

Dosud jsme se zaměřovali hlavně na práva prarodičů stýkat se s vnoučaty. Každý prarodič by měl počítat s tím, že k vnoučatům má samozřejmě i povinnosti. Mezi jednu z nejdůležitějších povinností patří vyživovací povinnost. Všichni předci a potomci mají totiž tzv. vzájemnou vyživovací povinnost. U prarodičů však tato povinnost nastupuje až ve chvíli, kdy by nebyli schopni ji zajistit rodiče. Pokud by se rodiče dočasně či trvale nemohli o dítě starat, jsou prarodiče, případně další příbuzní, povinni ho živit. Na řadě s pomocí je vždycky nejbližší příbuzný.

V případě, že bylo soudně rozhodnuto o styku prarodiče s vnoučetem, vyplývá pro prarodiče řada povinností z rozsudku. Prarodič by měl:

  • přebírat a vracet vnouče dle stanovených časů a míst,
  • dostatečně s rodiči komunikovat.

Bohužel, pokud je situace v rodině vyhrocená a vše řeší soud, domluva mezi příbuznými často vázne. Přesto by se měl prarodič snažit s rodiči domlouvat. Například, pokud se dítě na návštěvě zraní, měl by je informovat. Stejně tak by měl včas sdělit, pokud dítě nemůže ve stanovenou dobu převzít. Soudy totiž v dalším rozhodování přihlíží i k tomu, jak každý člen rodiny komunikuje a zda náhodou nebrání tomu, aby stýkání vnoučete s prarodičem probíhalo hladce.

Tip: Zjistěte, jaké jsou podmínky náhradní rodinné péče a za jakých okolností se můžete stát pěstouny či poručníky.

Je soud vždy nejvhodnějším řešením?

Rozsudek soudu sice často zajistí prarodiči, aby se mohl stýkat se svým vnoučetem, ale mnohdy se tím ještě více rozjitří emoce v rodině. Takže se jedná jen o polovičaté vítězství. Někdy je proto vhodnější hledat alternativní cesty, třeba skrze rodinnou mediaci a snažit se hlavně o obnovení dobrých rodinných vztahů.

Jaký je tedy ideální postup, pokud vám rodiče neumožňují kontakt s vnoučetem?

  1. Zkuste ještě jednou s rodiči vnoučete / vnoučat promluvit a snažte se s nimi domluvit pravidla kontaktu.
  2. Pokud rodiče odmítají komunikovat nebo s vámi navrhovanými podmínkami nesouhlasí, můžete zkusit oslovit poradnu pro rodinu. V tomto bodě je také řešením oslovit advokáta, který dokáže objektivně zanalyzovat situaci a na navrhne vám konkrétní řešení.
  3. V případě, že ani jedno z výše uvedených řešení nebylo ku prospěchu věci, nabízí se zkontaktovat Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), kde můžete získat konkrétnější informace, jak dále postupovat.
  4. Krajním řešením je podat návrh na úpravu styku prarodičů a vnoučat k místně příslušnému soudu.

Ať jste v situaci, kdy nejste spokojeni s tím, jak váš kontakt s vnoučetem probíhá, ale zatím si nejste jisti, jak dál postupovat, nebo jste již uprostřed soudního řízení, vždy jsme připraveni s vámi situaci rozebrat, poskytnout právní radu a doporučit vám ten nejvhodnější postup.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 4.4
hodnoceno: 17 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

Mgr. Lucie Petránková

Lucie rozumí advokátnímu řemeslu jako málokdo. Umí prosadit zájmy svých klientů v soudní síni i mimo ni. Má za sebou již stovky vyhraných sporů. V našem týmu je specialistkou na rodinné a občanské právo. Klienti oceňují její lidský, profesionální a při tom velmi rozhodný přístup.

Vzdělání
  • Postgraduální studium Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, obor: medicínské právo,
  • Universita Pantheon d ´Assas Paris II,
  • Právo na Univerzitě Karlově v Praze, Právnická fakulta

Reference služby Dostupný advokát

Theresa Cisler

před 1 měsíc

Po hodně dlouhém boji je dobojováno… Díky kanceláří dostupný advokát, Marek, Lucie a druhá Lucie sdělujeme, že jsou to nejlepší právníci jaké jsme mohli oslovit. Bojovali do roztrhání, jezdili po celé republice… Tomu říkám advokáti!!!!!

Ing. Peter Čunderlík

před 1 měsíc

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Gabriela Gruntová

před 1 rokem

Neuvěřitelná rychlost, komunikace, ochota pomoci vše vyřešit k Vaší spokojenosti. Nemám slov 😊 za mě top servis. Ještě jednou moc děkuji 👍

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
ct-inverse
hn-inverse
idnes-inverse
prima-inverse
ihned-inverse
cro-inverse
Logo Česká advokátní komora logo-apek-male Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Dostupný advokát © 2013-2023