Když se děti nechovají s úctou

Co když se k vám vaše dospělé dítě obrátilo zády, je nevděčné, nebo vám dokonce svým jednáním ubližuje? Jak můžete podle práva takovou situaci řešit?

Teenager s nohami na stole a telefonem v ruce ignoruje lamentující rodiče
4 minuty čtení

Víte, kdy můžete chtít po potomkovi vrátit dar, kdy a jak ho můžete vydědit? A jak je to s dědictvím, když se o vás vaši potomci nezajímají, ale někdo jiný se denně stará?

„Vrať mi dům!“

Pokud někomu něco darujete, máte podle občanského zákoníku možnost svůj dar odvolat ze dvou důvodů. V prvním případě jde o situaci, kdy se ocitnete v nouzi, že nemáte na svou výživu, pak můžete žádat, aby vás živil obdarovaný, nebo aby vám vrátil dar. V druhém případě můžete dar odvolat tehdy, pokud je obdarovaný nevděčný. Nemusí se jednat o nevděčného potomka, ustanovení se vztahuje na jakoukoli obdarovanou osobu.

Odvolávat dar pro nevděk ale není jen tak. Obdarovaný musí dárci nějak ublížit, a to buď úmyslně, nebo z hrubé nedbalosti. Může se jednat o fyzické napadení, nebo třeba odmítání pomoci nemohoucímu. Vždy je potřeba posuzovat konkrétní okolnosti, hodnotu daru, ale i třeba chování dárce.

Odvolat dar lze do roka od nevděčného jednání

Na odvolání daru stanoví zákon lhůtu. Vrácení daru můžete požadovat do jednoho roku od doby, kdy došlo k nevděčnému jednání. Pokud se o takovém jednání dozvíte později, pak do jednoho roku ode dne, kdy jste se o něm dozvěděl. Dar mohou odvolat i dědicové dárce, a to do roka od smrti dárce. Pokud nevděčný potomek stihl již dar třeba prodat, musí dárci zaplatit hodnotu daru. Pokud obdarovaný nevydá dar, ani peníze dobrovolně, můžete se obrátit na soud.

Koho můžete vydědit?

V případě, že jste potomkovi majetek nedarovali, ale nechcete aby jej získal ani po vaší smrti, máte možnost ho částečně nebo úplně vydědit. Stejně jako u odvolání daru i pro vydědění jsou stanoveny přísné podmínky a potomek se musí chovat opravdu zavrženíhodně, aby mohl být platně vyděděn. A koho se vlastně vydědění týká? I když sepíšete závěť nemůžete ze zákona pominout své děti a pokud oni nedědí tak jejich potomky. Jedná se o tzv. nepominutelné dědice. Je-li nepominutelný dědic nezletilý, musí se mu dostat aspoň ¾ svého zákonného podílu. Pokud vašemu dítěti už bylo 18 let, musí z dědictví dostat aspoň ¼ svého zákonného podílu.

Kdybyste tedy svým dětem z dědictví odkázali míň, než jsou tyto jejich podíly, nebyla by závěť v tomto úseku platná. Výjimkou je to, když dítě vydědíte. Pak bez ohledu na svůj nepominutelný podíl nedostane nic.

Kdy a jak provést vydědění

Občanský zákoník stanoví několik důvodů, které vás k vydědění nezdárného dítěte opravňují:

  • potomek vám neposkytl potřebnou pomoc v nouzi,
  • potomek o vás neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl,
  • potomek byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo
  • potomek vede trvale nezřízený život.

Vydědění se provádí stejně jako sepsání závěti.

Sepsání závěti

Chcete rozhodnout o tom, kdo po vás bude dědit? Odkázat konkrétní část majetku konkrétní osobě? Mít jistotu, že bude vaše poslední vůle skutečně respektována? Sepíšeme pro vás závěť podle vašich požadavků. To vše do 5 dní od objednávky služby.

Jak dostat nezdárného potomka z bytu?

Mezi další nepříjemné situace patří ta, kdy s vámi váš dospělý potomek stále žije pod jednou střechou, ale do práce nechodí, nechává se od vás živit a v horším případě ještě vytváří dluhy. Někdy nezdárné dítě ani u rodičů už fyzicky nebydlí, ale má tam hlášený trvalý pobyt a rodiče se bojí návštěvy exekutora. Jaká je cesta ven? Pokud nechcete, aby s vámi vaše dospělé dítě bydlelo a domluva nestačí, rozhodně nedoporučujeme sbalit kufry a vyměnit zámky. Tím byste si akorát problémy přidělali. Vždy je potřeba se obrátit na soud. Pokud dítě není spolunájemcem, nebo spoluvlastníkem bytu, můžete podat žalobu na vyklizení a nechat ho vystěhovat. Pokud by dítě mělo k bytu i nájemní či vlastnické právo, bude situace složitější a nejprve bude zapotřebí zrušit spoluvlastnictví či společný nájem.

Ve chvíli, kdy u vás potomek už nebydlí, ale má tam hlášený trvalý pobyt, můžete podat žádost na zrušení trvalého pobytu. Budete muset prokázat, že potomek nemá užívací právo k nemovitosti a že objekt neužívá.

Když se místo dětí stará někdo jiný…

Častý je i případ, kdy se ve stáří a nemoci místo potomků stará někdo jiný. A vy byste rádi, aby po vás dědil. Na to je vždy dobré pamatovat předem a sepsat závěť. Pokud máte děti a nesepsali jste závěť (ani platné vydědění dětí), jiná osoba po vás dědit nebude. Taková pečující osoba by mohla dědit až ve druhé dědické třídě (pokud s vámi žila aspoň rok ve společné domácnosti), a to společně s vaším případným manželem a rodiči.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Sepsání závěti

Chcete rozhodnout o tom, kdo po vás bude dědit? Odkázat konkrétní část majetku konkrétní osobě? Mít jistotu, že bude vaše poslední vůle skutečně respektována? Sepíšeme pro vás závěť podle vašich požadavků. To vše do 5 dní od objednávky služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Gabriela Gruntová

před 1 rokem

Neuvěřitelná rychlost, komunikace, ochota pomoci vše vyřešit k Vaší spokojenosti. Nemám slov 😊 za mě top servis. Ještě jednou moc děkuji 👍

Jana Vičanová

před 3 roky

Advokátní služby online – nejprve jsem si myslela, že servis využiju ke zodpovězení jednouchého právního dotazu. Záhy jsem však zjistila, že můžeme cestou telefonu, Skypu a internetu vyřešit naprosto vše. DA mi vytrhl trn z paty – coby matka dvou dětí s prací na plný úvazek jen stěží hledám čas, ušetřila jsem však čas i finance za cesty, a to (zobrazit více) za naprosto profi přístup. Vřele doporučuji!

Ing. Peter Čunderlík

před 1 měsíc

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
ct-inverse
hn-inverse
idnes-inverse
prima-inverse
ihned-inverse
cro-inverse
Logo Česká advokátní komora logo-apek-male Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Dostupný advokát © 2013-2023