Obec vymáhá po obyvatelích neoprávněně čtvrt milionu

S překvapivou praktikou se setkávají budoucí obyvatelé obce Horoměřice. Obec si podmiňuje výstavbu rodinných domů částkami dosahujícími stovek tisíc korun, které považuje za “příspěvek na fungování technické a dopravní infrastruktury”. Podle advokátů je ale podobná praktika nelegální a přijetí příspěvku pak bezdůvodným obohacením obce.

vymáhání neoprávněných příspěvků po vlastnících pozemku
5 minut čtení

Kapitoly článku

Na advokátní kancelář Dostupný advokát se obrátil pan Antonín (pozn. jméno je fiktivní, ale jeho identita je advokátní kanceláři známa), který zakoupil pozemek v obci Horoměřice se záměrem vystavět zde rodinný dům. K jeho údivu mu ale do rozpočtu na výstavbu domu přibyla významná položka, s níž původně nepočítal. Obec totiž podmínila započetí výstavby domu příspěvkem obci ve výši 250 000 korun.

Obec se při vymáhání příspěvku odkazovala na usnesení zastupitelstva ze září roku 2019, podle něhož jsou veškeré souhlasy obce s výstavbou domů podmíněny úhradou příspěvku ve výši 4 000 korun na m2 obytné podlahové plochy v případě bytů či domů s více než jednou bytovou jednotkou. Pokud se jedná o výstavbu domu s jednou bytovou jednotkou, pak je výstavba zpoplatněna jednotnou částkou 250 000 korun. Poplatek je vymáhán na základě “Smlouvy o finančním prostředku na infrastrukturu”, kterou obec přiměje vlastníky pozemků podepsat.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Uzavírání smluv nedobrovolně a v tísni

Naší advokátní kanceláři je známo hned několik případů, kdy byli vlastníci pozemků tímto způsobem donuceni zaplatit statisícové částky. Podle advokátů, kteří se na právo nemovitostí a stavební právo specializují, je ale takové vymáhání příspěvku nezákonné hned z několika důvodů. Především lze shledat rozpor uvedené smlouvy s dobrými mravy. Pro majitele pozemků není její uzavření dobrovolná záležitost, jak by se u soukromoprávní smlouvy předpokládalo. Naopak ji zjevně uzavírají v tísni. Základní motivací pro její uzavření jsou totiž obavy z toho, že nedostanou stavební povolení a nebudou mít tudíž kde bydlet. To, že je stavební povolení podmíněno podpisem smlouvy, bylo opakovaně potvrzeno informacemi z úřední desky obce, tudíž se nejedná o obavy neoprávněné.

Navíc v situaci, kdy někteří vlastníci pozemků využívali na stavbu hypotéku a byl zde tedy omezený časový prostor pro její načerpání, nebyl ani prostor pro diskuzi s obcí, resp. možnost podání odvolání ve stavebním řízení, či podání správní žaloby. Z důvodu časové tísně bylo zaplacení několika set tisíc korun v danou chvíli pro majitele jediný možný postup. Jak jsme již zmínili, s totožným sdělením o podmínění výstavby podpisem smlouvy se setkali i vlastníci dalších pozemků v Horoměřicích, kteří byli rovněž nuceni podepsat obdobné smlouvy. Nejednalo se tedy o ojedinělou situaci.

Majitelé pozemků měli pro podpis smlouvy i další pádný důvod. Pokud chtěli pro své budoucí nemovitosti připojení na vodovod a kanalizaci, pak museli mít v ruce podepsanou smlouvu. Na to konto také Vodohospodářská společnost potvrdila, že přípojky zřídí až po doložení souhlasu obce. Obdobné podmiňování je přitom v rozporu se zákonem o vodovodech a kanalizacích, podle něhož je vlastník vodovodu nebo kanalizace povinen umožnit připojení, pokud se připojovaný pozemek nebo stavba nachází na území obce s vodovodní nebo kanalizační sítí a splní zákonné podmínky. Mezi ty ale uzavření smlouvy nespadá.

Tip: Zapomněli jste ukončit trvalý příkaz a poslali na cizí účet o splátku víc, než jste měli? Možná vám bude druhá strana tvrdit, že se jednalo o vaše dobrovolné plnění, takže ho nemůžete chtít zpět, ale je to omyl. Druhá strana se tak totiž bezdůvodně obohatila. Co je charakteristické pro bezdůvodné obohacení a jak se domáhat plnění zpět? Tomu jsme se věnovali v našem článku.

Neurčitost a nicotnost smlouvy

Podle právní teorie mají být právní úkony určité a srozumitelné. Také v tomto ohledu lze spatřovat vadnost zmíněné smlouvy, protože na jejím základě sice má být zajištěno “fungování odpovídající technické a dopravní infrastruktury v obci Horoměřice”, nicméně žádné ze smluvních stran není zřejmé, co konkrétně si pod tímto slovním spojením představit. Proto lze na smlouvu nahlížet jako na takzvanou nicotnou, tedy v podstatě neexistující.

K obdobným praktikám a vymáháním příspěvků od nových majitelů pozemků přistupují i další obce a lze tedy obecně předpokládat, že právní posouzení takto uzavíraných smluv bude stejné.

Protizákonnost smlouvy dle bývalého starosty

Výše shledaná nezákonnost postupu v případu našeho klienta je ale navíc ještě podpořena skutečností, že jeho smlouvu nepodepsal starosta obce, který by byl ze zákona k uzavření smlouvy oprávněn. Největším paradoxem celé situace přitom je, že údajně i sám bývalý starosta obce považoval uzavření smlouvy za protizákonné.

Jak vymoci peníze zpět?

Pokud byli majitelé pozemků donuceni podepsat obdobnou smlouvu a na jejím základě zaplatili své obci nemalou částku, mohou ji vymáhat zpět. Ohlídat by si ale měli promlčecí lhůtu, která činí u bezdůvodného obohacení tři roky. Po jejím uplynutí už peníze vymáhat nelze. Vzhledem ke složitosti případů a nutné znalosti právní teorie a rovněž s ohledem na silné postavení žalované strany, jíž je obec, se bezpochyby vyplatí využít služeb advokáta.
Na celém tématu je přitom nešťastné především to, že obce individuálně hledají vlastní právní postupy, jak své nové obyvatele zpoplatnit. Ty se ale leckdy stávají postupy protiprávními. Celá problematika by si proto zasloužila řešení na úrovni zákona, který by nejasnosti odstranil.

Tip: Půjčili jste sousedovi peníze a on se nějak nemá k jejich vracení? Jaké lhůty si ohlídat, aby nedošlo k promlčení vaší pohledávky? Lze se promlčené pohledávky nějakým způsobem domoci a znamená vracení promlčeného dluhu bezdůvodné obohacení? A jak se to má s promlčením ostatních práv? Na to vše jsme se zaměřili v našem článku.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 6 krát

…nebo jej sdílejte

Témata článku:

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Veronika Jízdná

před 2 roky

Služeb Dostupného advokáta jsme využili při koupi bytu. Vše proběhlo v pořádku, kontrola smluv, návrh na katastr, který prošel na první pokus. I když jsem si až za půl roku vzpomněla, že vlastně ještě potřebuji vypsat daňové přiznání, nebyl to problém a do 2 dnů bylo hotové. Dobrá komunikace, rychlá reakce, nic nebylo problém. Doporučuji.

Recenze služby

Zdeněk Svachula

před 2 roky

Naprostá spokojenost. Řešil jsem s Dostupným advokátem konzultace ohledně nákupu nemovitosti.

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 5 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024