K čemu vám poslouží platební rozkaz?

Dluží vám někdo peníze a nemá se jejich k vrácení? Zdlouhavé soudní řešení vás odrazuje od jejich vymáhání? Řešením by pro vás mohl být platební rozkaz, který vám pomůže získat vaše peníze rychle a efektivně.

naštvaný muž řeší platební rozkaz

Kapitoly článku

Běžným postupem, jak se domoci svých práv či pohledávek u soudu, je podání žaloby. Návrh na vydání platebního rozkazu je v podstatě zvláštním druhem žaloby. Předcházet mu může bezvýsledné vymáhání částky, na níž máte nárok, případně i neúspěšné mimosoudní řešení sporu. Řešení můžete očekávat v horizontu týdnů od doručení návrhu na jeho vydání k soudu. V případě, že ani takový postup nebude úspěšný, máte v ruce podklad pro zahájení exekučního řízení.

Tip: Zvažujete-li podání předžalobní výzvy, přečtěte si, jak v takovém případě postupovat.

Výhodou oproti podání běžné žaloby je tedy především rychlost a efektivnost. Na druhou stranu je třeba vědět, že zdaleka ne ve všech případech lze namísto žaloby využít právě tento institut.

Podmínky pro uplatnění návrhu na vydání platebního rozkazu jsou následující:

 • nárokujete zaplacení peněžité částky (tedy nikoli například splnění určité povinnosti, vykonání činnosti apod.),
 • máte dostatek podkladů, ze kterých vyplývá vaše právo na zaplacení – například disponujete fakturami po splatnosti a současně konkrétní objednávku. Nejde tedy o případ, který by vyžadoval například předvolávání svědků či širší dokazování,
 • je znám pobyt žalovaného, který se nenachází v cizině,
 • nejedná se o věc, ve které musí soud jednat a rozhodovat v senátu (složitější případy),
 • žalovaný je plně zletilá a svéprávná osoba.

Chcete podat návrh na vydání platebního rozkazu?

Návrh na vydání platebního rozkazu je třeba mít precizně připraven, neboť řízení o něm je zkrácené a není zde možnost doplňování návrhu. Proto není na škodu vše zkonzultovat a připravit s advokátem. Postaráme se o pečlivou analýzu případu i přípravu návrhu. 

Co má návrh obsahovat:

 • označení soudu, kterému je podání určeno,
 • označení žalobce a žalovaného (jméno, příjmení, bydliště, u obchodníka také místo podnikání či sídlo a IČO),
 • čeho se vaše podání týká,
 • popis všech rozhodujících skutečností, spolu s připojením důkazů, jichž se dovoláváte,
 • čeho se domáháte,
 • datum a vlastnoruční podpis.
 • Návrh na vydání platebního rozkazu je třeba podat písemně, ve dvojím vyhotovení k okresnímu soudu, v jehož obvodu se nachází místo podnikání či sídlo žalované osoby (v Brně se namísto označení okresní soud používá Městský soud, zatímco v Praze jde o příslušný obvodní soud).

Tip: Přehlednému popisu soustavy soudů jsme se věnovali v našem článku.

Podmínkou započetí řízení je také zaplacení soudního poplatku. Stačí zpravidla na návrh nalepit kolek v minimální hodnotě 1000 Kč. Konkrétní výše poplatku se odvíjí od požadované částky. Snížit se dá také návrh na podání elektronického platebního rozkazu, pokud jste držitelem zaručeného elektronického podpisu (viz níže).

Postup soudu před vydáním platebního rozkazu

Soud nejprve přezkoumá formální náležitosti podání. Pokud například nebyl zaplacen soudní poplatek, pak vás vyzve k jeho zaplacení a stanoví vám k tomu lhůtu.

Jsou-li zaslané podklady dostačující, může soud vydat platební rozkaz, v němž žalovanému nařídí zaplacení dané částky do 15 dnů od jeho doručení. Platební rozkaz je vydáván bez nařízení ústního jednání a tedy bez slyšení žalovaného. Soud tak může postupovat i při podání běžné žaloby, i bez výslovné žádosti, pokud jsou splněny všechny výše uvedené podmínky.

Obsahem platebního rozkazu je povinnost žalovaného ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení platebního rozkazu zaplatit žalobci dluh a náklady řízení (případně v téže lhůtě podat proti platebnímu rozkazu odpor u soudu, který platební rozkaz vydal). K platebnímu rozkazu může být připojena i výzva k případnému vyjádření se k žalobě v určité lhůtě.

Co následuje po vydání platebního rozkazu?

Vzhledem k tomu, že jsou v tomto zkráceném řízení do značné míry omezena práva žalovaného, musí být taková omezení alespoň částečně vykompenzována. Především je skutečně nezbytné platební rozkaz doručit do vlastních rukou žalovaného, aby se s ním mohl prokazatelně seznámit. Je tedy vyloučeno náhradní doručení. Pokud se rozkaz nepodaří doručit, pak je zrušen a soudní řízení pokračuje k vydání klasického rozsudku.

Obrana proti platebnímu příkazu

Žalovaný může podat již výše zmíněný odpor proti platebnímu rozkazu. Pokud tuto formu opravného prostředku využije ve stanovené lhůtě 15 dní, platební rozkaz se rovněž zruší a soudní řízení pokračuje klasickou cestou.

Nevyužije-li žalovaný možnost odporu, je platební rozkaz formou rozsudku se všemi jeho účinky, především získání exekučního titulu pro další možné řízení v případě, kdy žalovaný částku ani nyní nezaplatí.

Speciální formy platebního rozkazu

Elektronický platební rozkaz

Pro urychlení a další zefektivnění procesu může žalobce, který disponuje zaručeným elektronickým podpisem podat návrh na elektronický platební rozkaz. Stačí vyplnit předepsaný formulář, který je k dispozici na webu Ministerstva spravedlnosti. Peněžité plnění, které požaduje žalobce, nesmí převyšovat milion korun. V případě, že peněžité plnění, které požadujete, nepřesahuje milion korun, můžete zkrátit řízení opravdu na maximum a snížit si také soudní poplatky.

Evropský platební rozkaz

Evropský platební rozkaz je pak obdobou platebního rozkazu, který se vztahuje na přeshraniční peněžní nároky. Na webové stránce EU e-justice můžete nalézt podrobný postup, včetně standardizovaných formulářů, které je třeba vyplnit a přehledu soudů, které mohou vydat evropský platební rozkaz a kam by měl být zaslán formulář žádosti.

V připraveném formuláři stačí vyplnit všechny údaje o stranách a povahu a výše nároku. Soud vaši žádost přezkoumá a pokud je vše v pořádku, měl by do 30 dnů vydat evropský platební rozkaz.

Evropský platební rozkaz musí být poté doručen soudem žalovanému, který má 30 dní na případné podání odporu. V případě podání odporu, může být věc podle volby žadatele buď předána běžným občanskoprávním soudům, nebo vyřešena v souladu s evropským řízením o drobných nárocích, nebo zrušena. Pokud žalovaný nepodá odpor, stane se evropský platební rozkaz obdobně jako vnitrostátní automaticky vykonatelným.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Žaloba a zastupování u soudu

Potřebujete pomoci s podáním žaloby nebo zastoupením u soudu? Ať spor teprve začíná, nebo už je řízení dávno rozjeté, rádi vám se vším pomůžeme. Provedeme důkladnou analýzu, posoudíme vaše reálné šance a navrhneme další postup. To vše do 48 hodin od objednávky služeb.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 2 krát

…nebo jej sdílejte

Témata článku:

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Štěpán Mičunek, okres Vsetín

před 3 roky

Na Dostupného advokáta jsem se obrátil s prosbou o pomoc s neplatičem. Dostupný advokát mi poradil, jak dále postupovat. Náš spor se dostal až před soudy, kde mne Dostupný advokát zastupoval. Soudy jsem vyhrál, služby tohoto webu mohu vřele doporučit.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 8 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Petr Medek

před 3 roky

Největší benefit spatřuji v tom, že nikam nemusíte, vše vyřídíte z domova nebo kanceláře. S Dostupným advokátem spolupracujeme už několik let a vždy jsme byli spokojeni.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024