Mgr. Lucie Petránková

Lucie (Mgr. Petránková) rozumí advokátnímu řemeslu jako málokdo. Umí prosadit zájmy svých klientů v soudní síni i mimo ni. Má za sebou již stovky vyhraných sporů. V našem týmu je specialistkou na rodinné a občanské právo. Klienti oceňují její lidský, profesionální a při tom velmi rozhodný přístup.

Lucie Petránková

Životopis:

Lucie vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a hovoří anglicky, francouzsky a rusky. Velmi ráda cestuje, věnuje se sportovní střelbě a bojovým sportům. Baví ji psaní článků, kde může předat užitečné informace všem, kteří to potřebují nebo se o to zajímají.

Vzdělání:

  • V současné době postgraduální studium Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, obor: medicínské právo,
  • Universita Pantheon d ´Assas Paris II v rámci spolupráce škol,
  • 2005-2006: Právo, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta

Získaná praxe:

  • 2014-současnost: samostatný advokát
  • 2014-současnost: spolupráce s AK JUDr. Klára Kořínková, Ph.D.
  • 2010-2012: spolupráce s rádiem Regina - právní poradenství
  • 2010-2013: AK JUDr. Milan Hulík, Ph.D., pozice: advokátní koncipient
  • 2010: první právní pomoc pro nemajetné
  • 2009-2010: vedoucí projektu Mediprávo - koordinace a právní pomoc v oblasti trestního práva ve zdravotnictví
  • 2002: Celorepubliková účast na SOČ Se zaměřením na tématiku služba v cizím vojsku § 115 zákona č. 140/1961 Sb.

Publikace:

Zápis u České advokátní komory:

Evidenční číslo: 15 217

člen Unie rodinných advokátů

Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019