marek
Darování nemovitosti
Máme 2 varianty řešení vašeho problému
Zobrazit

Jak darovat nemovitost dětem

V rámci rodiny je běžné, že se rodiče rozhodnou potomkům darovat svou nemovitost. Někdy s tím ovšem nečekají až na stáří, ale obdarují své ještě nezletilé děti. Na co je v takovém případě třeba pamatovat?

Dítě držící klíče, v pozadí její rodiče
4 minuty čtení
13. 11. 2019

Darování musí posvětit soud

Bezúplatné darování je oblíbeným způsobem převodu vlastnického práva k nemovitostem v rámci rodiny, kdy darováním rodinného domu nebo bytu potomkovi lze předem vyřešit případné komplikace a náklady dědického řízení anebo vypořádat nemovitý majetek mezi bývalými partnery, kteří jako kompromisní řešení nemovitost převedou na společného potomka.

V případě, že však budete chtít darovat nemovitost nezletilému dítěti, budete muset počítat s tím, že kromě všech náležitostí právního jednání, které je třeba splnit pro úspěšný převod vlastnické právo k nemovitosti, do celého procesu vstupuje ještě soud, který takovou darovací smlouvu svým rozsudkem schvaluje. Někdy je dokonce třeba obrátit se na soud ještě před samotným podpisem darovací smlouvy, aby rozhodl, kdo za nezletilého bude oprávněn smlouvu podepsat.

Co když se rodiče neshodnou

Jak je všeobecně známo, zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku věku, do té doby, až na výjimky, není dítě plně svéprávné. Nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti je způsobilý jen k takovým právním jednáním, která jsou co do povahy přiměřená rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. Darování nemovitosti je ze své povahy právním úkonem, který pro dítě znamená kromě rozmnožení jeho majetku i vznik významných povinností ve vztahu k darované nemovitosti a bude ho budoucnu zatěžovat (např. placení daně z nemovitostí, nákladů na údržbu nemovitosti apod.).

Nebude se tedy jednat o právní jednání, k němuž by byl nezletilý způsobilý sám a naopak bude muset být při podpisu darovací smlouvy zastoupen. Zákonnými zástupci dítěte při právních jednáních, k nimž není dítě samo způsobilé, jsou zpravidla jeho rodiče. Může se však stát, že rodiče budou při právním jednání za dítě tzv. v kolizi, tedy že by mohlo dojít mezi rodičem a dítětem ke střetu zájmu, a to například tehdy, pokud bude rodič na straně dárce a dítě na straně obdarovaného. Dle občanského zákoníku nemůže pak rodič dítě v takovém případě zastupovat a dítěti musí být soudem ustanoven opatrovník. Před uzavřením darovací smlouvy bude tedy v této situaci třeba nejprve požádat soud o ustanovení tzv. kolizního opatrovníka, který pak smlouvu za dítě jako jeho zástupce podepíše. Pro úplnost dodejme, že darovací smlouva, jíž je převáděno vlastnické právo k nemovitosti, musí být písemná a podpisy na ní musí být úředně ověřeny.

Praktické řešení darování nemovitosti

Darovací smlouva je nezbytný dokument, se kterým vám rádi pomůžeme. Nespoléhejte se na nekvalitní vzory, které si stáhnete zdarma z internetu.

Poradit s darovací smlouvou

Tip: výpis z katastru nemovitostí vám řekne to nejdůležitější!

Po podpisu je třeba návrh na soud

Po podpisu darovací smlouvy, kdy na straně obdarovaného je nezletilý, je následně třeba podat k příslušnému soudu návrh na schválení právního úkonu za nezletilého. K právnímu jednání, kterým dítě nabývá nemovitou věc nebo její část, což právě taková darovací smlouva je, je totiž dle občanského zákoníku ještě třeba souhlasu soudu. Úkolem soudu je v daném případě zhodnotit, zda nabytí nemovitosti v konkrétním případě je či není v zájmu nezletilého a podle toho rozhodnout, zda daný právní úkon schválí nebo nikoliv. Může se totiž stát, že nabytí nemovitosti by pro nezletilého znamenalo více škody než užitku a soud pak takovou darovací smlouvu neschválí.

Návrh se podává u okresního (obvodního) soudu, v jehož obvodu má nezletilý své bydliště a tento návrh je osvobozen od soudního poplatku. Dítě bude v řízení z důvodu případného střetu zájmů zastupovat tzv. kolizní opatrovník, kterým je orgán sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) v místě bydliště dítěte. Pokud soud návrhu vyhoví, vydá rozsudek, v němž za nezletilého schválí konkrétní darovací smlouvu. Tento rozsudek bude pak přílohou k návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu. Bez takového souhlasu soudu by nebyla darovací smlouva platná.

Rodiče mohou stále rozhodovat

Je třeba mít na paměti, že i poté, co se vlastníkem nemovité věci stane po zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí nezletilý, budou veškerá další významnější právní jednání týkající se dané nemovitosti podléhat opětovnému souhlasu soudu, a to např. zatížení nemovitosti věcnými právy, smlouva o dlouhodobém nájmu či případný prodej či darování nemovitosti. Soud tedy bude znovu hodnotit, zda je konkrétní právní jednání ve prospěch nezletilého či nikoliv. Naopak pokud se bude jednat o tzv. běžné záležitosti, souhlas soudu nutný nebude. Nemovitost bude muset za nezletilého taktéž někdo spravovat, zpravidla opět jeho rodiče, kteří jí pak dítěti, jakmile nabude svéprávnosti, odevzdají.

V případě darování nemovitosti nezletilému je tedy třeba připravit se na to, že celý proces převodu vlastnického práva bude prodloužen o soudní řízení, v němž bude soud rozhodovat o tom, zda konkrétní darovací smlouvu schválí či nikoliv. Bez rozsudku soudu, jímž darovací smlouvu schválí, by byla tato smlouva neplatná a katastr nemovitostí by pak převod vlastnického práva k nemovitosti na nezletilého nezapsal.

blogRightBoxTop

Nechte si poradit od právníků online

  • Vše zvládneme on-line
  • Požadavky řešíme do druhého dne
  • Předem víte, kolik zaplatíte
  • Zkušený tým 6 specialistů

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 390 Kč.

Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Darování nemovitosti

Poskytneme vám kompletní právní servis související s darováním nemovitosti včetně návrhu na vklad do katastru. Poradíme také, jak nejvýhodněji řešit daně. Vše zvládneme rychle a bezchybně, abyste se o nic nemuseli starat. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

Zatím nehodnoceno

Recenze služby Dostupný advokát

MgA. Anna Leschingerová, Cvikov

před 2 roky

Netušila jsem, že existuje online služba, kde za vás právník zařídí veškeré papírování a vy se můžete soustředit jen na radost z obdarování milované osoby.

Lucia Tóthová, Praha

před 2 roky

V životě každého z nás nastane chvíle, kdy potřebujeme využít služeb právníků nebo advokátů. Pro všechny, kteří hledají právní radu (je jedno, jestli kupují nemovitost, soudí se se zaměstnavatelem anebo potřebují jakoukoli jinou pomoc od profesionála na legislativu) a zároveň chtějí řešit věci digitálně, vzdáleně, bez nutnosti osobních návštěv, je Dostupný advokát jednoznačně zajímavou alternativou.

Lukáš Řezníček, Praha 6 – Bubeneč

před 2 roky

Web i odvedenou službu hodnotím rozhodně pozitivně. Dostupný advokát odhalil v mé smlouvě o převodu bytu nenápadné riziko, které by mě stálo hodně peněz.


Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

podhuri.jpg

Darovací smlouva na nemovitost – Jaké má nástrahy a možnosti?

Rodiče se často rozhodnou věnovat svůj dům či byt dětem. Bohužel se však setkáváme i s případy, které nejdou hladce – darování nemovitosti někdy zjitří již napnuté vztahy a dárce…

12. 12. 2016
Otec dává dceři dar

Darovací smlouva na pozemek

Darovanému koni na zuby nekoukej! Pokud ale místo koně budete chtít darovat pozemek nebo budete na straně obdarovaného, určitě si vše pečlivě pohlídejte. Písemná darovací smlouva, která je k bezúplatnému…

18. 12. 2019
Manželský pár si prohlíží dokumenty ohledně darování nemovitosti

Darování nemovitosti mezi manželi

Co mám dělat, když chci manželce věnovat nemovitost, ale máme společné jmění manželů (SJM)? Dá se převod nemovitosti rozdělit mezi manžela a děti? A co když mi chtějí rodiče darovat…

1. 6. 2020

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2022