Kontrola omamných látek na pracovišti

To, že alkohol či jiné omamné látky jsou na pracovišti zakázané, ví každé malé dítě. Pro mnohé zaměstnavatele však není snadné to u svých zaměstnanců uhlídat. Jak toho lze docílit? A na co má zaměstnavatel v tomto ohledu pravdu?

Detail na muže v pracovním oblečení, v ruce má lahev s alkoholem
4 minuty čtení

Kapitoly článku

Povinnosti zaměstnanců

Může zaměstnavatel namátkově provádět testy na drogy či na alkohol? A jak postupovat v situaci, kdy má zaměstnavatel podezření či dokonce důkaz o tom, že zaměstnanec skutečně byl v práci “pod vlivem” nebo si během přestávky “zpříjemnil” den pomocí marihuany?

Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. Jinými slovy, zaměstnanec musí dodržovat BOZP, tedy bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Mimo jiné se k tomu vztahuje i povinnost nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky (dle zákona o návykových látkách) na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště. Stejně tak i nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci.

Pod pojmem „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“ (BOZP) se skrývá celá řada problematik a pravidel. Mnozí zaměstnavatelé i zaměstnanci tyto oblasti vnímají spíše jako nutné zlo a jakousi formalitu. To se však může změnit v případě závažného úrazu, kontroly inspektorátu práce či pracovněprávního sporu. Jak se tedy připravit, aby vás jako zaměstnavatele tyto události nezaskočily? Na to jsme se zaměřili v našem článkuz.

Výjimky z pravidla zákazu alkoholu

Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu. Tyto podmínky existují např. v hutích, slévárnách, sklárnách. Dále se zákaz nevztahuje na zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí plnění pracovních úkolů nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno (například vinaři, degustátoři,…)

Jak na testování?

Pokud zaměstnavatel vydá písemný pokyn, je nutné, aby se zaměstnanec dostavil na testy, aby se zjistilo, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Tuto zkoušku provádí zaměstnavatel při podezření, ale může toto opatření zavést i pravidelně. Pokud by totiž došlo k pracovnímu úrazu nebo škodě či újmě, kterou způsobil opilý zaměstnanec, nemusí zaměstnavatel tuto újmu nahradit. Je to ale nutné nějakým způsobem dokázat.

Zkouška se provádí klasicky testerem na alkohol, nebo v případě jiných drog se dělá jednoduchý test slin, zaměstnanec si do úst vloží speciální houbičku, na kterou nanese sliny. Ty se poté přenesou do testeru a lakmusový papírek ukáže přítomnost drog. Pokud je test pozitivní, ale zaměstnanec nesouhlasí s výsledkem, nebo odmítá testování zaměstnavatelem bez vážných důvodů, musí se podrobit lékařskému vyšetření krve nebo moči. Pokud odmítá i tuto formu testování, hledí se na něj, jako by byl pod vlivem a přichází sankce s tím spojené.

Přihodil se vám v pracovní době úraz? Na co máte nárok, co je to bolestné a jak se postupuje při jeho stanovení? Liší se postup, pokud jste si úraz částečně zavinili sami porušením svých povinností? A proč vám smí dát zaměstnavatel v souvislosti s pracovním úrazem výpověď? To vše vám zodpovíme v našem článku.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Co se zaměstnancem, který porušuje pravidla?

Pokud se prokáže přítomnost alkoholu, nebo jiných omamných látek u zaměstnance, neznamená to automaticky, že může dostat okamžité zrušení pracovního poměru nebo i výpověď. Okamžité zrušení je možné pokud došlo k porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem, například řidič autobusu vezl pod vlivem alkoholu cestující a způsobil dopravní nehodu.

Výpověď může zaměstnavatel dát zaměstnanci, pokud došlo k závažnému porušení povinností zaměstnance. Ve většině případů bude požití alkoholu závažným porušením. Avšak jak řekl Nejvyšší soud „za situace, kdy byla žalobci rozborem vzorku krve zjištěna hodnota 0,11 g/kg alkoholu v krvi, která se považuje za neprůkaznou, nelze konstatovat, že zaměstnanec vstoupil pod vlivem alkoholické látky na pracoviště zaměstnavatele a výpověď z pracovního poměru je tak neplatná.“ Jednalo se o administrativního pracovníka, který pracoval u zaměstnavatele bez jediného problému 18 let, k čemuž soud také přihlédl. Postih za alkohol nebo jiné omamné látky na pracovišti závisí vždy na konkrétních okolnostech.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 4
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Martin Bartoš

před 2 roky

Ověřil jsem si, jak postupovat při ukončení pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou.

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 10 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Adéla Bobková Humlová

před 2 roky

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024