Co dělat při nezaplacené faktuře

Častý problém živnostníků a drobných podnikatelů představují neuhrazené faktury. Několik nezaplacených faktur, někdy však i jedna jediná může znamenat ohrožení dalšího fungování podnikání a vést k zadlužení či dokonce insolvenci. Jak předcházet neuhrazeným fakturám a jak postupovat, pokud zákazník nezaplatí?

Kapitoly článku

Prevence ve formě písemné smlouvy

Ať už prodáváte zboží nebo dodáváte služby na základě kupní smlouvy, smlouvy o dílo nebo smlouvy o spolupráci, je důležité s klientem jasně dojednat platební podmínky. Především malí živnostníci často nesjednávají smlouvy v písemné podobě, ani nevyžadují žádné potvrzení o sjednání služby nebo dokonce o dodání zboží. Takovým přístupem sami vytváří předpoklady k tomu, že zákazník vystavenou fakturu neuhradí. Dohadům nebo jiným problémům pomůže předejít především jasně sepsaná písemná smlouva nebo alespoň shrnutí platebních podmínek v písemné objednávce. Úpravu platebních podmínek můžou obsahovat také obchodní podmínky, na které smlouva odkazuje.

Tip: Sepíšeme za vás kupní smlouvu i smlouvu o dílo. Chraňte sebe i své klienty a vyhněte se komplikacím, které by mohla přinést chybně sepsaná smlouva.

Splatnost ceny nebo odměny můžete stanovit jak pevným datem, tak splněním určité podmínky, např. dokončením rekonstrukce domu. Pro klienta pak může být vhodné sjednat možnost neuhradit fakturu, případně její část, pokud by plnění vykazovalo vady. Splatnost ceny by ale neměla být ponechána výlučně na uvážení dodavatele, který by ji pouze uvedl ve vystavené faktuře bez závislosti na svém plnění.

Je také vhodné důkladné prověření klientů a obchodních partnerů, kdy v případě zjištění jakýchkoli rizik vyžadujte přísnější podmínky ohledně plateb a záruk.

Pokud chcete sepsat nebo zkontrolovat smlouvu v souladu s novým občanským zákoníkem (NOZ) tak, aby byly správně nastaveny platební podmínky, seznamte se s naší nabídkou firemních smluv.

Zálohové faktury

Vhodným řešením, jak předcházet špatné platební morálce zákazníků, jsou zálohy. Sjednání záloh by opět mělo být předmětem dohody, a to v písemné smlouvě. Začátek prací nebo dodávek tak může být závislý na uhrazení zálohy.

Je třeba upozornit, že i když zákazník nezaplatí fakturu, musíte přesto státu odvést daň z přidané hodnoty. I proto je vhodné nejprve obdržet zálohu, aby v případě špatné platební morálky byly uhrazeny alespoň všechny nezbytné výdaje spojené se zakázkou.

Klienta si prověřte

Vašeho potenciálního klienta se vyplatí předem prověřit. To můžete udělat jednoduše tak, že si ho vyhledáte na internetu či na sociálních sítích, kde se sdružují lidé z vašeho oboru. Pokud by totiž měl pověs neplatiče, pravděpodobně by to už touto cestou vyšlo najevo.

Určitě se vyplatí nahlédnout také do živnostenského nebo obchodního rejstříku a případně zjistit, zda nemá trvalý pobyt na městském úřadě, který může značit problémy s dluhy. Dále pak nahlédněte do insolvenčního rejstříku nebo centrální evidence exekucí a pokud klienta objevíte tam, pak si spolupráci s ním pořádně rozmyslete.

Vymáhání nezaplacené faktury

Nejprve stačí upozornit

Pokud i přes dobře sepsanou smlouvu dojde k tomu, že zákazník fakturu neuhradí, je potřeba situaci co nejdříve řešit. Může jít jen o špatně zadaný příkaz k úhradě, na který by klient bez vašeho upozornění nemusel ihned přijít. Pokud má ale finanční problémy, otálení s vymáháním by mohlo vést pouze k tomu, že fakturu neproplatí a vy budete muset pohledávku odepsat. V každém případě je vhodné klienta co nejdříve upozornit, že fakturu neuhradil. Pokud se jedná o prodlení s úhradou o několik dní, bude zpravidla postačovat upozornění telefonicky nebo e-mailem.

Následuje předžalobní výzva

V případě, že ani přesto dlužnou částku neuhradí, je vhodné ho vyzvat předžalobní výzvou a pohrozit vymáháním soudní cestou. I pokud by platební podmínky byly předmětem dohody o mlčenlivosti, nebude sdělení těchto údajů vašemu advokátovi nebo soudu možné považovat za porušení dohody o mlčenlivosti. Často taková upomínka bude mít větší psychologický efekt a dlužník raději uhradí, než aby riskoval hrozící soudní řízení a placení výloh za vašeho advokáta.

Předžalobní výzvu je potřeba poslat minimálně 7 dní před podáním žaloby. Měla by jasně uvádět obě strany – tedy vás a dlužníka, výši dluhu, okolnosti vzniku dluhu, výzvu k uhrazení dluhu a informaci o tom, že plánujete vymáhat pohledávku u soudu. Nakonec samozřejmě nesmí chybět ani datum a váš podpis.

Nechte si pomoci

Aby dlužník bral vaši předžalobní výzvu vážně, vyplatí se vám, když mu ji zašle náš právník. Navíc jsme schopni zhodnotit vaši situaci a šanci na úspěch. Také za vás podáme žalobu a zastoupíme vás u soudu.

Nakonec přichází na řadu žaloba a soud

Jestliže dlužník přes veškerou snahu a upomínání dluh neuhradí, nezbude jiná možnost, než se zaplacení dlužné částky domáhat žalobou u soudu. Pro úplnost doplňujeme, že písemná výzva k úhradě je předpokladem pro to, aby vám soud přiznal náklady soudního řízení, pokud budete ve sporu úspěšní. Teprve po úspěšném soudním sporu bude možné pohledávku vymáhat v exekuci a přistoupit k prodeji majetku dlužníka.

Tip: Vymáhání pohledávky prostřednictvím naší služby vám zpravidla zaručí rychlejší, efektivnější a výrazně levnější řešení. Ušetříte si týdny či měsíce proseb a upomínek o zaplacení a zpravidla ušetříte i za nákladné soudní řešení.

Žaloba musí obsahovat tyto informace:

 • soud, kterému je žaloba určená
 • strany řízení – vás a dlužníka nebo vaše právní zástupce
 • označení žaloby
 • popis rozhodných skutečností
 • označení vašich důkazů
 • návrh řešení, tedy jaké rozhodnutí žádáte
 • datum a podpis

Častou praxí je řešení bez soudního řízení, kdy soud vydá dlužníkovi platební rozkaz. Pokud je však žaloba nejednoznačná, přichází na řadu soudní řízení.

Nezapomínejte na možnou insolvenci

V případě platebních problémů zákazníka je důležité vedle aktivního vymáhání pohledávky také pravidelně kontrolovat insolvenční rejstřík. Pokud by byl zákazník v platební neschopnosti, zákon stanoví poměrně krátké lhůty pro přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení. Kdyby k přihlášení pohledávky nedošlo, nebylo by možné pohledávky uspokojit a v některých případech byste je už vymáhat nemohli.

Tip: Přečtěte si náš článek o tom, jaké je postavení věřitele v českém právu.

Dlužníka zveřejněte

V případě, že vám dluží právnická osoba, je možné ji zveřejnit jakožto dlužníka na internetu na různých portálech, kde se například vkládají recenze na danou osobu nebo firmu. Dobrou možností je také zveřejnění v Centrálním registru dlužníků. V tomto případě si ale musíte být jistí, že jste v právu a měli byste o tomto kroku dlužníka informovat.

Proč to nenechávat být

Může se jednat třeba jenom o pár stovek a vám se zdá, že se tohle handrkování nevyplatí. Jenomže, když si tohle řeknou všichni, pak se dlužník nikdy nedočká spravedlnosti a nakonec vznikne ve společnosti povědomí, že se vlastně faktury platit nemusí, protože se nic nestane.

Navíc, pokud by se vám navíc tato situace stala několikrát, pak už by se nejednalo jen o pár stovek, ale o takové částky, které by vás mohly dostat do finančních potíží. Proto se nikdy nenechávejte okrádat a snažte se dojít ke spravedlivému řešení.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Žaloba a zastupování u soudu

Potřebujete pomoci s podáním žaloby nebo zastoupením u soudu? Ať spor teprve začíná, nebo už je řízení dávno rozjeté, rádi vám se vším pomůžeme. Provedeme důkladnou analýzu, posoudíme vaše reálné šance a navrhneme další postup. To vše do 48 hodin od objednávky služeb.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 3
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 8 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 9 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Robin MěPřeciZnáte

před 2 roky

Objednal jsem si revizi NDA pro naši službu a musím přiznat, že Dostupný Advokát je spolehlivá, docela levná a příjemná služba. Navíc jsem vše vyřešil z obýváku.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024