Jak je to s dětmi u rozvodu | Dostupný advokát

Jak je to s dětmi u rozvodu

Jedna z nejtěžších věcí na rozvodu je dopad celé situace na děti a otázky ohledně toho, kde a s kým budou děti dále žít, jak se budou vídat s druhým rodičem a kdo a kolik bude platit na výživném.
Smutné dítě v pozadí s hádajícími se rodiči
5 minut čtení
23. 5. 2019

Nejdřív soud o děti, pak rozvod manželství

Pokud se nacházíte v nelehké situaci rozvádějícího se manželského páru s nezletilými dětmi, musíte počítat s tím, že dřív než se dostanete k rozvodovému stání, proběhne soud o děti. Jeden z manželů tedy musí podat k soudu návrh na určení poměrů k dětem. Samozřejmě ideální je, pokud se manželé předem dohodnou a soud potom už jen jejich dohodu schválí. Dohodu je také možné uzavřít kdykoliv během soudního procesu. Když se ale dohoda nepodaří, soudce rozhodne sám rozsudkem.

Výlučná péče jednoho z rodičů, střídavá péče, nebo péče společná

Soud, který rozhoduje o dětech, má v zásadě tyto tři možnosti péče o nezletilé děti, jak rozhodnout. Dítě může být buď svěřeno do péče jednoho z rodičů, nebo i jiné osoby (např. pokud rodiče nežijí, nebo nejsou schopni se o dítě starat). V tom případě má druhý z rodičů povinnost platit výživné. Při střídavé výchově pobývá dítě střídavě stejné množství času u jednoho či druhého z rodičů, zpravidla po týdnu či 14ti dnech. Výživné se obvykle stanoví oběma rodičům. Bude záležet hlavně na tom, kolik budou rodiče vydělávat a pokud v tom není zásadní rozdíl, bude výživné stejně vysoké, takže v reálu platit ani jeden nebude a každý bude dítě vyživovat v době, kdy ho bude mít u sebe.

Nepříliš známou možností je společná péče. Občanský zákoník vyžaduje, aby se společnou péčí souhlasili oba rodiče. Počítá se tedy s tím, že rodiče spolu dobře komunikují a nepotřebují mít detailně upraveno, kdo a kdy o dítě bude pečovat, ani kdo ho bude živit. Tato varianta se volí ve chvíli, kdy spolu rodiče zůstávají žít v jedné domácnosti, nebo alespoň poblíž. V úvahu může přijít i tehdy, pokud se rozhoduje o skoro dospělém dítěti, které třeba ani s jedním rodičem už nebydlí.

Musí soud řešit styk dítěte s druhým rodičem?

Ne, toto soud řešit nemusí. Záležet bude na tom, zda jsou rodiče schopni se domluvit. Když je dítě svěřeno do péče jen jednoho z nich, ten druhý má nárok na to se s dítětem pravidelně vídat, telefonovat, mít o něm informace. Soud však upravuje styk jen ve chvíli, kdy to mezi rodiči nefunguje a oni o to soud požádají. Tam kde to nejde jinak pak soud vydá podrobný rozsudek, kde se uvádí třeba to, že matka dceru Aničku připraví se sbalenými věcmi každý lichý pátek ve 3 hodiny odpoledne na své adrese, kde ji vyzvedne tatínek a opět vrátí v neděli v 6 večer. Zvlášť se pak upravuje styk o prázdninách a svátcích.

Rozvod manželství

Provedeme vás celým rozvodovým procesem od podání žádosti o rozvod po jeho schválení soudem. Zajistíme nejlepší možný výsledek pro vás, dítě i vaše majetkové poměry. Postupujeme rychle, zkušeně a diskrétně. Zaplatit přitom můžete až po poskytnutí služby.

Co se všechno u soudu zohledňuje?

Hlavní je vždycky zájem dítěte. Proto je i u soudu sociální pracovnice, která zjistí situaci v rodině a má zájmy dítěte hájit. Pro soudce je důležitá hlavně osobnost dítěte, zejména jeho vlohy a schopnosti ve vztahu k vývojovým možnostem a životním poměrům rodičů, jakož i citová orientace a zázemí dítěte, výchovné schopnosti každého z rodičů, stávající a očekávaná stálost výchovného prostředí. Soud samozřejmě zohledňuje i citové vazby dítěte k jeho sourozencům, prarodičům a dalším příbuzným a měl by rozhodnout tak, aby dítě o tyto kontakty v rodině nepřišlo.

Soudce se bude zajímat i o to, kdo se dosud o děti převážně staral a bude zkoumat, kde má dítě lepší předpoklady zdravého a úspěšného vývoje. Velmi důležitou otázkou pro soud je i to, jak spolu rodiče ohledně dětí vycházejí, zda jsou schopni se domluvit. Ten rodič, který předávání dítěte bojkotuje a dělá různé naschvály pak může být potrestán tak, že mu dítě svěřeno nebude, i když o to žádal.

Jak je to s výživným

Jak už jsme si ukázali výše, výživné bude záviset na tom, jaká bude zvolena péče o dítě. Pokud bude dítě svěřeno jen jednomu z rodičů, bude ten druhý platit (na účet prvního z rodičů alimenty. Pro rámcovou představu je možné použít doporučující tabulky ministerstva spravedlnosti. Tabulky dělí děti do několika kategorií podle věku a výživné určují jako určité procentuální rozmezí z příjmu rodiče, který má výživné platit. Tak například pro kategorii 6 – 9 let navrhují tabulky výživné v rozmezí 13 – 17 % z čistého příjmu rodiče. Tabulky však nejsou závazné a soud podle nich nemusí rozhodnout. Naopak musí vždy zohlednit konkrétní situaci, jaké jsou potřeby dítěte, jaké jsou možnosti rodiče a samozřejmě i kolik času rodič s dítětem osobně tráví.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Rozvod manželství

Provedeme vás celým rozvodovým procesem od podání žádosti o rozvod po jeho schválení soudem. Zajistíme nejlepší možný výsledek pro vás, dítě i vaše majetkové poměry. Postupujeme rychle, zkušeně a diskrétně. Zaplatit přitom můžete až po poskytnutí služby.

od 5900 Kč
Chci pomoct
Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho s přáteli

Mohlo by vás také zajímat

Smutná žena, v pozadí sedí muž s hlavou v dlaních

Když dojde na rozvod - sporný nebo nesporný?

Ačkoliv si všichni manželé na počátku síbí věčnou lásku, může se stát, že se jejich cesty rozdělí a přijde na téma dne rozvod - ten může být tzv. nesporný nebo...

19. 3. 2019
Ondřej Preuss
Rodiče leží na podlaze s dítětem a dívají se na něj

Náhradní rodinná péče

V dnešním článku se podíváme na to, jaké jsou formy náhradní rodinné péče, jaké podmínky je potřeba splnit, abyste se mohli stát pěstouny či adoptivními rodiči, a které dítě lze...

29. 7. 2019
Ondřej Preuss
Obrázek k článku Družstevní byt ve spoluvlastnictví a v SJM

Družstevní byt ve spoluvlastnictví a v SJM

Tento blog se věnuje dvěma příbuzným typům společného vlastnictví podílu v bytovém družstvu, a to „spoluvlastnictví“ a „společnému jmění manželů“ (dále jen SJM). Oba typy není radno zaměňovat, protože jejich...

19. 9. 2017
Ondřej Preuss

Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019