Právní novinky roku 2016 | Dostupný advokát

Kdy a jak podat předžalobní výzvu

Předžalobní výzva bývá zasílána jako poslední pokus o smírné řešení sporu, než je ve věci podána žaloba. Kdy přesně se tato výzva zasílá a jaký je její účel? Co vše by mělo být jejím obsahem?
Obrázek k článku Kdy a jak podat předžalobní výzvu
5 minut čtení
Berenika Kuchynková
13. 12. 2019

Nejprve vyzvat ke splacení

V první řadě je třeba si ujasnit, že ne každá výzva je hned tzv. předžalobní výzvou. Někdy je třeba druhou stranu vyzvat nejprve k samotnému plnění dluhu, resp. určit lhůtu jeho splatnosti. O takový případ se bude jednat například tehdy, když někomu půjčíte peníze, ale nesjednáte si přesný termín, kdy mají být vráceny. Pak je třeba dlužníka nejprve vyzvat, aby dluh ve stanovené lhůtě zaplatil. Pokud tak v dané lhůtě dobrovolně neučiní, máte vůči němu již splatnou pohledávku, kterou můžete uplatnit u soudu. Pokud byla splatnost již dříve jasně stanovena, vyplývá např. z vystavené faktury, vyzývat dlužníka ke splacení dluhu už zvlášť nemusíte.

Účel předžalobní výzvy

Jakmile tedy máte splatnou pohledávku, kterou se rozhodnete vymáhat soudně, nastává ten správný čas pro zaslání předžalobní výzvy. Někdy se můžeme setkat i s termínem dopis od advokáta nebo advokátní dopis, kterým je tato výzva označována, a to proto, že věřitelé se při sepsání předžalobní výzvy a jejím zaslání druhé straně často nechávají zastoupit advokátem. Pojďme si přiznat, že na většinu dlužníků zapůsobí výzva sepsaná a podepsaná advokátem jako vážnější hrozba, než když jim věřitel sám opakovaně píše emaily a volá, aby dluh zaplatili. Jak bylo uvedeno výše, smyslem této výzvy je poslední pokus o smírné řešení sporu, není to ale hlavní důvod pro její zasílání.

Předžalobní výzva

Zastaneme se vás, když někdo poruší vaše práva. Zpracujeme pro vás kompletní předžalobní výzvu a postaráme se, abyste dostali zpět to, co vám patří. Záležitost odbavíme rychle, bezchybně a profesionálně. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Můžeme se setkat i s termínem výzva dle § 142a o.s.ř. nebo výzva procesní, což odkazuje na skutečnost, že důvody pro její zaslání jsou upraveny v občanském soudním řádu. Ten totiž stanoví, že žalobce, který měl úspěch v řízení o splnění povinnosti, má nárok na náhradu nákladů řízení jen tehdy, pokud žalovanému zaslal nejméně sedm dnů před podáním návrhu na zahájení řízení na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu, výzvu k plnění. Toto ustanovení mělo eliminovat zejména takové případy, kdy dlužníci byli žalováni pro nízké částky, které třeba někdy jen zapomněli uhradit, avšak následné náklady soudního řízení byly pak v poměru k dlužné částce neúměrně vysoké. Pokud tedy věřitel dlužníkovi dluh výzvou takto „připomene“, má dlužník ještě poslední možnost uhradit pouze vlastní dluh bez dodatečných nákladů. Nicméně povinnost zaslat předžalobní výzvu platí obecně pro všechny spory o splnění povinnosti.

Náležitosti předžalobní výzvy

Předžalobní výzva musí být zaslána budoucímu žalovanému, pokud jich je více, tak každému z nich. Ve výzvě je pak třeba blíže specifikovat požadované plnění, tedy zejména z jakého důvodu je požadováno (např. smlouva, neuhrazená faktura, náhrada škody atd.). Pokud se jedná o peněžité plnění, je nutné toto přesně vyčíslit. Někdy se jedná o dluh, který kontinuálně narůstá, v takovém případě je vhodné i na tuto skutečnost ve výzvě upozornit (např., že se blíží splatnost další splátky a pokud tato nebude taktéž uhrazena v termínu, dluh se o ní následně navýší). Obsahem předžalobní výzvy by pak měla být i samotná výzva ke splnění povinnosti, resp. k úhradě dluhu. A dále pak také upozornění, že se jedná o výzvu dle § 142a o.s.ř. a že pokud dlužník nesplní svůj dluh, je věřitel připraven obrátit se se svým nárokem na soud. Ve výzvě pak také můžete výslovně uvést, že v případě soudního řízení se dlužná částka navýší o jeho náklady, které dlužníkovi taktéž připadnou k tíži. Občanský soudní řád dále stanoví, že výzvu je třeba odeslat na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu.

Zákon určuje i lhůtu, v níž je třeba výzvu odeslat, a to nejméně sedm dnů před podáním návrhu na zahájení řízení. Důležité zde je, že zákon vyžaduje pouze zaslání výzvy dlužníkovi, nevyžaduje tedy její doručení. Pro případné soudní řízení je tedy potřeba mít doklad o zaslání výzvy dlužníkovi, který lze soudu následně doložit. V případě, že bude výzva odeslána doporučeně poštou, bude takovým dokladem podací lístek. Výzvu lze samozřejmě zaslat i prostřednictvím datové schránky, což lze taktéž v případě soudního sporu jednoduše doložit.

Pokud máte splatnou pohledávku, kterou vám protistrana nechce dobrovolně uhradit, obraťte se na nás a my vám připravíme předžalobní výzvu, kterou zašlete svým jménem anebo jí vaším jménem druhé straně odešleme my. Někdy už i samotné zaslání takové výzvy postačí k urovnání sporu a k samotnému soudnímu řízení nakonec vůbec nedojde.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Předžalobní výzva

Zastaneme se vás, když někdo poruší vaše práva. Zpracujeme pro vás kompletní předžalobní výzvu a postaráme se, abyste dostali zpět to, co vám patří. Záležitost odbavíme rychle, bezchybně a profesionálně. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

od 2500 Kč
Chci pomoct
Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho s přáteli

Mohlo by vás také zajímat

Odpovědnost za škodu a jak na ni vyzrát

Každý z nás asi někdy něco rozbil, byť neúmyslně. Jak se taková situace řeší a za co všechno vlastně nesete odpovědnost?

14. 3. 2019
Ondřej Preuss

Jak sepsat smlouvu o dílo s řemeslníkem

Vlastníte nemovitost, která je v dezolátním stavu, a chystáte se na její rekonstrukci. Protože nechcete dopadnout jako Pat s Matem, oslovíte profesionály, se kterými uzavřete smlouvu o dílo....

7. 6. 2018
Ondřej Preuss

Ihned.cz: Jak na skryté vady nemovitostí?

"Na realitním trhu zažíváme konjunkturu a počty převodů nemovitostí bobtnají jako kaše z pohádkového hrnečku. Mnohdy se však v této "kaši" ocitne někdo, kdo je takříkajíc "v kaši"....

19. 4. 2017
Ondřej Preuss

Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019